Sejhærdningsstål

Sejhærdningsstål er legerede og ulegerede stål, som er egnet for sejhærdning, hvorved opnås en forbedring af stålets styrkeegenskaber - Resistenstabel – Resistenstabellen er en vejledning til valg af materialer - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om sejhærdningsstål:

EBI A/S

Sylvestervej 7
2610 Rødovre
Tlf.: +45 4497 8111
E-mail: salg@ebi.dk

www.ebi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Lemvigh-Müller A/S

Stationsalleen 40
2730 Herlev
Tlf.: +45 3695 1230
E-mail: lemu@lemu.dk

www.lemu.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Se hele vores produktprogram og profil her

Simik ApS

Værkstedsvej 7
4230 Skælskør
Tlf.: 21 91 96 34
E-mail: kn@simik.dk

www.simik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om sejhærdningsstål:

Sejhærdningsstål er fremstillet med særligt hensyn til sejhærdningsegenskaberne. Styrken i sejhærdet tilstand bestemmes hovedsagelig af kulstofindholdet (normalt 0,2-0,5%) og anløbstemperaturen. Indhærdningsdybden bestemmes af de øvrige legeringsstoffer: chrom (0,3-3%), molybdæn (0-0,4%), mangan (0,6-1,8%), nikkel (0-4%) og evt. vanadin (0-0,2%). Foruden sejhærdningsegenskaberne er det normalt muligt at optimere endnu en egenskab, så stålene også bliver velegnet til fx spåntagning eller formgivning ved kolddeformation (koldflydepresning) inden hærdning eller til nitrering efter hærdning. Maksimal styrke er 300-1100 MPa, og maksimal indhærdningsdiameter 10-350 mm. Sejhærdningsstål anvendes bl.a. til aksler, tandhjul, fjedre, krumtappe, geværpiber og turbinedele.

Cookie-indstillinger