SIF Gruppen – Fra el-butik til danmarksmester i velfærdsteknologiDet startede som en lille lokal installationsforretning – i dag, tre generationer efter, har SIF Gruppen små 300 medarbejdere. Virksomheden har valgt at satse på det offentlige marked og tilbyder i dag velfærdsteknologiske løsninger som sensorgulve og patientkaldesystemer til brug i plejeboliger og hos hjemmeboende ældre og handicappede. Et led i satsningen er et Living Lab i Gladsaxe – en 1:1-model af en plejebolig, der fungerer som laboratorium for at afprøve den nye teknologi.

Det offentlige marked kan være en hård nød at knække med komplicerede udbudsregler og kommunale beslutningsgange. SIF Gruppen har brugt Væksthus Hovedstadsregionen i sit strategiarbejde. Senest i SundVækst-forløbet, som er målrettet virksomheder med ambition om at sælge mere på det offentlige marked.

– Vi er en snart 100 år gammel virksomhed og kunne i princippet være fortsat som en traditionel el-butik. Men vi har villet mere end det og har i dag et mål om at være Danmarks førende leverandør inden for velfærdsteknologiske løsninger, og det er vi godt på vej til. Væksthuset har skubbet og udfordret os frem til denne målsætning og hjælper os med at holde fast i målet, lægge en strategi og følge den. Det er en øjenåbner at forstå, hvordan det offentlige arbejder, køber ind – og tænker. Hvad skaber værdi for en sygeplejerske eller sosu-assistent? Når vi ved det, kan vi skræddersy løsninger og koncepter, der kan gøre medarbejdernes og borgernes liv bedre – og samtidig tilgodese kommunens bundlinje, siger salgs-, marketing- og udviklingschef Lars Mejlby fra SIF Gruppen.

Fakta:
SundVækst-programmet:
Væksthus Hovedstadsregionens SundVækst-program er et 7-måneders vækstforløb målrettet virksomheder, der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, og som ønsker at styrke deres salg til det offentlige.
I programmet udvikler virksomheden sammen med eksperter en skræddersyet vækstplan, der sandsynliggør 20 % vækst 3 år i træk på det offentlige marked. Virksomhederne møder eksperter og kommunale beslutningstagere og kan derudover købe ekstern ekspertrådgivning for op til 95.000 kr.

SundVækst-programmet er finansieret af Vækstforum Hovedstaden og EU’s Regionaludviklingsfond.
Der rekrutteres løbende. Næste hold starter i juni 2017.

Væksthus Hovedstadsregionen
Væksthus Hovedstadsregionen tilbyder uvildig og professionel sparring til vækstvirksomheder og iværksættere i hovedstadsregionen, bl.a. til forretningsudvikling og til hjælp med internationalisering, ledelse og finansiering. Læs mere på www.vhhr.dk