DTU

DTU

 

 

 

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation.

Universitetets hovedopgaver udføres af p.t. 20 institutter og et nationalt laboratorium, på campus i Lyngby nord for København, men også på en række andre lokaliteter i København, samt på Sjælland og i Jylland. Universitet ejer omfattende omkostningskrævende eksperimentelle faciliteter, herunder et to testfaciliteter for vindmøller, et oceangående forskningsskib, samt state-of-the-art infrastruktur inden for bl.a. rentrum og nanoskopi. 
Universitetet har ca. 5000 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder knap 1100 ph.d.-studerende, hertil kommer godt 7600 bachelor- og kandidatstuderende. Der optages ca. 1050 internationale studerende om året på engelsksprogede uddannelser. Desuden udbydes et flerstrenget efteruddannelsesprogram. Universitetet har medvirket ved etableringen af en række alliancer blandt førende tekniske universiteter. På europæisk plan indgår DTU sammen med TU München og TU Eindhoven i “EuroTech Universities” og på nordisk plan indgår DTU i “Nordic 5 Tech”. Endelig er DTU partneruniversitet med Rensselaer Polytechnic Institute i dets omfattende udvekslingsprogram “REACH” og har en strategisk studieudvekslingsaftale med KAIST i Sydkorea.

Universitetets uddannelsesudbud dækker de fleste ingeniørfaglige discipliner på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Med omfattende forskningsaktiviteter inden for klassiske ingeniørdiscipliner og nye særligt lovende forskningsfelter, sikrer DTU et højt internationalt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab. Det er DTU’s fortsatte mål at være blandt de 10 bedste tekniske universiteter i Europa. Flere uafhængige internationale rankings understøtter, at universitet har denne position. Universitetets forskningsbaserede myndighedsbetjening omfatter bl.a. rådgivning af ministerier og styrelser, danske og internationale organisationer, indsamling og analyse af data, diagnostiske specialanalyser og en række funktioner i tilknytning til det veterinære smitteberedskab. 

DTU’s innovationssystem strækker sig fra forskning og undervisning over patentering og licensering til industrielt samarbejde og forskerparkaktiviteter.

NB!

DTU og Ingeniørhøjskolen i København (IHK) fusionerede d. 1. januar 2013. Fusionen er sket ud fra et fælles ønske om at uddanne flere og bedre ingeniører til erhvervslivet samt styrke den nationale innovationsstrategi.

Gå til www.dtu.dk