Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

 

 

Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. Derudover gennemfører Teknologisk Institut rådgivnings- og standardiseringsaktiviteter, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvirker Instituttet tilatstyrke den danske arbejdsstyrkes kompetencer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed.

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksisterende og nye virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmæssig fornyelse og effektivisering, såvel bredt som på avancerede områder.

Derfor har vi fokus på:

  • Innovation og konkurrenceevne
  • Læring og ledelse
  • Bæredygtig ressourceudnyttelse
  • Omkostningseffektivitet i virksomhed og samfund

Læs mere på www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut har disse 12 forretningsområder:

Bygge og anlæg
Energi og klima
Fødevarer og emballage
Industriel måling og kontrol
Industriel produktion og udvikling
Innovation og samfund
Kemi og bioteknologi
Logistik og transport
Miljø, arbejdsmiljø og sundhed
Overflader og mikroteknologi
Produktivitet, ledelse og kompetenceudvikling
Slagteri og animalske produkter