DINEL – Niveaumåling – Summit

DINEL – Summit

Niveaumåling på basis af ultralyd eller kapacitiv måleteknik.

Dinel producerer kapacative niveautransmittere til måling i diverse medier, ligesom Dinel har Ultralydstransmittere til berøringsfri måling.

Dinel’s program består også af niveau hydrostatisk transmitter til måling i bl.a vandboringer.

Dinel