Dwyer Instruments – Måleudstyr – Summit

Dwyer producerer måleudstyr i meget høj kvalitet bl.a. til Trykmåling, niveaumåling, flowmåling, hastighedsmåling – både væske og luft – transmittere eller switches.

Summit fører også Dwyer’s Differensmanometre til måling over filtre/Blæsere / Sluser, samt differentryk transmittere.

Dwyer