Arbejdsmiljø

Arbejdsgiveren har ansvar for, at arbejdsforhold og trivsel i virksomheden er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Med andre ord, det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte arbejder under sikre, sunde og ordentlige forhold. Det kaldes også for arbejdsgiverens objektive ansvar, som indebærer, at arbejdsgiveren faktisk kan pålægges en straf for de handlinger, de ansatte udfører, selvom arbejdsgiveren ikke er vidende om forholdene. Arbejdsgiveren har pligt til at instruere sine ansatte om sikker og sund adfærd og til at følge op på instruktionen.

Herunder finder du kursusudbydere inden for arbejdsmiljø


Cookie-indstillinger