Teknologisk Institut – Dynamisk indregulering af installationer

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv.

Få styr på indregulering af varmeanlæggene på to effektive dage, hvor vi sætter fokus på de bedste indreguleringsmetoder.

Dårligt indregulerede anlæg medfører dårligt indeklima og store omkostninger til drift, service og vedligehold. Problemerne optræder både i eksisterende byggeri og i nyt byggeri med den seneste nye teknik. På dette kursus får du mulighed for at kombinere teorien med indreguleringsøvelser i praksis – både på 1:1-modeller og på dynamiske simulatorer. Simulatorerne viser teorien på en enkel måde og fører brugeren igennem indreguleringen trin for trin.

Deltagerprofil

Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt for personer, der arbejder med drift, vedligehold og optimering af varmeanlæg.

Underviser

Kristian Kærsgaard Hansen er civilingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har stor erfaring i arbejdet med både rådgivning og projektering inden for styringssystemer, varmeanlæg og energiforbrug i bygninger. Han har desuden lang erfaring som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet inden for både fjernvarme, indregulering og styring.

Se mere her