Teknologisk Institut – Energirådgiver – varmeforbrug

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv.

En intensiv kursusdag, hvor du kan blive fortrolig med værktøjer til energirådgivning, primært inden for varmeforbrug.

Få bedre styr på energiforbruget. Bygningsejeren er forpligtet til at holde styr på energiforbruget. For at gøre dette, skal der føres driftskontrol og foretages vurderinger af energiforbruget i forhold til budgettet. Få overblik over redskaber samt viden om hvordan du sikrer, at forbruget er rimeligt. Få også indblik i hvordan fejl i anlæggene kan identificeres. Vores mål er, at du bliver fortrolig med værktøjer til styring af energiforbruget, primært inden for varmeforbrug.

Deltagerprofil

Kurset er specielt udviklet for medarbejdere i forsyningsselskaber, boligselskaber og kommuner.

Underviser

Kristian Kærsgaard Hansen er civilingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har stor erfaring i arbejdet med både rådgivning og projektering inden for styringssystemer, varmeanlæg og energiforbrug i bygninger. Han har desuden lang erfaring som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet inden for både fjernvarme, indregulering og styring.

Se mere her