Teknologisk Institut – Varmeanlæg og installationer

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv.

På dette kursus får du en intensiv kursusdag om hvordan varmeanlæg og installationerne skal planlægges, udføres og drives.

Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig for både varmeregningen og indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan resultere i en alt for stor varmeregning. Gennem kurset bliver du fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg. Disse metoder vil umiddelbart kunne anvendes på de anlæg, du er ansvarlig for.

Deltagerprofil

Kurset er udviklet og tilrettelagt for personer, som arbejder med varmeanlæg og installationer i rådgivende ingeniørfirmaer, boligselskaber, kommuner eller hos VVS-installatører.

Se mere her