H F Jensen A/S


Emdrupvej 70
2400 København NV
Telf.: 39 53 60 40
E-mail: info@hfjensen.dk

www.hfjensen.dk

Kompetencer: Sensorer, Niveausensorer, Tryksensorer, Transducere, Tryktransducere, Differenstryktransmittere, Elektroniske måleinstrumenter, Cylindersensorer , Længdetransducere, Niveaumålere

H F Jensen A/S har siden starten af 70erne udviklet og produceret sensorer til måling af position, tryk, differenstryk og niveau med tilhørende signal konditionering

 

 

Cookie-indstillinger