Lisco Analytical ApS

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf: +45 3990 3905
E-mail: sales@liscotech.dk

www.liscotech.dk

Kompetencer: ViskosimetreRefraktometre, Brixmåling, Wedgewood Fotometer Service Parts, Proces Spektrometer, Proces Viskosimeter, Proces Tomografi, Skumdetektorer, Niveaumålere, Ledningsevnemåling, Slamtørstofmålere, Tørstofmåling, Viskositets måling, Photometer, Turbiditetsmåling

In-Proces Analyse Instrumenter

Lisco Analytical ApS leverer instrumenter til proces analyse baseret på Optiske, Spektroskopiske, Elektrokemiske, og – fysiske Teknologier til automatisering af en lang række enheds operationer indenfor Levnedsmiddel, Farma, Biokemi, Petrokemi, Kraftværker, Vand & Spildevand.

Automatisering i procesindustrien kræver pålidelige og nøjagtige analyse instrumenter der løbende måler og kvantificerer ændringer i procesvæsken. Analyse instrumenterne bidrager til optimering af produktionsprocessen ved at måleværdierne behandles direkte i styresystemet.

Vores mål er levering af teknisk innovative løsninger til industrielle procesmålinger baseret på specifik applikations viden og lang tids erfaring.