Forkortelser

Forkortelser er en samling af bogstaver og nogen gange også tal. Har forkortelsen flere ord, skabes den som regel af forbogstaverne i de enkelte ord. Forkortelserne benyttes som kort form af kendte udtryk og betegnelser eller/og som kort form af lange betegnelser. Inden for den tekniske verden er brugen af forkortelser stærkt stigende, hvorfor vi her prøver at samle de fleste forkortelser.