Dimensionering af tagåse på haller, stalde og tilsvarende bygninger med stor afstand mellem de understøttende tagbjælker eller halrammer af stål eller træ

Mod betaling. Programmet beregner åsedimensioner, gerbersamlinger baseret på gerberbeslag, fastgørelse af beslag, udhængenes størrelse og kipningsåses dimension. Samtidig kan programmet bruges til at optimere bjælke- eller halrammers placering, som led i en økonomisk optimering af bygningens udformning. ÅseDim fås som enkelt- eller flerbrugerversion til Windows.

Leveret af Træinfo

Find ÅseDim her

Enhedsomregner/Enhedsberegner til omregning af enheder. Her kan du omregne mange enheder i flere kategorier som længde, areal, densitet, energi, masse, kraft, tryk, hastighed, temperatur, volumen med mere. Du finder den her