Faseforskydning af strøm med C og L i kredsløb – Principforklaring af årsagen til at strømmen faseforskydes hhv. forud (C) og bagud (L) ift. påtrykte spænding

Principforklaring af årsagen til at strømmen faseforskydes hhv. forud (C) og bagud (L) ift. påtrykte spænding

Leveret af Keld Dyrmose, Lektor, AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)

Enhedsomregner/Enhedsberegner til omregning af enheder. Her kan du omregne mange enheder i flere kategorier som længde, areal, densitet, energi, masse, kraft, tryk, hastighed, temperatur, volumen med mere. Du finder den her