Industriel produktion – små beregningsprogrammer til simpelt understøttet bjælke og til indspændt bjælkeende

Her kan du downloade to små programeksempler, og se hvordan et beregningsprogram fungerer

Leveret af Anders Rahbek

Du finder programmerne her

Enhedsomregner/Enhedsberegner til omregning af enheder. Her kan du omregne mange enheder i flere kategorier som længde, areal, densitet, energi, masse, kraft, tryk, hastighed, temperatur, volumen med mere. Du finder den her

Cookie-indstillinger