Varmetransmission – Ved varmetransmission forstås en fortløbende, irreversibel varmetransport mellem legemer af forskellig temperatur

Definition

Ved varmetransmission forstås en fortløbende, irreversibel varmetransport mellem legemer af forskellig temperatur

Varmetransmission kan foregå på følgende måder

Uden massetransport

  • Ledning (læs Stationær endimensional varmestrøm herunder)
  • Stråling (læs stråling der rammer… længere nede)
  • Konvektion

Stationær endimensional varmestrøm

Fourier’s varmeledningsligning

hvor

dΦ er varmestrømmen der går igennem fladen dA i tiden dτ.

dQ er varmemængden og ∂t/∂x er temperaturgradienten i x-retningen.

λ er materialets varmekonduktivitet også kaldet varmeledningsevne.

Stråling der rammer overfladen af et legeme, vil enten absorberes (α), reflekteres (ρ) eller transmitteres (τ).

Kirchhoff’s lov for varmestråling der rammer et legeme er givet ved α + ρ + τ = 1

Et legeme med ρ = 1 kaldes for spejlende.

Et legeme med α = 1,  der absorberer al den indfaldne stråling, kaldes et absolut sort legeme.

Udstrålingseffekten (Es) fra et absolut sort legeme er givet ved

Es = σ · T4

hvor

Eser udstrålingseffekten[W/m²]
σer Stefan-Boltzmann’s konstant 5,66697 · 10-8 W/(m2·K4)
TTemperatur i Kelvin[K]

Udstrålingen fra et gråt legeme er givet ved E = εT · s · T4 , hvor eer emissionstallet.

Med massetransport

  • Strømning af et varmebærende medium
  • Fordampning
  • Fortætning

Enhedsomregner/Enhedsberegner til omregning af enheder. Her kan du omregne mange enheder i flere kategorier som længde, areal, densitet, energi, masse, kraft, tryk, hastighed, temperatur, volumen med mere. Du finder den her

Cookie-indstillinger