Åndedrætsværn

Åndedrætsværn - Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter mod indånding af forurenet luft og/eller iltmangel. Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Personlige værnemidler, korrekt påtagning og aftagning af værnemidler ved patienter i isolation - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

 

Leverandører af og viden om åndedrætsværn:


FilterNew ApS

Bækgårdsvej 72
4140 Borup
Tlf.: 42921058
E-mail: info@filternew.dk

www.filternew.dk

Kompetencer: Ventilationsfiltre til Genvex, Nilan Danfoss, Dantherm, Exhausto, Optivex, Vallox, Lindab, VUT, Aerosmart, filtermåtter, dantherm filter, Filter til dantherm, genvex filter, filtre til genvex, filter til genvex, filter til ventilationsanlæg, filter genvex, nilan filter, nilan filtre, filter til nilan, dantherm, ventilationsfiltre, dantherm filtration, ventilationsfilter, nilan comfort 300 filter, f7, danfoss ventilation, luftfilter, pollenfilter

Læs mere om FilterNew ApS


LUUPO

Tlf.: Poul 20 69 46 71/E-mail: pj@luupo.dk
Tlf.: Allan 65 38 27 57/E-mail: ap@luupo.dk
Tlf.: Casper 28 29 01 28/E-mail: cb@luupo.dk

www.luupo.dk

Kompetencer: Slibeprodukter, Slibematerialer, Skæring, Savning & Spåntagning, Polering, Slibeprodukter, Børstning, Håndværktøj, Elværktøj, Luftværktøj, Kemi, Personlige Værnemidler, Tilsatsmaterialer

Læs mere om LUUPO


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


Teknidan Handelsselskab ApS

Lundsbjerg Industrivej 29
6200 Aabenraa
Telf.: 74 61 36 36
E-mail: salg@teknidan.dk

www.teknidan.dk

kompetencer: Værktøj, Skær-Slib, Svejs-Gas, Teknik, Indretning og Inventar, Beklædning og Værnemidler, Befæstelse, Lejer, Transmission, Forbrug-Kemi

Læs mere om Teknidan Handelsselskab ApS


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


Mere viden om åndedrætsværn:

Åndedrætsværn kan dog undertiden benyttes som eneste foranstaltning, hvor arbejdet er kortvarigt eller lejlighedsvist. Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på en anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at sundhedsfarlig luftforurening så vidt muligt skal fjernes på udviklingsstedet, og at påvirkningen fra luftforureningen skal nedbringes så meget, som det er tekniske rimeligt. Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske foranstaltninger, skal der benyttes åndedrætsværn. Der skal anvendes åndedrætsværn, hvis luftforurening ikke på anden måde kan fjernes fra det sted, hvor den udvikles.
Hvis luften er forurenet af partikler, skal du anvende filtrerende åndedrætsværn. Det kan være til støv eller både til støv og gasser. Hvis luften er meget forurenet, og/eller der er iltmangel, skal man bruge luftforsynet åndedrætsværn, som eventuelt kan have støvfilter.
Ved opvarmning over flammepunktet kan dampene antændes. Med luft kan der dannes eksplosionsfarlige dampe. Ved brand dannes en stærkt sodende røg.
Ved brand fjernes produkterne så vidt muligt fra brandtruede områder. I tilfælde af brand i produkterne slukkes med pulver, skum eller kulsyre. Ved brandslukning bør åndedrætsværn anvendes for at undgå indånding af gas og røg udviklet ved branden. Ved indånding af olietåge - I tilfælde af utilpashed - søg ud i frisk luft. Forsvinder symptomerne ikke i løbet af kort tid, kontakt læge eller hospital


MARINESEKTOREN KAN TRÆKKE VEJRET ROLIGT TAKKET VÆRE HONEYWELLS NYESTE NØDÅNDEDRÆTSVÆRN
Honeywell har forbedret sit yderst succesrige nødåndedrætsværn, Bio-S-Cape, så det opfylder to af de vigtigste internationale sikkerhedsbestemmelser inden for skibsfart: ISO 23269-1:2008 vedrørende nødåndedrætsværn til brug på skibe samt International Convention for the Safety of Life at Sea (international konvention om sikkerhed til søs, SOLAS).

Forbedringerne gør Bio-S-Cape til en robust og højtydende åndedrætsløsning for medarbejdere, der er i risiko for eksponering for toksiske gasser i ekstremt farlige og udfordrende miljøer, herunder skibsindustri, skibsfart samt olie og gas.

"Til de forbedrede brugerfunktioner hører den automatiserede positionering af hætten via den oppustelige luftpude og udformningen af et system til reduktion af væskeophobning, specielt beregnet til brug, når Bio-S-Cape opbevares på dækket eller på en platform", udtalte Andreas Jakobsson, produktspecialist for åndedrætsløsninger hos Honeywell Safety Products Nordic. "Vi har også udformet en mørkere inderhætte, som forbedrer synligheden og mindsker refleksion ved anvendelse i skarpt lys, og forenklet vedligeholdelsesprocessen, så der spares både tid og omkostninger", tilføjede han.

Bio-S-Cape, som er designet til hurtig og nem iføring og til sikker, nem og komfortabel brug, har ripstop-materiale på halstætningen for at mindske risikoen for utilsigtet rivning og flænsning, når udstyret tages på. Mærkningen er også forbedret gennem en væsentlig forøgelse af dens størrelse og bedre placering på tasken.

Ilten leveres via trykluftflasker i stål eller kompositmateriale, som fås med 10 eller 15 minutters luftforsyning, med en hætte med tilstrækkelig størrelse og fleksibilitet til at rumme alle hovedformer, også hvis brugeren bærer skæg eller briller, og en regulator, der sikrer opretholdelse af et overtryk i hætten, som eliminerer al risiko for indånding af toksisk gas.

 Ønsker du mere information fra Honeywell Safety Products, verdens største udbyder af løsninger inden for personlige værnemidler (PPE) fra top til tå, kan du besøge hjemmesiden på adressen http://www.honeywellsafety.com/Nordic.