ATEX

ATEX (forkortelse af ATmosphere EXplosive - eksplosiv atmosfære) - Handler om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære.

 

leverandører af og viden om Atex:


Elektror airsystems ApS

Industrivænget 7
3320 Skævinge
Tlf.: 44 22 63 00
E-mail: brian.christensen@elektror.dk

www.elektror.dk

Kompetencer: Ventilatorer, Centrifugal ventilatorer, Axial ventilatorer, Rustfrie/syrefaste ventilatorer, Atex ventilatorer, Sidekanalsblæsere, Tagventilatorer, Transportventilatorer, Kundespecifikke løsninger, Lyddæmpning, Luftknive, Tilbehør

Læs mere om Elektror airsystems ApS


Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB

Åkervägen 3
149 45 NYNÄSHAMN, Sverige
Tlf.: +46 8 520 205 00
E-mail: info@flamkontroll.se

www.flamkontroll.se

Kompetencer: Gasmålere, gasfiltre, gasdetektorer, gasbrændere, gasdistribution, kugleventiler, magnetventiler, dobbel magnetventiler, regulatorer, trykvagter, manometre, spjæld, overvågningsrelæer, slanger, gaskoblinger, biogas, Atex, infrarød varme

Læs mere om Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


ICS A/S

Holkebjergvej 79
5250 Odense SV
Telf.: 66 17 10 74
E-mail: ics@ics.as

www.ics.as

Kompetencer: Encodere, fotoceller, Atex, dørkontakter, ultralydssensorer, lasere, display, endestop, temperaturfølere, sensorer, klemlister, lysbomme og lysgitre, måtter, niveaumåling, optisk fibre, pulsgivere

Læs mere om ICS A/S


Process Engineering A/S

Strevelinsvej 36
7000 Fredericia
Tlf: 76240470

www.proeng.dk

Kompetencer: Arbejdsmiljø, ATEX, Beregning, CE-mærkning, Dimensionering, Dokumenthåndtering, Energi, Food, PI Diagram, Konstruktion, Pharma, Procesanlæg, Procesdesign, Projektledelse, Processimulering, Rørdesign, Rådgivende ingeniører, Site supervision, Økonomi

Læs mere om Process Engineering A/S


Reciprotor A/S

Værkstedsvej 7
4600 Køge
Tlf.: 54 75 75 45
E-mail: info@reciprotor.com

www.reciprotor.com

Kompetencer: membranpumper, flowmålere, sidekanalblæsere, vakuumpumper, magnetiske flowmålere, ultralydsflowmålere, ledningsevnemålere, ph-målere, røreværker, mixere, filterpatroner, blandeanlæg, overfladerengøring, væskepumper, doseringspumper, stempeldoseringspumper, slangepumper, bælgpumper, centrifugalpumper, oscillatorpumper, tandhjulspumper, kompressorer, vandure, UV-systemer, stålkurvsfiltre

Læs mere om Reciprotor A/S


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Tic-elkas A/S

Meterbuen 15
2740 Skovlunde
Tlf.: 70 22 90 01
E-mail: info@ticelkas.dk

www.ticelkas.dk

kompetencer: El-tavler, eltavler, styretavler, fordelingstavler, UPS og strømforsyninger, PLC, HMI, SCADA, dataopsamling, automation, atex, industrimontage

Læs mere om Tic-elkas A/S


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

www.ultra-filter.dk

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Mere viden om Atex:

ATEX - sikring af eksplosionsfarlige områder - EU-direktiv 94/9%EF (ATEX)
Fra 1. juli 2003 skal apparatur og beskyttelsessystemer, som anvendes i EX-områder, være godkendt efter retningslinjerne i EU-direktivet 94/9/EF. Dette direktiv harmoniserer de forskellige sikkerhedskrav inden for EU med det formål at sikre et ensartet sikkerhedsniveau samt fjerne evt. handelshindringer inden for EX-området. Endvidere bliver de hidtidige love og forordninger udvidet med ikrafttrædelsen af direktivet 94/9/EF. Specielt ikke elektrisk udstyr som pneumatikcylindre o.l. skal u også godkendes efter det nye direktiv. Eksplosionsfarlige områder skal klassificeres i zoner på grundlag af hyppigheden og varigheden af forekomsten af eksplosiv atmosfære, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.
Der skal udarbejdes en særlig arbejdspladsvurdering - APV - (eksplosionssikringsdokument) i forbindelse med arbejde i eksplosiv atmosfære, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.


Process Enginering – Hvornår har du sidst revideret dit ATEX-APV?


12.mar 2021


Har du problemer med væsker eller støv, der er brandbare eller eksplosive? Hvornår har du sidst revideret dit ATEX-APV – også kaldet eksplosionssikringsdokument?

ATEX er EU direktiver for atmosfæriske eksplosioner, der gælder både for udstyr i eksplosionsfarlig atmosfære og for personsikkerhed. Det er et krav, at tekniske løsninger er tidssvarende, og at arbejdsgivere vedligeholder deres ATEX-APV.

I Process Engineering gennemgår vi dit anlæg og sikrer, at det er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Vi udarbejder oplæg til dit eksplosionssikringsdokument, rådgiver om alle forhold vedrørende ATEX og udfører analyser, risikovurderinger og dokumentation.

Læs mere om, hvad ATEX dækker over, og hvordan vi kan hjælpe dig med håndtering af ATEX i din virksomhed.


Homatic hjælper kunder til at udvide markedet
Lyngsaa A/S fik på blot tre måneder hjælp af Homatic Engineering til at få godkendt produkter til offshoreindustrien

For nogle virksomheder kan det virke uoverskueligt at udvide forretningen og bevæge sig ind på nye markeder, fordi virksomhedens produkterne typisk skal leve op til nye standarder og krav, og det kan afholde dem fra at gøre forsøget.

Da Lyngsaa A/S fik en forespørgsel om levering af produkter til offshoreindustrien, stod de i samme dilemma. Man ønskede at udvide markedet, men det stillede krav til ATEX-certificering på både virksomheds- og produktniveau, og det havde man ikke tilstrækkelig erfaring med i virksomheden. I stedet for at give op, henvendte man sig til Homatic Engineering, som har den nyeste viden og ekspertise inden for produktudvikling, projektgodkendelse og produktvedligeholdelse.
- Vi har intern viden om produkttests og godkendelse i henhold til standarder og kunne med kort varsel stille med to konsulenter. Én til rådgivning og support til indførelse af kvalitetsstyringssystem ISO9001 og ISO80079 og én til rådgivning, review og support af produktdesign, dokumentation og sparring med certificeringsinstituttet NEMKO/PreSafe, fortæller teknisk direktør Niels Juul fra Homatic Engineering.

På under tre måneder lykkedes det således Lyngsaa A/S at opnå både ISO9001 certificering hos Bureau Veritas og efterfølgende ATEX/IECEx ISO 80079-34 certificeret af UL.

Lyngsaa A/S kan derfor nu udvide markedet og levere ATEX-godkendt, robust og energibesparende LED belysning til offshoreindustrien.


Grundfos håndplukker servicepartner til ATEX-reparationer
Sikkerheden skal være i orden

Når Grundfos har ATEX-godkendte motorer og pumper, der skal repareres, er det den Esbjerg-baserede virksomhed O&J Energy A/S, som de tager fat i. Det gør Grundfos, fordi ATEX-reparationer kræver meget specifikke kompetencer, der sikrer, at alt håndteres efter bogen og fungerer, som det skal, når det efter reparation skal kunne anvendes i en eksplosiv atmosfære.

ATEX handler om to EU-direktiver, der beskriver, dels hvilke krav der stilles til materiel og udstyr, der skal anvendes i områder med eksplosive atmosfærer, og dels hvilke krav der stilles til virksomheder, hvor der kan
opstå en eksplosiv atmosfære. Sikkerheden er helt central, og det er ikke alle virksomheder, der har de rette kompetencer og den rette uddannelse til at udføre ATEX-opgaver. Og det ved Grundfos.

”Når vi har ATEX-opgaver i Danmark, som skal løses, henviser vi kunderne til O&J Energy, som vi har et godt samarbejde og partnerskab med,” fortæller Lasse Mikkelsen, der er servicechef hos Grundfos. ”De er blandt de stærkeste på ATEX-området i Danmark, og de er i forvejen Grundfos-servicepartner.”

Med beliggenheden i Esbjerg er mange af O&J Energys ATEX-opgaver relaterede til offshore­arbejdspladser på Nordsøen. ”Men vi håndterer ikke kun offshoreopgaver. Vi udfører også ATEX-opgaver for bl.a.  industrivirksomheder og for medicinalindustrien og er i det hele taget landsdækkende i forhold til ATEX-opgaver,” siger Kenn Pedersen, der er driftsleder på det elektromekaniske værksted og overordnet ansvarlig for virksomhedens ATEX-opgaver og interne ATEX-uddannelse.

Det er væsentligt for O&J Energy at have ATEX-autorisationerne i orden, så kunderne ved, at arbejdet bliver udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. ”Almindelige motorer skal – i citationstegn– bare repareres,” fortæller Kenn
Pedersen. ”Men når vi reparerer ATEX-udstyr, skal vi være sikre på, at alt udføres 100 % i overensstemmelse med direktiv og certifikat, ellers kan det få store konsekvenser for både mennesker og udstyr. Det arbejde, vi laver, er ikke kun et håndværk, det drejer sig især om sikkerheden for andre mennesker.”

Derfor sørger O&J Energy også for grundig uddannelse af det personale, der tager sig af ATEX-opgaverne. ”Alt handler om sikkerhed, sikkerhed og atter sikkerhed,” understreger Kenn Pedersen. ”Vi afholder årligt et internt
kursus, hvor alle de personer, der arbejder med ATEX, bliver opdateret på alt, hvad der har med ATEX-sikkerhed at gøre. Det drejer sig om syv personer på værkstedet, som arbejder med det område, og som derfor får en helt
speciel uddannelse.”

Den seneste opgave, O&J Energy har løst for Grundfos, drejede sig om reparation af syv motorer fra Karup Lufthavn. Der var tale om syv stk. BP.45-5 K-borerørspumper til brændstof, som havde påmonteret 7,5 kW
ATEX-motorer fra Brook Crompton. O&J Energy er certificerede til at reparere motorer fra Brook Crompton, og selvom motorerne var fra 1985, lykkedes det at få dem til at køre igen.

”O&J Energy har brede ATEX-kompetencer og må servicere stort set alle typer af motorer inden for området. ATEX er et komplekst område, men opgaverne udgør kun en lille del af Grundfos’ samlede opgaveportefølje, og derfor giver det god mening for os at sende opgaverne videre til O&J Energy,” siger Lasse Mikkelsen. Han tilføjer: ”For Grundfos er det vigtigt, at vi har et stærkt partnerskab med vores servicepartnere. Og det er først stærkt, når vi bruger hinanden og skaber forretning for hinanden”.