Brandgardiner

Brandgardiner hjælper til med til at sikre menneskeliv og materielle værdier mod at blive flammernes bytte. Huse, bygninger og lignende kan opdeles i brandceller med integrerede brandgardiner, som ikke kan ses og dermed heller ikke til gene for brugerne af lokalerne

Leverandører af og viden om brandgardiner:


AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S

Sundsholmen 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 15 80 22
E-mail: info@aag.world

web

Kompetencer: Teknisk gummi, gummidug og plader, pakninger, måtter, profiler og tætningslister, vibrationsdæmpning, plast og skum, støbte emner, gulve og underlag, staldprodukter, lim og klæb, afskærmning, beskyttelse, vulkanisering, fendere, industrislanger

Læs mere om AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S


Co & LT Aps

Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Telf: 48 70 22 80
E-mail: info@colt.dk

www.coltinfo.dk

kompetencer: brandventilation, naturlig ventilation, solafskærmning, lamelafskærmning, mekanisk brandventilation, røgventilation, luftsluser, OTV-anlæg, Mekanisk brandventilation, Termisk brandventilation, Overtryksventilation, Røgudluftning, Brandgardin, Røggardin, Varme luftsluser, DBI godkendt installatør for mekanisk brandventilation og OTV

Læs mere om Co & LT Aps


Garditec A/S

Lundergårdsvej 1, Verninge
5690 Tommerup
Telf.: 63 76 70 50
E-mail: post@garditec.dk

www.garditec.dk

Kompetencer: Solafskærmning, udestuegardiner, brandsikring, røggardiner, brandgardiner, insektnet, rullegardiner, mørklægning

Læs mere om Garditec A/S


JSA SIKRING APS

jsa sikring

8520 Lystrup
Telf. 86 22 56 44
Email: info@jsa-sikring.com

www.jsa.dk

kompetencer: brandgardiner, brandjalousier, tyverisikring, rullejalousier

Læs mere om JSA SIKRING APS


Luxaflex

www.luxaflex.dk

Kompetencer: Insektnet, gardiner

Læs mere om Luxaflex


MX Door ApS

Messevej 12
9600 Års
Tlf.: 97 99 17 00
E-mail: info@mxdoor.dk

www.mxdoor.dk

Kompetencer: Branddøre, brandskydeporte, sikkerhedsdøre, brandporte, ståldøre, glaspartier, rammedøre, ledhejseporte, brandjalousier, vertikale brandporte, brandgardiner

Læs mere om MX Door ApS


Mere viden om brandgardiner:

Brandgardiner kommer udelukkende frem når der er en brandalarm, så skal de stå sin prøve og vise sin værdi.
Brandgardiner er afskærmning mod flammer og røg i store åbninger og sikrer menneskeliv og materielle værdier mod flammer. Et brandgardin er et fleksibelt røgskørt udført i en dug af fiberglas. Når der kommer et signal fra brandalarmeringsanlægget, kører brandgardinet med. Fremdrift sker via indbygget 230V rørmotor.
Opdeling i brandceller
Huse og bygninger kan opdeles i brandceller med integrerede brandgardiner. Brandgardinerne er ikke synlige for brugerne af lokalerne i det daglige, og de er dermed heller ikke til gene. Brandgardiner kommer nemlig kun til syne, når der er brandalarm.
Kræver minimal plads
Brandgardiner er meget anvendelige på steder og i åbninger, hvor der ikke er plads til traditionelle brandløsninger. Brandgardiner holder brandceller fri for røg, så uberørte enheder kan evakueres sikkert.


Door System tilbyder nu også unikt brandgardin
Den østjyske dørproducent Door System kan nu også tilbyde et nyt og unikt brandgardin, og det giver flere muligheder for effektiv brandsikring

Europæisk standard er trådt i kraft og har skærpet brandkravene. Door System kan rådgive om den samlede løsning.

Door System vil fremover også kunne tilbyde sine kunder en helt ny generation af brandgardiner, et såkaldt Fibershield®-I brandgardin som alternativ til fx en brandskydeport eller de traditionelle brandgardiner. Det sker gennem et samarbejde med den kendte tyske virksomhed Stöbich, der er kvalitetsleverandør inden for brand- og røggardiner og kan levere løsninger, der er godkendt og CE-mærket i henhold til den nye europæiske standard.

Skrappe krav til Integritet og Isoleringsevne

Fibershield®-I brandgardinet, der er den seneste generation af termisk isolerede tekstilbrandporte fra Stöbich, skal kunne leve op til samme skrappe krav og gennemgå de samme tests omkring Integritet (E) og Isoleringsevne (I) som en brandskydeport.

Integritet handler om brandgardinets (eller portens) evne til holde branden ude, så ilden ikke spreder sig til den ueksponerede side. Isoleringsevne omhandler brandgardinets (eller portens) evne til holde varmen, den såkaldte strålevarme, fra at kunne antænde materiale på den ueksponerede side.

”Det er virkelig banebrydende, at vi nu kan levere et brandgardin, der kan leve op til de skrappe krav og faktisk erstatte den noget mere massive brandskydeport. Det giver nogle nye muligheder for brandsikring, og det ser vi frem til at kunne tilbyde vores kunder”, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System.

Kræver ikke så meget plads

Brandgardiner har den store fordel, at de kun optager meget lidt plads over åbningen og ved siderne i forhold til brandskydeporte. Brandgardiner kan således være en ideel løsning til fx detailhandlen, så der ikke ryger så mange dyrebare vægkvadratmeter til dørløsningen.

Fibershield®-I-systemet er meget fleksibelt og også ideelt til at eftermontere i eksisterende byggeri.

Door System vil kunne tilbyde flere løsninger inden for brandgardiner, herunder en vandret brandaflukning til montage i loftet.

Også røggardiner i sortimentet

Røg dræber flere mennesker end ild i forbindelse med en brand, og derfor er det vigtigt hurtigt og effektivt at kunne afskærme brandrøgen i en bygning. Samarbejdet med Stöbich giver Door System mulighed for også at levere røggardiner som en del af den samlede brandløsning.

Rådgivning om den rigtige brandløsning

Brandløsninger til virksomheder fik ekstra fokus med de nye regler, der trådte i kraft den 1. november i år, og de skærpede krav har også skabt noget turbulens i branchen. Door System har gennem flere år brugt masser af ressourcer på at udvikle og teste efter den nye europæiske standard og kan tilbyde rådgivning til virksomheder, når de skal investere i brandløsninger. De nye skærpede krav og regler betyder, at det der måske tidligere var ok, ikke længere er tilladt. Og når der investeres i nybygninger og ombygninger, er det vigtigt fra starten at få tænkt den rigtige brandløsning ind. Ellers risikerer man at stå med en løsning, der ikke kan godkendes, og der løber ekstra omkostninger på for at realisere projektet. Door System kan sikre, at projektmaterialet udarbejdes korrekt og kan også hjælpe med de nødvendige godkendelser hos brandmyndighederne.


JSA Sikring – Brandgardiner giver tryghed
BESKYTTER DINE VARER OG FORSINKER UDBREDELSEN OG ØDELÆGGELSERNE VED BRAND OG RØG

BRANDGARDIN sikrer mod røg og flammer og benyttes i større åbninger i din virksomhed eller butik. Brandgardiner skal dels sinke brandens udbredelse, dels hindre udbredelsen af røg. Begge disse mål kan ofte opnås i samme løsning. Vi vurderer konkret hvilken målsætning, der er den vigtigste og hvilke materialer vi skal anvende for at opnå målet.

I eksisterende bygninger kan det ofte være en udfordring at finde den rigtige tekniske løsning, der kan lade sig gøre. JSA Sikring har den fornødne kreativitet og mange års erfaringer i det muliges kunst.

JSA Sikring anvender gardiner fra den tyske producent Stöbich, som er førende indenfor brandduge.

Brandgardiner aktiveres af et signal fra brandalarmsanlægget, hvorefter brandgardinet kører ned. 

JSA brandgardin er godkendt af brandmyndighederne.

Se et udvalg af vore referencer, og ring gerne for yderligere eksempler.

se mere her


Alux SafeRoller, et nyt smukt sikringsgardin til dit hjem
Vi vil alle gerne sikre vores hjem mod indbrud. Men til døre og vinduer, der er de svageste byg-ningselementer, har vi længe savnet en løsning, som ikke kompromitterede hjemmets pæne ud-seende – for hvem har lyst til at barrikadere sig bag tremmer og gitre?

Alux SafeRoller®, et nyt smukt sikringsgardin til dit hjem   

Vi vil alle gerne sikre vores hjem mod indbrud. Men til døre og vinduer, der er de svageste byg-ningselementer, har vi længe savnet en løsning, som ikke kompromitterede hjemmets pæne ud-seende - for hvem har lyst til at barrikadere sig bag tremmer og gitre? Resultatet er, at Danmark har EU-rekord i private indbrud, og som oftest er indtrængningen sket via døre eller vinduer. Men nu er SafeRoller® kommet på marke¬det, udviklet af Alux Sun & Safe Systems i Silkeborg, der har mange års erfaring i solaf¬skærmning og mekanisk tyverisikring.
SafeRoller® er et sikkerhedsgardin. Det er udført i aluminium, i et så let og elegant design at det pas¬ser perfekt ind i private hjem. Det ligner en ganske almindelig - om end stilfuld - persienne, men synet bedrager. Trods sin lethed er SafeRoller® en så effektiv sikring mod ubudne gæs¬ter, at du trygt kan sove for åbent vindue uden at frygte indbrud i løbet af natten. Ikke engang insekterne kan finde vej ind.

Design og funktion
Alux SafeRoller® fås med lukkede lameller, der er ideelle til mørklægning, eller med perfore¬re¬de lameller, der både skærmer for solen og lukker lys og luft ind, så der skabes et behageligt inde¬kli-ma. Begge lameltyper sikrer lige godt mod indbrud. Betjeningen af SafeRoller® kan foregå manu¬elt (med låse i bundskinnen) eller med motor- og fjern¬betjening. Sidst¬nævnte kan indstilles til, at hver enkelt ja¬lousi betjenes for sig; men alle kan også betje¬nes samlet - jf. tid-ur, lyscensor eller anden auto¬matik. SafeRoller® kan også tilkobles alarmsystemet, eller betjeningen kan foregå via en app på din smart¬phone og/eller computer.
Hvis du både har brug for sikring og solafskærmning, men ikke nødvendigvis samtidig, kan du slå to fluer med et smæk ved at vælge SafeRoller® Combi, der er en videreudvikling af SafeRoller®. SafeRoller® Combi kombinerer sikringsgardinet med et seperat solafskærmningsgardin. De to kan fungere hver for sig, men også arbejde sammen som en enhed.

Blåstemplet sikkerhed! 
SafeRoller® konceptet er en så markant innovation på sikkerhedsområdet, at Alux Sun & Safe Systems er blevet kåret til årets danske sikkerhedsvirksomhed 2013. Kåringen foregik på mes¬sen SecurityUser Expo i København den 17-19. september, som blev afholdt af den danske branche-forening for sikkerhed og sikring, hvis medlemmer alle arbejder professionelt med sikkerhed. 
Alux SafeRoller® er et patenteret system, der er testet efter europæiske standarder for sikringspro-duk¬ter til vinduer og døre.

Yderligere information om Alux SafeRoller® fås ved henvendelse til Alux Sun & Safe Systems på tlf. 70262140, email alux@alux.dk eller www.alux.dk.