Brandimprægneret træ

Ved brandimprægnering af træ er det grundlæggende princip, at træet ikke må bidrage til en eventuel brand og kun tilføre minimalt med energi og røgudvikling

 

 

 

Leverandører af og viden om brandimprægneret træ:


FIREprotect.dk ApS

Industrivej 8
6560 Sommersted
Tlf. +45 4123 4700
E-mail: info@fireprotect.dk

www.fireprotect.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, Brandbøsninger, Brandfugninger, Brandgips, Brandisolering, Brandlukninger, Brandmanchetter, Brandmåtter, Brandpakninger, Brandplader, Brandsikring stål, Brandspjæld, Brandtætninger, Passiv brandsikring

Læs mere om FIREprotect.dk ApS


Kronospan ApS

Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
Telf.: .: 89 74 74 74
E-mail: novopan@novopan.dk

www.novopan.dk

Kompetencer: Gulvvarme, gulvplader til gulvvarme, klimagulve

Læs mere om Kronospan ApS


Magma-FIRESTOP A/S

Ryttermarken 29
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 96 00 / 20 13 30 26
E-mail: info@magma-firestop.dk

www.magma-firestop.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, brandmaling, brandsikring, brandimprægnering, flammehæmmer, brandforebyggelse

Læs mere om Magma-FIRESTOP A/S


Panelbyg ApS

Industriparken 16
6880 Tarm
Tlf.:88 32 17 70
E-mail: info@panelbyg.dk

www.panelbyg.dk

Kompetencer: sandwichpaneler, isolering, hulmursisolering, galvaniseret rionet, befæstelse, skruer, vakuumlifte, gitter, teknisk skum, ståltage, panelskruer, stållåse, stålplader

Læs mere om Panelbyg ApS


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


DBI – FLERE PROJEKTER OM BRANDIMPRÆGNERET TRÆ PÅ VEJ
Nu skal udfordringerne med ældning af brandimprægneret træ håndteres. Det skal ske gennem en hel række af løsningsorienterede projekter og aktiviteter, som alle har til formål at gøre det muligt at dokumentere brandegenskaberne for brandhæmmet træ over tid.

Projektet om ældning af træ med brandimprægnering, hvor DBI og Teknologisk Institut sidste år undersøgte standarden på området, kaster nu en hel række af planlagte aktiviteter af sig. Projektet viste nemlig, at væsentlige dele af standarden på området, EN 16755, er mangelfuld, når det kommer til at dokumentere, hvordan brandegenskaberne for brandimprægneret træ til udendørs beklædning udvikler sig, når produktet udsættes for vejrlig – medmindre man f.eks. udfører en SBI-test af det ældede materiale.

- Vi har fra start haft planer om en anden del af projektet. Interessen for området er stigende i branchen, fordi markedet for produkterne vokser og dermed også efterspørgslen efter god dokumentation. Første del af projektet har skabt megen debat, som vi håber at vende til noget positivt med anden del, der har et mere løsningsorienteret sigte. Nu inviterer vi virksomheder og rådgivere til at være en del af udviklingen og være med til at finde løsninger, siger Simon Sköld, der er Research Consultant hos DBI.

Projekt for 17 mio.

Det første projekt viste uhensigtsmæssigheder i den eksisterende standard. DBI og Teknologisk Institut gjorde den ansvarlige tekniske komité i EN-regi opmærksom på problemerne, og DBI er siden blevet medlem af den samme komité. Men det kan tage mange år at få standarden revideret, valideret og udbredt. Derfor er der behov for løsninger, som gør det muligt for producenter fortsat at komme på markedet med deres produkter, indtil standarden er revideret.

- Anden del af projektet er nærmere et helt program, hvor vi med en række aktiviteter vil forsøge at finde ud af, hvordan vi skaber tilfredsstillende dokumentation. Projektet skal se på udfordringer og dokumentation på både produkt-, standard-, og bygningsreglementsniveau, siger Simon Sköld.

Med de aktiviteter, der er lagt op til nu i samarbejde med Københavns Universitet og Teknologisk Institut, er budgettet for hele programmet ca. 17 mio. kr. Det er formentlig en del af forklaringen på, hvorfor der i dag ikke findes en bedre måde at dokumentere brandimprægneret træs egenskaber over tid. Det er simpelthen virkeligt dyrt at udvikle, og derfor søger gruppen bag projektet også delfinansiering fra en række fonde.

Laser, røntgen og modellering

Arbejdet er ambitiøst og vil omfatte en del teknologiudvikling.

- Meget af det, vi har planlagt, er banebrydende – f.eks. arbejdet med metoder til at fastholde brandimprægnering i træ over tid. Vi vil også forsøge at udvikle en måde at vurdere eksisterende træfacader ved hjælp af teknologi og data, der aldrig er blevet brugt til det før – som røntgenstråling, håndholdte kemiske analyser og spektroskopi, siger Simon Sköld.

Derudover skal der bl.a. ses nærmere på udvaskning af imprægneringsmidler fra træ ved naturlig ældning, og hvilke konsekvenser det har for brandegenskaberne. Det skal ske ved hjælp af talrige brandtests, ligesom modellering af udvaskning og en bedre metode for accelereret ældning også er på programmet.

- Det er usandsynligt, at en enkelt af de kommende metoder og værktøjer i programmet kan give tilfredsstillende dokumentation i sig selv, men håbet er, at man kan kombinere forskellige typer data og få en samlet vurdering, der giver dækkende dokumentation, siger Simon Sköld.

Fokus på løsninger

For nuværende er brandimprægneret træ til udendørs beklædning ikke det største felt inden for byggematerialer. Men i takt med den grønne omstilling og øget fokus på bæredygtighed og biobaseret byggeri vil det efter alt at dømme vokse markant i de kommende år.

- Desuden er ambitionen, at den teknologi, vi udvikler, kan bruges på mange andre områder end facader, så man f.eks. også kan anvende den til indvendig beklædning, som er et stort område, siger Simon Sköld og fortsætter:

- Med første projekt konstaterede vi, at der er problemer med standarden. Nu ønsker vi at gå forrest for at finde løsninger i et samarbejde med producenter og rådgivere. Intentionen med hele det nye program er at hjælpe de træproducenter, som gerne vil på markedet med deres produkter. Samtidig er det en mulighed for at bidrage med at løse den samfundsopgave, der ligger i at anvende genbrugte byggevarer og sikre opretholdelse at brandtekniske egenskaber uden at udføre destruktive brandtests, siger Simon Sköld.

Find artiklen her

Ældningsprojektet handlede om standarden

Ældningsprojektets første etape, hvor DBI i samarbejde med Teknologisk Institut undersøgte standarden EN 16755 om holdbarhed af brandimprægneret træ til udendørs brug, har medført stor opmærksomhed og mange reaktioner fra byggebranchen.

- I den forbindelse er det meget vigtigt at understrege, at projektet ikke konkluderer noget generelt om træ. Projektet blev skabt for at undersøge standarden på området og for at se, om den er retvisende. Konklusionen er, at standarden er mangelfuld i forhold til at differentiere mellem ‘gode’ og ‘dårlige’ produkter, og at den bør revideres kraftigt, siger funktionsleder i DBI’s brandtestafdeling, Christian B. Andersen, og fastslår:

- Det er bestemt ikke optimalt for nogen, når der er tvivl om dokumentationen, men som GTS-institut kan vi ganske enkelt ikke sidde inde med viden om, at en standard ikke er god nok uden at gøre opmærksom på det. Træ er et fint byggemateriale, men vi skal sikre os, at vi har tilstrækkelig viden om materialet til at kunne træffe gode beslutninger, der gør brugen af træ sikker, siger han.

Læs artiklen: 
Undersøgelse rejser tvivl om standard for brandimprægneret træ 

Læs artiklen: 
Første skridt mod ny træældningstest 

Læs artiklen: 
Svingende kvalitet på brandimprægneret træ i Norge


DBI – Undersøgelse rejser tvivl om standard for brandimprægnering i træ
DBI og Teknologisk Institut har undersøgt, hvad der sker med brandegenskaberne, når brandimprægneret træ udsættes for vind og vejr. Konklusionen er, at vi reelt ikke ved, hvordan brandimprægneret træ opfører sig ved brand, når det har været udsat for vejrlig i en årrække, og at ældningsstandarden EN 16755 bør revideres kraftigt.

Det er oppe i tiden at bygge i træ. Især vinder materialet indpas på udendørs beklædninger og facader. For større byggeri stilles der skærpede krav til brandklassen af det materiale, der anvendes til udvendig beklædning, og derfor behandler man træbeklædning med forskellige malinger og imprægneringer, så det lever op til B-s1,d0. Ligesom alle andre materialer skal træ nemlig ifølge bygningsreglementet bevare de samme brandegenskaber i hele bygningens levetid, som det har ved opførelsen.

- Træ består af kulstof, som kan brænde og nedbrydes over tid. Derfor skal meget træ beskyttes med brandimprægnering og mod ældning. Holdbarheden af den beskyttelse undersøges med standarden EN 16755, som indeholder metoder for accelereret ældning. Ingen har nemlig lyst til at vente 20 år, før de kan teste produktet igen og sende det på markedet, siger forretningsleder hos Teknologisk Institut, Morten Klamer.

EN 16755 er ikke en del af den påkrævede dokumentation, og det er derfor frivilligt at anvende den. Den benyttes til at markedsføre produkter og som dokumentation for produkters holdbarhed.

- Kan et produkt bestå en test efter den accelererede ældning, kan det ifølge standarden bevare sine brandtekniske egenskaber. Men faktisk ved vi ikke, hvordan den accelererede ældning stemmer overens med den ældning, produktet udsættes for i virkeligheden, siger Morten Klamer.

Derfor har DBI og Teknologisk Institut undersøgt konsekvensen af ældning i træ behandlet med brandimprægnering og både med eller uden maling.

- Flere af de anvendte produkter og standarden på området er nye, og projektet skulle gøre os klogere på brandimprægnering af træ og holdbarheden under danske klimaforhold, siger Martin Pauner, der er civilingeniør hos DBI.

Naturlig ældning værre end accelereret ældning

I projektet udsatte DBI og Teknologisk Institut en type brandimprægnerede profilbrædder til facadebeklædning for forskellige metoder for accelereret ældning (fra EN 16755 og EN 927-6), hvor det blev påvirket med vand, tørret og udsat for UV-lys. Herudover blev noget af træet udsat for naturlig ældning, idet det blev hængt op udendørs i 10 måneder på en mark ved Taastrup og dermed udsat for vejrlig. Derefter testede man produktet for at undersøge effekten af de forskellige ældningsmetoder.

- Vi har kun arbejdet med ét produkt. Men resultaterne fra de efterfølgende brandtests tyder på, at 10 måneders naturlig ældning enten svarer til eller er betydeligt værre end metoderne for accelereret ældning. Det gælder både metoder med og uden UV-stråling, uanset mængden af vand og uanset hvor længe den accelererede ældning stod på, fortæller Martin Pauner og fortsætter:

- Det lader til, at det ikke nødvendigvis er vandmængden, men i lige så høj grad tiden, der er afgørende for tabet af brandimprægnering. Dermed kan vi konkludere, at vi ikke kender den reelle levetid af brandegenskaberne for de udvendige brandimprægnerede træbeklædninger, der er opsat på byggerier i dag, selvom de lever op til EN 16755.

Standard kan ikke anvendes

Standarden er startet som en nordisk standard, der er blevet til en europæisk teknisk specifikation, som er blevet til en EN-standard. Og hver gang er der blevet slækket lidt på kravene. Ældningsmetoderne lader nu til at være for milde sammenlignet med virkeligheden, så standarden gør det muligt at opnå godkendelse på grundlag af tests, der reelt ikke kan bruges til at vurdere levetid eller produktets brandegenskaber.

Konklusionen fra DBI og Teknologisk Institut er således, at standarden ikke kan anvendes til at vurdere produkters holdbarhed.

- Baseret på projektet kan vi sige, hvilken ældning der er værst for det konkrete produkt, vi har testet. Samtidig må man sige, at den er helt gal, når ubehandlet træ kan leve op til konkrete krav i standarden. Den bør tages ud af funktion og revideres kraftigt, for der er masser af beviser for, at den ikke fungerer, siger Martin Pauner.

DBI og Teknologisk Institut ønsker at presse på for at få en revision af standarden og har derfor taget initiativ til at drøfte sagen med andre nordiske parter og med CEN-systemet. Samtidig ønsker DBI og Teknologisk Institut at undersøge andre brandimprægnerede træprodukter.

Læs hele artiklen i næste Brand & Sikring, som udkommer medio marts 2021.


Keflico A/S er nu lagerførende af brandimprægneret krydsfiner
Den landsdækkende hårdttræ- og pladevirksomhed Keflico A/S er nu lagerførende af krydsfiner med bæredygtig brandimprægnering af BURNBLOCK ApS - en 100 % organisk og naturligt nedbrydelig brandhæmmer
Keflico A/S er nu lagerførende af brandimprægneret krydsfiner Den landsdækkende hårdttræ- og pladevirksomhed Keflico A/S er nu lagerførende af krydsfiner med bæredygtig brandimprægnering af BURNBLOCK ApS - en 100 % organisk og naturligt nedbrydelig brandhæmmer. Fra og med februar 2014 er Keflico A/S lagerførende af NYE "grønne" produkter - et bredt udvalg af brandimprægneret krydsfiner. Brandimprægnerede produkter er dog ikke nyt land for Keflico, der længe har været forhandler af brandhæmmende MDF i 12 og 15 mm. Keflico A/S har indledt et samarbejde med den grønne virksomhed BURNBLOCK ApS for netop at kunne tilbyde endnu flere produkter til brandsikring af trækonstruktioner og -beklædning. BURNBLOCK ApS er førende inden for sit felt med deres både miljøvenlige, effektive og sikre brandhæmmer.  Keflico A/S forhandler følgende brandimprægnerede krydsfiner: - Birkekrydsfiner BB/BB Tykkelser: 12,15,18 og 21 mm B-s1, d0 godkendt - Radiata Pine B/C Tykkelser: 15 og 21 mm B-s1, d0 godkendt - Tag-/Gulvkrydsfiner Cp/C TG2 Tykkelser: 15 og 18 mm B-s1, d0 godkendt - Meget andet kan leveres på forespørgsel. Fordelene ved Keflico's nye BURNBLOCK-imprægnerede krydsfiner er mange. I tilfælde af brand hæmmer BURNBLOCK-imprægnerede produkter brandspredning mindst lige så effektivt som andre brandimprægnerede produkter og køber tid til at redde både liv og værdier. Denne type brandimprægnering er foruden at være 100 % organisk også særligt omkostningseffektiv i produktion og derfor konkurrencedygtig i pris. Samtidig ændres udseendet på krydsfineren ikke, som følge af imprægneringen, men forbliver flot og naturlig - med minimalt saltudtræk, og den skånsomme trykketeknik giver ligeledes et mere stabilt slutprodukt. Læs mere om fordelene ved Keflico's nye bæredygtigt brandimprægnerede krydsfiner på www.keflico.com, og oplev disse og mange flere produktnyheder fra Keflico A/S på BYGGERI'14 den 25.-28. februar i Fredericia.