Brandisolering

Brandisolering. Myndighedernes krav til brandisolering stiger kraftift i disse år. Derfor er det en god ide at rådføre sig med ekspereter inden for brandisolering. Bygningsmaterialer reagerer meget forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer. Stenuld er den mest brandsikre isolering og tåler over 1000 °C uden at smelte. Brandsikring af forskellige stålkonstruktioner, se beregningsprogram her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

 Leverandører af og viden om brandisolering:


FIREprotect.dk ApS

Industrivej 8
6560 Sommersted
Tlf. +45 4123 4700
E-mail: info@fireprotect.dk

www.fireprotect.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, Brandbøsninger, Brandfugninger, Brandgips, Brandisolering, Brandlukninger, Brandmanchetter, Brandmåtter, Brandpakninger, Brandplader, Brandsikring stål, Brandspjæld, Brandtætninger, Passiv brandsikring

Læs mere om FIREprotect.dk ApS


Hotpaper

hotpaper

Agerhatten 9
5220 Odense Sø
Telf: 70 277 699
E-mail: info@hotpaper.dk

www.hotpaper.dk

Kompetencer: Indeklima, hulmursisolering,  loftisolering,  papirisolering, efterisolering, efterisolering hulmur, ventilation

Læs mere om Hotpaper


Norisol A/S

Mileparken 20E
2740 Skovlunde
Tlf.: 70 11 77 44
E-mail: info@norisol.dk

www.norisol.com

Kompetencer: Teknisk isolering, isolering, isoleringsmaterialer, energioptimering, varmeisolering, støjdæmpning, tankisolering, marineisolering, HVAC isolering, stilladser, rullestilladser, hængestilladser, inddækninger, brandisolering

Læs mere om Norisol A/S


Poly-Cap

Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 40 47 51 / 22 64 55 41
E-mail: Poly-Cap@mail.dk

www.poly-cap.dk

Kompetencer: Teknisk isolering, isolering, isoleringsmaterialer, tyndpladebearbejdning, plasmaskæring, klipning, bukning, sikning, isolering af ventilation

Læs mere om Poly-Cap


SKANACID A/S


Lunikvej 7
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere

Læs mere om SKANACID A/S


Sundolitt A/S

Krog Skolevej 3
7190 Billund
Tlf.: 70 11 10 20
E-mail: sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

www.sundolitt.com/da

Kompetencer: Radon, radonspærre, radonsikring, perler, vintermåtter, pladeprodukter, EPS isolering, XPS isolering, trinlydplade, fundering, gulve, gulvvarme, vægge, kældervægge, hulmursisolering, tage, anlæg og let fyld

Læs mere om Sundolitt A/S


Flere klassificerede løsninger til brandbeskyttelse af HVAC-installationer


10.jun 2021


For nylig har vi opdateret vores godkendelse med nye løsninger; EI 15 til cirkulære kanaler og EI 30 til rektangulære kanaler.

Når det kommer til brandisolering af HVAC-installationer, er det vigtigt at bruge godkendte løsninger. Fra 1. januar 2020 skal alle godkendelser til brandisolering af ventilationskanaler være baseret på test i overensstemmelse med gældende europæiske testmetoder og klassifikationsstandarder.

Produkterne i vores sortiment til brandisolering af ventilationskanaler, PAROC Hvac Fire, er både testet og certificeret i henhold til de nye regler.


Knauf Insulation – Supafil-certificeret – Opfylder kravene til brandmodstand


19.jan 2021


Nu findes det sort på hvidt: Knauf Insulations glasuldsgranulat Supafil opfylder kravene til brandmodstand i overensstemmelse med den europæiske EN-standard. Testene er udført af det statslige forskningsinstitut RISE i Norge for det hurtigtvoksende glasuldsgranulatmarked i Skandinavien.

– Vi ser et hurtigt skifte fra traditionel isolering med plader til glasuld – og nu er vi for alvor med i kampen, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef og markedschef hos Knauf Insulation Skandinavien.

Ingen har egentlig stillet spørgsmål ved brandmodstanden hos Supafil, da det er fremstillet på ikke-brændbart materiale. Og der findes allerede, i et digitalt beregningsprogram, teoretiske beregninger af glasuldsgranulatets brandmodstand i forskellige applikationer.

– Men når det kommer til flerfamilieboliger, alt fra dobbelthuse op opefter, kræver mange bygherrer en dokumenteret brandmodstand. Det samme gælder for kommercielle og offentlige bygninger. Det har desværre betydet, at bygherrer nogle gange har valgt andre leverandører, selvom de indser alle fordelene ved glasuldsgranulat, siger Kenneth Ingemarsson.

For nylig fik Knauf Insulation den formelle klassificeringsrapport, et certifikat fra RISE, om at Supafil opfylder alle krav til brandmodstand, som den europæiske standard kræver. Det skaber igen muligheder for byggeprojekter, hvor der foreligger krav om dokumenteret brandmodstand i så og så lang tid.

”Ingen overraskelse”

Testene blev udført med Supafil i forskellige bærende konstruktioner – både vægge og loft – i 30 og 60 minutter.

– Det var ingen overraskelse, at vi klarede testene, men det føles godt, at vi nu har skriftlige dokumenter og et certifikat på, at Supafil opfylder alle brandbeskyttelseskrav, der stilles ved de mest almindelige  rækonstruktioner, siger Kenneth Ingemarsson.

Det betyder, at det hurtigtvoksende glasuldsgranulatmarked i både Skandinavien og det øvrige Europa indebærer yderligere fordele for Knauf Insulation.

– Stadig flere bygherrer og entreprenører indser fordelene ved glasuldsgranulat. Med branddokumentationen fra RISE er Supafil glasuldsgranulat et stærkt alternativ i alle store byggeentrepriser, hvor man ønsker at tids- og omkostningseffektivisere uden at gå på kompromis med kvaliteten.


Knauf Insulation – Leg ikke med ilden
Der har længe været stor uvidenhed om brand inden for byggeindustrien, både hos entreprenører og bygherrer. For næsten 25 år siden arbejdede jeg i en brandsikringsenhed hos Knauf Insulation. Det var tydeligt allerede dengang, at der var store videnshuller i byggebranchen. Og det er da heller ikke altid helt let at skelne mellem brandklasse og brandmodstand. Desværre lever visse misforståelser videre.

Grenfell-hændelsen har klart nok betydet, at brandsikkerhedsspørgsmålet er kommet højt op på byggeindustriens agenda. Som producent af mineraluldsprodukter (sten og glas) er Knauf Insulation forpligtet til på neutral vis at informere om, at glas og sten er lige brandsikre. De er begge certificeret med den højeste klassificering i overensstemmelse med EN-standarden A1. Det betyder, at de er ikke-brændbare, og dermed bidrager de til, at en eventuel brand ikke spredes. De producerer heller ikke giftig gas eller røg. Også her er de lige sikre.

Sten eller glas? Hvad er bedst ud fra et brandsikkerhedssynspunkt?

For letvægtskonstruktioner såsom mellemvægge, adskillende vægge, tage, ydervægge med træ- eller metalkonstruktioner, skillevægge og lignende er glasmineraluld uden tvivl det mest logiske og teknisk fordelagtige valg. Nogle gange er det dog opfattelsen, at sten fungerer bedre i forbindelse med brand. I strukturelle konstruktioner af stål, visse tagkonstruktioner, afskærmninger af skakter og beskyttelsesrum i en bygning er et stenprodukt med meget høj densitet det rigtige valg, men isolering med en så høj densitet er bekostelig og ikke noget, man behøver installere i normale letvægtssystemer. Glasmineraluld med lav densitet er derimod det bedste valg til letvægtskonstruktioner. Den opfylder brandsikkerhedskravene i det testede system, men har også andre fordele. Eftersom glasuld har en bedre kompressionsratio end sten, har den logistiske og håndteringsmæssige fordele gennem hele distributionskæden frem til byggearbejdspladsen; færre pakker skal transporteres for at opnå samme mængde slutleverance af produktet (m2).

Til brug i skillevægge i både boligmæssige og kommercielle omgivelser tyder meget på, at glasuld med lav densitet bidrager til bedre akustik end stenuld med lav densitet for de lydfrekvenser, som er typiske for disse omgivelser. Mere om det i næste nyhedsbrev.

Skeln mellem produkter og systemer

Det vigtige ord at have i tankerne her er system. Et typisk spørgsmål er stadig: ”Hvor mange minutters brandbeskyttelse kan en 50 eller 100 mm tyk isoleringsplade give mig?” Det korrekte svar er ”nul”, eftersom et enkelt produkt, altså en komponent, som er en del af et system, ikke i sig selv har en brandbeskyttelsesevne, der kan måles i tid, f.eks. 30 eller 60 minutter. Ingen isolering eller enkeltstående komponent kan således yde brandbeskyttelse i en bestemt tid. Det er hele systemet – sammensætningen af komponenter konstrueret i overensstemmelse med producentens foreskrevne metode – som yder den dokumenterede brandbeskyttelse, der ofte refereres til som EI 30,60,90 etc. eller EI120, hvilket betyder henholdsvis en eller to timers brandsikring.

Brandbeskyttelse: Konstruktionssystemer, der lover brandbeskyttelse gennem en vis tid, er blevet testet i overensstemmelse med følgende kriterier for at påvise, at de ikke giver efter i den angivne tidsperiode.

R Belastningsevne
RE Belastningsevne og integritet (tæthed)
REI Belastningsevne og integritet og isolering
E IntegritetEI Integritet og isolering

Tidspunktet for, hvornår et af disse kriterier svigter, er kritisk, eftersom hele systemet da må antages at give efter. Med andre ord: Alle tre kriterier skal opfyldes, for at systemet kan klassificeres som EI/REI. Hvis et enkelt kriterium skulle svigte, inden der er gået 60 minutter, kan det ikke klassificeres som et EI/REI-system.

Brandresistivitet: Det, der kan fastslås om enkelte produkter uden for et system, er deres niveau af ikke-brændbarhed. Det klarlægger anvendelsesområderne for produktet.

  • Reaktion på brand-klassificering er A1 (ikke brændbart) til F (tidligt overslag / NPD – No Performance Declared).
  • Disse klassificeringer lover ikke en brandbeskyttelse i minutter, som reguleringen kræver for en struktur eller komponent.
  • EN-standard NS-EN 13501-1
  • Euroclass A1 er den bedst mulige rating (= glasmineraluld og stenmineraluld)

Vælg smart

Både glas og sten klassificeres som Euroclass A1, det indlysende valg til letvægtskonstruktioner. Hvorfor skulle man vælge et tungere materiale, når den ekstra densitet og vægt ikke tilfører noget til det testede systems brandsikring? Hvorfor transportere og bære de ekstra pakker, der kræves, når man vælger stenmineraluld?

Som producent af både glas- og stenprodukter kan Knauf Insulation være en upartisk og pålidelig rådgiver for hele udbuddet af isoleringstilføjelser og tekniske spørgsmål. Vi står klar til at hjælpe dig


Rockwool – Genanvendelig stenuldsløsning hæver brandsikkerheden på Islands Brygges nye grønne vartegn
En grøn oase midt i byen. Sådan kan man beskrive det nye boligkvarter, Bryggens Bastion på Islands Brygge, hvor moderne arkitektur, grønne områder og et fællesskab mødes midt i den pulserende storby

Byggeriets størrelse og design sætter høje krav til brandsikkerheden - og her løser en stenuldsløsning entreprenørens udfordring.

Hvis man tager turen til Islands Brygge i København; nærmere betegnet tæt ved fortidsmindet ved Faste Batteri og Emil Holms Kanal er håndværkere og byggeledere i fuld gang med at bygge det, der går under navnet 'Bryggens Bastion'. Det nye boligkvarter er på vej til at markere sig i det københavnske landskab med sine 8 karréer på 7-8 etager, to tårne på henholdsvis 23 og 30 etager og en masse tagterrasser fordelt både på og mellem etagerne. Og netop denne type byggeri stiller store krav til brandegenskaberne i de valgte byggeløsninger.

Udfordringer med flugtveje
Med i alt over 125.000 kvadratmeter fordelt på både boliger og erhverv betyder det, at en masse mennesker vil opholde sig og have sin daglige gang på den centrale adresse tæt ved kanaler, Københavns Universitet og grønne Amager Fælled. Den store aktivitet i bygningerne stiller store krav til brandsikkerheden i bygningen, og derfor faldt valget på TOPROCK Terrace fra ROCKWOOL, da tagområdet skulle isoleres:

"I byggeriet af Bryggens Bastion var det helt afgørende at vælge en brandsikker løsning til de mange tagterrasser, da flugtvejene delvist vil være over disse. Derfor er håndværkerne nu i gang med at installere TOPROCK Terrace, fordi systemet, der kun består af to elementer, er nemt og hurtigt at arbejde med, og er helt ubrandbart. Disse to egenskaber betyder en effektiv byggeproces og høj brandsikkerhed i ét og samme produkt", fortæller Søren Rud, Produktchef hos ROCKWOOL.

Udover at TORPOCK Terrace System giver tryghed for beboerne på grund af løsningens brandegenskaber, betyder stenuldens naturlige egenskaber også en energieffektiv og sund konstruktion.

Stenulds genanvendelighed er en fordel i grønt byggeri
Flere og flere byggerier tænker grønne perspektiver ind i processen, og her er Bryggens Bastion ingen undtagelse. At bruge byggeløsninger der bidrager til byggeriets grønne profil, var også højt på dagsordenen, da første spadestik til det nye boligkvarter blev taget tilbage i 2012:

"Bæredygtighed i byggeriet er kommet for at blive, og bliver stadig mere afgørende for valg af produkter og byggeprocesser - og det var også noget, som lå højt på ønskelisten i det nye, grønne boligkvarter ved Islands Brygge. Her bidrager stenuldsisolering positivt, fordi det er lavet af naturens egne og uudtømmelige ressource: vulkanske sten. Desuden er stenuld 100% genanvendeligt, så når ulden kasseres efter mange års brug, indgår det i produktionen af ny kvalitetsisolering. På den måde er vi med til at minimere spild og deponi af byggeaffald", siger Søren Rud.

Bryggens Bastion er udviklet af Bach Gruppen. Byggeprojektet begyndte i 2017, og forventes at strække sig over en 8-10 årig periode. De første 30.000 kvadratmeter er solgt til det svenske ejendomsselskab Heimstaden.


Rockwool – Ny stenuldsløsning hæver både brandsikkerhed og æstetik på Sluseholmen
I Københavns nye kanalby, Sluseholmen, vokser det ene byggeri op efter det andet

Ét af dem er Karré K, hvor ventilationskanalerne er brandsikret med en ny stenuldsløsning fra ROCKWOOL, som ved hjælp af sin sorte farve hæver det æstetiske udtryk i bygningen. Desuden kan den nye løsning være vejen til at fremtidssikre dansk byggeri med hensyn til brandsikkerhed.

Vi bruger omkring 90 procent af vores tid inden døre - i vores bolig, på arbejdet, i skolen og i andre typer af bygninger. Bygninger skal være behagelige og sikre at opretholde sig i, og derfor faldt valget på den nylancerede, sorte CONLIT-stenuldsløsning fra ROCKWOOL, da ventilationskanalerne i den nye karré i Sluseholmen, Karré K, skulle brandsikres. Og det er ikke kun produktets brandegenskaber, der vækker begejstring på byggepladsen i Sluseholmen.

Æstetik og brandsikkerhed i én løsning
Brandsikkerhed kan blive glemt, når æstetikken ved en bygning fremhæves. Men det bliver der lavet om på med den nye stenuldsløsning CONLIT Black, hvor den sorte, matte farve blender naturligt ind i resten af bygningen og højner det æstetiske udtryk. Og det var en fordel i byggeriet af Karré K, fortæller ejeren af PM Teknisk Isolering, Allan Kasper, der er isolatør på projektet:

"Den sorte farve i den nye CONLIT-løsning er en æstetisk fordel for byggeriet, fordi brandisoleringen camoufleres og ikke falder i øjnene, som traditionelle, aluminiumsfarvede brandløsninger gør. Brandisolering er en vigtig del af trygheden og sikkerheden i en bygning, og nu kan isoleringen på en diskret måde passe på de kommende beboere bygningen", siger han, og tilføjer:

"Desuden er vi glade for den forbedrede overlapningsfunktion i enden af rullerne, som bidrager til en mere effektiv byggeproces og et mere ensartet resultat."

Fremtidssikret hvis brandkrav skærpes
Brandkravene i Danmark er under evig udvikling, og forventningen er, at kravene vil blive skærpet løbende. Og her kan den nye CONLIT Black stenuldsløsning med et komplet sortiment til brandisolering af ventilationskanaler gøre dansk byggeri klar til at imødekomme fremtidens brandkrav:

"Opmærksomheden på brandsikring i dansk byggeri er stigende hos både medier, bygherrer, rådgivere og på den politiske scene. Det ser vi eksempelvis i byggeriet af de nye datacentre og i andre byggerier, hvor skærpede brandkrav til ventilationskanaler er et bygherrekrav. I dag er de danske brandkrav ikke lige så skrappe som i vores nabolande, men flere ting peger på, at det vil ændre sig i fremtiden. Og den vej vil vi gerne hjælpe den danske byggebranche med at gå. Derfor opfylder CONLIT-serien brandklasserne EI30/E60, EI60, EI90 og EI120, og er således en fremtidssikring i tilfælde af, at de skærpede brandkrav venter lige om hjørnet", fortæller produktchef i ROCKWOOL, Lillian Andersen.

CONLIT brandisolering af stenuld er lavet af vulkansk sten, en naturlig ressource, som kan genanvendes.


ROCKWOOL lancerer ‘det nye sorte’ inden for brandisolering
Findes der flot brandisolering? Hvis man spørger ROCKWOOL, er svaret ja
Stenuldsproducenten har netop lanceret en ny version af sin CONLIT brandisolering, der har gennemgået en æstetisk forvandling. "Det er det nye sorte inden for brandisolering", siger produktchefen, der har haft danske arkitekter i tankerne under forvandlingen. Når man siger lækkert design og æstetik, er brandisolering til ventilationskanaler nok ikke det første, mange kommer i tanke om. Men det vil ROCKWOOL nu lave om på. Deres velkendte brandisolering, CONLIT, bliver nu lanceret i en forbedret version, hvor det æstetiske udtryk har fået et ekstra løft. Det nye sortiment af CONLIT brandisolering har en sort belægning og en ny form for tape, der gør, at ventilationskanalerne blender ind i loftet, og giver et mere diskret udtryk. "Mange arkitekter mener, at ventilationskanaler kan forstyrre helhedsindtrykket i en bygning - og den udfordring vil vi gerne løse. Brandsikring af ventilationskanaler er vigtigt, og derfor kan man ikke undvære dem. Men man kan re-designe udtrykket, så brandsikringen naturligt blender ind i resten af bygningens udtryk. Og det er det, vi har gjort med den nye version af CONLIT, der nu fås i en sort, mat farve med en sort alu-tape, så samlingerne bliver usynlige og installationen får et ensartet udtryk - og det må da siges at være 'det nye sorte' inden for brandisolering", siger Lillian Andersen, produktchef hos ROCKWOOL Nordics, og tilføjer: "På den måde vil vi gerne imødekomme arkitekternes æstetiske sans ved at tilbyde dem en ny løsning til brandsikring, som med sin sorte finish ikke vælter det øvrige æstetiske udtryk i bygningen". Komplet system til effektiv montage Ud over det optimerede design er der også sket en række andre forbedringer af brandløsningen. CONLIT kommer nu i et komplet produktsortiment i flere brandklasser og med en ny overlapning, som bidrager til en mere effektiv byggeproces: "For at give montørerne den bedst mulige løsning til brandsikring af ventilationskanaler, har vi udvidet CONLIT sortimentet til et komplet system, så det er lettere for montøren at sikre montering, kvalitet og udtryk på tværs af produkter. Desuden har vi udviklet en ny, smart overlapning i enden af rullerne, som både giver et flot slutresultat, men som også bidrager til en lettere og hurtigere montering på trods af sparsom plads", siger Lillian Andersen. Det nye CONLIT produktsortiment lever op til brandklasserne EI30/E60, EI60, EI90 og EI120. Desuden er vægten på det nye CONLIT sortiment reduceret, så det opfylder de gældende krav pr. 1. januar 2018.

ROCKWOOL brandsikrer Norges største plejehjem i massivt træ
Bygninger i massivt træ er en voksende tendens i Norden i takt med et øget fokus på bæredygtighed og miljø i byggebranchen. I Norge er landets største plejehjem i massivt træ netop blevet færdigt. Valget af træ stiller krav til brandsikkerheden, og det får entreprenør til at vælge en brandsikker isoleringsløsning fra ROCKWOOL, der er lige så naturlig som træet selv

I Sydnorge - nærmere betegnet Drøbak - er det største byggeprojekt i Frogn kommunes historie og Norges største plejehjem i massivt træ for kort tid siden blevet færdiggjort. Plejehjemmet Ullerud Helsebygg er bygget som et passivhus, og har fået miljøklassificeringen "Very Good" af BREEAM-NOR, Norges ledende værktøj til klassificering af bæredygtigt byggeri. Trækonstruktionen stiller store krav til brandsikringen i isoleringstypen, mens den høje miljøklassificering kræver en høj isoleringsevne - en kombination af to kerneegenskaber, som ROCKWOOL kunne tilbyde med sin facadeløsning REDAir FLEX.

Særligt byggeri stiller store krav til byggematerialerne
Fordi byggeriet er af massivt træ og samtidig et plejehjem, hvor over hundrede ældre mennesker bor, var brandsikkerhed afgørende i materialevalget for at beskytte både beboere og bygning i tilfælde af brand:

"Til byggeriet af Ullerud Helsebygg blev der på grund af trækonstruktionen stillet krav om ikke-brændbar facadebeklædning og isolering. Derfor valgte totalentreprenøren facadeløsningen REDAir FLEX, som opfyldte de høje krav til brandsikkerhed, og som derudover er hurtigt, enkelt og fleksibelt at arbejde med - både på byggepladsen og ved projektering. Og det er vigtigt for os," fortæller arkitekt og ingeniør Jörgen Andreasson fra BAS Arkitekter, som har været ansvarlig for detailprojekteringen i byggeriet af Ullerud Helsebygg.

Udover at REDAir FLEX er brandsikkert og skaber en effektiv byggeproces, giver facadesystemet også et optimalt indeklima i træbygningen, fordi systemet er uorganisk og fugtafvisende.

Naturlig løsning til bæredygtigt træbyggeri
I takt med at byggerier i massivt træ som Ullerud Helsebygg ses oftere og oftere, stiller byggeriets aktører også krav til de materialer, der skal indgå i bygningen sammen med træet. Og her kan stenuldsløsninger noget særligt, når det kommer til bæredygtigt træbyggeri:

"Stenuld passer naturligt ind i fremtidens bæredygtige byggeri i massivt træ på flere niveauer. Stenuld er baseret på sten og dermed naturligt lige som selve det massive træ. Det er brandsikkert, og beskytter beboerne og konstruktionen. Endelig er stenuld genanvendeligt, og bevarer sin funktion i hele bygningens levetid, " siger Christer Engelstad, konsulent hos ROCKWOOL Nordics


ROCKWOOL vinder pris for brandsikkerhed
ROCKWOOL har netop modtaget prisen som årets danske sikringssvirksomhed for sit arbejde for brandsikkerhed

Prisen blev overrakt på Sectech-messen i København af direktør i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen.
 
Prisen ”årets sikringsvirksomhed” bliver uddelt til virksomheder, som gør en ekstra indsats for sikkerhed. I år er prisen gået til ROCKWOOL A/S, som med sine ubrændbare produkter er en aktiv del af kampen for at højne brandsikkerheden i Danmark.
 
”ROCKWOOL A/S skal have anerkendelse for sit store engagement i opretholdelsen af brandsikkerheden i Danmark. Virksomhedens aktive rolle i den nationale brandforebyggelsesstrategi gør en stor forskel for os, der til dagligt kæmper for at bevare og forbedre det ambitiøse niveau for brandsikkerhed i Danmark.” fortæller Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen.
 
ROCKWOOL hilser prisen velkommen
Hos ROCKWOOL er Senior Vice President Henrik Frank Nielsen, glad for anerkendelsen: ”Vi er glade for at modtage prisen og ikke mindst for opmærksomheden omkring brandsikkerhed, da brande i dag spreder sig fem gange hurtigere end for 50 år siden” siger Henrik Frank og fortsætter: ”Vi tilbringer langt størstedelen af vores tid i bygninger, herunder hjem, hospitaler og institutioner. Derfor er det så vigtigt, at bygge med materialer der hæmmer brand i stedet for at accelerere den”.
 
Løsninger fra ROCKWOOL er baseret på stenuld, og produkterne smelter derfor først ved temperaturer over 1000 grader. I tilfælde af brand betyder det, at stenulden ikke brænder og derfor forsinkes brandens udvikling. Det giver ekstra tid til at komme ud af bygningen og sikrere arbejdsvilkår for brandmændene.
 
”Vi er i vores branche afhængige af, at danske virksomheder har lyst til at gøre en indsats, og tage brandsikkerhed alvorligt, så Danmark kan blive et endnu mere brandsikkert land. Her har ROCKWOOL A/S gjort sig bemærket med sin indsats og produkter, hvilket vi gerne vil belønne dem for” afslutter Kasper Skov-Mikkelsen.


Folder om tagvejledning – Plastindustrien
Vejledning for tagkonstruktioner med udvendig isolering af Ekspanderet Polystyren (EPS) giver en oversigt over brandkravene ved tagkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder brandkravene.
Vejledningen er tænkt som et arbejdsværktøj i det daglige arbejde for såvel projekterende som udførende. Vejledningen kan ikke erstatte dokumentation i forbindelse med myndighedernes byggesagsbehandling.