Brandmateriel

Brandmateriel dækker over alt udstyr til bekæmpelse og slukning af brand. Materiellet skal altid være serviceret og vedligeholdt for at at opnå bedst mulig udnyttelse, Brandmateriel er et sikkerhedsmæssigt vigtigt parameter som skal sikre mod ulykker En flamme detektor benyttes til at detektere og reagere på tilstedeværelsen af en flamme eller brand - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om brandmateriel :


GPBM Nordic

Middelfartvej 11 E
5000 Odense C
Tlf.: 70 26 11 04
E-mail: kundeservice@gpbmnordic.dk

www.gpbmnordic.dk

Kompetencer: Brandsikkerhed, Brandskabe, Brandskilte, Brandslukkere, Brandtæpper, Pulverslukkere, Røgalarm

Læs mere om GPBM Nordic


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


JSA SIKRING APS

jsa sikring

8520 Lystrup
Telf. 86 22 56 44
Email: info@jsa-sikring.com

www.jsa.dk

kompetencer: brandgardiner, brandjalousier, tyverisikring, rullejalousier

Læs mere om JSA SIKRING APS


Magma-FIRESTOP A/S

Ryttermarken 29
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 96 00 / 20 13 30 26
E-mail: info@magma-firestop.dk

www.magma-firestop.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, brandmaling, brandsikring, brandimprægnering, flammehæmmer, brandforebyggelse

Læs mere om Magma-FIRESTOP A/S


Persolit Entreprenørfirma A/S

Lindøalléen 103A
5330 Munkebo
Tlf.: 65 97 44 50
E-mail: persolit@persolit.dk

web

Kompetencer: Teknisk isolering til industri og HVAC, tyndplade- og pudefremstilling, endebunde, brandlukninger, brandisolering, isolering af rør på skibe, tank – og beholderisolering, lydisolering, energioptimeringer, facadeløsninger til industri og byggeri, stilladser, droneinspektion, offshore, isoleringsmaterialer, isoleringspuder

Læs mere om Persolit Entreprenørfirma A/S


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


DBI CERTIFICATION ETABLERER DATTERSELSKAB I ENGLAND
Som en følge af Storbritanniens udtrædelse af EU (Brexit) har DBI’s datterselskab, DBI Certification A/S, etableret datterselskabet, DBI Certification-UK Ltd., i England. Dermed forventes DBI Certification snart at kunne certificere produkter til det britiske marked.

Med Brexit stilles der pr. 1. januar 2021 krav om, at certificeringsorganer, der certificerer produkter til det britiske marked, skal være etableret og godkendt i Storbritannien. Notified Bodies, som certificeringsorganerne hedder i EU, skal nu etableres som Approved Bodies i Storbritannien, og produkter, der hidtil er blevet CE-mærket i EU, skal fremover UKCA-mærkes for at komme på det britiske marked.

- Siden det stod klart, at Storbritannien ville forlade EU, har UK-Bodies været i gang med at etablere sig i EU, og nu er det så vores tur til at gøre det samme i England. Der er dog tale om de samme produktkrav som tidligere, så der bliver p.t. ikke behov for yderligere prøvninger, siger Merete Poulsen, daglig leder af DBI Certification.

Akkrediteret efter sommerferien

Frem til 31. december kan CE-mærkede produkter, der er certificerede ved et EU-anerkendt Notified Body (som DBI Certification), stadig anvendes til markedsføring i Storbritannien. Men derefter er det slut. For producenter, der ønsker at markedsføre deres produkter på det britiske marked, gælder det derfor om at få UKCA-certificeret deres produkter, inden året er omme.

- Vi ønsker selvfølgelig at hjælpe vores kunder, så de kan få deres produkter på det britiske marked. Og heldigvis tyder alt på, at vi kan være akkrediteret og godkendt som Approved Body allerede efter sommerferien, siger Merete Poulsen og fortsætter:

- Vi kommer til at kunne anvende det samme system, som vi gør i dag – vi skal blot have det implementeret efter de britiske regler. Dermed regner vi med snart at kunne tilbyde certificering af UKCA-mærkede produkter og være klar som certificeringsorgan til det britiske marked, siger hun.