Brandøvelser

Brandøvelser har til formål at foregive en reel brand situation, hvor man afprøver de forskellige scenarier der ville kunne opstå ved brand. Brandøvelser omhandler både det personlige reaktionsmønster, såvel som det materielle, bl.a. brandslukningsmateriel og flugtvejsskilte. Brandsikring af forskellige stålkonstruktioner, se beregningsprogram her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af udstyr til og viden om Brandøvelser:


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Mere viden om brandøvelser:

Brandøvelser skal forberede personer i en bygning på brand og hvordan de skal forholde sig til flugtveje, brug af materiel, alarmereing mv. Brandøvelser skal også sikre at al brandmateriel er "up-to-date" og funktonsklart, således at pulverslukker, sprinkler og andet udstyr afprøves.


DBI – VR-TRÆNING SKAL HJÆLPE TIL VURDERING AF BRANDSTEDER


02.jun 2021


Hvordan vurderer man et brandsted, og hvornår er der brug for en brandundersøger? Det kan forsikringsselskaber blive klogere på, hvis de tager på kursus hos DBI. Som noget nyt indgår der i undervisningen nu også øvelser i virtual reality. Det sparer tid og giver virkelighedstro læring.

DBI har i foråret afholdt de første kurser med virtual reality (VR). En række taksatorer og skadekonsulenter fra forskelige forsikringsselskaber har lært, hvordan man dokumenterer brandsteder på den bedste måde, og den praktiske del af kurset blev udført virtuelt.

- Forsikringsselskaberne har behov for at kunne vurdere brandsteder og afgøre, hvornår det har værdi at tilkalde en brandundersøger. Derfor udbyder vi forskellige kurser til forsikringsselskaber, og som noget nyt anvendte vi i foråret VR som en del af undervisningen. I første omgang gør vi det for at se, hvordan det virker, og hvad deltagerne synes om det, siger Henrik Sværke, der er brandundersøger hos DBI.

Et ægte, simuleret brændt køkken

På kurserne får deltagerne VR-briller på og to joysticks i hænderne og bliver sendt ind på et virtuelt brandsted. Der er tale om en container med et brændt køkken.

- Hele containeren og delene derinde er 3d-scannede. Det betyder, at man kan løfte og flytte på ting i simulationen. Vi underviser i, hvordan man dokumenterer brandstedet udefra og ind, og kursisten ender med at koncentrere sig om det sted, vedkommende mener, branden er startet, forklarer Henrik Sværke og fortsætter:

- Dokumentationen er værdifuld for forsikringsselskaberne, men den rette dokumentation gør det også nemmere for os brandundersøgere at vurdere, om det giver mening at udføre en brandundersøgelse. Den rette dokumentation er samtidig en stor hjælp, når forsikringsselskaberne sender dele til nærmere undersøgelse hos os. Vi vil gerne lære vores kunder, hvad vi har brug for, for at kunne tilbyde dem den bedste service, siger han.

Meget realistisk

Undervisning på et brandsted har hidtil kun været muligt i Revinge i Sverige, hvor DBI ind imellem udfører lignende øvelser sammen med gæster. Det tager dog flere dage at foretage både rejse og træning, mens det med adgang til et virtuelt brandsted kun tager halvanden time.

- Med VR er realismen utroligt høj, og oplevelsen meget virkelig. Vi har set deltagere, der lægger deres joysticks på borde, som kun er der i VR. Desuden kan man genskabe brandstedet med et tryk på en knap, så det står urørt igen, og den næste kan træne på et helt intakt brandsted, siger Henrik Sværke og nævner udsigten til flere kurser:

- Teknologien indeholder mange muligheder, og det giver bestemt mening at klare den praktiske del af mange kurser og undervisning i VR. Det kunne f.eks. være kurser i bevægelse på et brandsted eller undervisning af jurister, der aldrig har sat fod på et brandsted, siger han.


IDA – 4 ud af 10 har talt med børn om brand
Hvad skal vi gøre, hvis huset brænder?” Selv om emnet nok ikke er det første, man tager op, når familien hygger sig, har mange danskere faktisk talt om det, viser en analyse, som Userneeds har gennemført for Ingeniørforeningen, IDA.

I undersøgelsen, der er gennemført blandt ca. 2.000 danskere, svarer 42 procent, at de har talt med deres familie/børn om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand.

Det tal glæder – og overrasker – Ib Bertelsen, der er formand for IDA Brandteknik, som er et af de fagtekniske netværk i Ingeniørforeningen, IDA.

”Umiddelbart synes jeg det er en relativ høj andel, som har talt med deres børn og familie om hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Selvfølgelig ville det være optimalt, hvis endnu flere havde talt om det. Men resultatet vidner trods alt om en stor bevidsthed om brandsikkerhed blandt danskerne,” siger Ib Bertelsen.

”Særligt når vi taler om børn, er det bl.a. vigtigt at de får at vide, at de skal redde sig og ikke gemme sig, hvis der opstår ildebrand. Men i det hele taget tror jeg hele familien vil have godt af at gennemtænke boligen med hensyn til fx flugtveje og andre forholdsregler i tilfælde af en nødsituation,” uddyber han.

I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt, om de har anskaffet brandbekæmpelsesudstyr som fx brandtæpper og ildslukker i privatboligen, og det har cirka en tredjedel, nemlig 31 procent, ifølge analysen.

”Nu er det ikke sådan, at jeg vil anbefale at vi alle sammen skal være frivillige brandmænd og konstant tænke på katastrofer og ulykker. Besvarelsen fortæller mig først og fremmest, at en del danskere er bevidste omkring deres sikkerhed, og det er som udgangspunkt godt. Men billedet er ikke entydigt. Vi ved fra andre undersøgelser, at omkring hver fjerde danske bolig stadig ikke har installeret røgalarm i hjemmet, så vi er langt fra i mål,” påpeger Ib Bertelsen.

Men det allervigtigste danskerne kan udstyre sig med, ifølge brandeksperten, er omtanke:
”Det bedste ville jo være, at der slet ikke blev behov for at aktivere røgalarmer og brandslukkere, og her er sund fornuft den absolut vigtigste indsats: At vi er påpasselige i forbindelse med rygning, brug af levende lys, elektriske installationer mv. - og i det hele taget er up to date med de mange gode råd om brandsikkerhed, man kan læse på bl.a. beredskabernes hjemmesider.

”Omtanke koster som udgangspunkt ikke noget, men det kan til gengæld blive dyrt, hvis man glemmer det,” understreger Ib Bertelsen