Brandtæpper

Inertiserende slukningsvirkning kan opnås på mange måder, eksempelvis tildækning af en mindre brand med et tæppe, tildækning af en brændende frituregryde med et grydelåg eller fortrængning af et rums iltmængde ved indblæsning af en inaktiv gasart, dvs. en reaktionstræg gasart.

Leverandører af og viden om brandtæpper:


Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Læs mere om Dansk Brandteknik a.s.


GPBM Nordic

Middelfartvej 11 E
5000 Odense C
Tlf.: 70 26 11 04
E-mail: kundeservice@gpbmnordic.dk

www.gpbmnordic.dk

Kompetencer: Brandsikkerhed, Brandskabe, Brandskilte, Brandslukkere, Brandtæpper, Pulverslukkere, Røgalarm

Læs mere om GPBM Nordic


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


VEIDEC

Mosevangen 102
5330 Munkebo
Tlf.: 86 28 50 00
E-mail: info@veidec.dk

www.veidec.dk

Kompetencer: Industri/Special Rengøring, Klæbe & Tætningsmidler, Smøremidler, Overfladebehandling, Elektro, Værktøj, Personlig Pleje, Desinfektion og Tilbehør

Læs mere om VEIDEC


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Mere viden om brandtæpper:

Brandbekæmpelse med tæpper er beregnet til lukkede rum og ikke i det fri. Brandtæpper lægges over ild for at kvæle den.
Brandtæppe er tæpper, der er brandbestandigt og af samme grund kan anvendes til visse former for brandslukning. Som følge af tæppets udformning vil det være egnet til at lukke en brand inde, hvor ilden vil optage den tilgængelige ilt og som følge heraf gå ud, når ilten er opbrugt. Omvendt kan det anvendes til beskyttelse mod en brand, da det også vil være varmeisolerende. Brandtæpper er ofte placeret i industrikøkkener, da de har en stor fordel ved afgrænsede brande i olie: Ved anvendelse af et traditionelt slukningsmiddel som vand, vil vandet i værste fald forårsage en eksplosion i olien. I stedet kan brandtæppet lægges over det brændende emne, hvor ilden vil blive kvalt. Desuden finder de anvendelse til situationer, hvor en persons tøj brænder, da man også her kan indkapsle ilden. Da tæppet kvæler ilden, er det vigtigt, at tæppet ikke fjernes for tidligt, så ilden blusser op igen, når den tilføres frisk ild. Det er derfor sikrest at lade tæppet være i nogle minutter. Specielt olie kan opretholde en temperatur over antændelsestemperaturen, hvis ilden ikke straks efter antændelse er blevet nedkæmpet