Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser - Du kan nemt lære førstehjælp - De fleste førstehjælpskurser kan tages på en enkelt dag. Leverandører af førstehjælpskurser finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end førstehjælpskurser, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om førstehjælpskurser:


Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk

www.brandogsikring.dk

Hos DBI er vi specialiserede i brand og sikring og arbejder målrettet for at sikre liv og værdier. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for brandforebyggelse, brandteknik og sikring og arbejder for at hjælpe vores kunder med at opnå de bedste sikkerhedsløsninger.

Læs mere om Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut


Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Læs mere om Dansk Brandteknik a.s.


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Bureau Veritas HSE – Kemisk førstehjælpskursus
De fleste virksomheder har gennemført et eller flere alm. førstehjælpskurser, men de færreste har afholdt et kemisk "førstehjælpskursus"

Dette lancerer Bureau Veritas HSE - Se brochure

Udbyttet er, at virksomheden får styr på producerer og sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af uheld med kemikalier, viden omkring hvilke krav virksomheden er underlagt samt klædt på til at gennemføre praktiske øvelser og således have gennemlevet uheldet inden det sker.