Forsegling

For mange plomber håndteres eller monteres forkert og yder derfor ikke den optimale sikkerhed. Udarbejd derfor procedurer for forsegling af dine transporter og forsendelser

Leverandører af og viden om forsegling:


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


Label Lock produkterne har opnået certificering I henhold til ISO17712:2013 standarden for sikkerhedsplombering.
Lock produkterne er produceret af Security Labels International og designet for at sikre at intet tilføjes eller fjernes fra pakker eller sikrede områder. Produkterne anvendes ofte til sikring af integritet i fly, køretøjer og bygninger såvel som instrumenter, kalibreringsenheder m.v.
Denne godkendelse menes at være den første inden for sikkerhedsforsegling og samtlige Label Lock sikkerhedsetiketter og forseglingstape er nu tilgængelige med ISO17712:2013 "I" certifikat for sikkerhedsforsegling. Nye testprotokoller er blevet udviklet for systematisk at teste kvaliteten af produktionen, ligesom der er foretaget yderligere forbedring i design og sikkerhedspunkter for at opfylde den nye strenge standard. Akkrediteringen blev først opnået efter en ekstern inspektion fra uafhængige revisorer som afprøvede produkternes og forretningsgangenes overensstemmelse med den nye standard som en del af selskabets eksisterende UKAS-akkrediteret kvalitetssikrings certifikat i henhold til ISO9001:2008. Man kan ikke gå på akkord med plomberinger og sikkerhed. Der er for mange forseglinger af ringe kvalitet på markedet, hvilket giver et stort potentiale for manipulering. Label Lock er designet for at præstere bedre på alle områder, og skal fungere som en forsikring for alle som kommer i kontakt med sikkerhedsforseglingerne fra denne førende mærkevare.