Gnistdetektor

Gnist-detektorer anvendes som advarsel mod el-brande i private hjem og erhvervsbygninger. En gnistdetektor sikrer  en mere sikker el-installation og er et vigtigt tillæg til traditionelt tavle-beskyttelsesudstyr som fejlstrømsafbrydere, smelte- og automatsikringer

Leverandører af og viden om Gnistdetektor:


Eaton

Generatorvej 8C
2860 Søborg
Tlf.: 36867910
E-mail: info-denmark@eaton.com

www.eaton.dk

Kompetencer: Frekvensomformer, Gnistdetektor, Strømskinner, UPS-anlæg

Læs mere om Eaton


Elektrokul A/S

Snedkervej 2A
4600 Køge
Telf.: 70 20 78 26
E-mail: info@elektrokul.dk

www.elektrokul.dk

Kompetencer: Gnistbearbejdning, Magneter, Slæberinge, kulbørster, motorkul, generatorkul, skibskul, vindmøllekul, alle typer kul, kulholdere, kulfiber jordingssystem for aksel afledning af skadelige leje strøm, fleksible kabler, kobber/alu stelkabler, grafit lejer og andre mekanisk bearbejdede emner i grafit, EDM grafitelektroder og materialer, EDM kobberelektroder, EDM tråd til gnistbearbejdning, slid og reservedele samt tilbehør til EDM gnistbearbejdningsmaskiner, marine sikringer, industrisikringer, sikringsholdere, fiberkompositter, permanente magneter, slibesten, værktøj og isolationslak til renovering af el-motorer, togkomponenter, elektrisk og mekanisk

Læs mere om Elektrokul A/S


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


Legrand Scandinavia A/S

Avedøreholmen 48
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 05 90
Mail: info.scandinavia@legrandgroup.com

www.legrand.dk

Kompetencer: Strømskinner, Kabelbakker, Gitterbakker, Pop-up bokse, Gulvbokse, Installationskanaler, Installationsmateriel, Tavlemateriel, Arbejdsstation

Læs mere om Legrand Scandinavia A/S


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


Siemens A/S

Borupvang 9
2750 Ballerup
Telefon: +45 44775555
E-mail: ind-presales.dk@siemens.com

web

Kompetencer: Automation, eltavler, kontroltavler, effekttavler, styringsteknik, elektronikmoduler, embedded systemer, scada, rfid, procesoptimering, industri PC, sensorer, strømforsyninger, bygningsautomatik

Læs mere om Siemens A/S


Mere viden om Gnistdetektorer:

En gnistdetektor kan med fordel monteres i selve el-tavlen. Med en monteret gnistdetektor kan man måle og overvåge, om der er opstår en gnist et eller andet sted i el-installationen, som ville kunne medføre en brand. Gnistdetektoren er en komponent, der indsættes i el-tavlen, og hvis den registrerer en gnist, afbryder den helt automatisk strømmen i bygningen.


Brandbeskyttelse i kompakt design fra Siemens
Ny kompakt serie – 5SV1 og 5SV6
Det stigende antal af elektriske forbrugere fører til en øget belastning af de elektriske installationer i såvel nye som eksisterende bygninger. I tilfælde af fejl i de elektriske installationer er der først og fremmest risiko for udvikling af brand samt fare for elektrisk stød og ødelæggelse af det elektriske anlæg. Med den nye serie tilbyder Siemens en kompakt beskyttelse af dine elektriske installationer. Serien omfatter udover den eksisterende kompakte automatsikring 5SY60-serie, nu to helt nye muligheder, som ikke før er set på markedet 5SV6 automatsikring med integreret gnistdetektor (AFDD) i kun ét moduls bredde Komponenter med gnistdetektor teknologi (AFDD) beskytter installationen mod både parallelle og serielle fejl, og yder dermed optimal beskyttelse mod elektrisk startet brande. AFDD-teknologien anbefales kraftigt i visse typer installationer i den nye installationsstandard DS/HD60364, som bliver obligatorisk per 1. juli 2019 i Danmark og skal være en del af risikovurderingen, der skal udføres. Takket være det nye kompakte design er det nu en smal sag at inkludere AFDD teknologi i både nye og eksisterende installationer uden krav om ekstra plads i tavlen, og dermed sikre optimal beskyttelse af installationen. 5SV1 kombiafbryder i kun ét moduls bredde Kombiafbrydere kombinerer jordfejlsbeskyttelse, overbelastning- og kortslutningsbeskyttelse i én enhed og yder dermed både person- og installationsbeskyttelse. Denne beskyttelsesenhed giver optimal driftssikkerhed, da en fejl kun vil udkoble én beskyttelseskomponent samtidig med simplere planlægning. Den nye 5SV1 er den første elektromekaniske (spændingsuafhængige) kombiafbryder på IEC/EN markedet i kun ét moduls bredde, og giver dermed mulighed for en betragtelig pladsbesparelse i fordelingstavler, og hermed også til pladskrav til selve el-tavlen. 5SV1 kan kombineres med vores 5SM6 gnistdetektor enhed og kan på den måde give en komplet beskyttelse mod jordfejl, overlastning, kortslutning og gnistdetektering i bare to moduler. Dette giver kompakte nye installationer og perfekt velegnet til retrofit i eksisterende installationer. Highlights: Minimum 50% pladsbesparelse ift. nuværende løsninger Nem retrofitting i eksisterende installationer og opgradering af beskyttelsesniveauet Hurtig montering via nye sløjfeskinner Mulighed for 1000V isolationstest uden du skal demontere ledninger

Eaton – Derfor skal du bruge integreret kredsløbsbeskyttelse
Mange brande i elektriske installationer skyldes løse forbindelser eller dårlige samlinger i fx samlemuffer, lampeudtag eller stikkontakter

De løse forbindelser er farlige, fordi de kan forårsage lysbuefejl, som i modsætning til overbelastninger, kortslutninger og afledningsstrøm ikke registreres af traditionelle afbrydere som MCB'er ("miniature"-gruppeafbrydere), RCCB'er (HPFI-relæer) eller RCBO'er (HPFI-relæer med overstrømbeskyttelse).

"Konsekvenserne af en lysbuefejl kan være alvorlige for mennesker og bygninger, især i tætbefolkede beboelsesejendomme og steder, hvor børn, ældre eller handicappede kan komme i fare," siger Martin Heimann, der er Inside sales manager hos Power Management-virksomheden Eaton og ekspert i el-sikkerhed.

Registrering af lysbuefejl
Modsat kortslutninger og jordfejl er lysbuefejl vanskelige at registrere, fordi de ikke genererer umiddelbare stigninger i strømmen.

"Størstedelen af alle lysbuefejl er serielle, mens de resterende 10 procent opstår mellem fase og nul eller mellem fase og jord. En seriel lysbuefejl er ikke nødvendigvis en direkte trussel i sig selv, men den kan starte en brand, hvis den forekommer i nærheden af brandbart materiale," siger Martin Heimann.

Og det er her, de traditionelle afbrydere kommer til kort. MCB'er – også kendt som gruppeafbrydere – reagerer kun på en markant stigning i strømforbruget, så de kan ikke registrere serielle eller parallelle lysbuefejl.

Omvendt fungerer RCCB'er/HFI'er/HPFI'er ved at registrere den ubalance, der opstår mellem fase og nul, hvis en partiel fejlstrøm går i jord. HFI'en/HPFI'en kan derfor trigge ved en fejlstrøm mellem fase og jord, men netop fordi mindre end 10 procent af lysbuefejl opstår mellem fase og jord, er det langt fra en effektiv beskyttelse mod lysbuefejl.

Gnistdetektor opfanger højfrekvenssignal
"De løse forbindelser kan ikke undgås, og det har tidligere været et stort problem," forklarer Martin Heimann. "Men heldigvis har vi i dag teknologi, der kan registrere dem og advare, hvis der er risiko for brand. Gnistdetektoren, der også går under navnet Arc Fault Detection Device eller AFDD, overvåger elinstallationen og kan ved hjælp af høje frekvenser finde løse forbindelser og afbryde installationen lynhurtigt, inden der opstår brand."

I forbindelse med lysbuefejl overlejres et højfrekvenssignal på strømlederen, og det er det signal, AFDD-enheden kan registrere og derefter reagere på. Det gør den ved at udkoble den fejlramte kreds for at minimere eller helt forhindre skader.

Strategier for strømbeskyttelse
Mens personsikkerhed og beskyttelse af udstyr og bygninger er det vigtigste hensyn i en elinstallation, er pålideligheden af elforsyningen også en afgørende faktor. Derfor er AFDD'er af god kvalitet med til at sikre et højt beskyttelsesniveau med et minimum af utilsigtede udkoblinger.

"Gode AFDD'er generes ikke af crosstalk fra andre kredsløb eller høje frekvenser fra tilsluttet elektronik. Kvalitets-AFDD'er kan nemlig adskille almindelig elektrisk støj fra de højfrekvente signaler, der hænger sammen med lysbuefejl," forklarer Martin Heimann.

Der er store nationale forskelle på, hvor meget lovgivning der er på området. I nogle lande, fx Tyskland, har man implementeret national lovgivning, der pålægger brugen af AFDD'er under visse betingelser, hvilket gør dem delvist obligatoriske. Herhjemme henvises der til en risikovurdering, og installation af komponenter til registrering af lysbuefejl anbefales, men det er ikke lovligt påkrævet at have en gnistdetektor installeret.

"Entreprenører burde installere beskyttelsesforanstaltninger, der inkluderer gruppeafbryder, HPFI og AFDD. Sammen beskytter de tre systemer mod overbelastninger, kortslutninger, fejlstrømme og lysbuefejl i lavspændingskredsløbene," siger Martin Heimann.

Tre-i-en-beskyttelse
Et endnu bedre alternativ til de tre separate enheder er den integrerede tre-i-en-enhed AFDD+. Den kombinerede enhed giver en hurtig og præcis detektering af signaler og fejlsignaler, hvilket er essentielt for at minimere utilsigtet udkobling, samtidig med at detekteringen er yderst følsom.

"AFDD+ er udviklet til præcist at skelne mellem reelle risici og andre højfrekvente signaler, der jævnligt og ukritisk opstår i moderne elektroniske apparater," forklarer Martin Heimann."Derudover sikrer enhedens evne til at skelne mellem fejlsignaler og crosstalk, at AFDD+ kun udkobles, når et relevant signal registreres i det kredsløb, den skal beskytte."

AFDD+ udfører løbende selvtest, og en LED-indikator på komponentens front angiver, om kredsløbet fungerer, samt årsagen til en eventuel udkoblingsfejl. LED'en kan også signalere, om årsagen til en udkobling har været en seriel eller parallel lysbue – eller endda, om det har skyldtes en slukket seriel lysbue. Det gør det nemt at diagnosticere og identificere årsagen til en given fejl.


Øget brandsikkerhed med europæisk produktnyhed fra Siemens
Den nye gnist-detektor 5SM6 fra Siemens' Sentron sortiment er en afgørende nyhed i kampen mod de mange el-brande i private hjem og erhvervsbygninger.

Sentron 5SM6 gør el-installationer meget mere sikre, og er et vigtigt tillæg til traditionelt tavle-beskyttelsesudstyr som fejlstrømsafbrydere, smelte- og automatsikringer. Fejl i elektriske installationer var i 2012 årsag til 675 brande i Danmark ifølge tal fra Beredskabsstyrelsen. Med udbredelsen af gnist-detektoren vil dette tal kunne falde betydeligt, og dermed redde både materiale og menneskeliv.

Funktionen er meget enkel, mens effekten er af afgørende karakter. Gnist-detektoren Sentron 5SM6 opdager og evaluerer eventuelle gnister og lysbuer i installationer i en så tidlig fase, at den når at slukke for gruppe- / kombiafbryderen, inden der opstår fare. I dag beskyttes mange el-installationer med sikringer imod overbelastning og kortslutning samt fejlstrømsafbrydere imod jordfejl. Oftest beskytter vi dog ikke imod løse forbindelser, dårlige kontakter, fejl i ledninger og kabler samt andre fejl, som kan danne varme nok til at starte en brand. Med installationen af Sentron 5SM6 sikrer man sig bedre mod brande, der netop opstår på grund af løse forbindelser, dårlige kontakter med mere.

Siemens har hentet teknikken hjem fra USA og udviklet den yderligere, så den kan anvendes i Europa. I USA har man i mange år brugt gnist-detektorer til at begrænse antallet af brande, der opstår på grund af fejl i elektriske installationer.