Hjertestartere

Hvert år rammes 3.500 mennesker i Danmark af hjertestop uden for hospitalet,  heraf overlever kun 200 mennesker uden behandling. Dette svarer til en overlevelsesandel på 5,7 %. Benyttes en hjertestarter på den tilskadekomne inden for 3 minutter, kan overlevelsesandelen hæves til op over 70 %.

Leverandører af og viden om hjertestartere:


Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Læs mere om Dansk Brandteknik a.s.


JDB El-teknik

H.C. Ørsteds Vej 50C
1879 Frederiksberg C
Tlf.: 53 58 28 01
E-mail: jdb@jdb-elteknik.dk

jdb-elteknik.dk

Kompetencer: Dørtelefoner, Netværksinstallationer, Energirådgivning, Elektriker, Hjertestarter, Lader til elbil, knx, lynbeskyttelse

Læs mere om JDB El-teknik


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Sundolitt A/S sikrer lokalsamfund adgang til hjertestartere
Sundolitt A/S, der producerer isolering og emballage af EPS, opsætter hjertestartere på alle deres fabrikker i Danmark. Alle hjertestartere sættes op udendørs, til gavn for de lokalområder hvor Sundolitts fire danske fabrikker ligger

Hvert år får ca. 4.000 personer pludseligt, uventet hjertestop uden for hospital i Danmark. Det er en meget alvorlig tilstand med høj dødelighed. Kun ca. 10% af dem, som rammes af hjertestop uden for et hospital overlever udover de første 30 dage. Heldigvis kan chancen for at overleve øges med 200-300 procent, hvis genoplivningen i forbindelse med hjertestop kommer i gang med det samme.

Derfor opsætter Sundolitt A/S nu hjertestartere på alle deres fabrikker i Danmark.

- ”Hurtig hjælp er alt afgørende, når mennesker bliver ramt af hjertestop. Vi ønsker at sikre vore medarbejdere, besøgende og lokalområder på bedst mulig vis. Vi har i indeværende år oplevet et tilfælde hvor en medarbejder fik problemer med hjertet, og ved snarrådig hjælp fra gode kolleger blev sendt på hospitalet, hvor vedkommende blev behandlet rettidigt og professionelt,” udtaler Kristian Mørk, formand for arbejdsmiljøudvalget i Sundolitt A/S, og fortsætter;

- ”Men det fik os til at tænke på hvad der kunne være sket, hvis der ikke havde været den rette hjælp at få. Det førte til at vi opfordrede direktionen til at overveje en investering i hjertestartere til alle vore afdelinger, hvilket direktionen bakkede op om, og det realiseres nu inden årets udgang

Sundolitt har valgt at opsætte hjertestarterne uden for fabrikkerne, således at de er tilgængelige 24 timer i døgnet også for beboer eller andre som er i nærheden af en af Sundolitts fire danske fabrikker.  For hvert minut der går uden livreddende førstehjælp, reduceres chancen for at overleve med ca. 10 procent, og går der mere 10 minutter, inden der gives livreddende førstehjælp, overlever kun ganske få.

For ledelsen var der derfor ikke tvivl om, at det var en god ide med hjertestartere til gavn for såvel medarbejdere og samarbejdspartnere som lokalsamfundet.

-”Der var ingen tvivl om, at den ide skulle implementeres. Og når vi satte hjertestartere op, så gav det ikke mening, at de ikke skulle være tilgængelige for lokalsamfundet,” udtaler Henrik Vasylyeva, adm. direktør i Sundolitt A/S.

-” Vi har i forvejen årlige kurser i beredskab og førstehjælp for alle medarbejdere, og de suppleres nu med et hjertestartermodul,” afslutter Henrik Vasylyeva.


HP Byg opstiller offentligt tilgængelige hjertestartere på alle større byggepladser
To-et-halvt års intensivt fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen har båret frugt, og nu bygger nordjysk byggefirma ovenpå med investering i obligatoriske førstehjælpskurser og offentligt tilgængelige hjertestartere

- Det handler om medarbejdernes sikkerhed og tryghed i hverdagen. De skal vide, at hjælpen aldrig er langt væk, hvis uheldet skulle være ude og sekunderne tæller, men det er som med andre former for forsikring: Jeg håber, aldrig vi kommer i en situation, hvor en hjertestarter bliver nødvendig.

Det er arbejdsmiljø- og procesleder i HP Byg A/S Søren Visby, der stiller skarpt på virksomhedens seneste knopskydning i arbejdet med at optimere og styrke sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne: Opstilling af hjertestartere på alle firmaets større byggepladser samt uddannelse og løbende træning af samtlige medarbejderne i, hvordan de gennem en hurtig indsats og korrekt brug af hjertestartere kan hjælpe kolleger med hjertestop.

- Vi har blandt andet under overskriften ’adfærdssikkerhed ’ massivt fokus på at øge sikkerheden for medarbejderne ude i felten, og nu bygger vi oven på med indkøb og opstilling af hjertestartere samt obligatoriske kurser i førstehjælp.
- Og, understreger Søren Visby, alle hjertestartere bliver tilmeldt hjertestarter.dk, så de er fuldt tilgængelige for offentligheden.

Halveret fravær
Søren Visby pointerer, at HP Byg A/S gennem flere års målrettet indsats på at styrke sikkerhed og arbejdsmiljø på alle niveauer har opnået betydelige resultater, der blandt andet kan aflæses i en stærkt reduceret fraværsfrekvens, som nu ligger på under halvdelen af gennemsnittet for byggebranchen, ligesom han slår fast, at virksomheden det seneste års tid har været forskånet for alvorlige ulykker.
- Vi er nået rigtig langt, og det er lykkedes at få skabt en stærk sikkerhedskultur, hvor alle passer på alle og er opmærksomme på, at selv små fejl på byggepladsen kan få katastrofale konsekvenser. Men vi er langt fra i mål. Vi arbejder fortsat intensivt på at reducere vores ulykkesfrekvens.

Sikkerhedskultur - en fortsat proces
- Vi ser arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø som et ’never ending project’, der også i takt med implementering af nye metoder og materialer kræver konstant og konsekvent fokus. Det handler om hele tiden at fastholde og videreudvikle en bredt orienteret sikkerhedskultur gennem åben dialog, hvor alle medarbejdere er bevidste om og tager ansvar for sikkerheden og hinanden.
- Det er vigtigt at alle har modet og styrken til at sige fra, hvis tingene ikke er, som de burde være. Den fortsatte og brede dialog om, hvordan man forbedrer sikkerheden, er en forudsætning for forbedringer, konstaterer Søren Visby og slår fast, at en særlig indsats er nødvendig over for nye medarbejdere.
- Nye medarbejdere er overrepræsenterede i byggebranchens ulykkesstatistikker, og vi gør en stor indsats for at klæde dem på til fra første dag på byggepladsen at matche virksomhedens krav til sikkerhed og arbejdsmiljø. Vores sikkerhedskultur skal slå rod hos nye medarbejdere fra dag ét i alle ansættelsesforhold.

Temadage med teaterblod
Søren Visby fortæller videre, at alle medarbejdere i HP Byg A/S som led i sikkerhedsarbejdet gennemgår et stort førstehjælpskursus, hvor kompetencerne bliver sat på prøve i realistiske rollespil på en af firmaets byggepladser.
- Uddannelse, øvelse og træning er afgørende for at man kan yde den rigtige og hurtige hjælp i den akutte situation, og øvelserne sikrer dels løbende opdatering af viden og kompetencer hos hver enkelt medarbejder og dels udgør de en påmindelse om, at vi skal passe på hinanden og os selv i byggeriet.
- Budskabet er, at kollegerne er primus motor både i forhold til at undgå uheld og i forhold til at udøve førstehjælp, hvis uheldet er ude, slutter Søren Visby.