Overfaldsalarmer

Overfaldsalarmer anvendes for at melde og helst undgå overfald. Overfaldsalarmer er små håndholdte enheder, som nemt aktiveres ved et tryk, og derved giver besked til en given alarmcentral, som derved for mulighed for at agere på overfaldet.

Leverandører af og viden om overfaldsalarmer:


Stella Safe

Kalkbrænderiløbskaj 6A, 1. TV
2100 København Ø
E-mail: info@stellasafe.dk
TLF: +45 52 80 60 80

www.stellasafe.dk

Kompetencer: Overfaldsalarm

Læs mere om Stella Safe


Mere viden om Overfaldsalarmer:

Overfaldsalarmer bruges primært for at skabe tryghed hos ældre, men kan også anvendes af folk, som af den ene eller anden grund, kunne frygte repressalier eller overfald.