Slukningsmidler

De mest udbredte slukningsmidler er vand, skum, kulsyre, pulver og halon. Vand er det mest anvendte slukningsmiddel, og dets virkning beror på køling.

 

Leverandører af og viden om slukningsmidler:


Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Læs mere om Dansk Brandteknik a.s.


GPBM Nordic

Middelfartvej 11 E
5000 Odense C
Tlf.: 70 26 11 04
E-mail: kundeservice@gpbmnordic.dk

www.gpbmnordic.dk

Kompetencer: Brandsikkerhed, Brandskabe, Brandskilte, Brandslukkere, Brandtæpper, Pulverslukkere, Røgalarm

Læs mere om GPBM Nordic


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


GPBM Nordic – Et nyt slukningsmiddel kan sinke brandens spredning
Oprindeligt er slukningsmidlet fremstillet til at slukke brande i litiumionbatterier. Men nye test viser, at AVD også kan benyttes til at forsinke en hurtig brandudvikling

– Vi forhindret en fuldt udviklet bilbrand i at sprede sig i mindst seks minutter, siger Ola Rödin, brandmester hos redningstjenesten i Halmstad, Sverige.

Den første indsats er afgørende ved brandbekæmpelse, men det er samtidig vigtigt at være ressourceeffektiv.

Ofte sender man en lille gruppe ud for at gøre en første indsats og vurdere behovet.

– Af og til er denne gruppe alt for lille, og det er nødvendigt at anmode om forstærkning, og så gælder det om at vinde tid, siger PO Malmquist fra Utkiken, som initierede testen.

Det var baggrunden, da AVD skulle testes af redningstjenesten i Halmstad, redningstjenesten i Båstad samt redningstjenesten Väst. I testen blev der benyttet to biler, som blev placeret ved siden af hinanden for at simulere et almindeligt parkeringsmiljø. Den ene bils side blev besprøjtet med AVD, den anden bil blev sat i brand. Formålet var at se, hvor længe den besprøjtede bil kunne modstå branden, uden at bryde i brand.

– Testen var vellykket, den besprøjtede bil modstod vældigt godt, og det var først over seks minutter senere, da der kom vand fra slukning af den anden bil, at ruden revnede, siger Ola Rödin, som også var øvelseskoordinator ved testen. 

AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) er et relativt nyt middel ved brandbekæmpelse. Midlet består af en vandbaseret koncentration af partikler af mineralet vermikulit. Når midlet sprøjtes på, køles ildstedet først ned, og derefter dannes en kvælende skorpe over ilden.   

I første omgang blev midlet udviklet til at slukke brande i litiumionbatterier, hvor det i dag har en dokumenteret god virkning.

– Jeg så test på Skadeplats i Helsingborg, hvor de satte ild til litiumionbatterier. Midlet fungerede vældigt godt og indkapslede hele branden som en skal, siger Ola Rödin.

Takket være de nye test har man nu også dokumenteret midlets brandbegrænsende egenskaber. 

– Der er absolut anledning til at se nærmere på dette middel i forbindelse med brandspredning og for eksempel teste det på en træfacade for at forhindre spredning til nærliggende bygninger, eller langs tagkanter for at forhindre spredning til loftet, siger Ola Rödin.

Og PO Malmquist er enig:

– Jeg synes, det er positivt, at Housegard, som har fremstillet midlet, er oppe på mærkerne med at udvikle deres slukkemiddel og finde nye anvendelsesområder, siger PO Malmquist.