Truckværn

Truckværn er en beskyttelse af maskiner eller lagermateriel mod kørende trucks og lign.

Truckværn er en form for fysisk forhindring eller sikkerhedsforanstaltning, der er designet til at forhindre trucks i at komme for tæt på eller på anden måde beskadige maskiner eller andre installationer. Truckværn kan være forskellige i design og konstruktion afhængigt af behovet og de specifikke omstændigheder.

Et truckværn, også kendt som et kollisionsforhindringssystem eller en kollisionssensor, er en enhed eller et system designet til at forhindre sammenstød mellem trucks og forhindringer på et lager eller i et industrielt miljø. Formålet med et truckværn er at beskytte både mennesker og materielle aktiver mod skader forårsaget af uventede sammenstød.

Leverandører af Truckværn:

Axelent

Kävsjövägen 17
SE-335 73 Hillerstorp
Tlf.: +46 370 37 37 30 - E-mail: sales@axelent.se

Kontakt i Danmark:
Tlf.: +46(0)370-37 37 37 - E-mail: Nordicsales@axelent.com

www.axelent.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Troax Denmark A/S

Elektronvej 6
2670 Greve
Tlf.: +45 43710233
E-mail: info@troax.dk

www.troax.com/dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Truckværn:

Nogle almindelige typer af truckværn inkluderer:

 1. Barrierer: Fysiske barrierer, såsom betonblokke, stålrør eller forhøjede bumpers: de er placeret strategisk for at forhindre lastbiler i at komme for tæt på de beskyttede områder.
 2. Værnramper: Ramper eller forhøjninger, der er designet til at tvinge lastbiler til at bremse eller stoppe, før de når de beskyttede maskiner eller installationer.
 3. Skilte og markeringer: Tydelige advarselsskilte og markeringer, der angiver, at området er forbudt for lastbiler. Det er en beskyttelseszone, som de skal undgå.
 4. Teknologiske løsninger: Avancerede systemer, såsom sensorer, overvågningskameraer eller elektroniske adgangskontroller, der kan registrere og advare om tilstedeværelsen af lastbiler og hjælpe med at forhindre kollisioner eller skader.

Her er nogle af de typer af truck værn, der ofte anvendes:

 1. Sensorbaserede systemer: Disse systemer bruger forskellige typer sensorer såsom ultralyd, infrarød eller laser til at detektere forhindringer i trucksens omgivelser. Når en forhindring opdages, kan systemet udløse en advarsel til føreren, bremse trucken automatisk. Og endda stoppe den helt for at forhindre sammenstødet.
 2. Elektroniske advarselssystemer: Disse truckværn systemer giver en auditiv eller visuel advarsel til føreren, når trucken kommer for tæt på en forhindring. Advarslen giver føreren mulighed for at reagere og undgå sammenstød manuelt.
 3. Fysiske barrierer: Dette kan omfatte både permanente og midlertidige fysiske barrierer såsom stålstolper, beskyttelsesbarrierer, eller forhøjede kanter omkring potentielt farlige områder. Disse barrierer er stationære og fysisk forhindrer trucks i at komme for tæt på potentielle farer.
 4. Automatiserede styringssystemer: Disse truckværn systemer kan være integreret i lagerets layout og styrer automatisk truckenes ruter for at undgå sammenstød. De bruger ofte komplekse algoritmer til at beregne de sikreste og mest effektive ruter for hver truck.

Uanset hvilken type truckværn der anvendes, er det vigtigt at implementere det korrekt og uddanne personalet. Her tænkes på dets funktioner og vigtigheden af at respektere dets advarsler og begrænsninger. Dette kan bidrage til at reducere risikoen for ulykker og skader på lagermiljøet.


Constructor – Lagersikkerhed – altid lige aktuelt
Når Constructor taler om lagersikkerhed er det altid personsikkerheden, der er den vigtigste faktor - plukeffektivitet og korrekt håndtering af godset kommer i anden række.

Påkørsel og ulykker sker dagligt - Se Leverandører af Truckværn

I lagermiljøet skal mennesker, gods og gaffeltrucks færdes på samme areal med fokus på høj effektivitet, og det giver for de fleste virksomheder større eller mindre udfordringer. Pladsen kan være trang, og det er ikke usædvanligt at stigeben og bjælker får et "touch" af gaffeltrucken.

Den mest almindelige skade er påkørte bærebjælker og bukkede diagonaler. Overbelastede bærelag og mangel på afskærmning er også almindeligt, men det er bærebjælker og diagonaler på nederste del af pallereolerne der tager imod de fleste stryg. Dette skyldes nok at pluk og lagring af paller sker med højere fart nederst i reolerne, hvor man har bedre udsyn. Højere oppe har man dårligere sigt, og pluk/lagring sker derfor med lavere hastighed.

”Under reoleftersyn finder vi finder næsten altid reoler, der har både mindre, men også alvorlige skader. Reolskred hvor en hel installation vælter sker heldigvis ikke så ofte. Men mindre palleskred forekommer dagligt, ofte skyldes det mangel på monteret sikkerhedsindlæg eller pallestop.

En anden almindelig sikkerhedsrisiko er manglende oplysninger om belastningskapaciteten på bærelag og sektioner. Og ofte er personalet uvidende om at en ændring i en oprindelig reolkonfiguration påvirker sektionens maks-belastning. Hvis man f.eks. flytter en lavt placeret bærebjælke en halv meter op, kan reolsektionens maks-belastning sænkes betydeligt” forklarer Steen Hoffmann, INSTA-chef hos Constructor Danmark.

Eftersyn af særlig sagkyndig giver dig overblik over pallereolernes generelle tilstand

Alle virksomheder er ansvarlig for at deres ansatte arbejder i et trygt og sikkert lagermiljø. Regelmæssige kontroller og årlige eftersyn af særlig sagkyndig anbefales for både nye som eksisterende installationer. Når vi taler eftersyn findes der tre typer der aktuelle for reoler i lagermiøjet:

 • Montageeftersyn – udføres efter afleveringsforretning, men både nyinstallerede og ombyggede reoler kræver efterkontrol.
 • Okulært eftersyn – en enklere kontrol der gennemføres regelmæssigt af eget lagerpersonale.
 • Eftersyn af særlig sagkyndig - en dybdegående  kontrol der udføres en gang årligt. Eftersyn af særlig sagkyndig udføres af erfarne reolkontrollører, hvor både reolens og udstyrets almene tilstand bedømmes.

Constructors eftersyn af særlig sagkyndig tager udgangspunkt i EN-standarden og Arbejdsmiljølovens foreskrifter, der anbefales udført på alle typer af pallereoler. Med en aftale fra Constructor får du automatisk et årligt eftersyn af særlig sagkyndig, udført af brancheerefarne reolkontrollører. Under selve kontrollen gennemgås reolens tlstand grundigt, og både helhed, komponenter og udstyr efterses.

Det man får gennem en aftale om eftersyn af særlig sagkyndig er en undersøgelse og bedømmelse fra ektern part på lagerreolernes almene tilstand. Men et eftersyn af særlig sagkyndig fritager ikke virksomheden for at udføre regelmæssig egenkontrol.

”Stolpebeskytter - og truckværn skal fungere som buffer, og når jeg ser et påkørt værn anbefaler jeg altid at det udskiftes. Ser jeg en rusten sprinkler i reolerne, noterer jeg også dette i rapporten, selvom sprinklere ikke i sig selv indgår i reolen", tilføjer Steen Hoffmann.

Efter udført eftersyn opretter den særlige sagkyndige en detaljeret rapport, der viser hvilke områder der skal udbedres omgående eller holdes under opsyn - det er altså ikke kun reolerne der indgår i reoleftersynet, men også sikkerhedstilbehør og detaljer rundt om reolerne. Skaderne inddeles efter farvekodning:

GRØN - kræver kun overvågning. Angiver et niveau der ikke reducerer reolens bæreevne
ORANGE - markerer et niveau, hvor skaden er tilstrækkelig alvorlig til at kræve udbedringsarbejde, men ikke så alvorligt at reolen skal tømmes. En ORANGE skade bliver til RØD, hvis den ikke udbedres inden for 4 uger.
RØD - markerer en situation hvor en kritisk skade er identificeret, hvilket betyder at reolen skal tømmes øjeblikkeligt. Reolen kan ikke anvendes før skaden er blevet udbedret.
BLÅ - är Constructors egna rekommendation för att följa Arbetsmiljöverkets regler i AFS 2006:4 och AFS 2020:1

Mange af de situationer og faktorer, der kan forårsage ulykker på et lager kan være skjulte. F.eks. små stød på bjælker og diagonaler der synes ubetydelige, men som i det lange løb kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko.  Constructors reolkontrollører har stor brancheerfaring og kan ikke kun hjælpe din virksomhed med at opfylde de juridiske krav til reolsikkerheden, men også komme med tips og anbefalinger til at gøre lagermiljøet til en mere sikker arbejdsplads.Cookie-indstillinger