Vandskader

I perioder med meget nedbør eller ved skybrud kan de lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. Vand kan komme ind alle steder, hvor der er de mindste huller eller revner. Det er vigtigt, at man meget hurtigt tager affære ved vandskader.

Leverandører af udbedring af og viden om vandskader:


LPU Rådgivende Ingeniør

LPU Rådgivende Ingeniør
Babberup Gammelgaard
Høsten Teglværksvej 80, Babberup
4690 Haslev
Tlf.: 70 23 45 85
Email: lpu@lpu.dk

web

Kompetencer: Indeklima, skimmelsvamp, byggeteknik, miljøscreening, syn & skøn, undersøgelser og tilsyn

Læs mere om A LPU Rådgivende Ingeniør


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, skadeservice, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol,  korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


Aquastop.nu

Strøvej 77
3320 Skævinge
Tlf.: 4828 4711
E-mail: info@aquastop.nu

www.aquastop.nu

Kompetencer: Dykpumper, Klimatilpasning, Skybrudssikring, Stormflodssikring, Vandbarrierer

Læs mere om Aquastop.nu


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


STORMFLODSSIKRING

Bjerrebyvej 80
5700 Svendborg
Tlf.: 25 73 97 51
E-mail: Kontakt@stormflodssikring.dk

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, skybrudssikring, skot, barrierer, mobiledæmninger, vandtætte døre, vandtætte vinduer

Læs mere om STORMFLODSSIKRING


I perioder med meget nedbør eller ved skybrud kan de lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. Vand kan komme ind alle steder, hvor der er de mindste huller eller revner. Det er vigtigt, at man meget hurtigt tager affære ved vandskader.


Udtørring efter vandskader – en revolution er på vej!
Det finske skadeservicefirma Korpi Korpi har produktudviklet en ny metode til udtørring af fugt fra vandskader. Firmaet har med flere års erfaring i behandling af vandskader, udviklet et tørrepanel der revolutionerer tankegangen i hvordan fugt fra en vandskade kan fjernes.

De uheldige personer og familier der hvert år rammes af vandskade fra oversvømmelse, rør der går i stykker eller bygninger med fugt efter revner i tag og murværk, kan fremover opleve at få deres skade udbedret i en hast der ikke er set før og med færre gener.

I dag benytter de fleste skadeservicefirmaer og håndværkere, de store forsikringsselskaber har aftaler med, almindelige gammeldags affugtere til at udbedre skaderne. En almindelig affugter larmer så familierne næsten ikke kan være i deres hjem mens arbejdet står på. Det tager lang tid at udtørre på denne måde, gerne helt op til 5-6 uger i mange tilfælde. Samtidig bruger en almindelig affugter rigtig meget strøm mens den er i drift.

De nye Korvent tørrepaneler kan benyttes til udtørring af fugtige vægge i murværk og beton samt gulve og etageadskillelser i tegl og beton. Udtørringshastigheden foregår op til 3-4 gange hurtigere sat i forhold til almindelig affugtning.

Strømforbrug ved en almindelig affugter ligger op til 50 kWh i døgnet. Tørrepanelets strømforbrug er testet til ikke mere end revolutionerende 2-3 kWh i døgnet. Det giver en kæmpe besparelse!

Støjniveauet er ligeledes reduceret voldsomt med et KorVent tørrepanel til ikke mere end 45 decibel. Tidligere måtte børnefamilierne leve med larm svarende til en tændt støvsuger ved siden af sengen, døgnet rundt.

SKADEteknik i Aalborg har den eksklusive eneforhandling af KorVent tørrepanelerne i Danmark.

SKADEteknik er leverandør af skadeservice med fokus på behandling af vandskader og skimmelsvamp i primært Nordjylland. Virksomheden blev etableret i 2014 og har til huse i samme bygning som et lokalt VVS og blikkenslagerfirma hvor den gode synergieffekt i samarbejdet har givet god mening for SKADEteknik


Dana Lim – Kom vandskaderne i forkøbet
Kraftig regn og skybrud forårsager hvert år boligskader for millioner af kroner. Men nu kan du nemt og effektivt sikre dit hjem mod dyre og ubekvemme vandskader.

Gør som Alm. Brand og Top Danmark anbefaler og brug en vandsikringstape, der effektivt forhindrer vandet i at trænge gennem døre og vinduer.

Hvert år udbetaler forsikringsselskaberne erstatninger for millioner af kroner, når skybrud og stormflod skyller ind over landet. Men nu kan du nemt og hurtigt gøre en indsats for at undgå at ende i samme situation som tusindvis af andre boligejere. Med en ny specialudviklet vandsikringstape kan du effektivt hindre vandet i at trænge gennem døre og vinduer, og du kan derfor på egen hånd komme vandskaderne i forkøbet og undgå dyre udbedringer og besværlige forsikringssager.

Anbefalet af forsikringsselskaber

Vandskader i forbindelse med kraftige regnskyl og skybrud sker typisk, fordi vandet kan trænge ind gennem sprækkerne omkring vinduer og døre. Hvis du selv vil minimere risikoen for vandskader af den art, kan du nemt montere vandsikringstapen, når der er skybrudsvarsel, ligesom du uden besvær kan fjerne den igen bagefter.

Tapen hilses varmt velkommen af forsikringsselskaber som Alm. Brand og Top Danmark, der anbefaler tapen til boligejere som en god, præventiv løsning. - Vi har nu ved flere lejligheder set, at tapen er et godt supplement til de øvrige forholdsregler, man træffer, når et skybrud eller en stormflod rammer. Derfor er den en god løsning til de husejere, der mangler et ekstra våben mod vandmasserne, lyder det fra skadedirektør Brian Wahl Olsen fra Alm. Brand.

Nem at bruge

Teknologien bag den nye tape er en speciel papirmasse, der er særlig vandtæt, og som kan svulme op 30 gange sin egen størrelse, når den kommer i kontakt med vand. Ifølge marketingchef Lars Wulff fra Dana Lim, som står bag produktet, er der tale om lidt af en teknologisk landvinding.

For den udgør en enkel løsning på et komplekst problem med øgede vandmasser, som vi kun vil se mere til fremover. Regnen vil tage til, og i takt med at vi hele tiden bygger i byerne, vil belægninger gøre det svært for vandet at sive ned i jorden. - Vi er vidne til de massive problemer med skybrud, og vi mærker det også på egen krop som boligejere.

Tapen, også kaldet Vandsikringstape 920, er nem både at sætte på og tage af igen – også for almindelige brugere, fortæller Lars Wulff om tapen, der indgår i Dana Lims produktportefølje som en naturlig forlængelse af producentens øvrige tætningsprodukter.

Findes i byggemarkeder Dana Lim, der er Danmarks største producent af fugemasse, lim og spartel, har den specialudviklede vandsikringstape på varehylderne og står for distributionen til alle landets byggemarkeder.

For det skal være nemt for dig som boligejer at få fat i tapen, når du lige står og skal bruge den. Også det er sød musik i forsikringsselskabets ører. - For os som forsikringsselskab er det vigtigt, at vores kunder har de bedst mulige værktøjer til at kunne sikre deres hjem og ejendele. Derfor er det kun positivt, at vandsikringstapen nu kommer ud i de fysiske butikker, lyder det fra Brian Wahl Olsen.