Varslingsanlæg

Varslingsanlæg - Faktisk er der ingen direkte krav om inspektion af et varslingsanlæg. Men derimod gælder det generelle krav, at brandsikkerheden i en bygning skal bevares i hele bygningens levetid. Tillige kan myndighederne forlange dokumentation for, hvordan vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive gennemført.

 

 

 

Leverandører af og viden om varslingsanlæg:


Lotek A/S

Rønsdam 10
6400 Sønderborg
Tlf.: 70 13 52 00​
E-mail: info@lotek.dk

web

Kompetencer: Gasdetektering, flammedetektering, evakueringsøvelser, førstehjælpskurser, brandslukningskurser, brandslukningsmateriel, ildslukkere, brandslukkere, slangevinder, slangeskab, brandtæpper, hjertestartere, alarm og slukningssystemer, førstehjælpsudstyr, øjenskyl, tasker og kufferter, kemikaliedragter, skæreslukker, FLIR termiske kameraer, frigørelsesværkøjer, dykker og røgdykkerudstyr, brandhjelme, redningshjelme, marine services

Læs mere om Lotek A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


UniPoint A/S

Industriparken 19, Lind
7400 Herning
Tlf.: 97 17 57 77
E-mail: mail@unipoint.dk

www.unipoint.dk

Kompetencer: Flugtvejsskilte, Nødstrømsanlæg, Panikarmaturer, Sikkerhedsbelysning, Nødbelysning, Nødstrømsanlæg, Talevarslingsanlæg, kalibrering

Læs mere om UniPoint A/S


Høyrup & Clemmensen – El-virksomhed tilbyder talevarslingsanlæg til erhvervskunder
Høyrup & Clemmensen har overtaget projektafdelingen for større talevarslingsanlæg fra PRO-Partner Service & Solutions

Fremover skal Høyrup & Clemmensen designe, installere og servicere integrerede løsninger til talevarslingsanlæg for erhvervskunder.

Talevarsling og musikanlæg i én løsning                                                  

Talevarslingsanlæg er et lovmæssigt sikkerhedsprodukt, som gør det muligt at afspille indtalte beskeder eller speake særlige beskeder til at informere og varsle mennesker, der skal forlade en bygning eller et område. 

”Det giver god mening for os at overtage disse aktiviteter, da vi i forvejen kender og servicerer kundernes elinstallationer, bygningsautomation og sikring,” fortæller Høyrup & Clemmensens installationschef Søren Østergaard og fortsætter:

”Fordelen er, at det går hurtigt og skaber en mere sikker rømning af bygninger, hvis der for eksempel opstår alvorlige, akutte situationer som brand, ulykke eller terror. Derfor er talevarslingsanlæg også den mest effektive alarmeringsmetode, når en bygning skal evakueres hurtigt og effektivt. De egner sig særlig godt til bygninger med trafik af mange mennesker.”

Med overtagelsen af talevarslingsanlæggene, og kompetente medarbejdere fra PRO-Partner Service & Solutions, kan Høyrup & Clemmensen nu tilbyde komplette lydinstallationer til kunder, da talevarslingsanlæggene indeholder integrerede speak-, lyd- og musikløsninger. Det skaber ifølge Søren Østergaard både praktiske og økonomiske fordele, når der kun skal installeres ét anlæg:

”Talevarslingsanlæggene kan køre en meget sammensat funktionalitet, hvor eksempelvis baggrundsmusik, automatiske påmindelser og andet også indgår. Det kan være en stor fordel for lufthavne, som kan afspille individuel musik i områder, integrere forskellige musikkanaler og afgive vigtige kundeinformationer og udkald. Systemet benyttes også til de ’call to gate,’ vi kender fra lufthavnen. Vi ser derfor et stort potentiale i at kunne tilbyde disse talevarslingsanlæg for kunder i fremtiden.”

Talevarslingsanlæg supplerer sikringsløsningen                                                                                      

Ifølge Søren Østergaard styrker overtagelsen af talevarslingsanlæg også Høyrup & Clemmensens sikringsafdeling og det samlede tilbud til kunderne:

”Talevarslingsanlæggene er et godt supplement til vores sikringsanlæg, og sammen med talevarslingsprodukterne har vi fået nye nøglemedarbejdere fra PRO-Partner Service & Solutions, som har stor erfaring med talevarsling,” fortæller han og fortsætter:

”Det forstærker vores kompetencer i sikringsafdelingen, da vi nu har en ekstra vare på hylden, som på sigt er med til at udvide vores produktpalette. Vi favner derfor flere kunder og kan levere de bedste installationsløsninger på markedet.” 

Styrker kompetencer inden for lufthavnssikkerhed

Med overtagelsen af talevarslingsanlæggene udvider Høyrup & Clemmensen teamet med folk, som har mange års erfaring med at etablere og servicere talevarslingsanlæg i lufthavne.

”Det gør os til en stærkere partner for kunder, der stiller stadig større krav til sikkerheden,” fortæller Søren Østergaard.

Dette glæder også Høyrup & Clemmensens projektleder, Casper Kjærsgaard:

”Med de nye kompetencer kan vi tilbyde vores kunder nogle helt nye og spændende produkter, der integrerer musik og sikkerhed. Anlæggende spiller samtidig sammen med konference systemer, så vi kan tilbyde store og komplekse løsninger.”

Han ser frem til at arbejde med talevarslingsanlæggene for Høyrup & Clemmensens kunder og glæder sig til at se de fremtidige resultater:

”Det er en utrolig spændende mulighed for Høyrup & Clemmensen. Jeg ser frem til, at vi kan inspirere vores kunder og dele mere viden på området.”


UniPoint – Talevarsling AVA – Når høj sikkerhed og perfekt lyd går hånd i hånd
19” racksystemer med analoge klasse A forstærkere er hastigt på vej ud af markedet efter introduktion af kompakt-anlæg med digitale forstærkere
Fordele med ny teknologi UniPoint talevarsling giver dig med den nyeste teknologi inden for kompakte talevarslingsanlæg både høj sikkerhed, perfekt lyd, lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger og billig og nem installation. Indtoget af disse systemtyper på markedet har på rekordtid stort set overflødiggjort brugen af de konventionelle 19” racksystemer, selv ved store installationer. Skalerbart system Med et fuldt skalerbart system kan selv meget store projekter løses ved brugen af kompaktanlæg i netværk. Dette gør også, at installatørens totale installationsomkostning bliver meget billigere (mindre tid til installation og kortere kabelveje). Certificerede produkter Alle vores talevarslingssystemer og relaterede produkter er selvfølgelig certificerede i henhold til den gældende lovgivning på området. Sikker evakuering med talevarsling Med UniPoint’s systemer får du markedets højeste sikkerhed og bedste lyd grundet den nyeste teknologi inden for digitale forstærkere. Nyeste undersøgelser viser, at der i tests på 30 sekunders varsling i en bygning først med tone og derefter med tale kom 10 gange så mange ud af bygningen med talevarsling end med tonevarsling alene. Ønsker du en uddybning af systemets klare fordele og hvor du kan anvende det, så kontakt UniPoint A/S, Martin Holt eller Marck G. Hansen, som er klar til at hjælpe dig med projektering, tilbud, idriftsættelse og service.

En brand-farlig strid
Nogle producenter kalder det et brandvarslingsanlæg. Andre et talevarslingsanlæg. Udefra set ligner det måske en strid om ord – men de forkerte ord kan som bekendt være brandfarlige. For når man kalder noget for et brandvarslingsanlæg, er det ikke det samme som et talevarslingsanlæg.
Er der brand i et højhus, vurderer eksperter i dag, at det sikreste og mest effektive er et varslingsanlæg, hvor brandmænd og beboere har mulighed for at tale sammen. Det virker logisk, for vi har vist alle sammen prøvet stort set at ignorere en brandalarm, fordi vi tænkte "det er nok bare en øvelse" eller "det er nok bare en fejl." Så når alarmen lyder fra et højhus på mere end 11 etager, og brandfolkene ankommer med blå blink og hylende horn, er en dørtelefon, et brandvarslingsanlæg og et rigtigt talevarslingsanlæg ikke det samme. Og de forskellige anlæg yder ikke den samme grad af sikkerhed. Det kan blive fatalt. I meget høje bygninger  - over 22 meter, som svarer til 11 etager - er det svært at se mennesker, der råber om hjælp ud af et vindue. Samtidig vil man ofte ikke have såkaldte redningsåbninger i så høje bygninger, fordi de i sig selv kan udgøre en sikkerhedsrisiko, når der ikke er ildebrand. Derfor er muligheden for, at man kan tale sammen afgørende - det er altså ikke nok, at brandmændene kan tale. De nødstedte skal også kunne råbe om hjælp, så det kan høres. Ikke enighed om sikkerhed I branchen er der ikke enighed om, hvad der er et sikkerhedsmæssigt forsvarligt anlæg. Er et lidt udbygget dørtelefonsystem godt nok? Eller bør man satse på et rigtigt talevarslingsanlæg? Kasper Skov-Mikkelsen er direktør i SikkerhedsBranchen. Han forklarer: - Normalt er der ikke krav om talevarsling i bygninger til beboelse. Der kan dog være tilfælde, f.eks. hvor bygningerne er over 22 m, hvor f.eks. krav om udvendige trapper ønskes substitueret med noget andet. Det kræver en brandstrategi, der viser, at man med en anden løsning kan opnå en mindst lige så høj brandsikkerhed. Den strategi skal godkendes af brandvæsenet. Lokalt brandvæsen godkender Der er ikke ens regler over hele landet. For godkendelsen af de enkelte anlæg sker hos de lokale brandmyndigheder. I den sidste ende er det brandvæsenet, der skal godkende brandstrategien, så der hvor der ikke er krav om talevarsling, er det op til den lokale brandchef, hvad han vil nøjes med. - Der er for mig ingen tvivl om, at det, der sker er, at nogle producenter forsøger at sælge et produkt ind til brandvæsenet ved at bruge nogle ord, som smager af talevarsling for på den måde at udgå, at brandvæsenet stiller krav om et rigtigt talevarslingsanlæg. - Det produkt, nogle producenter kalder et "brandvarslingsanlæg" er ikke et talevarslingsanlæg og kan ikke bruges i forbindelse med livredning, lyder vurderingen fra Kasper Skov-Mikkelsen. Det vigtigste er sikkerheden Siedle Nordic er en af aktørerne på markedet. Herfra erkender direktør Per Thomsen åbent, at virksomheden ikke har et selvstændigt produkt, der kan leve op til de krav, som han personligt mener, man skal stille til sikkerheden i høje bygninger: - Men det handler om menneskeliv. - De såkaldte brandvarslingsanlæg har efter min mening ikke noget med sikkerhed at gøre. Brandmændene kan råbe til beboerne, men de kan ikke få svar tilbage. Det er i bedste fald envejskommunikation. Siedle Nordic ejes af en anerkendt, familieejet tysk virksomhed: - Siedles kommunikationssystemer er konstrueret til at skabe en sikker og komfortabel kommunikation imellem ude og inde. Et dørtelefonanlæg bruges af rigtig mange hver eneste dag og har nogle helt andre kvaliteter end dem, der er behov for, hvis der er brand i en bygning. Der er stor forskel på kvaliteten i de bygningskommunikationssystemer, der udbydes. Nogen mener, de kan det hele til det halve. Jeg mener, det handler om at vælge det rigtige system til dørtelefoni - og i stedet for en tilnærmet brandvarslingsløsning bør man vælge et godkendt talevarslings-anlæg, det sikrer beboerne bedst. Det er efter min mening den eneste rigtige løsning