Velfærdsteknologiske hjælpemidler

Velfærdsteknologiske hjælpemidler anvendes til at hjælpe personer med forskellige typer funktionsnedsættelser som f.eks. demens. Disse typer hjælpemidler findes i et bredt spektrum, både inden for kommunikation og sikkerhed, og har blandt andet til formål at kompensere for besværligheden ved hukommelsestab og manglende stedsans. Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan eksempelvis være tryghedsalarmer eller elektroniske kalendere.

Leverandører af og viden om Velfærdsteknologiske hjælpemidler:

 


KiiltoClean A/S

Frederik Plums Vej 2
5610 Assens
Tlf.: 64 71 21 12
E-mail: info.dk@kiilto.com

www.kiilto.com / www.plum.dk

Kompetencer: Desinfektion, Hånddesinfektion, Overfladedesinfektion, Håndhygiejne, Hygiejneløsninger, Dispensere til sæbe og desinfektion, Hudpleje, Rengøringsmidler, Grøn rengøring, Køkkenhygiejne, Professionel rengøring

Læs mere om KiiltoClean A/S


Stella Care ApS

Kalkbrænderiløbskaj 6A, 1. TV
2100 København Ø
TLF: 42 42 90 60
E-mail: info@stellacare.dk

www.stellacare.dk

Kompetencer: GPS, GPS sporing, GPS til demente, GPS tracker til dementeGPS udstyr

Læs mere om Stella Care ApS


LINAK – Ny batteriløsning til lænestol øger fleksibiliteten


13.jul 2021


Batteridrevne lænestole giver frihed til at placere stolen, hvor der er brug for den – uden kabelrod eller en stikkontakt i nærheden. Et kabel mindre på gulvet er desuden mere æstetisk. Batterier har traditionelt været en svær størrelse i komfortmøbler, men ikke længere med det nye batteri fra LINAK.

Tidligere har det ikke været nemt at fremstille eller forhandle en batteridreven møbelløsning, primært fordi traditionelle batterier aflader hurtigt under opbevaring i butikken – og hjemme hos slutbrugeren selv.

Føler du dig ladt i stikken?

Som producent har du helt sikkert oplevet batterier, der er flade, allerede inden de bliver installeret. Flade batterier i butikkerne er en udfordring, og en stol leveret til slutbrugeren med et fladt batteri er ikke godt. Desuden kan det være et irritationsmoment, at stolen skal lades efter en lang periode uden at være brugt. Heldigvis er de dage forbi.

Udvid din komfortzone

LINAK® tager komforten seriøst og har arbejdet hårdt på at udvikle en løsning, der løser problemerne med hurtig afladning. Resultatet er det nye BA002 batteri.

Den største udfordring var at udvikle et batteri, der kunne holde ladningen fra fabrikken til showroomet og videre til slutbrugernes hjem. Takket være batteriets innovative dybe dvaletilstand er BA002 batteriet sikret mod afladning under opbevaring, transport eller længere perioder uden brug. Når batteriet forlader LINAK, sørger vi for, at det er i dyb dvaletilstand, hvilket betyder, at batterilevetiden kan holde ladningen i lang tid efter, det har forladt vores fabrik.

Slut med hele tiden at lade op

Med det nye BA002 er det muligt at opbevare batterier og stole, uden at batterierne skal lades regelmæssigt op. Det betyder, at producenter af lænestole kan tage batterierne direkte fra hylden og montere dem i stolen, og at stolen kan transporteres videre uden opladning. Det betyder også, at butikkerne kan have lænestole med batteriløsningen på lager, uden de risikerer at sælge et produkt, hvor batteriet er fladt. Endelig får forbrugerne nu en stol, de kan tage i brug med det samme – og som holder ladningen selv efter længere tid uden at være brugt – en ægte win-win situation.

Smarte funktioner giver længere levetid

Batterierne skal selvfølgelig oplades på et tidspunkt, og for at gøre det så nemt som muligt, afgiver BA002 en lyd for at indikere, at det er tid til opladning. Stolen kan naturligvis benyttes under opladning. Når batteriet er næsten fladt, kan stolen kun benyttes i siddeposition, for at forhindre at brugeren justerer stolen ned og ikke kan rejse sig igen.

For at holde batteriladningen går den trådløse Bluetooth® funktion også i dvaletilstand i stille perioder og slukker hurtigt efter brug.

Opladning på endnu flere måder

Til selve opladningen har LINAK også udviklet et nyt magnetisk opladerstik: Strømkablet klikker selv på plads på opladerstikket for tilslutning af stolen til strømforsyningen – og skulle man snuble i ledningen, trækkes stikket ud, uden at beskadige systemet.

Inspiration til æstetisk design

For stoledesignere er BA002 batteriet nemt at integrere og falder naturligt ind i stoledesignet, da det kan integreres i rammen. Det er også mere sikkert at skjule enheden i selve stolen takket være det unikke produktdesign fra LINAK, der forhindrer åben ild i det usædvanlige tilfælde, at der indtræffer en cellefejl.

Nu er det muligt at skabe batteridrevne lænestole med ro i sindet – til fordel for både forhandlere og slutbrugere. Udvid din komfortzone med LINAK.


Welfare Tech – Det er nu, velfærdsteknologi kan være afgørende
Sundhedssektoren er presset, men en del af de udfordringer, der følger med corona-krisen, kan afhjælpes med de velfærdsteknologiske løsninger, der allerede findes. Teknologiske hjælpemidler og produkter kan aflaste personalet, hjælpe til bedre hygiejne, mindre smittespredning og nemmere kommunikation, planlægning og dokumentation.

Af Lotte Overbjerg, journalist, Welfare Tech

I den sårbare situation, vi står i, bør vi udnytte, at Danmark er blandt verdens førende inden for sundhedsteknologi. Det mener Søren Parmar-Sielemann, der er vicedirektør i Welfare Tech - en erhvervsklynge, hvor 200 vidensinstitutioner, offentlige og private virksomheder arbejder med teknologi til velfærdsområdet.

- Det er nu, vi for alvor ser behovet for at aflaste de sundhedsprofessionelle, og derfor skal der mere fokus på teknologi. Der findes teknologiske løsninger, der kan optimere en lang række af sundhedspersonalets opgaver, så de i stedet kan koncentrere sig om deres vigtigste opgave – dialogen og omsorgen for patient og pårørende, siger Søren Parmar-Sielemann.

Videokald mellem praktiserende læger og det kommunale plejeområde

En lang række af Welfare Techs offentlige og private medlemmer oplever gode erfaringer med sundhedstekniske løsninger. Assens Kommune er en af de offentlige spillere, hvor behovet for teknologi til bl.a. at skabe bedre kommunikation, er blevet synligere den seneste måneds tid. Velfærdsteknologikonsulent Christina Bomholt Rasmussen arbejder netop nu for at etablere mulighed for videokald mellem de praktiserende læger og kommunens plejecentre og hjemmepleje.

- Vi kan tydeligt mærke, at alle lag i organisationen nu efterspørger teknologiske løsninger. Vi har tidligere arbejdet for at få videokald etablere som et værkstøj, men nu kan både kommune og region for alvor se værdien af det, forklarer Christina Bomholt Rasmussen.

Behov for monitorering og alarm.

Også Hvidovre Hospital og Aarhus Universitetshospital i Skejby har haft travlt med at implementere teknologi for at blive klar til den forventede mængde af COVID 19-patienter. Derfor har virksomheden CARE-CALL på kort tid omdannet syv sengestuer med cirka 350 sengepladser på de to hospitaler til kaldestuer.

- Vi fik ganske få døgn til at levere eller renovere kaldeanlæg til de nye corona-afsnit. Det er klart, at hvis afdelingerne bliver fyldt op med smittede, skal kaldefunktionen være i orden, og vi er glade for at kunne støtte op om sygehusvæsnet i denne tid, siger Peter Kirkegaard, ejer-leder i CARE-CALL.

Robothunde og -katte hjælper isolerede mennesker med demens

Når plejecentre bliver lukket for besøgende, eller ældre og syge kommer i isolation, kan det give udfordringer med den manglende sociale kontakt. Hjælpemiddelvirksomheden Gloria Mundi Care leverer bl.a. terapeutiske kæledyr som en robotsæl og en robotkat. Virksomheden er blevet kontaktet af flere plejecentre, der vil teste dyrene i denne tid, hvor den sociale kontakt er begrænset. Plejehjemmet Hørgården i Risskov har fået leveret tre robotkatte og en hund, der bl.a. har holdt personer ramt af demens og en gruppe borgere, der har været isoleret, med selskab.

- Tilbagemeldingerne siger, at beboerne var glade for at sidde med dyrene på skødet. De er en lille trøst i en svær tid, hvor beboerne ikke kan få besøg af deres pårørende, forklarer Anne Mette Waaben Andkjær, direktør i Gloria Mundi Care.

Teknologien skal fastholdes efter krisen

Bo H. Iversen, direktør i Life-Partners forventer dog, at der kommer en del opsamlingsarbejde for leverandører af velfærdsteknologi, når corona-krisen er overstået. 

Life-Partners’ kommunikationsplatform er blevet udpeget af Health Tech Hub Copenhagen som officiel international COVID-19 Solution Provider. Det har givet stor efterspørgsel på hurtig implementering af systemet Life-Manager i både Danmark og England, og tilbagemeldingerne er positive. Men når hverdagen bliver normaliseret igen, skal Life-Partners og andre leverandører hjælpe til med at fastholde brugen af ny teknologi i velfærdssektoren, mener Bo H. Iversen.  

- Vi skal fortsætte den gode dialog med kommuner og regioner, der lige nu skaber de gode resultater. Fremadrettet skal vi skabe en smidig implementering af teknologierne til hverdagsbrug. Vi skal som leverandører forstå, at både ledelse og medarbejdere har været voldsomt pressede under corona-krisen, og derfor vil der måske være brug for et pusterum, inden man er klar til at  lære nye løsninger at kende, forklarer Bo H. Iversen.

En anden af Welfare Techs medlemmer, Sekoia, leverer en planlægningsløsning til plejesektoren. Her er beskeden også klar:

- I krisen har vi set, hvordan brugerne på hospitaler og plejecentre på ultra kort tid har implementeret en ny funktion til tjek af Covid-19-symptomer via vores system. Sikringen af borgerne med velfærdsteknologi er en nødvendighed, som vi skal arbejde for. Vi skal sikre, at det offentlige kan fortsætte den gode anvendelse af teknologi efter corona-krisen, siger Morten Mathiesen, kommunikations- og marketingchef i Sekoia.


Teknologisk Institut vil styrke udviklingen af ny dansk velfærdsteknologi
Nyt innovationslab i Odense skal bygge bro mellem danske virksomheder og plejesektoren i udviklingen af ny velfærdsteknologi

Målet er at forbedre teknogierne, styrke brugen af den rigtige velfærdsteknologi hos borgerne samt åbne for øget eksport af dansk velfærdsteknologi.

Teknologisk Institut vil med et nyt innovationslaboratorium, CareLab Innovation, styrke udviklingen af ny, dansk velfærdsteknologi. Målet er at bygge bro mellem virksomhederne og slutbrugerne i velfærdssystemet, så teknologierne bliver bedre for brugerne, og samtidig åbne for eksportegnede helhedsløsninger af nye velfærdsteknologier.
- Der udvikles allerede nu rigtigt mange gode løsninger. Men efterspørgslen efter gennemtænkte og behovsrettede velfærdsteknologier er stor i de danske kommuner. Vejen til mere succesfulde velfærdsteknologiløsninger er et tæt samarbejde mellem slutbrugerne og løbende produktudvikling gennem markedsindsigt, løbende brugerinddragelse og tidligere potentialeevalueringer. Det kan skabe de næste generationer af succesfuld, dansk velfærdsteknologi, siger centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi.

CareLab Innovation får sæde i Forskerparken i Odense – samme placering som Teknologisk Instituts robotspecialer. Herfra ønsker Instituttet at hjælpe danske virksomheder i den konkrete produktudvikling i tæt samarbejde med slutbrugerne i fx de danske kommuner.

Modne teknologier er nemmere at implementere
Velfærdsteknologi tilskrives en afgørende rolle i opretholdelsen af det kommunale serviceniveau, viser en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut. Undersøgelsen viser dog også, at implementering og umoden teknologi er en udfordring for udbredelsen af velfærdsteknologi.
- Det er med andre ord vores mission at sætte skub i modningsprocessen for danske velfærdsteknologiprodukter. Modne teknologier er alt andet lige nemmere at implementere, og netop implementering skal derfor tænkes med fra starten af processen. Med vores gode samarbejde med den offentlige sektor kan deres erfaringer og evalueringer i tidlige faser forbedre udviklingsprocessen markant, siger Jørgen Løkkegaard.

Udvikling af flere danske velfærdsteknologier
Robotstøvsugere og -sæler, forflytningsteknologi, kommunikationsløsninger og intelligente medicin-doseringssystemer. Gennem de sidste 10 år er der blevet taget mange forskellige velfærdsteknologier i brug, som har været med til at løfte livskvaliteten for borgerne, arbejdsmiljøet for personalet og bundlinjen for kommunerne.

Men i mange tilfælde har man indtil nu hentet allerede eksisterende teknologier hjem fra udlandet og forsøgt at finde en anvendelse i en dansk kontekst. Nu skal dansk udviklet velfærdsteknologi også udvikles med henblik på mulighederne for eksport af såvel færdige produkter som dansk ekspertise inden for velfærdsteknologi.
- Vi mener, at tiden nu er moden til at satse målrettet på det erhvervsmæssige potentiale, som Danmark har på velfærdsteknologiområdet. Vi har en særlig styrkeposition i Danmark, hvor vi har et godt samarbejde mellem virksomheder, den offentlige sektor og vidensinstitutioner. Vi er derfor godt gearet til at udvikle gode, behovsrettede teknologier til glæde for den enkelte borger, men også for den danske eksport. Det er den udvikling, vi gerne vil støtte med etablering af CareLab Innovation, siger divisionsdirektør Anne-Lise Høg Lejre fra Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut indvier sit nye innovationslab i forbindelse med åbent hus-arrangementet ROBOTBRAG den 15. november 2017 kl. 10:15. Her vil man også kunne se og høre mere om Teknologisk Instituts arbejde med virtual reality inden for velfærdsteknologi samt møde plejerobotten Melvin og lærings- og interaktionsrobotterne Sanbot, Silbot og NAO.