Wirer

Wirer er mere elastiske end de enkelte tråde på grund af disses vikling i spiral. Der kan dog ikke fastlægges nogen elasticitetsmodul for hele wiren/tovet, da forholdet mellem den beregnede spænding og tøjningen ikke er konstant. Foruden den elastiske deformation må der regnes med en blivende forlængelse på 0,2-0,5% efterhånden som wiren/tovet anvendes.

Leverandører af og viden om wirer:


A/S Scanmarc

Høgevej 2-4
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 46 73 01 00
E-mail mail@scanmarc.dk

www.scanmarc.dk

Kompetencer: Stålwirer, rustftri stålwire, galvaniseret stålwire, plastbelagte stålwire, wirestropper, galvaniseret kæder, rustfri kæder, plastkæder, tilbehør til kæder, bolte, møtrikker, øjebolte, øjemøtrikker, surringsgrej, surringsstrammere, surringsbånd, rundsling, suringsringe, D-ringe og Ratchet Loadbinders, befæstning

Læs mere om A/S Scanmarc


Fyns Kran Udstyr A/S

Brændekildevej 37
5250 Odense SV
Tlf.: +45 70152015
E-mail: fku@fku.dk

www.fyns-kran.dk

Kompetencer: Donkrafte, Dynamometre, El-taljer, Faldsikring, Hydraulisk værktøj, Kraner, Kranservice, Kæder, Løftegrej, Rundsling, Sjækler, Spil, Stålwirer, Surringer, Taljer, Vakuumløft, Wirestropper, Løfteklo, Løftemagnet, Surring, Svingkran, Traverskran, LøfteudstyrLøfteåg, Alle produkter, Udlejning, Taljer, Løftestrop, Kraner, Løfte udstyr, Fald sikring

Læs mere om Fyns Kran Udstyr A/S


NOS A/S

Overholm 7, Hatting
8700 Horsens
Tlf.: 7669 7070
E-mail: sales@nos-as.dk

www.nos-as.dk

Kompetencer: Løfteudstyr, løftegrej, surringer, stålwirer & tilbehør, løftekæder og tilbehør, sjækler og vantskruer, øjebolte og svirvler, tovværk og tilbehør, løftebånd, rundsling, kædetaljer, spil, løfteklør, magneter, hydrauliske donkrafte og tilbehør, pallegafler og løfteåg, faldsikringsudstyr, dynamometre og vandsække, ankre, ankerkæder og tilbehør, kabellægningsudstyr, sikkerheds og beskyttelsestape, anoder

Læs mere om NOS A/S


P.D. Lyftteknik AB

Mörsaregatan 11A
254 66 HELSINGBORG, Sweden
Tlf.: 0046-42-20 15 10
E-mail: info@pdlyftteknik.se

www.pdlyftteknik.se

Kompetencer: Løftegrej, løfteudstyr, automatkroge, sikkerhedskroge, wirespændingsmålere, vakuumpumper, sugekopper, ejektorer, gribere, cellegummi, pneumatiske koblinger, kraner, svingkraner, løfteborde, reservedele

Læs mere om P.D. Lyftteknik AB


TAWI Danmark A/S

Arresøvej 7
8240 Risskov
Tlf.: 86 17 22 66
E-mail: eh.dk.mail@piab.com / eh.dk.sales@piab.com

Web

Kompetencer: løfteudstyr, ergonomi, løftegrej, gribeudstyr, mobile vakuumløftere, vakuumløftere, løftevogne, elektriske kæde og wiretaljer, kransystemer, mobilt løfteudstyr, vakuumåg, Udførelse af lovpligtigt serviceeftersyn samt montage

Læs mere om TAWI Danmark A/S


Mere viden om wirer:

Valg af ståltove - wirer
Der skal vælges ståltove, der er velegnede til formålet, så de kan anvendes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med leverandørens forskrifter. Ståltove skal være så stærke, at de med den nødvendige sikkerhed (sikkerhedsfaktor) kan bære den størst tilladelige belastning. Attest herfor skal forefindes.
Sikkerhedsfaktoren er forholdet mellem tovets mindste garanterede brudstyrke og den størst tilladelige belastning. Normalt regnes med følgende sikkerhedsfaktorer:
• For kraner og taljer, samt for elevatorer og andre redskaber der løfter eller transporterer personer, gælder særlige bestemmelser for ståltovets styrke.
• Ståltove til kraner og taljer skal normalt have en sikkerhedsfaktor på 5.
• Ståltove til elevatorer og andre redskaber, der løfter eller transporterer personer, skal mindst have en sikkerhedsfaktor på 10 varierende op til 16 afhængig af type og antal bæretove.
• Ståltove til trækspil og lignende skal have sikkerhedsfaktor 4. Undtagelsesvis kan Arbejdstilsynet acceptere mindre sikkerhedsfaktor, fx når særlige omstændigheder kræver, at tovets vægt holdes nede.
• Ståltovsstropper (til anhugningsgrej) skal have sikkerhedsfaktor 5 og være mærket med størst tilladelige belastning, SWL eller WLL.
• Ståltove til barduner (stående gods) og lignende skal have sikkerhedsfaktor 3. Ved kortvarig brug og under gunstige forhold kan sikkerhedsfaktoren være mindre, dog ikke under 2.
Eksempel på brug af sikkerhedsfaktor:
En strop til anhugningsopgave bliver belastet med 63,2 kN (6.320 kg). Stroppen skal da udføres af et ståltov med en mindste garanteret brudstyrke på 63,2 x 5 =316,0 kN.
Kroge, sjækler og lignende tilbehør, der monteres på ståltove, skal normalt have en sikkerhedsfaktor på 4 over for den mindste garanterede brudbelastning.
Kroge skal være forsynet med afhægtningssikring, fx ved anvendelse af sikkerhedskroge. Se i øvrigt At-meddelelse nr. 2.02.10 om anhugningsgrej og At-anvisning nr. 2.3.0.1 om indretning af hejseredskaber.