Akustik

Akustik eller rumakustik er læren om lydregulering af rum. Lydregulering har til formål at skabe rum med en akustisk kvalitet, som passer til rummets anvendelse. Dette opnås gennem en passende rumudformning, og gennem valget og placeringen af lydreflekterende og lydabsorberende overflader.

Leverandører af og viden om akustik:


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


Accu-Dan A/S

Rødding Tværvej 9
6630 Rødding
Telf.: 74 84 18 00
E-mail: mail@accu-dan.dk

www.accu-dan.dk

Kompetencer: Akustik løsninger, Akustik, Støjdæmpning, Akustik loft, Sandwichpaneler, Lyddæmpende vægge, Lydisolering, Støj væg, Maskinstøj, Støjindkapsling, Hygiejne akustik til fødevareindustrien, Bafler, Flytbare vægge, Støjkabiner, Teknisk Isolering, Skillevægge – vi kommer og hjælper hvor der er unødig støj.

Læs mere om Accu-Dan A/S


AcuWood by Siga Design
Industrivej 31
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 71 10 36
Kompetencer: Akustik, Akustikløsninger, Akustikpaneler, Kundetilpassede løsninger, Akustikdæmpning, Lyddæmpning, Nordisk design af høj kvalitet, Industrilakering etc.

Læs mere om AcuWood by Siga Design


Alpha Akustik

Langebjergvænget 8A
4000 Roskilde
Tlf.: 70 26 14 12

www.alpha-akustik.dk

Kompetencer: Akustik, Støjdæmpning, Skærmvægge, Lydisolering, Lyddæmpning

Læs mere om Alpha Akustik


B6 Nordic A/S

Tranåsvej 33
9300 Sæby
Tlf.: 99 89 10 50
E-mail: b6@b6nordic.dk

www.b6.dk

Kompetencer:  Hygiejne Lydbafler, Akustik, Akustik materialer, Lydisolering, Lydabsorbering, Støjdæmpning, Akustik løsninger til industrimaskiner, Kontor Akustik, Lyddæmpende skærmvægge, Vibrationsdæmpning, Strukturlyd, Termisk isolering, Overflader, Gummi, EPDM, Neopren, Speciel løsninger til Lydisolering og Absorbering mm.

Læs mere om B6 Nordic A/S


BL Støjisolering A/S

Tåstruphøj 40
4300 Holbæk
Tlf.: +45 59451084
E-mail: bl@stoej.dk

www.stoej.dk

Kompetencer: Akustik, Akustik renrum, Støjdæmpning inde, Støjdæmpning ude

Læs mere om BL Støjisolering A/S


FORCE Technology

Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf: +45 43 25 14 00
Email: info@force.dk

Web

Om FORCE Technology

Vi omsætter højt specialiseret teknologisk viden til praktiske og værdiskabende løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier. Vi er en af de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder på det internationale marked. Vi omsætter for 1,3 mia. DKK, heraf mere end halvdelen som eksport.

Læs mere om FORCE Technology


FORCE Technology

Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Tlf .: +45 43 25 14 00
E-mail: akustik@force.dk

web

Kompetencer: Byggestøj, maskinstøj, vindmøllestøj, trafikstøj, støj, vibration, lavfrekvent støj, akustik, måling støj

Læs mere om FORCE Technology – Akustik


I-Wood ApS – Akustikløsninger

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf.: +45 69 16 70 70
E-mail: info@i-wood.dk

www.i-wood.dk

Kompetencer: Akustik, Akustikløsninger, Akustikpaneler, Akustikloft, Listebeklædning, Lyddæmpende vægge, Skærmvægge, Skillevægge, Flytbar vægge Kundetilpassede løsninger, Lofter Akustikdæmpning, Lyddæmpning, Dansk design og kvalitet, Skærmvægge, Skillevægge, Indeklima, Lydabsorbering, Støjdæmpning – kundevendt og løsningsorienteret rådgivning, vi hjælper gerne med at finde den helt rette løsning.

Læs mere om I-Wood ApS – Akustikløsninger


IAC Acoustics A/S

Jernholmen 44
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 88 00
E-mail: mail@iac-nordic.dk

www.iac-nordic.dk

Kompetencer: Audiometrirum, Lyddøre, Lyddøde rum, Rumakustik, Støjindkapsling, Støjskærme, Vibrationsdæmpere, Vibrationsdæmpende plader, Støjkabiner, Vibrationsisolatorer, Trafikstøjskærme, Støj beskyttelse, Støjdæmpende gardiner, Vibrationer, Lyd og vibrationer

Læs mere om IAC Acoustics A/S


Mogens Rasmussen A/S

Industrivej 3B
5500 Middelfart
Tel.: +45 64418033
E-mail: mra@mras.dk

www.mras.dk

Kompetencer: AkustikAkustikløsninger, Facader, FacadesystemerSolafskærmning, Lamelafskærmning, Lofter, Lydabsorbenter, Markiser, Persienner, Polycarbonat, Polyester, Solscreens, Solskærme

Læs mere om Mogens Rasmussen A/S


Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, akustisk kamera, bygningsakustik, kalibratorer, lydtryksmålere, mulitikanalsystemer, måling af udendørsstøj, software, støjkilder, tilbehør, udendørsmikrofoner, vibrationsmålinger

Læs mere om Norsonic Danmark


Service & Støjdæmpning ApS

Holmhuse 2
7860 Spøttrup
Tlf.: +45 53 74 80 02
E-mail: tom@stojakustik.dk

www.stojakustik.dk

Kompetencer: Akustik, Akustikløsninger, Støjdæmpning, Støjpaneler, StøjreduktionStøjvægge

Læs mere om Service & Støjdæmpning ApS


Vibrakustik ApS

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf.: 60 63 12 10
E-mail: mt@vibrakustik.dk

www.vibrakustik.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, målemikrofoner, lydmålere, monitorering, software, dataopsamling, akustiske kameraer, tilbehør, kalibrering

Læs mere om Vibrakustik ApS


Vibratec Akustikprodukter ApS


Hejreskovvej 18 C
3490 Kvistgård
Tlf.: 49 13 22 44
E-mail: info@vibratec.dk

www.vibratec.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, vibrationsisolatorer, fjederisolatorer, all metal cushions, Wire Rope Isolatorer, gummiisolatorer & -ophæng, elastisk materiale, isolering af bygningsfundamenter, svømmende gulve, nedhængte lofter og ophængte vægge, Lyddæmpere og tilbehør, katalysatorer, expansion joints, lyddæmpere

Læs mere om Vibratec Akustikprodukter ApS


WILLBRANDT Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev
telf.: 56 87 01 64
E-mail: info@willbrandt.dk

www.willbrandt.dk

www.willbrandt.se

Kompetencer: Kompensatorer, Fendere, Gummikompensatorer, Stålkompensatorer, Vibrationsdæmpere, Svingningsdæmpere, Akustik, PUR - Polyuretan

Læs mere om WILLBRANDT Gummiteknik A/S


Saint-Gobain Denmark – Indeklima på skoleskemaet – Børn med sans for god akustik og rumligt design


13.feb 2020


I forbindelse med et indeklimaprojekt i Dragør Kommune mærkede elever helt ned til første klasse på egen krop, hvad rummets akustik, luftkvalitet, lysforhold og indretning betyder for et godt indeklima. Det gav bonus at inddrage skolens brugere, og projektet afstedkom blandt andet, at både børn og voksne med stor begejstring kastede sig over abstrakte begreber som efterklang, akustik og decibel.

De fleste af os bruger 90 procent af vores tid indendørs, men mange skoler og andre bygninger over hele landet har et dårligt indeklima. Det er efterhånden alment anerkendt, at det kan påvirke både indlæring, koncentration, helbred og trivsel. Projektet i Dragør Kommune blev gennemført i anledning af en landsdækkende kampagne, som Realdania har lanceret for at sætte fokus på skolernes indeklima. Dragør Kommune er blandt de 12 kommuner, som Realdania har udvalgt til at sætte strategisk fokus på indeklimaet, når kommunens skoler fremover skal renoveres.
I forbindelse med kampagnen står Arkitema Architects i spidsen for at en række pilotprojekter, der skal udmønte sig i Dragør Kommunes strategiske indeklimaplan. Startskuddet var en række indledende workshops på alle kommunens skoler; Nordstrandskolen, Store Magleby Skole og Dragør Skole - med skolernes yngste børn og lærere som deltagere.

Skolebørn på lyd-workshop
”Det overordnede mål med pilotprojekterne var at undersøge, om små ændringer i indretningen kan ændre adfærd hos brugerne på en måde, så det samtidigt bidrager til et bedre indeklima. I den proces havde vi fokus på samspillet mellem lyd, lys, luft og læringsmiljøet – og hele tiden med tanke for, at det skal foregå med få midler og indretningsmæssige greb. For der er ikke millioner af kroner til at renovere for - hverken nu eller i fremtiden,” fortæller Margrete Grøn, kreativ leder i Learning hos Arkitema Architects.

Eftersom det er fremtidens brugere, dvs. børnene, der er de største ’influenter’ i forhold til, om ændringerne i indretningen skaber den ønskede adfærdsændring, blev de inddraget aktivt gennem workshops. De skulle blandt andet måle luftkvaliteten og lære om lys og skygge af en lysdesigner. Men hvordan bringer man en abstrakt størrelse som lyd og akustik ned i børnehøjde?

”Søren Rasmussen, der arbejder med projektrådgivning hos Gyproc, havde tidligere vist mig et computerprogram med tilhørende lydfiler, som passede perfekt til vores mission om, at børnene skulle mærke rummets akustik på deres egen krop. Programmet og lydfilerne er oprindeligt designet til voksne, så vi spurgte, om han kunne forenkle programmet og skære 45 slides møntet på fagfolk ned til tre. Og det gik han heldigvis med til,” forklarer Margrete Grøn.

Søren Rasmussen var selv ude som underviser på de tre skoler, hvor han opstillede ’lytte-stationer’ for at lære børnene om blandt andet lydbølger, decibel, akustik og efterklang. Og det var til Margrete Grøns store overraskelse et kæmpe hit blandt børn helt ned til første klasse.
”Akustik er en abstrakt størrelse selv for de fleste voksne. Men lydfilerne viste sig at være en succes, fordi børnene kunne sidde med lyttebøffer på og følge med på en skærm, hvor de kunne indrette et rum med forskellige lyd-absorbenter. De blev pludseligt bevidste om, at de valg man tager med hensyn til indretning og absorbenter har stor betydning for akustikken. Og de var meget fascinerede af, hvordan lyden forandrer sig, når man sætter for eksempel møbler, tæpper, paneler og malerier ind i et rum,” fortæller Margrete Grøn.

Sammen med de øvrige workshops var lytte-stationerne med andre ord med til at skabe forståelse for, hvordan ændret adfærd og indretning kan bidrage til et bedre indeklima og gøre det mere behageligt at opholde sig i et klasse- eller undervisningslokale.

I kølvandet på testprojektet har Arkitema afleveret en strategisk indeklimaplan for Dragør Kommune i slutningen af 2019. Fremover skal skolerne hver især selv udpege nye testområder – fx et klasseværelse eller fællesområde. Man tager et nyt lokale hvert år for at udbrede strategien langsomt - så økonomien også kan følge med. Og ifølge Margrete Grøn har pilotprojektet med inddragelse af børnene vist, at fremtidens brugere, det vil sige skolebørnene i Dragør, i høj grad også vil kunne følge med i de kommende ændringer i indretningen.

Hvor blev lyden af
Eksempelvist vil der fremover blive investeret i akustikpaneler i forbindelse med indretning af læringszoner, hvor eleverne kan fordybe sig – nogle steder har de samtidigt en praktisk og æstetisk funktion som opslagstavler. Noget som eleverne på skolerne ikke tidligere ville have tænkt synderligt meget over. Men det gør de nu.

”På St. Magleby Skole har vi sat akustikpaneler på væggene for at skabe yderligere ro. Nogle af eleverne gik hen til akustikpanelerne og råbte ind i dem for at finde ud af ’hvor lyden blev af.’ Det var dejligt at opleve, at børnene var blevet så bevidste om, at akustikpanelerne ikke bare er til pynt, men at de har en praktisk og meget konkret funktion som støj-absorbenter, der er med til at øge børnenes trivsel i dagligdagen,” fortæller Margrete Grøn.

Gyproc har udviklet lydfilerne i samarbejde med Rambøll. Der er i udviklingsprocessen foretaget simuleringer for at demonstrere og undersøge, hvordan rummets udformning påvirker akustikken på baggrund af følgende tre parametre; interiør, geometri og vægabsorbenter.Simuleringerne er lavet med softwareprogrammet ODEON, som er et af verdens førende systemer til 3D-simulering af bygningslyd.


Ecophon – Nemt overblik over alle myndighedskrav med Akustikguiden


26.jun 2019


Hvad siger reglerne om akustik i forskellige slags byggerier, og hvordan skaber man det bedst mulige akustiske indeklima?

Ecophons Akustikguiden er den nye definitive håndbog, som giver overblik over Bygningsreglementet 2018. Her kan du nemt slå alle krav til byggeriet op uden at skulle kende hele bygningsreglementet – hvad enten du er arkitekt, akustiker, rådgivende ingeniør, bygningskonstruktør eller entreprenør.

Nu udkommer Ecophons nye Akustikguiden, som giver overblik over alle de krav, Bygningsreglementet 2018 stiller til akustikken i forskellige typer af byggeri. Bogen er først og fremmest et praktisk opslagsværk rettet mod arkitekter, rådgivende ingeniører, bygningskonstruktører og entreprenører. Men også bygherrer, akustikere og alle andre med interesse for akustik kan få glæde af denne håndbog.

Akustikguiden gør det nemt og hurtigt at finde frem til, hvilke regler der gælder, uden at du skal sætte dig ind i hele Bygningsreglementet. Akustikguiden er kort sagt det enkle redskab, som mange fagfolk i byggebranchen har gået og manglet.

Forhindrer unødige udgifter

Med Akustikguiden ønsker Ecophon også at medvirke til at forhindre unødige ekstraudgifter i forbindelse med renovering og nybyggeri. På trods af, at Bygningsreglementet anfører klare grænseværdier for rumakustik, sker det ofte, at det færdige byggeri ikke lever op til kravene. Og det er dyrt og svært at rette op på en bygning med forfejlet akustik.

Derfor rummer Akustikguiden også en beskrivelse af hver rumtype, og du får anbefalinger til, hvordan du kan designe et godt lydmiljø i lige netop den bygning, du arbejder med. Her kan du læse om akustiske parametre, designmuligheder, psykoakustik og ikke mindst den gode akustiks betydning for trivsel i bygninger.

Opbygget med faneblade

Akustikguiden er omfattende, men nem at finde rundt i. Den er overskueligt opbygget med faneblade, så du nemt kan slå det segment eller emne op, som du har brug for at søge viden om – hvad enten du vil undersøge reglerne for skoler, kontorer, uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner eller hospitaler

Hvis du for eksempel tager fat i fanebladet om ”Hospitaler” og vender den første side til dette segment, får du for en halv snes forskellige rumtyper både en beskrivelse af rummet, en beskrivelse af myndighedskrav i henhold til BR 18 og et kommentarfelt med anbefalinger. Det hele er sat systematisk og overskueligt sat op.

Akustikguiden kan hentes i pdf-format på Ecophons hjemmeside: Ecophon Akustikguiden 2019


Troldtekt – Nye designløsninger giver indretningen karakter


09.maj 2019


Med en ny serie af designløsninger får arkitekter en spændende mulighed for at kombinere god akustik fra Troldtekt træbeton med karakterfulde udtryk

I et online tema giver Troldtekt A/S ordet til arkitekten bag de nye designløsninger – og viser, hvordan de er anvendt i smukke bygninger.

Vi tilbringer langt det meste af vores tid i bygninger. Kontordomiciler, skoler, idrætscentre, restauranter, kulturhuse og private hjem. Derfor er det vigtigt, at de indendørs rammer er behagelige for vores øjne, ører og helbred. Med ’Troldtekt® line’, ’Troldtekt® tiles’, ’Troldtekt® curves’ og en række andre nye designløsninger giver Troldtekt A/S arkitekter mulighed for at kombinere god akustik og et sundt indeklima med karakterfulde, skalerbare udtryk.

– Formålet har været at designe nogle løsninger, som giver størst mulig frihed i arkitekturen. Du kan skabe dine egne mønstre og rytmer i designet – og du kan variere og skalere de enkelte designløsninger, så de giver oplevelsen af en stor sammenhængende enhed på lofter eller vægge. Vi ønsker at appellere til arkitekter, som gerne vil have rum til at gøre noget ekstra i indretningen, men som samtidig skal holde sig inden for et fornuftigt budget, siger Michael Christensen.

Han er inhouse arkitekt hos Troldtekt A/S og har udviklet den nye designlinje.

Dyster om national designpris

Interviewet med Michael Christensen indgår i et nyt online tema på www.troldtekt.dk. Temaet sætter spot på design – og indeholder et kig på alle de nye løsninger samt en række flotte cases, hvor designere og arkitekter fortæller om deres erfaringer med flere af dem.

Temaet byder også på en artikel om Danish Design Award 2019, der uddeles mandag den 13. maj. Her er det eksklusive listeloft Troldtekt® contrast en af de finalister, der dyster med om Danmarks nationale designpris i kategorien Feel good.

–  I Danmark har vi altid været dygtige til at skabe design, som også forbedrer en samtale, et indeklima, en arbejdssituation, en søvn, en læseoplevelse eller noget helt andet. Det sætter vi fokus på i kategorien Feel good, hvor designkvalitet vægtes ekstra højt, siger Christina Melander, programchef ved Danish Design Award.

Det handler om fladen

De nye designløsninger fra Troldtekt har overordnet to fællesnævnere: For det første er de industrielt produceret. For det andet er de designet til at give lofts- og vægflader et sømløst udtryk. Hver løsning er tænkt til at fremstå som en samlet akustikflade i større eller mindre skala.

– Serien af designløsninger er et nyt kapitel i Troldtekts historie. Vi begyndte i 1935 med industriplader og har i de senere år udviklet akustikløsninger til moderne arkitektur. Undervejs har vi tilføjet spændende design, som har vundet internationale priser. Nu tager vi vores designløsninger til det næste niveau, hvor vi lancerer en hel serie, som vi kan producere med moderne teknologi og dermed til konkurrencedygtige priser, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S. produkt i ny løsning

Søren Vester er designer og indretter alt fra restauranter til private hjem. Han har valgt designløsningen Troldtekt® line til den elegante og smagfulde Restaurant Strandtangen i Skive. Her går indretningen af restauranten hånd i hånd med det nordiske køkken.

– Jeg synes, det er megafedt at se, hvordan Troldtekt har udfordret og udviklet sit kerneprodukt i en ny designløsning. Den består af samme simple materiale, men man har leget med akustikpladerne og bruger dem til at skabe et nyt og spændende udtryk. Troldtekt line ophæver mødet mellem akustikpladerne og gør fladen til en helhed. Det er ret genialt, siger Søren Vester i en artikel i temaet.


Rockfon – Restauranter bekæmper støjproblemer som aldrig før


09.apr 2019


Tendensen er klar: Danske restaurantgæster efterspørger i stigende grad at kunne nyde deres middag uden støj, og restauranterne opgraderer i hobetal deres akustikløsning for at imødekomme udviklingen

Gourmetrestauranten Mortens Kro i Aalborg sætter ord på vigtigheden af støjreduktion.

Støj- og akustikproblemer er på dagsordenen som aldrig før: På børn- og ungeområdet er Det Økologiske Råd netop gået ud med en ny rapport, der understreger støjproblemers store indflydelse på indeklimaet i daginstitutionerne.

Også i restaurationsbranchen får emnet stor opmærksomhed. Ikke mindst i medierne, hvor senest Politikens Ibyen-skribent Lars Bjerregaard i artiklen ”Ud at spise med støjmåler” satte klare ord på sine frustrationer over støjniveauet på restauranterne: ”Jeg vil have stemning, atmosfære, liv og glade dage, når jeg går ud og spiser – men jeg vil fandeme kunne høre, hvad den person, der sidder 50 cm fra mig, siger.”

Gourmetrestaurant kom støjen til livs

En af dem, der har lyttet til opråbet, er gourmetrestauranten Mortens Kro i Aalborg. Ejer Morten Nielsen forklarer valget om at forbedre restaurantens akustik for at reducere støjniveauet:

- Gæster på moderne restauranter betaler for en helhedsoplevelse, hvor det ikke er nok at servere mad og vin i høj kvalitet, hvis de fysiske rammer trækker det ned. Især er det vigtigt, at akustikken er i top, så gæsten ikke får ødelagt restaurantoplevelsen med generende støj.

Restaurantejeren mærker tydeligt effekten af de nye akustiklofter fra den danske akustikproducent Rockfon:

- Akustikløsningen fra Rockfon sikrer et jævnt lydniveau, hvor bl.a. musik har en behagelig volumen ved alle bordene. Samtidig oplever gæsterne nu, at de sidder i deres egen private sfære, hvor de kan snakke uforstyrret, uden at naboen hører det. Vi har modtaget en masse positiv feedback fra vores kunder for vores nye, gode lyd, og vi er ikke i tvivl om, at det har været investeringen værd, udtaler Morten Nielsen.

Stigende efterspørgsel på middag uden støj

Ifølge Thomas Vilmar, salgsdirektør hos Rockfon i Danmark, er tendensen klar: Kunderne på de danske restauranter og caféer stiller i stigende grad krav til støjreduktion.

- Vi oplever hos Rockfon et tydeligt mønster: Restauranter herhjemme prioriterer i stigende grad at forbedre deres akustikløsning, og udviklingen er en direkte konsekvens af, at forbrugere i langt højere grad end førhen efterspørger at kunne spise uden støj og uden at høre nabobordet, udtaler Thomas Vilmar.

En diskret og effektfuld løsning

Thomas Vilmar forklarer de overvejelser, der har ligget bag Mortens Kros loftudskiftning, hvor de tidligere loftsplader er blevet erstattet med det nye akustikloft i form af Rockfons Blanka-model.

- I sit valg af ny akustikløsning har det været vigtigt for Morten Nielsen at finde en diskret løsning, der ikke syner af for meget, og som passer ind i interiøret. Her giver Rockfon Blanka et helt mat, hvidt loft, og på den måde har Morten fået det ønskede diskrete look.

Thomas Vilmar uddyber:

- Det smarte ved Rockfon Blanka er, at den udover en sublim lydabsorbering med den helt glatte, matte og ensartede overflade også giver en meget høj spredning af lys. Det giver en mere optimal udnyttelse af lyset.


Troldtekt – Træ er fremtidens bærende byggemateriale


13.mar 2019


Træ er et sundt, elegant og fleksibelt naturmateriale, som gør en positiv forskel for CO2-regnskabet. Så hvad skal der til, før træ for alvor slår rødder i byggeriet? I et nyt online tema sætter Troldtekt A/S fokus på fordelene ved træbyggeri – og nogle af de barrierer, der kan være for at bygge mere i træ

Flere prominente træbyggerier har rejst sig over de seneste år. I foråret 2018 stod etagebyggeriet Lisbjerg Bakke klar med 40 almene boliger, som er DGNB-guldcertificeret. I september åbnede multihuset Hjertet i Ikast. Begge projekter blev hædret ved kåringen af Årets Byggeri 2018 – måske et tegn på, at træ står foran et gennembrud i dansk byggeri.

Aarhus Kommunes stadsarkitekt, Stephen Willacy, ser gerne, at flere byggerier bliver bygget i træ.

– I Danmark er vi stærkt traditionsbundne til beton og tegl, men træ har nogle andre egenskaber, som vi skal lade os inspirere af. Med træ kan man tilføre arkitekturen et varmt udtryk og en menneskelig skala. Træ dufter godt, og det er varmt, når man rører ved det. Træ kan pirre vores sanser på en anden måde end beton, stål og tegl, siger Stephen Willacy.

Viden og nye rutiner kan bane vejen
Interviewet med Stephen Willacy er en del af et https://www.troldtekt.dk/. Temaet fokuserer på både fordele og barrierer i forhold til træ som byggemateriale.

Her indgår også et interview med arkitekt og partner Lone Wiggers fra C.F. Møller. Hun har udarbejdet en omfattende barriereanalyse af træ som byggemateriale, og hun peger på, at de typiske indvendinger mod træ kan overvindes med den rette viden og nye rutiner på byggepladsen.

Det nye online tema byder også på fotoserier og reportager fra flere førende træbyggerier, herunder Lisbjerg Bakke og Hjertet i Ikast.

Behov for mere certificeret træ i Danmark
Træ er en hovedingrediens i akustikpladerne fra temaets afsender, Troldtekt A/S. Troldtekt er en af de producenter, der allerede aftager en stor mængde dansk, FSC®-certificeret træ – og som gerne ville indkøbe endnu mere træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift, hvis udbuddet var større.

Troldtekt opnåede FSC-certificering i 2013 og har siden 2018 været godkendt til at levere akustikplader i kategorien ’FSC 100%’ (FSC®C115450). Det vil sige at alt træ i den enkelte plade lever op til FSC-kravene.

Adm. direktør Peer Leth efterspørger derfor flere FSC-certificerede skove i Danmark, og han får opbakning fra FSC Danmarks direktør for strategi og udvikling, Loa Dalgaard Worm.

– Udfordringen er, at der mangler FSC-certificeret skov i Danmark. 20 procent af de danske skove er FSC-certificerede, og det er en lavere andel end i lande som Sverige og Polen. Derfor kommer vi nu med et opråb til private skovejere og godsejere. Vi har gjort det nemmere at FSC-certificere danske skove, især for de mindre skovejere. Blandt andet er antallet af krav reduceret, og kravene er mere praksisorienterede, siger hun i det nye tema.


Troldtekt er med til at inspirere på Dutch Design Week


17.okt 2018


Europas største udstilling af materialer til cirkulært byggeri er med på Dutch Design Week i Eindhoven (Holland). Her kan op mod 300.000 besøgende blandt andet opleve de danske Troldtekt akustikplader, som består af naturlige råvarer og er et oplagt valg i bæredygtige bygninger

Udstillingen Reversible Experience Modules (REM) har i 2018 turneret rundt til flere europæiske byer – heriblandt London, Bruxelles og Amsterdam. 20.-28. oktober er turen kommet til Eindhoven, hvor REM er med ved Nordeuropas største designevent, Dutch Design Week.

Formålet med REM er at inspirere til cirkulært design, hvor bygninger kan skilles ad, så materialerne kan genanvendes uden tab af værdi. Den internationale Cradle to Cradle-organisation, EPEA, har valgt, hvilke materialer der indgår – et af dem er Troldtekt akustikplader, der består af naturmaterialerne træ og cement.

Skal udbredes til så mange som muligt

Pladsen på udstillingen er helt i tråd med Troldtekts strategi, hvor Cradle to Cradle er omdrejningspunkt.  

– Jeg er stolt af, at EPEA har udvalgt vores produkt, og jeg glæder mig meget over, at REM er med på Dutch Design Week, hvor udstillingen får bred synlighed. Hvis virksomheder og forbrugere for alvor skal rykke på cirkulær økonomi, må tankegangen om at genanvende ressourcer udbredes til så mange som muligt, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

– Hos Troldtekt arbejder vi med cirkulær økonomi, fordi det betaler sig. Det kan godt være, at vores investeringer i bæredygtige tiltag og dokumentation ikke lønner sig på kort sigt. Men jeg er sikker på, at genanvendelse og fokus på ressourceforbrug vil være et helt afgørende konkurrenceparameter i mange brancher om bare få år, fortsætter han.

Scan produkter, og se deres ”pas”

I Europa står byggeriet for cirka 40 procent af materiale- og energiforbruget, og cirkulært design skal sikre, at verden har ressourcer nok til de næste generationer. REM-udstillingen udspringer af initiativet Buildings As Materials Banks. Her er konceptet, at materialer får deres eget ”pas”, så arkitekter, entreprenører og andre let kan finde data om en bygnings cirkulære potentiale.   

 – Hos Troldtekt synes vi, at materialepas vil være en stor gevinst. Der kan være mange ressourcer vundet, hvis man om 40-50 år kan se i en database, hvilke materialer der er brugt i en bygning, og at de materialer ikke er blevet påvirket negativt undervejs i deres levetid, siger Peer Leth.

Under Dutch Design Week kan besøgende på REM-udstillingen blandt andet scanne produkter med deres mobiltelefon og på den måde se hvert produkts materialepas. 

2018 Dutch Design Week finder sted 20.-28. oktober på 110 forskellige lokationer i Eindhoven. REM-udstillingen med standnummer 3.01 findes i de tidligere fabrikshaller Klokgebouw (hal 3), der nu lægger rum til blandt andet kreative events


Troldtekt sikrer ro og frisk luft til Hjertet


03.sep 2018


Der bliver plads til livlig dans, street-basket og stille refleksion på samme tid i Ikasts nye bæredygtige multihus, Hjertet, som indvies 8. september 2018

Troldtekt akustiklofter med skjult ventilation bidrager til, at de forskellige aktiviteter kan foregå i rammer med god akustik og et sundt indeklima.

Ikasts nye samlingssted er multihuset Hjertet, der både i formsprog og materialevalg er designet som et fællesskab med plads til alle. Bygningens åbne, indbydende struktur leder tankerne hen mod en samling mindre træhuse og skaber en indbydende ramme, hvor vidt forskellige aktiviteter kan foregå samtidig. Ungdommens Uddannelsesvejledning har fast plads i huset, der også rummer en butik, en café og en amfi-trappe til foredrag og teater.   

Hjertet består af en række mindre lokaler og tre hovedrum: Multisalen, Refleksionsrummet og Street-sportshallen. I alle tre hovedrum er der valgt Troldtekt akustikplader. For C. F. Møller, der er arkitekt bag Hjertet, har arbejdet med akustikken været en uadskillelig del af den multifunktionalitet, der er bærende for konceptet.  

– Akustikken har været en høj prioritet, fordi de forskellige brugsscenarier beror på, at man får skabt nogle akustiske miljøer, hvor der kan være mange aktiviteter på én gang. Derfor har vi valgt akustikløsninger, der passer til den karakter og stemning, som det individuelle rum skal have, siger arkitekt og partner Julian Weyer fra C.F. Møller.

Ventilation skjult i loftet

I bygningen er der også Troldtekt® ventilation, hvor den friske luft blæses ind ved lavt tryk direkte gennem akustikpladerne. Det giver en jævn og støjsvag indblæsning af frisk luft uden træk eller synlige installationer. Troldtekt ventilation er meget anvendt i skoler, hvor der er fokus på indeklimaets effekt på undervisningen. Det er også tilfældet i Hjertet, hvor International School Ikast-Brande vil bruge flere lokaler til klasseundervisning.

– Det er efterhånden ganske veldokumenteret, at et godt indeklima understøtter undervisningen, så det tager vi automatisk udgangspunkt i. Vi arbejder med faste krav for eksempelvis luftskifte og temperatur, så vi kan være sikre på, at lokalerne hele tiden er behagelige, siger Julian Weyer. 

Bæredygtig profil

Hjertet er primært opført i træ, og C.F. Møller har gjort sig store anstrengelser for at integrere bæredygtighed og klimasikring i bygningen. Blandt andet ved at arbejde med materialer af naturlig karakter og have fokus på indeklimaet. Det vækker glæde hos Troldtekt. 

– Jeg er stolt, hver gang vores løsninger indgår i et byggeri med fokus på bæredygtigt indeklima. Hjertet er et flot eksempel på, at bygherrer, arkitekter, entreprenører og producenter kan skabe sundt, funktionelt byggeri, når de er enige om det bæredygtige udgangspunkt, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S og tilføjer:

– Jeg er blandt andet glad for valget af Troldtekt ventilation til Hjertet. Akustikloftet med integreret ventilation er et eksempel på, at bæredygtige materialer og funktionelle krav fint kan tænkes sammen.

Hjertet bliver indviet 8. september 2018.


DGNB-certificeret landsby får Troldtekt lofter


28.jun 2018


40 nye almene boliger på Fyn får driftsvenlige Troldtekt akustiklofter, der både sikrer god akustik og bidrager til projektets bæredygtighedscertificering

Bæredygtigt byggeri, høj kvalitet og nem drift går op i en højere enhed i byggeprojektet Lensmarken i Årslev, som boligorganisationen Civica er bygherre på. De 40 almene boliger, der er tegnet af ERIK Arkitekter og placeret ved Årslev på Fyn, opføres med minimal miljøbelastning og optimalt indeklima. Samtidig skal de valgte materialer og løsninger være robuste nok til, at den daglige drift glider så let som muligt.

Boligerne er opført som rækkehuse i et og halvandet plan. Udvendigt er bygningerne beklædt med træ, i en kombination af traditionel bræddebeklædning og en åben listebeklædning.

– Vi har lagt vægt på at bruge materialer, der får bygningerne til at falde naturligt sammen med landskabet.  Facaderne er beklædt med vejrbestandigt Superwood, og tagene dækkes med mos-sedum. Oprindeligt havde vi også indvendigt projekteret med trælistelofter. Men i samarbejde med vores totalentreprenør, Hans Jørgensensen & Søn, valgte vi i stedet akustiklofter fra Troldtekt, siger projekteringsleder Anders Gottfred Petersen fra ERIK Arkitekter.

Om valget af Troldtekt siger projektchef Steen Wøldike Gade fra Hans Jørgensen & Søn:

– Vi valgte Troldtekt af flere årsager. For det første er det en løsning, som er nemmere at vedligeholde i en boligorganisation, hvor man typisk gerne vil male loftet mellem udlejninger. For det andet er det vores erfaring, at den akustiske regulering er vanskelig at forudsige med et listeloft. Med akustiklofter af træbeton fra Troldtekt kan vi derimod være sikre på en god akustik, især i de højloftede køkken-alrum.

Troldtekt giver point til DGNB-certificering

Byggeriet bliver DGNB-certificeret, og derfor skal alle aspekter af bæredygtighed ved byggeriet dokumenteres grundigt undervejs ud fra blandt andet sociale, miljømæssige og økonomiske betragtninger.

Her er opgaven blevet lettere af, at Troldtekt har udarbejdet en miljøvaredeklaration (EPD), der gør det gennemskueligt for projektets DGNB-rådgiver, Niras, at vurdere produktets miljøpåvirkning. I samarbejde med Rambøll har Troldtekt desuden udarbejdet dokumentationspakker, som gør det lettere for auditorer at beregne produkternes specifikke bidrag til de forskellige kriterier i DGNB.    

– Hele vores forretningsstrategi er bygget op omkring Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Derfor har vi også gjort meget ud af at have dokumentationen på plads, så det er attraktivt at vælge vores produkter til bæredygtigt byggeri – og så det er så nemt som muligt at indregne Troldtekt i en DGNB-certificering, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

De nye boliger står klar til indflytning 2. juli 2018


Troldtekt – Rejsende udstilling inspirerer til cirkulært byggeri


13.apr 2018


Europas største udstilling af materialer, som er designet til cirkulært byggeri, rejser nu videre til byggerimessen Building Holland i Amsterdam

Akustikplader fra Troldtekt A/S er udvalgt til Reversible Experience Modules, som blandt andet også har lagt turen forbi ecobuild i London.

Reversible Experience Modules (REM) indledte tidligere i år sin rejse på IBGE i Bruxelles og har siden været med på ecobuild i London samt BRE Innovation Park i Watford. 17.-19. april er touren nået til Amsterdam. Den internationale Cradle to Cradle-organisation, EPEA, har valgt, hvilke materialer der er med på REM. Et af dem er Troldtekt akustikplader, som består af naturmaterialerne træ og cement.
– Hele vores forretningsstrategi er bygget op omkring Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Derfor har det stor betydning for os, at vi er udvalgt til EPEA’s udstilling, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Materialer skal have eget pas
Formålet med REM er at inspirere til cirkulært design, hvor bygninger kan skilles ad, så materialerne kan genanvendes uden tab af værdi. I Europa står byggeriet for cirka 40 procent af materiale- og energiforbruget, og cirkulært design skal sikre, at verden også har ressourcer nok til de næste generationer.
REM udspringer af initiativet Buildings As Materials Banks, hvor konceptet er, at materialer får deres eget ”pas”, så arkitekter, entreprenører og andre aktører let kan finde data om en bygnings cirkulære potentiale.

Akustikplader i kredsløb
Troldtekt akustikplader har været Cradle to Cradle-certificeret siden 2012. Akustikpladerne indeholder ingen skadelige stoffer og har en lang holdbarhed. Derfor kan Troldtekt leve videre, når en bygning renoveres til nye formål, indgå som råvare i nye produkter eller vende tilbage til naturens kredsløb som kompost.
– Vi tager meget positivt imod tanken om materialepas. Der vil være mange ressourcer vundet, hvis man om 40-50 år kan se i en database, hvilke materialer der er brugt i en given bygning, og at de materialer ikke er blevet påvirket negativt undervejs i deres levetid, siger Peer Leth.

Oplev udstillingen Reversible Experience Modules på Building Holland, 17.-19. april i RAI Amsterdam (stand 11.085). Der vil være et oplæg om cirkulært design og materialepas, 18. april kl. 12.30 på ’Inspirante Stage’.


fermacell – Nyt akustik-design introduceres på Building Green
På den bæredygtige byggeevent Building Green løftes sløret for endnu et produkt i fermacell-familien: akustikpladen repeat indgår i den æstetiske akustik-løsning fermacell ACOUSTIC, der forener bæredygtighed, funktionalitet og æstetik

Med et naturligt indhold af naturlige råstoffer, høj egnethed til genbrug og lang holdbarhed er fibergipsplader fra fermacell et oplagt valg, når man skal bygge bæredygtigt.

Fordelene ved fermacell er der stadig flere, der får øjnene op for, og man kan selv få syn for sagen, når fermacell endnu engang udstiller på årets Building Green-event i Forum.
- Vi oplever stor interesse for løsninger med lavt materialeforbrug, effektiv logistik og lave vedligeholdelsesomkostninger på lang sigt. Det er områder, hvor fermacell er langt fremme, og det får flere og flere øjnene op for, siger Peder Hauch, som er projektrådgiver hos fermacell.

Nyt produktdesign i fermacell-familien
På byggeeventen introducerer fibergipsproducenten nu et nyt produktdesign: repeat er det seneste skud på stammen i fermacells æstetiske akustikløsning fermacell ACOUSTIC.
repeat er det tredje design i serien, og det giver slutbrugeren flere muligheder at vælge mellem, når han skal vælge akustiklofter.
- Med ACOUSTIC-linjen forenes bæredygtighed, funktionalitet og æstetik, og vi glæder os over, at vi kan introducere et tredje design i den serie, siger Peder Hauch, som ser frem til at deltage igen på årets største byggeevent sammen med sin kollega projektrådgiver Jan Warming fra fermacell.

Hos fermacell oplever man, at byggebranchen i stadig højere grad har en holdning til de materialer, der produceres og anvendes i byggeriet. Den rette, robuste løsning prioriteres højt, også i en tid som nu, hvor der igen er gang i hjulene i byggebranchen.
- Det handler ikke længere om at producere så hurtigt som muligt; det handler i højere grad om at vælge løsninger, der er robuste og holdbare, og som skaber effektive arbejdsprocesser med så lavt et materialeforbrug som muligt, siger Jan Warming.

Lavere materialeforbrug i en rigtig væg
fermacell fibergips består af 80% gips og 20% papirfibre. De naturlige råstoffer blandes med vand og presses under højt tryk til en homogen masse - uden tilsætning af bindemidler. Det giver stærke plader, der med et enkelt lag giver de samme fordele, som traditionelle 2-lags løsninger. Et enkelt lag er nok i en rigtig væg.
- Med fermacell får man en løsning med lavere materialeforbrug, fordi man kun skal arbejde med et enkelt lag. Derfor står fibergipsplader stærkt i forhold til de bæredygtighedsaspekter, som bygherrer, entreprenører og rådgivere efterspørger og som vi taler om på Building Green, slutter Peder Hauch.


Øget fokus på lofter
Knauf er klar med et endnu stærkere loftsortiment. Målet er at bevare positionen som en af de førende totalleverandører til det danske byggeri.

Pr. 1. maj i år er Knauf A/S klar med et nyt og stærkere loftprogram.
"Vi tilbyder således nu AMF akustiklofter - mineraluldslofter. Med mineraluldslofterne i vores sortiment har vi endnu større mulighed for at imødekomme arkitekternes og bygherrernes krav til forskellige loftmaterialer og designudtryk," fortæller kommerciel direktør Jess Gregersen fra Knauf A/S.
Knauf AMF, som producerer mineraluldslofterne, er en del af den verdensomspændende Knauf-koncern og har over 50 års erfaring med kvalitetsprodukter.

Lettere montage
Også på loftskinner er der nyt fra Knauf.
"Vi skifter vores loftskinnesystem til DONN, som også er en del af Knauf-koncernen. DONN skinnesystemer er kendt over hele verden for sin høje kvalitet og montagevenlighed. Dermed tilbyder vi fremover markedets bredeste produktprogram til nedhængte loftsystemer," påpeger Jess Gregersen.


Troldtekt Award 2014 er nu skudt i gang
Der er hæder, ære og kontanter på spil, når Troldtekt A/S inviterer arkitekt- og designstuderende fra hele verden til at deltage i Troldtekt Award 2014. Den mest kreative brug af virksomhedens akustikplader præmieres med 5.000 euro.

Troldtekt Award 2014 er nu skudt i gang
Der er hæder, ære og kontanter på spil, når Troldtekt A/S inviterer arkitekt- og designstuderende fra hele verden til at deltage i Troldtekt Award 2014. Den mest kreative brug af virksomhedens akustikplader præmieres med 5.000 euro. Deadline for tilmelding er 1. april 2014.
For tredje gang opfordrer Troldtekt A/S unge talenter til at byde ind med nye idéer til brug af den klassiske, danskproducerede akustikplade. Det sker i idékonkurrencen Troldtekt Award 2014. Konkurrencen fandt senest sted i 2012, hvor Troldtekt modtog idéer fra 23 lande. Vinderen blev Matthias Kisch fra Arkitektskolen i København, der sammen med prisen modtog 5.000 euro for projektet Acoustic Synecdoche - en akustisk sky-skulptur med mulighed for integration af lys. Juryens specialpris gik til Amy Linford fra Newcastle University.
Ikke bundet af produktets fordele
- Troldtekt pladen er en traditionsrig loftplade, som består af dansk træ og cement. Men det er også en fleksibel plade, som kan skæres til og indgå i helt nye sammenhænge. I 2010 og 2012 så vi særdeles kreative idéer blandt de studerende, der deltog i Troldtekt Award. Derfor er det med stor spænding, at vi skyder dette års konkurrence i gang, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.
- Kernefordelene ved vores produkt er god akustik og bæredygtigt indeklima. Men i konkurrencen er rammerne frie og behøver ikke fokusere på nogen af de aspekter, tilføjer han.
Tre internationale arkitekter i juryen
Til at bedømme de indkomne forslag har Troldtekt nedsat en international jury, der tæller blandt andre den danske arkitekt Mikkel Frost fra CEBRA a/s (Aarhus), den hollandske arkitekt Bjarne Mastenbroek fra SeARCH architects (Amsterdam) og den spanske arkitekt Jorge Vidal fra Rahola Vidal Architects (Barcelona).
- I Danmark kender alle Troldtekt, og materialet er en "trofast ven" ligesom mursten. Det betyder dog, at man kan blive lidt fastlåst i sin brug af pladerne. Hele baggrunden for Troldtekt Award er at søge nye vinkler, der rækker ud over den traditionelle brug, fortæller Mikkel Frost, der også indgik i juryen i 2012. Han fortsætter:
- Vi vil lægge vægt på, at idéerne er kreative, men samtidig kan produceres i virkeligheden. Balancen mellem originalitet og realisme er jo præcis det, som arkitektur handler om.

Tilmelding til Troldtekt Award skal ske senest 1. april 2014. Deltagernes forslag skal uploades på konkurrencehjemmesiden senest 30. april 2014.

JURYEN I TROLDTEKT AWARD 2014:
 Bjarne Mastenbroek, arkitekt, stifter af SeARCH architects, Amsterdam
 Jorge Vidal, arkitekt, medstifter af Rahola Vidal Architects, Barcelona
 Mikkel Frost, arkitekt, medstifter og partner i CEBRA a/s, Aarhus
 Niels Kappel, produktudvikler i Troldtekt A/S
 Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S
YDERLIGERE INFORMATION:
Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S
T: +45 87 47 81 00 / E: ple@troldtekt.dk