Anlægsarbejde

Anlægsarbejde - På denne side finder du leverandører af Anlægsarbejde, produktnyheder om Anlægsarbejde, samt viden om Anlægsarbejde.

Leverandører af og viden om Anlægsarbejde:


Arkil A/S - Grundvandssænkning

Geminivej 5-7
2670 Greve
Tlf.: 2372 7069

Mossvej 2A
8700 Horsens
Tlf.: 4033 8227

www.arkil.dk/grundvandssænkning

Vi er kompetente samarbejdspartnere inden for overpumpning, tunnelering, pilotering, spunsning, forankring, efterfundering, stabilisering og in situ oprensning af forurenet jord.

Læs mere om Arkil A/S – Grundvandssænkning


CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43446800
E-mail: info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk

Kompetencer: Anlægsbeton, Betonarbejde, Betonrenovering, Efterfundering, Havnemoler, Jordarbejde, Kajanlæg, Kystsikring, Pæleramning, Spunsarbejde, Stenmoler, Stålmontage

Læs mere om CG Jensen A/S


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


MTE

Tølløsevej 200
4340 Tølløse
Tlf.: 31 25 27 23
E-mail: tilbud@mte.dk

www.mte.dk

Kompetencer: Anlægsarbejde, Miljøsanering, Nedbrydning, Nedrivning

Læs mere om MTE


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Kompetencer: Materieludlejning, mandskabsudlejning, entreprenørmaskiner, minigraver, gravemaskiner, gummiged, motorbør, dumpere, betonarbejde, gartnerarbejde, værktøjsudlejning, vognmandskørsel

Læs mere om Rudersdal Udlejning ApS


Vesti Olsen A/S


Bukkerupvej 92
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 00 22
E-mail: mail@vesti-olsen.dk

www.vesti-olsen.dk

Kompetencer: Vi bygger primært i hoved-, og totalentreprise – og vi bygger i HELE Danmark

Halbyggeri, industribyggeri, stålhaller, værkstedsbyggeri, bilhuse, kontorbyggeri, domicilbyggeri, institutionsbyggeri, landbrugsbyggeri, ridehaller og ride stalde.

Læs mere om Vesti Olsen A/S


Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, anlægsarbejde, forsyningsarbejde, entrepriser

Læs mere om Zøllner A/S


CG Jensen – Store fremskridt på Rødovre Port
På Rødovre Port er CG Jensens dygtige anlægsgartnere godt i gang med at lægge fliser på det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsbyggeri.

Formand i Jord & Kloak Mads Ladegaard fortæller, at der skal lægges cirka 6.000 kvadratmeter fliser på de befæstede områder i alt.

Der er tale om to slags betonfliser. Den ene er en modul 30 gange 10 i sort, den anden er en 30 gange 60 i henholdsvis hvid, sort og grå. Fliserne lægges i særlige mønstre blandt andet på det område, der bliver hovedstrøget gennem den nye bydel.

”På nuværende tidspunkt har vi lagt cirka 250 kvadratmeter af den første type og cirka 1.900 kvadratmeter af den anden,” fortæller Mads Ladegaard.

Anlægsgartnerne har også etableret 12 ud af i alt 22 molokker, som er en særlig slags nedgravede affaldscontainere.

Formand Mads Ladegaard fortæller, at de derudover er godt i gang med at sætte plantekasser i det nye byområde. Selve planterne vil formentlig blive sat i marts, hvis vejret tillader det.

Rødovre Port kommer til at rumme 534 boliger samt butiksstrøg og erhverv.

CG Jensen opfører Rødovre Port i totalentreprise. Alle anlægs-, funderings-, jord-, kloak-, beton-, stål- og gartnerarbejder udføres i egenproduktion.

Læs mere om vores kompetencer inden for gartner og belægning her


Byggros-samarbejde giver jord under neglene
Med det nye joint venture selskab Vexti ApS vil Byggros og HM Entreprenør levere speciel vækstjord til anlægsbranchen og yde specifik rådgivning på området

Specialkompetencerne hos de to virksomheder Byggros og HM Entreprenør bliver forenet i et nyt partnerskab, der kommer anlægsbranchen til gode. Satsningen går under navnet Vexti ApS, hvis fokus er speciel vækstjord og bedre vækstbetingelser for planter og træer. De to virksomheder har flere års forskelligartede erfaringer på området, hvilket Vextis kunder kan drage stor nytte af.

- Byggros har de seneste 10 år arbejdet intensivt med LAR-relaterede løsninger, taghaver og grønne tage. Det har bl.a. resulteret i en egenproduktion af Sedummåtter og –bakker. Senest har vi præsenteret BGreen-it-konceptet, som også omfatter grønne vægge, fortæller Anders Kjeld, adm. direktør hos Byggros.

Med 45 års erfaring inden for bl.a. jordarbejde, byggemodning og belægning er HM Entreprenør det perfekte match til Byggros.

- Foreningen af vores meget forskelligartede kompetencer giver helt nye muligheder fremadrettet, og vi kan lære meget af hinanden. Hos HM Entreprenør har vi mange års erfaring med håndtering af jord og egne grusgrave. Desuden kan vi lave specialblandinger, og vi har mulighed for at løse logistikken, som følger med. Sammen med Byggros glæder vi os meget til at byde Vextis’ nye kunder velkommen, siger Michael Mortensen, indehaver af HM Entreprenør.

Jord er ikke bare jord
Hos Byggros fortæller erfaringerne med egenproduktionen af grønne løsninger, at det kræver viden og rådgivning at bruge den rette type jord.
- Vi har lært, at jord ikke bare er jord. Når vi ser fagligt på et så væsentligt element som jord, er tankegangen stadig, at vi bruger det, vi har liggende. Faktum er bare, at det langt fra altid er en optimal løsning. Der kan opnås langt bedre vækstbetingelser for planter og træer, hvis man benytter de rette jordtyper i kombination med andre materialer, siger Anders Kjeld.

Med tiden er kravene til den vækstjord, som benyttes i bymæssig sammenhæng, blevet strammet. Det er disse krav og rådgivningen omkring dem, som etableringen af Vexti tager udgangspunkt i.

- Levering af vækstjord kræver, at der kan gives specifik rådgivning, og at der kan justeres på jordblandingerne efter behov. Det kan vi nu med Vexti. Vi synes, det giver god mening at samle konkret rådgivning under én hat, slutter Anders Kjeld