Arkitekter og tegnestuer

Arkitekter og tegnestuer tilbyder mange forskellige ydelser, men fælles for dem er den store kreativitet. Arkitekter og tegnestuer designer / tegner alt lige fra produkter til bygninger og byrum og byrummets indhold

Arkitekter og Tegnestuer:


Danske Arkitektvirksomheder

Vesterbrogade 1E, 2. sal,
1620 København V
Tlf.: +45 32 83 05 00
E-mail: info@danskeark.dk

www.danskeark.dk

Kompetencer: Arkitekter

Læs mere om Danske Arkitektvirksomheder


LARSEN & SØNDERGAARD BYGGERÅDGIVNING A/S

H.C. Ørsteds vej 33
1879 Frederiksberg
Tlf.: +45 33 24 34 70
E-mail: info@ls-b.dk

www.ls-b.dk

Kompetencer: Arkitekt, Byggeherrerådgivning, Ingeniør

Læs mere om LARSEN & SØNDERGAARD BYGGERÅDGIVNING A/S


RUBOW arkitekter A/S

Skt. Annæ Passage
Bredgade 25X
1260 København K
Tlf.: +45 3369 1122
E-mail: info@rubowarkitekter.dk

www.rubowarkitekter.dk

Kompetencer: Arkitekt, Tegnestue

Læs mere om RUBOW arkitekter A/S


Spacelab Arkitekter

Carl Jacobsens Vej 20, 3.
2500 Valby
Tlf.: +45 36 46 58 54
E-mail: mail@spacelab.dk

www.spacelab.dk

Kompetencer: Arkitekt, Bygning, Design, Ombygning, Tegnestue

Læs mere om Spacelab Arkitekter


WERK

Laplandsgade 4A, 2.sal
2300 København S
Tlf.: +45 33 32 78 04
E-mail: info@werkarkitekter.dk

www.werkarkitekter.dk

Kompetencer: Arkitekt, Byggeri, Byplaner, Byrum

Læs mere om WERK


Mangor & Nagel tegner moderne byport til Nyborg
Bryggergården, et nyt attraktivt boligprojekt, bliver til en moderne byport i Nyborgs historiske bymidte. Med inspiration fra den gamle bydel åbner byggeriet op mod den klassiske bymidte og byens moderne vækst. Inspirationen til byggeriet ligger i bymidtens gamle byhuse, byens kulturarv.

I alt 4000 m2 boligprojekt bliver forvandlet til en moderne byport i hænderne på Mangor & Nagel Arkitekter. Til Fyns Stiftstidende fortæller bygherre og Direktør for BoStad, William Kanta, at der bliver tale om et attraktivt byggeri, der vil fungere som indgangsport til Nyborgs historiske bymidte.

Moderne byport

Byggeriets karakter af byport opstår ved brug af flere arkitektoniske greb.

Bygningens ”tårn” i midten spejler den tårnlignende bygning på den anden side af rundkørslen. Dertil kommer koblingen mellem områdets skalaer og et markant gavlmotiv, der hylder den oprindelige bygning. Arkitekten bag visionen om den moderne byport, Jesper Skjoldborg Kullberg, Mangor & Nagel Arkitekter, fortæller om den arkitektoniske idé bag projektet:

” Vi har ladet os inspirere at de gamle byhuse og valgt at holde fast i det oprindelige gavlmotiv. Men vi trapper murværket ned i skala til den gamle bydel, så facaden fremstår lavere. Samtidig knækker vi bygningen på hjørnet, så byrummet fortættes og man langsomt glider ned langs bygningen og ind i byen. På den måde formidler vi skalamæssigt overgangen mellem land og by. I værktøjskassen ligger et intenst arbejde med gavlen som motiv, facaden og en markant tagform, der giver mulighed for at underdele bygningen skalamæssigt og sætte arkitekturens klassiske elementer base, krop og tag i spil. Via skala-arbejdet forbinder vi således det gamle og det nye byrum - overgangen mellem land og by. Og så har vi selvfølgelig valgt klassiske materialer som murværk, tegl og træ af respekt for den gamle bydel”

Løfter kulturarv fra historisk bymidte

Ved at trække tråde tilbage til byens gamle historiske huse og forbinde overgangen mellem land og by vil Mangor & Nagel således løfte Nyborgs kulturarv og formidle den i et moderne byggeri, der trækker tråde tilbage til fortiden og samtidig fortolker byens moderne identitet. Foran byggeriet har Mangor & Nagel tegnet et lille park-strøg – et grønt bælte med plads til grønne træer.

Nyborg-projektet afventer nu en ny lokal plan, hvorefter den nuværende udslidte bygning vil blive revet ned. De 47 nye lejligheder fordeles på fem plan og bliver 2,3, og 4 vær. lejligheder på mellem 60 og 82 m2


Danske arkitekter – Bæredygtighed skal øverst på dagsordenen i byggeriet
En ny undersøgelse fra Dansk Arkitektpanel peger ikke overraskede på, at arkitekter er den faggruppe i byggebranchen, som har størst fokus på bæredygtighed. Ifølge en arkitekt og byggeøkonom skyldes det, at arkitekter er de mest idealistiske i branchen. Derfor vækker det bekymring, at undersøgelsen samtidig viser, at netop arkitekterne står til at miste indflydelse i byggeriet.

Alle grene af byggeriet har et stigende fokus på bæredygtighed, men det er særligt arkitekterne, der går foran. Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Dansk Arkitektpanel, som består af 82 arkitekter, bygningskonstruktører og rådgivere fra arkitektbranchen. 

Panelundersøgelsen viser, at hele 78 procent af de adspurgte mener, at arkitekterne er den faggruppe i branchen, som har størst fokus på bæredygtighed. Dernæst kommer slutbrugerne på en andenplads med 35 procent. Til sammenligning mener kun fem procent af panelet, at entreprenørerne har mest fokus på bæredygtighed.

Det er byggematerialeproducenten Cembrit, der står bag Dansk Arkitektpanel, som to gange årligt sætter fokus på tendenser, udfordringer og konjunkturer i byggebranchen set med arkitektbranchens øjne. Blandt panelets medlemmer er arkitekt og byggeøkonom hos Solar Lightning Consultants ApS, Martin Dietz. Han har beskæftiget sig med bæredygtighed i byggeriet i over 30 år, og mener, at der er flere årsager til panelundersøgelsens resultater:

Bæredygtighed har vundet stigende indpas i branchen over de sidste mange år, først og fremmest fordi arkitekter er samfundsbevidste idealister, der ønsker at bidrage til lokale og globale forhold. Samtidig er arkitekter jo første led i værdikæden, når det kommer til byggeri. Og når bæredygtighed så er blevet en integreret del af måden, vi tænker på, så starter de grønne visioner for byggeriet oftest her, forklarer han.

Arkitekters manglende indflydelse kan hæmme bæredygtighed i byggeriet

Dansk Arkitektpanels undersøgelse viser også, at cirka halvdelen af de adspurgte mener, at arkitekter står til at miste indflydelse i branchen. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos markedsdirektør i Cembrit, Karsten Østergaard Larsen, som mener, at det fremadrettet kan få negative konsekvenser for bæredygtigheden i byggeriet:

Når man sammenholder to af undersøgelsens hovedkonklusioner, kan man godt frygte, at bæredygtighed i byggeriet vil få mindre fokus. Arkitektfaget bliver presset flere steder i værdikæden af både de rådgivende ingeniører og entreprenørerne, og det kan potentielt  skade den grønne omstilling af branchen. Arkitekternes store fokus på bæredygtighed kombineret med deres kreative syn på vores omgivelser er ekstremt vigtig i branchen, siger han.

Tilbage hos Solar Lightning Consultants ApS og Martin Dietz nikker man genkendende til tendensen, og mener, at arkitekter i højere grad bør involveres på byggepladsen, mens arkitekter også selv skal søge indflydelse:

Det er min vurdering, at i et typisk projekt går 10 procent af økonomien til arkitekter og ingeniører, mens entreprenører og leverandører tegner sig for de resterende 90 procent. Men arkitekten honoreres ikke i forhold til konceptets risiko og værdiskabelse i det tidlige immaterielle stadie, selvom det er her hovedværdien skabes for bygherren. Det kan betyde, at en stor del af arkitekternes visioner og kreativitet omkring bæredygtighed går tabt, inden byggeriet overhovedet opføres, fortæller Martin Dietz.

Han påpeger, at arkitekter derfor bør blive bedre til at indgå i opgaver, der tidligere har ligget på ingeniørers og entreprenørers bord, så som kalkulering, byggepladsstyring, risikovurdering samt teknisk drift af el, vand, varme og affald. Desuden mener han, at det kræver politisk involvering, hvis bæredygtighed skal udgøre en større permanent faktor i byggeriet:

For at forløse den store økonomiske værdi, der findes i krydsfeltet mellem bæredygtighed og arkitektur, skal arkitekter spille en større rolle i byggeriet, ligesom det bliver afgørende med politiske incitamenter for arkitektur og bæredygtighed i skatte- og afgiftspolitikken i en kommende klimahandlingsplan og grøn skattereform, lyder det slutteligt fra Martin Dietz.

Om undersøgelsen:
Den aktuelle undersøgelse er foretaget af Dansk Arkitektpanel gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor 82 respondenter har deltaget. Respondenterne fordeler sig på arkitekter (53 %), bygningskonstruktører (41 %) og andet (6 %).

Cembrit stiftede i foråret 2018 Dansk Arkitektpanel – et panel blandt danske arkitekter og rådgivere med fokus på tendenser og konjunkturer samt aktuelle udfordringer inden for branchen. Formålet med Dansk Arkitektpanel er at samle førende fagpersoners erfaringer og kompetencer inden for forskellige grene i branchen og synliggøre arkitektbranchens indsigt og viden.


Internationalt arkitekt-ikon med grønne visioner gæster Building Green
Vi skal have fokus på ressourceknapheden. Det mener den hollandske stjernearkitekt Thomas Rau, som er firstmover, når det kommer til cirkulær økonomi
På årets Building Green-event løfter han sløret for sin tilgang til cirkulære forretningsmodeller og løsninger på den materialemangel, der er vores mest akutte udfordring. Energiudfordringerne er langt hen ad vejen løst. Nu handler det om at lukke kredsløbet og tænke byggeri som regulære materialedepoter. For mangel på ressourcer og materialer er den mest akutte udfordring lige nu. Sådan ser verden ud for den hollandske arkitekt Thomas Rau, der gæster Building Green som key note speaker for at tale om cirkulært byggeri. At det er en prominent gæst, der kommer til byen, får man hurtigt på fornemmelsen, når man taler med projektlederen bag den bæredygtige byggeevent, Sarah Elhauge:
  • Det er noget af et scoop at få en profil på programmet som Thomas Rau. Han er en af de arkitekter, der har været med til at grundlægge hele det fundament af bæredygtighedstanker i byggeriet, som vi står på skuldrene af i dag, siger Sarah Elhauge og tilføjer, at Rau igennem de seneste 20 år har været en central stemme i bæredygtighedsdebatten på den internationale scene, hvor han sætter barren højt for bæredygtig arkitektur og cirkulær økonomi.
Til kamp for fremtidens arkitektur Når Thomas Rau fra RAU Architects fremhæves som et af de helt store trækplastre på årets event, er det da heller ikke helt uden grund. Den visionære arkitekt, innovatør og bæredygtighedsekspert har nærmest rockstjernestatus for arkitekter verden over. Han har vundet priser for sit arbejde med at fremme bæredygtig arkitektur og er en af frontløberne inden for cirkulært byggeri, siden han i 1990’erne begyndte at skabe energivenlige bygninger med sundt indeklima. Vedvarende energi er tilgængelig i rigelige mængder, vi skal blot benytte os af det, mener Thomas Rau. I stedet bør vi have fokus på fremtidens arkitektur, på materialer og på ressourcer - for her har vi de største udfordringer. Vi har kun denne ene planet, hvor vi blot er gæster på gennemrejse. Derfor er der en naturlig grænse for, hvor mange ressourcer og byggematerialer, vi kan blive ved med at opdrive på denne, vores eneste, planet, som han siger. Rådhus som materiale-depot Mangel på materialer er således et gennemgående tema i Thomas Raus virke. Fra sin virksomhed Turntoo udvikler han forretningsmodeller, der gør cirkulært byggeri realisérbart, og her blev et af de første cirkulære byggerier født, nemlig rådhuset i den hollandske by Brummen. Projektet blev udformet, så alt materialet i bygningen i princippet kan nedbrydes igen om 20 eller 40 år, hvor materialerne kan genanvendes til fulde. Et flot eksempel på et byggeri, som samtidig er materiale-depot og et eksempel på cirkulær økonomi i praksis. Det var et prisbelønnet projekt, der vakte international opmærksomhed i 2013. En event, der sætter dagsorden At Building Green gang på gang kan line op med ikoniske og internationale stjernenavne som Thomas Rau vidner om, at eventen har bidt sig fast som en dagsordensættende begivenhed for branchen:
  • Vi udvikler hele tiden eventen, og vi har fokus på at tiltrække markante profiler, der har noget på hjerte. Vi kan mærke bred opbakning og stor velvilje til at deltage på Building Green og som deltager kan man møde nogle af de mest progressive og nytænkende aktører på området, slutter Sarah Elhauge.
Fakta:
  • Thomas Raus indlæg Built With Future kan høres på Building Green i Forum den 1. november kl 11.15
  • Thomas Rau driver RAU Architects, som er ledende inden for bæredygtig arkitektur i Holland. I 2010 etablerede han rådgivningsvirksomheden Turntoo, som har cirkulære forretningsmodeller som speciale.

Cookie-indstillinger