Asfalt

Asfalt kender vi alle fra veje og stier og asfalt er det foretrukne materiale for vejbelægning i den vestlige verden. Asfalt er en sort højviskos masse, som er temmelig klistret og som indeholder en blanding af diverse høj molekylære kulbrinter - disse høj molekylære kulbrinter benævnes også for asfaltener.

Leverandører af og viden om Asfalt:


Arkil A/S - Grundvandssænkning

Geminivej 5-7
2670 Greve
Tlf.: 2372 7069

Mossvej 2A
8700 Horsens
Tlf.: 4033 8227

www.arkil.dk/grundvandssænkning

Vi er kompetente samarbejdspartnere inden for overpumpning, tunnelering, pilotering, spunsning, forankring, efterfundering, stabilisering og in situ oprensning af forurenet jord.

Læs mere om Arkil A/S – Grundvandssænkning


Stemas Maskinsalg A/S

Tolsagervej 2
8370 Hadsten
Tlf.: Jylland/Fyn: 86 43 49 00 / Sjælland: 57 61 46 67 - 46 15 36 00
E-mail: stemas@stemas.dk

www.stemas.dk

Kompetencer: Generatorer, generatoranlæg, nødstrømsanlæg, nødstrømsgeneratorer, nødstrøm, lystårne, lysmaster, marinegeneratorer, generatorservice, transformere, brændstoftanke, kabler, belastningmodstande, fordelingstavler, Himoinsa, Minilæssere, læssemaskiner, Weidemann, vinterbekæmpelse, teleskophjullæssere, hjullæssere, teleskoplæssere, el-drevet minilæsser, Komprimering, Wacker Neuson, pladevibratorer, fremadkørende vibrationsplader, stampere, jordloppe, frem-bak vibrationsplader, fuldhydrauliske pladevibratorer, valser, valsetog, asfalttromler, råjordskompaktorer, gravemaskiner, Udstyr, skovle, pallegafler, greb, kost, sneskær, saltspredere, zero emission

Læs mere om Stemas Maskinsalg A/S


TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Kompetencer: Pumper, lænsepumper, dykkede lænsepumper, spildevandspumper, hydrauliske pumper, centrifugalpumper, bentonitpumper, grundvandspumper, højtrykspumper, membranpumper, slampumper, sandpumper, slurrypumper, tilbehør til pumper, gravekasser, fundering, borerigge, sliddele, spunsvibrator, pælevibrator, pælehammer, kompaktorhjul, hydraulisk udstyr, hydraulisk værktøj, asfalt, egenproduktion

Læs mere om TZACHO P/S


V. LØWENER A/S

Smedeland 2
2600 Glostrup
Tlf.: 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk

web

Kompetencer: Entreprenørmateriel, asfalt termokasser, asfaltfabrikker, asfaltfræsere, asfalttromler, asfaltudlæggere, dumpere, motorbører, fejemaskiner, lossepladskompaktorer, minigravere, minilæssere, pladevibratorer, stampere, jordlopper, teleskoplæssere, jordtromler

Læs mere om V. LØWENER A/S


Mere viden om Asfalt:

Asfalt kender de fleste af os i dag som det materiale/stof som giver vores vejbelægning, asfaltbeton, dets karakteristiske sorte farve. Asfalt og tjære bliver ofte sat i forbindelse eller ligefrem forvekslet - Men tjære er meget lig asfalt, og blev førhen anvendt som bindingsmateriale i vejbelægninger. Tjære er et produkt udvundet fra kul og har været tilgængeligt i rigtig mange år. En stor fordel ved asfalt, er asfaltens modstandsdygtighed over for elementer som vejr vind og ikke mindst varme. Hvorimod tjære kan have en tendens til at blive mere klistret og flydende ved varme.


Nogle opgaver kræver en kyndig hånd – dette skal du vide om asfaltering
Der er mange fordele ved at benytte sig af en overflade som asfalt, men det er en lidt teknisk projekt og derfor er det også vigtigt at du sætter dig godt ind i den. Har du et projekt, hvor asfaltering kan være en mulighed som belægning, så er du havnet på den helt rette artikel. Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at sådan et projekt kræver en kyndig hånd, derfor er det vigtigt at du allierer dig med en professionel. Udover at læse om selve materialet, så kan du også her finde ud af, hvor du kan søge den rette hjælp.

Her er firmaet du skal samarbejde med

Asfalt kan komme i mange forskellige former og faconer, der er for eksempel den klassiske “våde” variant. For at kunne vide, hvilken form for asfalt du skal bruge, så skal du også være sat godt ind i de tekniske projekter bag det. Det er de færreste privatpersoner der er det og derfor er det en god idé at alliere sig med en kyndig. Få lavet og udført korrekt asfaltarbejde, ved at få et samarbejde med Colas. Dette er et firma som er vant til og kender til mange og også forskellige opgaver. Det er et firma som både er vant til at hjælpe private og erhverv og derfor er du sikker på, hvis du allierer dig med dem, at de kan hjælpe dig med lige netop det projekt som du ønsker.

Dette skal du vide om asfaltering

For at fjerne det tekniske aspekt og gøre det brugervenligt, så kan du her læse mere om, hvilke formål du kan bruge asfalt til. Der er den klassiske løsning som at lave veje og indkørsler. Gør det nemmere for biler at køre på dybe skråninger, ved at få asfalteret. Det er dog ikke kun de praktiske løsninger, som du kan bruge asfalt til, du kan også bruge det til de kreative. Asfalt er et godt underlag på legepladser eller i boldbure. Det er et utroligt holdbart materiale, som over tid ikke vil blive slidt synderligt meget. Derfor er det meget alsidigt og uden tvivl et materiale som du kan bruge til mange forskellige slags projekter. Det er dog vigtigt, at du allierer dig med en kyndig så der er forståelse for de tekniske aspekter i det og du dermed får de rette resultater.


Munck Asfalt vælger Fujitsu som leverandør af C7 projektledelsesværktøj
Fujitsu er valgt som leverandør af projektstyringsværktøjet C7 til den danske asfaltproducent Munck Asfalt A/S. Formålet er at effektivisere virksomhedens administration og dermed opnå tidsmæssige og økonomiske besparelser samt øget kontrol i hele projektfasen.

Den danske asfaltfabrikant Munck Asfalt A/S, som er specialist i asfaltproduktion og vejbelægning, havde brug for et skræddersyet projektstyringsværktøj til at kunne beregne og holde styr på alle ender af virksomhedens projekter. I første omgang ledte Munck Asfalt A/S efter et system specifikt til asfaltbranchen, men har netop valgt et mere branchegenerisk projektledelsesværktøj, C7 fra Fujitsu, som kan understøtte hele projektfasen fra første tilbud til sidste faktura.

”Fujitsu C7 er nem at bruge, intuitiv og gør det muligt for os at få bedre kontrol over vores projekter, herunder at kontrollere tidspunkter, budget og bemanding”, siger Claus Storm Andersen, forretningsområdechef hos Munck Asfalt A/S.

Projektstyringsværktøjet C7 fra Fujitsu kan let integreres i eksisterende systemer og dermed hente relevante projektoplysninger såsom udgifter og indtægter fra det finansielle system samt data administreret i andre systemer.

”Vi er glade for at indgå et samarbejde med Munck Asfalt, som er en af de førende virksomheder i den danske asfaltindustri. C7 er et meget veletableret projektledelsesværktøj i den skandinaviske byggebranche, og vi er overbeviste om, at vores løsning kan bidrage til at effektivisere Munck Asfalts forretning”, siger Ted Lundström, ansvarlig for Fujit


LØWENER – Ny Bomag asfaltudlægger til NCC med vægt på fører komfort
Løwener har netop leveret en ny Bomag asfaltudlægger type BF 700 C-2 S500 til NCC i Kolding.

Maskinen er udstyret med joystick seat, som er helt nyt for en asfaltudlægger, aldrig set i branchen før. Alle asfaltudlæggere har al betjening placeret i en pult hvor chaufføren skal række ud efter kontakterne. På Bomags asfaltudlægger er de væsentligste funktioner placeret i et joystick i armlænet på sædet, for at give chaufføren er bedre og mere bekvem arbejdsstilling.

Herudover er udlæggeren med udsugning over sneglene for at fjerne røg og dampe for at give chaufføren et bedre arbejdsmiljø.

Billedet herunder viser den på en af dens første aftenopgaver


Teknologisk Institut – Bedre miljø med genbrug af asfalt
En stor del af asfalten på danske veje kan genbruges, og det styrker miljøet uden yderligere omkostninger, viser projektet "Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark"

I fremtiden kan danske trafikanter i højere grad køre på veje med en væsentlig højere andel af genbrugsasfalt, 30 procent af slidlaget mod i dag 10 procent – uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller pris. Det var de gode nyheder for både miljøet og vejøkonomien, som onsdag kom frem ved en velbesøgt konference om cirkulær asfalt på Teknologisk Institut. Her var knapt 90 aktører fra vejsektoren og byggebranchen samlet.

Her fremlagde projektleder Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut konklusionerne fra projektet "Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark".

- Ved tilsætning af op til 30 pct. genbrugsasfalt fra gamle slidlag kan der opnås nye slid- og bindelag i samme kvalitet og holdbarhed som jomfrueligt fremstillet asfalt. Projektet viser også, at der ved den miljørigtige tilgang kan opnås en stor miljøgevinst i form af hele 14-22 procent reduktion af CO2-udledningen, samtidig med, at der opnås en ikke uvæsentlig samfundsøkonomisk besparelse, sagde Ole Grann Andersson.

Identiske egenskaber
Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets MUDP-pulje, og som en del af projektet blev der i 2018 testet genbrugsholdigt asfalt på motorvejsstrækningen mellem Herning og Holstebro. Her viste det sig, at egenskaberne ved genbrugsholdigt asfalt og ny asfalt er fuldstændigt identiske.

- Vi har målt på alt, hvad der kan måles på, og konklusionen er, at potentialet i det her projekt er enormt. Man har hidtil været tilbageholdende med at genbruge asfalt i slidlaget, fordi man har manglet dokumentation. Men det har vi nu, kunne Ole Grann Andersson konstatere.

Fra politisk hold er der begejstring for konklusionerne.

- Det er et glimrende eksempel på, at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd. Ved at genbruge mere af vores veje kan vi spare skatteborgerne for mange millioner. Samtidig kan vi skåne miljøet for et stort forbrug af råstoffer og klimaet for CO2-udledning. Jeg vil opfordre branchen, kommunerne og staten til at bringe den nye viden i brug i praksis, har miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sagt i en pressemeddelelse om projektet.

Også Kommunernes Landsforening har udtrykt, at man er klar til at udbrede den nye viden om genbrugsasfalt.

Ved konferencen blev det også fremhævet, at Vejdirektoratet netop har tilpasset vejregelkravene, sådan at genbrugsasfalt nu tillades i de mængder, som er anbefalet af projektet.

Der er ca. 71.000 km. kommunale veje i Danmark, mens staten ejer ca. 3.800 km.


SuperAsfalt modtager forventet certificering
Med ETA-godkendelse af Danmarks nyeste asfaltværks unikke og mere miljøvenlige BitumenMix -

- i den ene hånd og en anmærkningsfri EN-certificering af fabrikken fra Veritas i den anden er SuperAsfalt klar til at øge konkurrencen på det danske marked.

Danmarks nyeste og mest moderne asfaltværk ligger på Prøvestenen i København. SuperAsfalts værk er opført med den nyeste teknologi og producerer dermed mere effektivt end ældre anlæg. Produktionen startede op i april og siden har fabrikken kørt produktionen og godkendelsesprocedurerne i stilling til at blive certificeret efter EN 13108. Efter nøje gennemgang og efterprøvelse af normens kontrolpunkter er certifikatet netop udstedt af Bureau Veritas.

- Med anerkendte godkendelser af vores faciliteter og produkter er vi for alvor klar til at sikre både virksomheder, den offentlige sektor samt boligselskaber og private grundejere mere miljøvenlig asfalt til attraktive priser, siger adm. direktør Karsten Rasmussen, der er glad for netop at have modtaget dokumentet for EN-certificeringen af SuperAsfalt, der som ny aktør på det danske marked er klar til at udfordre de etablerede spillere i asfaltindustrien.

Hård modtagelse fra konkurrenterne
Branchen har ikke taget positivt imod konkurrence, og foreningen Asfaltindustrien, der organiserer en række af de ældre spillere, har blandt anmeldt SuperAsfalt til myndighederne med mistanke om, at den nye udfordrer ikke lever op til reglerne. En anklage, der altså ikke holder vand, og som Karsten Rasmussen da også har taget ganske roligt under hele forløbet.

- Det er jo store summer, der er på spil for branchen, så jeg forstår da godt, at det er træls, når der kommer nye folk ind på banen med mere miljøvenlige anlæg og mere effektive metoder, som samtidig kan levere asfalt billigere. Men det er jo nu engang kundernes og miljøets interesser, vi skal varetage og ikke konkurrenternes, understreger Karsten Rasmussen.

Ny teknologi giver nye muligheder
Den dyreste komponent i asfaltproduktionen er bitumen, der udgør op mod 50% af omkostningerne. SuperAsfalt A/S er en del af Tarpaper Recycling-koncernen. Et af selskaberne har udviklet en patenteret maskine, der udvinder bitumen fra indsamlet tagpap, som i modsætning til tidligere nu også kan indgå i asfaltproduktion. SuperAsfalt kalder produktet BitumenMix og blandt derved imødekommer SuperAsfalt de miljø- og klimakrav, den offentlige sektor og mange private virksomheder i stigende omfang efterspørger.

- Med den nye teknologi sparer vi atmosfæren for 6.000 tons CO2, hver gang vi producerer 100.000 tons asfalt. Herudover sparer vi på råolien, der ellers ville skulle bruges til at udvikle ny bitumen. Men ikke mindst så genbruger vi den tagpap, der ellers skulle være sendt til forbrænding som affald, så den i stedet indgår i et nyt kredsløb, pointerer adm. direktør Karsten Rasmussen fra SuperAsfalt A/S.

Fokus på produktion
I modsætning til de andre aktører i asfaltbranchen lægger SuperAsfalt ikke selv asfalten ud, men samarbejder med entreprenører. Det er en af grundene til, at SuperAsfalt A/S deltager i Vejforum2016, der foregår den 7.-8. december 2016 på Hotel Nyborg Strand.

Udover dialogen med de mange potentielle samarbejdspartnere er SuperAsfalts repræsentanter også klar til at indgå i en dialog med de mange deltagere fra den offentlige sektor. De offentlige udgifter er under pres og især vejkapitalen har i mange kommuner et efterslæb. Med ETA-godkendelse af BitumenMix og med EN-certificering af værket er SuperAsfalt A/S klar til at gå ind på dette store marked og dermed levere besparelsesmuligheder til både skatteyderne og miljøet.