Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri indbefatter mange faktorer - Lige fra selve "skallen" på bygningen til selve kernen omkring indeklima og akustik. Bæredygtigt byggeri handler om bygningers og materialers livscyklus samt de helt store sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver.

Leverandører af og viden om Bæredygtigt byggeri:


Gaihede a/s

Trekronergade 126 H
2500 Valby
Tlf.: 70 22 11 41
E-mail: info@gaihede.dk

www.gaihede.dk

Kompetencer: Bygherrerådgivning, Totalrådgivning, Byggeteknisk rådgivning, Rådgivende ingeniører, Projektering, Renovering af ejendom, Byfornyelse, Energirenovering, Facade, tag, vinduer, VVS, Tagbolig, Altaner, sikring mod fugt og skimmel, skybrudssikring, droneinspektion, vedligeholdelsesplaner

Læs mere om Gaihede a/s


NEXTTOOL

Stejlepladsvej 1P
2990 Nivå
Tlf.: +45 5388 7880
E-mail: info@nexttool.dk

www.fugtmaalere.dk

Kompetencer: Fugtmålere, træfugtmålere, betonfugtmålere, luftfugtmålere, fugtovervågning

Læs mere om NEXTTOOL


Prevas A/S

Hedeager 3, 8200 Århus,
Lyskær 3EF, 2730 Herlev
Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg
Tlf.: 33 15 90 90

email: info@prevas.dk

web

Kompetencer: PCB, PCB layout, Produktudvikling, Life Science & Medical Devices, Connectivity & Internet of Things, Energi & Elkraft, Digitalisering, Bæredygtig produktion

Læs mere om Prevas A/S


Prodatek A/S

Endelavevej 1
8940 Randers SV
Tlf.: 71 96 74 44

web

Kompetencer: Elementer, Vægelementer, Tagkassetter, Bund- & dækkassetter, Stålkonstruktioner, Facadesystemer, Beklædning, Teglfacader, Skiferfacader, Boligmoduler

Læs mere om Prodatek A/S


Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Kompetencer: Materieludlejning, mandskabsudlejning, entreprenørmaskiner, minigraver, gravemaskiner, gummiged, motorbør, dumpere, betonarbejde, gartnerarbejde, værktøjsudlejning, vognmandskørsel

Læs mere om Rudersdal Udlejning ApS


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Vesti Olsen A/S


Bukkerupvej 92
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 00 22
E-mail: mail@vesti-olsen.dk

www.vesti-olsen.dk

Kompetencer: Vi bygger primært i hoved-, og totalentreprise – og vi bygger i HELE Danmark

Halbyggeri, industribyggeri, stålhaller, værkstedsbyggeri, bilhuse, kontorbyggeri, domicilbyggeri, institutionsbyggeri, landbrugsbyggeri, ridehaller og ride stalde.

Læs mere om Vesti Olsen A/S


Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, anlægsarbejde, forsyningsarbejde, entrepriser

Læs mere om Zøllner A/S


Mere viden om Bæredygtigt byggeri:

På trods af at byggeriet ikke belaster det eksterne miljø til skade for kommende generationer, er andre aspekter som boligens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære også med i billedet af et 100% bæredygtigt byggeri.


Lindab – Helhedsorienteret design med brugeren i centrum (indlæg på Ejendomsmessen 2022)
På Ejendomsmessen fortæller Alice Andersen, der er Lindabs bæredygtighedsspecialist, hvordan vi arbejder med en holistisk tilgang til bæredygtighed med brugerne i centrum.

Byggeriet står for op mod 40% af vores samlede CO2-udledning, så der ligger et stort ansvar hos aktørerne i bygge- og anlægsbranchen, hvis vi skal komme i mål med de politiske ambitioner om at nedsætte vores CO2-udledning med 70% inden 2030. Allerede til næste år bliver LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri, hvilket uden tvivl vil fremme innovation og accelerere den grønne omstilling. Men bæredygtighed er andet end CO2-udslip, det handler i høj grad om at tænke holistisk og sætte brugerne i centrum.

Bæredygtige løsninger er lig helhedsorienterede løsninger
På Ejendomsmessen fortæller Alice Andersen, der er Sustainability Specialist West Europe hos Lindab, hvordan vi som producent af ventilationsløsninger og byggekomponenter forbereder sig på fremtidens stigende krav og behov for bæredygtige løsninger.

"At nedsætte vores bygningers C02-udslip er uden tvivl et meget vigtigt aspekt af den grønne omstilling, men hos Lindab arbejder vi med bredt funderet bæredygtighedsstrategi. Når vi anvender op til 90% af vores tid indendørs, har bygninger en afgørende indflydelse på vores sundhed, trivsel og velvære. I dag har over halvdelen af landets skoler for dårligt indeklima, mens der på den anden side er undersøgelser, der viser, at der en direkte sammenhæng mellem indlæring og produktion og luftkvalitet og rumtemperatur. I vores produktudvikling tager vi udgangspunkt i brugerne, uanset om det er skolebørn, der skal sikres et godt indeklima, ansatte, der tilbringer størstedelen af deres arbejdstid indendørs eller privatpersoner, der ønsker en sund og holdbar bolig, der sikrer god søvn og mindsker risikoen for at udvikle astma og allergier," forklarer Alice Andersen.

For at optimere indeklimaet arbejder Lindab løbende på at udvikle intelligente løsninger, der gør det muligt at styre indeklima og andre aspekter efter behov og funktion. Heri ligger der også en økonomisk gevinst for driftsorganisationen, der ved hjælp af data kan styre bygningens energiforbrug – hvilket de stigende energipriser blot gør endnu mere aktuelt og attraktivt.

Langtidsholdbare løsninger er også bæredygtige
Robusthed og fleksibilitet er også vigtige elementer i en helhedsorienteret tilgang og grøn omstilling. "Robuste og vedligeholdsvenlige produkter er en gevinst for både klima og økonomi, i det man nedsætter behovet for nyproducerede produkter, ligesom det på længere sigt er dyrere at skifte materialer end at vedligeholde dem," forsætter Alice Andersen, der fortæller, at Lindab også arbejder med genanvendelighed i deres produktudvikling.

Med fleksible løsninger øger man bygningens anvendelsesgrad, hvilket betyder, at vi i langt højere grad anvender eksisterende arealer til flere forskellige formål i flere af døgnets timer samt over tid. "Som producent af ventilationsløsninger og byggekomponenter ser vi et stort potentiale i at udvikle løsninger, der øger bygningernes fleksibilitet," siger Alice Andersen, "I dagens byggeri designes bygninger ofte med store åbne landskaber og store glaspartier. Vi har udviklet løsninger, så der er mulighed for zoneopdeling af lufttilførsel og fleksibel placering af trådløse sensorer i opholdszonerne, hvilket både øger komforten og reducerer energiforbruget."

Tidligt samarbejde fører til bæredygtige og robuste læsninger
Alice Andersen håber, at producenter bliver tidligere inddraget i byggeprojekter, så de allerede i de tidlige faser bliver en del af arkitekternes, ingeniørernes og entreprenørers arbejde. "Ved at løfte i flok fra starten bliver resultatet alt andet lige bedre, mere langtidsholdbart og brugervenligt," afslutter Alice Andersen, der holder oplæg på Ejendomsmessen torsdag d. 2. juni.


Leca Danmark – Leca produkter bidrager til bæredygtigt byggeri – igen og igen
'Borrowed from nature' er navnet på Leca's bæredygtige historie, som lige nu bliver fortalt på vores hjemmeside

Historien omhandler vores unikke produkts bæredygtige livscyklus fra leret forvandles til lerkugler indtil produktet efter mange års brug pilles ud af en konstruktion og genanvendes i nyt byggeri, eller gives tilbage til naturen.

Leca® letklinker er et unikt produkt, der har eksisteret siden 1940'erne. Selvom produktet løbende er blevet udviklet, er det stort set det samme, som da det første gang så dagens lys: ekspanderet ler. På trods af de gamle traditioner, der ligger bag produktionen af den lille lerkugle, så fejler produktet intet i forhold til nutidens fokus på bæredygtigt byggeri. Letklinken er nemlig bæredygtig igennem hele sin livscyklus - og det har vi samlet en række eksempler på. Eksemplerne er fortalt i artikler og opsummeres i en animationsfilm, som findes på vores hjemmeside.

Du får en smagsprøve her:

1. Produktion
Leca® letklinker er oprindeligt lavet af ren plastisk ler, som forbehandles og brændes i ovnen. På vores fabrikker er der dog altid høj fokus på en ressourceeffektiv produktionsproces med henblik på at spare på den naturlige ressource og på at reducere emissioner. Derfor anvendes der biologiske erstatningsprodukter som supplement til leren, og ikke-fossile brændsler i ovnene. Strenge kvalitetskontroller er desuden etableret for at sikre produkter af høj kvalitet med så lav miljøpåvirkning som muligt.

2. Transport
Vidste du, at én lastbil med Leca® letklinker svarer til fire lastbiler med sand og grus? Dette skyldes letklinkernes lave vægt, som gør det muligt at fylde mere materiale på lastbilerne end med konventionelle fyldningsmaterialer. Og det er godt for både klima og omkostninger.

3. Byggeri
Hvis dit byggemateriale vejer mindre, gør det ganske enkelt livet på byggepladsen lettere - og sundere for den enkelte medarbejder. Leca® blokke er lette og nemme at arbejde med, derfor skåner de håndværkerens ryg. Vores letklinker er også nemme at håndtere og kan desuden leveres via blæseslanger lige der, hvor de skal bruges, hvilket sparer meget besvær for håndværkerne.

4. Brug
Leca® letklinker kan være svære at se ved første øjekast, når man ser på et hus, en vej eller en bro. Men de findes overalt. Leca® letklinker skaber enkle og solide konstruktioner, varme- og lydisolering, og så angribes de ikke af råd, svamp eller insekter. Leca® produkter kræver meget lidt vedligeholdende, er langtidsholdbare og bidrager til et lavere energiforbrug.

5. Genanvendelse
Leca® letklinkers produktlivscyklus er ikke lineær, men cirkulær. Leca® letklinker kan genfødes, når materialet har været i brug i op til 100 år. Endvidere betyder enkelheden ved det naturlige produkt, at det kan vende tilbage til naturen - bl.a. ved at fyldes tilbage i det hul, hvorfra det blev taget. Leca® letklinker er lånt fra naturen og før eller siden, givet tilbage - Borrowed from nature.


Kasper Guldager på Building Green – Bæredygtigt byggeri er også en god forretning
Når den markante profil Kasper Guldager fra 3XN og GXN gæster årets Building Green, rettes fokus mod grønne forretningsmodeller og cirkulært byggeri

Den internationalt anerkendte arkitekt er en af hovedtalerne ved eventen, der foregår over to dage i november i Forum.

Prominente profiler og stjernearkitekter pryder programmet, når Building Green endnu engang slår dørene op i november. Store internationale profiler og markante danske navne er med til at skabe opmærksomhed om eventen og trække byggebranchens bæredygtige aktører ind til to dages debatter og videndeling.

En af hovedtalerne ved årets Building Green er arkitekt Kasper Guldager, som er internationalt anerkendt for sit arbejde med cirkulært byggeri, cradle to cradle og grønne forretningsmodeller.

”Building Green er en vigtig event, fordi det er et forum, hvor vi kan netværke med hinanden og sætte fokus på bæredygtigt byggeri. Og det er afgørende, for vi kan kun løse branchens udfordringer, når vi samarbejder på tværs i hele værdikæden,” lyder det fra Kasper Guldager, som er partner i 3XN og direktør i tegnestuens innovationsselskab GXN.

Circle House - verdens første cirkulære byggeri
Kasper Guldager er en vigtig stemme i branchen, når det kommer til cirkulært byggeri, og han deltager blandt andet på Building Green med boligkonceptet Circle House, som er udviklet i et samarbejde mellem hele 25 aktører. Projektet er verdens første cirkulære byggeri og det har som målsætning, at minimum 90 procent af en bygnings materialer kan genbruges uden at miste afgørende værdi.

”Circle House er et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi kan tænke cirkulær økonomi, bæredygtighed og samarbejde i hele værdikæden,” siger Kasper Guldager om konceptet, og tilføjer:
”På Building Green vil vi også løfte sløret for andre konkrete projekter og internationale partnerskaber, hvor vi arbejder med vores visioner for cirkulær bæredygtighed og hvor økonomi, miljø, komfort og genanvendelse går hånd i hånd.”

Bæredygtige forretningsmodeller
Med projekter som Circle House demonstreres det, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan tænkes sammen, og netop økonomisk bæredygtighed optager Kasper Guldager:

”Vi skal skifte fokus væk fra pris og kvantitet over mod pris og kvalitet, og vi skal udtænke forretningsmodeller, der kan synliggøre, at der faktisk er økonomi i at tænke bæredygtigt og langsigtet. For cirkulær bæredygtighed er faktisk en god forretning,” understreger Kasper Guldager.


Bæredygtigt byggeri vinder indpas
Flere bygninger vil blive bæredygtighedscertificeret, ambitionsniveauet vil stige og udviklingen er drevet af brugernes efterspørgsel

Det er forventningen til de kommende års udvikling blandt en række aktører i byggebranchen. Og så har flere fået øje på de økonomiske gevinster ved at bygge bæredygtigt, viser en ny markedsundersøgelse fra Green Building Council.

På relativt få år har bæredygtighed bevæget sig fra at være noget man talte om som fremtiden i byggebranchen til at være konkret virkelighed i mange – især større – byggerier.

Green Building Council indførte DGNB Certificering i Danmark i 2012, og allerede i foråret 2015 var 50 byggerier i Danmark enten certificerede eller på vej til at blive det. I forlængelse af den udvikling har Green Building Council i foråret 2016 gennemført en markedsanalyse der viser, at både kvantitet og kvalitet fortsat er på en opadgående kurve.

"Vi er glade for, at tendensen så entydigt peger i retning af, at markedet for bæredygtigt byggeri vil vokse. Og det er positivt, at udviklingen ikke blot er drevet af grønne ambitioner, men også af kundernes efterspørgsel og af et klart billede af, at det lønner sig på bundlinjen", siger direktør Mette Qvist fra Green Building Council, der har gennemført en markedsanalyse blandt aktører i byggebranchen.

"Derfor opfordrer vi regeringen til at lytte til markedet og virksomhederne og indbygge bæredygtighed i lovgivningen på byggeområdet. Det vil sætte mere turbo på en stærk bæredygtig udvikling, og det vil styrke en i forvejen stærk dansk position internationalt set – og være med til at skabe innovation og vækst i det danske samfund". 

80 procent af deltagerne i markedsanalysen forventer stigende efterspørgsel de kommende år. Ingen forventer faldende efterspørgsel. Og 85 procent forventer stigende ambitioner. 

En interessant detalje er, at 75 procent af deltagerne i undersøgelsen vurderer, at udviklingen er drevet af efterspørgsel fra brugerne. En anden markant tendens er, at branchen i stort omfang ser økonomiske fordele ved at bygge bæredygtigt. 

48 procent af dem, som selv har bygget bæredygtigt, ser bedre økonomi totalt set i byggeriets levetid som et afgørende argument for at bæredygtighedscertificere. Og selv blandt dem, som ikke har egne erfaringer med at bygge certificeret er opfattelsen, at besparelser på driften overstiger den dyrere anlægspris ved at bygge bæredygtigt.

Forventningen fra markedet stemmer overens med den faktiske udvikling hos Green Building Council, der står bag DGNB-bæredygtighedsmærkningen i Danmark. Antallet af bygninger tilmeldt DGNB certificering var i januar 2016 fordoblet i forhold til januar 2015.


ROCKWOOL PRISEN klæder næste generation på med viden om bæredygtigt byggeri
Den danske bæredygtighedsorganisation Green Building Council Denmark modtager i dag ROCKWOOL PRISEN på 300.000 kroner. Prisen uddeles af ROCKWOOL Danmark til udvikling af et helt nyt kursusforløb om bæredygtigt byggeri for landets arkitekt-, konstruktør- og ingeniørstuderende.

Et stærkt fokus på bæredygtighed hos fremtidens fagfolk er en nødvendighed, hvis den danske byggebranches førerposition skal bevares i fremtiden, lyder en del af begrundelsen fra priskomitéen.

Hvis den danske byggebranche også i fremtiden skal fastholde sin internationale førerposition, kræver det en omstilling mod bæredygtigt byggeri. Det er baggrunden for, at den danske bæredygtighedsorganisation Green Building Council Denmark i dag tildeles ROCKWOOL PRISEN på 300.000 kroner. Prisen er målrettet udvikling og afholdelse af et helt nyt, kommende kursusforløb for landets arkitekt-, konstruktør- og ingeniørstuderende om bæredygtigt byggeri og den danske certificeringsordning DGNB. Med fokus på bæredygtighed i byggeri er der vægt på kvalitetsparametrene miljø, et godt og sikkert indeklima og en god totaløkonomi.

"Vi har i Danmark gennem årene opbygget en international førerposition inden for energieffektivt byggeri. Nu ser vi i højere grad, at fokus i det globale marked flytter sig mod bæredygtigt byggeri, og den bevægelse skal vi være klar til at være en aktiv del af. Det kræver, at branchen udvider sit fokus og bliver endnu bedre til at have et bæredygtigt perspektiv på byggeri. Der skal blandt andet tages højde for, hvordan byggeriet fungerer, hvordan brugere trives i det, om det er ressource-, miljø- og energimæssigt optimalt, og om det har en god totaløkonomi. På den måde kan vi samtidig sikre, at vi bygger bæredygtigt, og at danske byggerier, byggematerialer og kompetencer også i fremtiden er en efterspurgt vare i Danmark og udlandet," lyder det fra Morten Bæk, direktør for Energistyrelsen, som overrækker prisen i forbindelse med en konference hos Green Building Council Denmark for bygherrer, rådgivere og materialeproducenter om bæredygtigt byggeri.

De studerende spiller vigtig rolle
Ifølge komitéen bag uddelingen af ROCKWOOL PRISEN er netop uddannelse af de studerende et vigtigt sted at sætte ind, hvis Danmark skal sikre sig en stærk position inden for bæredygtigt byggeri. De studerende er fremtidens specialister og rådgivere og dermed dem, der sætter standarden for fremtidens byggeri og kan bidrage til at sikre, at den danske byggebranche hele tiden lever op til nye krav:

"Der er generelt en stigende interesse for bæredygtighed i byggebranchen, og det gælder ikke mindst hos de studerende, som ofte inspireres af de nyeste tendenser. De studerende er fremtidens fagfolk, og deres viden er helt afgørende for, om vi er i stand til at udvikle os sammen med markedet og bidrage til at præge det i en positiv retning. Hvis den danske byggebranche skal sikre sig en stærk position på det globale marked for bæredygtigt byggeri, har det stor betydning, at området får større opmærksomhed herhjemme, og, at de studerende bliver godt rustet til fremtidens krav," lyder det fra sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen, som er medlem af komitéen, der står bag uddelingen af ROCKWOOL PRISEN.

Det er planen, at kurserne for de studerende afholdes i 2015, og Green Building Council Denmark forventes at annoncere kurserne i begyndelsen af året.

Om ROCKWOOL PRISEN
ROCKWOOL PRISEN har været uddelt siden 1966. Prisen er stiftet af ROCKWOOL Danmark med det for­mål at fremme bestræbelserne på at forbedre det akustiske, termiske og at­mosfæriske indeklima samt at fremme udviklingen af dansk byggeri.

Det er en priskomité, der beslutter, hvem prisen skal tildeles. Komitéen består af Professor Svend Svendsen, DTU,  Curt Liliegreen, sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter, Anders Gade, Civilingeniør PhD​​ samt Lars Hørberg, Marketingdirektør ROCKWOOL Scandinavia​.

Blandt tidligere prismodtagere kan nævnes Egedal kommune, der i 2005 modtog prisen for at skabe Danmarks største lavenergibebyggelse. Bebyggelsen omfatter 750 boliger i området Stenløse Syd. I 2009 gik prisen til den amerikanske forfatter, arkitekt og designer William McDonough, der regnes for at være en af de fremmeste tænkere inden for miljømæssig bæredygtighed i design af byer og bygninger samt i industrielle processer.