Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri indbefatter mange faktorer

Bæredygtigt byggeri indbefatter mange faktorer – Lige fra selve “skallen” på bygningen til selve kernen omkring indeklima og akustik. Bæredygtigt byggeri handler om bygningers og materialers livscyklus samt de helt store sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver.

På trods af at byggeriet ikke belaster det eksterne miljø til skade for kommende generationer, er andre aspekter som boligens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære også med i billedet af et 100% bæredygtigt byggeri.

Leverandører af Bæredygtigt byggeri:

Ansnei

Klostermosevej 140
3000 Helsingør
Tlf.: 82 13 40 22
E-mail: support@ansnei.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

BEWI INSULATION DANMARK A/S

Lundagervej 20
8722 Hedensted
Tlf.: 76 74 16 11
E-mail: order-dk.insulation@bewi.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

CP Byggerådgivning ApS

Svanemosen 31
2670 Greve
Tlf.: 31 69 06 90
E-mail: cp@cpbyggeraadgivning.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Gaihede a/s

Trekronergade 126 H
2500 Valby
Tlf.: 70 22 11 41
E-mail: info@gaihede.dk

www.gaihede.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

NEXTTOOL

Stejlepladsvej 1P
2990 Nivå
Tlf.: +45 5388 7880
E-mail: info@nexttool.dk

www.fugtmaalere.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Prevas A/S

Hedeager 3, 8200 Århus,
Lyskær 3EF, 2730 Herlev
Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg
Tlf.: 33 15 90 90

email: info@prevas.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Prodatek A/S

Endelavevej 1
8940 Randers SV
Tlf.: 71 96 74 44

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Nøgleelementerne i bæredygtigt byggeri omfatter:

 1. Energieffektivitet: Integrering af energieffektive systemer og teknologier, såsom solcellepaneler, LED-belysning, termoruder og avancerede isolationsmaterialer. Dette for at reducere bygningens energiforbrug og CO2-udledning.
 2. Materialer: Brug af bæredygtige og genanvendelige materialer samt reduktion af brugen af ikke-biologisk nedbrydelige og miljøskadelige materialer. Dette kan omfatte træ fra bæredygtigt skovbrug, genanvendt stål og beton, og andre økologiske materialer.
 3. Affaldsminimering: Effekten af byggeaffald kan minimeres ved at genanvende, genbruge eller reducere affaldsmængden gennem hele byggeprocessen. Dette inkluderer også planlægning af affaldshåndtering for at sikre, at affaldet håndteres korrekt og bæredygtigt.
 4. Vandeffektivitet: Implementering af vandbesparende teknologier som lav-flush-toiletter, vandsparende vandhaner og regnvandsopsamlingssystemer for at reducere vandforbruget og minimere vandspild.
 5. Grønne områder: Integrering af grønne taghaver, regnbede og andre former for beplantning. Dette for at forbedre bygningens æstetik, reducere varmeø-effekten og fremme biodiversitet.
 6. Certificeringer: Mange bygninger søger certificeringer som LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) eller andre bæredygtighedscertificeringer for at validere deres grønne byggeriinitiativer.
 7. Intelligent design og planlægning: Optimering af bygningsdesignet for at maksimere naturligt lys, udnytte passiv solenergi og skabe gode luftcirkulationsforhold. Det reducerer behovet for kunstig opvarmning, køling og belysning.
 8. Lang levetid og fleksibilitet: Skabelse af holdbare og fleksible bygninger, der kan tilpasses fremtidige behov og undgå unødig nedrivning og affald.

Byggeriet bidrager til at mindske den globale miljøpåvirkning, forbedre energieffektiviteten og skabe mere modstandsdygtige og livskraftige bysamfund. Denne tilgang har vundet stigende popularitet som svar på klimaforandringer og den voksende bevidsthed om miljømæssige udfordringer.


Renovering og transformation kan vise vejen til et lavere klimaaftryk i byggeriet


02.jul 2024


Renovering og transformation kan vise vejen til et lavereklimaaftryk i byggeriet

En markant andel af verdens CO2-udledning kommer fra produktion af byggematerialer. Derfor er der stort potentiale i at forlænge bygningers levetid frem for at opføre nyt. I et nyt online tema sætter Troldtekt A/S fokus på vellykkede transformationer og renoveringer af eksisterende byggeri.

Hver gang vi på Jorden leder ti ton CO2 ud i atmosfæren, kommer mere end ét ton fra produktion og håndtering af byggematerialer. En af nøglerne til at bygge med omtanke for miljøet ligger derfor i at forlænge levetiden for materialer – for eksempel ved at renovere gamle bygninger eller transformere dem til helt nye formål.

Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) ved Aalborg Universitet har i 2020 analyseret klimapåvirkningerne fra materialer til 60 nyopførte bygninger. Bygningernes medianværdi var på 7,1 kg CO2e/kvadratmeter/år. Til sammenligning gennemgik Rådet for Grøn Omstilling i 2022 otte transformationer. Her var medianværdien for klimapåvirkningen fra materialer på knap 3 kg CO2e/kvadratmeter/år.

Klimagevinsten ved at renovere og bibeholde materialer er altså potentielt stor. Samtidig kan der være en stor designfaktor i at transformere for eksempel gamle industribygninger til nye formål.

Bevarer værdier og kulturarv

I et nyt online tema sætter Troldtekt A/S, dansk producent af Troldtekt akustikplader, fokus på netop renovering og transformation af bygninger. Temaets interviewartikler fremhæver en række vellykkede renoveringer og transformationer. I én artikel er der interview med Olav de Linde, grundlægger og bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet Olav de Linde. Både selskab og grundlægger har modtaget lere priser for sit systematiske fokus på genbrug af byggematerialer og arbejdet med bygningstransformationer.

– Jeg plejer at sige, at jeg snakker med bygningen: Hvilke værdier er der? Hvilken kulturarv skal bevares? Og hvad vil vi kunne bruge bygningen til efterfølgende? Som regel er bygninger født til én anvendelse og bliver transformeret til en anden anvendelse – og det kræver nye tankegange, lyder det i artiklen fra Olav de Linde, som tilføjer:

– For os er det vigtigt at bevare bygningens oprindelige udtryk, facon og historie. Så når vi har transformeret, fremstår det stadig tydeligt, at bygningen har haft en anden oprindelse.

Genbrug i aktuelle projekter
Temaartiklerne kommer omkring andre aktuelle projekter, herunder:

 • Nedrivningsfirmaet Tschernings renoverede hovedsæde. Kontorbyggeriet er opført med genbrugsmaterialer – herunder et Troldtekt loft, som er bevaret fra den tidligere industribygning. Desuden er store mødehuse i bygningen opført i materialer fra Tschernings egne nedrivninger – så som tømmer, brædder og teglsten, men også frasorterede akustikplader fra Troldtekts produktion.
 • Bo- og byggefællesskabet Sjællandsk Muld, hvor der som et særligt koncept kan indgå genbrugsmaterialer. De 35 husstande kan være med til at vælge, hvilke materialer de ønsker i deres kommende hjem. Det kan for eksempel være gulvplanker af fraskær, køkkenelementer i genbrug eller fraskær fra samt genbrugte Troldtekt akustikplader.
 • Gården Stenberg ved Hudiksvall i det østlige Sverige. Gården fra 1700-tallet er transformeret til otte lejligheder, som er opført ud fra passivhus-standarden, hvor der i imponerende grad er tænkt i energioptimerede løsninger. I seks af de otte lejligheder er der valgt Troldtekt akustikplader. Det er vigtigt med god lydabsorption, da loftshøjderne er op til 6,5 meter, og gulvene er i beton og eg.

Troldtekt lofterne lever længe
Med en levetid på mindst 50-80 år og en høj tolerance over for slid og fugt kan Troldtekt akustikplader leve videre, når gamle bygninger bliver transformeret til nye formål. Pladerne består af dansk træ og cement – og den kombination gør dem robuste og holdbare. Samtidig kan en bygherre male Troldtekt pladerne igen og igen, uden at det forringer de akustiske egenskaber.

Det er for eksempel sket under en renovering af Aarhus Airport og i restauranten Lula på Aarhus Havn. Her er Troldtekt lofterne i den oprindelige sejlsportsklub bevaret gennem tre ”generationer” af restauranter, og har senest fået nyt liv med sort maling.

Troldtekt har høje ambitioner inden for cirkulær økonomi og arbejder med returmodeller, der kan give akustikpladerne en eller flere ekstra livscyklusser. I det nye online tema beskriver en af artiklerne de første genanvendelsesordninger for træbetonrester fra både Troldtekts egen produktion og fra byggepladser – samt ambitionerne for upcyling af nedtagne plader fra gamle bygninger.

Se det fulde tema om renovering og transformation her


Ny software løfter datacentres bæredygtighedsrapportering


25.apr 2024


Schneider Electric Danmark A/S opretholder påbuddet mod SG Armaturen A/S og beskytter LK FUGA-designserien

Den globale energioptimeringsspecialist Schneider Electric gør det nu nemmere for datacentre at leve op til de nye, strengere krav til bæredygtighedsrapportering gennem nye funktioner i virksomhedens software til datacenter infrastructure management.

Behovet for adgang til realtidsdata bliver stadig større i takt med, at nye miljøreguleringer skærper kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering.  

Den globale energioptimeringsspecialist Schneider Electric imødekommer nu den stigende efterspørgsel på skarpere rapporteringsværktøjer med en række omfattende opdateringer og tilføjelser til virksomhedens EcoStruxure IT-software, der hjælper datacentre med at overvåge og optimere infrastrukturen.

Med afsæt i historiske data og trendanalyser gør de nye rapporteringsfunktioner det muligt for datacenteroperatører at måle og rapportere på forbrug og performance. Dataene kombineres med kunstig intelligens og realtidsovervågning, der omsætter de komplekse datasæt til handlingsorienterede indsigter og frigør værdifuld tid, der før blev brugt på manuelt arbejde.

Fremover kræver det kun et enkelt klik at downloade og rapportere data i EcoStruxure IT, og dermed bliver det langt lettere for virksomheder at omstille sig til kommende krav til bæredygtighedsrapportering såsom det reviderede European Energy Efficiency Directive (EED), der træder i kraft i maj 2024 med første obligatoriske rapportering i september 2024.

De nye funktioner har været tre år undervejs og er et resultat af store investeringer i grøn it, grundige test og udvikling hos Schneider Electric:

”Bæredygtighed er en rejse uden endemål, der kræver konstant nysgerrighed og selvrefleksion. De seneste tre år har vi investeret betydeligt i at udvikle nye softwarefunktioner, der gør det hurtigere og enklere for vores kunder at indrette en sikker, robust og bæredygtig it-infrastruktur. Og vi har – vanen tro – naturligvis også testet og implementeret de nye rapporteringsfunktioner i vores egen organisation med rigtig gode resultater,” siger Kevin Brown, Senior Vice President, EcoStruxure IT, Schneider Electric.

De nye rapporteringsfunktioner i EcoStruxure IT er tilgængelige for alle brugere fra april 2024. Læs mere her.

Dansk Datacenter-konference 2024

Schneider Electric er stolt hovedsponsor af Dansk Datacenter-konference og deltager aktivt i den årlige begivenhed den 30. april, hvor virksomheden også for første gang sponsorerer DDCI Awards i kategorien 'Operations Team of the Year'. Som en del af Schneider Electrics engagement vil deres keynote holde oplæg om "The AI Disruption: Challenges and guidance for data center design”.


Lindab – Helhedsorienteret design med brugeren i centrum (indlæg på Ejendomsmessen 2022)
På Ejendomsmessen fortæller Alice Andersen, der er Lindabs bæredygtighedsspecialist, hvordan vi arbejder med en holistisk tilgang til bæredygtighed med brugerne i centrum.

Byggeriet står for op mod 40% af vores samlede CO2-udledning, så der ligger et stort ansvar hos aktørerne i bygge- og anlægsbranchen, hvis vi skal komme i mål med de politiske ambitioner om at nedsætte vores CO2-udledning med 70% inden 2030. Allerede til næste år bliver LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri, hvilket uden tvivl vil fremme innovation og accelerere den grønne omstilling. Men bæredygtighed er andet end CO2-udslip, det handler i høj grad om at tænke holistisk og sætte brugerne i centrum.

Bæredygtige løsninger er lig helhedsorienterede løsninger
På Ejendomsmessen fortæller Alice Andersen, der er Sustainability Specialist West Europe hos Lindab, hvordan vi som producent af ventilationsløsninger og byggekomponenter forbereder sig på fremtidens stigende krav og behov for bæredygtige løsninger.

"At nedsætte vores bygningers C02-udslip er uden tvivl et meget vigtigt aspekt af den grønne omstilling, men hos Lindab arbejder vi med bredt funderet bæredygtighedsstrategi. Når vi anvender op til 90% af vores tid indendørs, har bygninger en afgørende indflydelse på vores sundhed, trivsel og velvære. I dag har over halvdelen af landets skoler for dårligt indeklima, mens der på den anden side er undersøgelser, der viser, at der en direkte sammenhæng mellem indlæring og produktion og luftkvalitet og rumtemperatur. I vores produktudvikling tager vi udgangspunkt i brugerne, uanset om det er skolebørn, der skal sikres et godt indeklima, ansatte, der tilbringer størstedelen af deres arbejdstid indendørs eller privatpersoner, der ønsker en sund og holdbar bolig, der sikrer god søvn og mindsker risikoen for at udvikle astma og allergier," forklarer Alice Andersen.

For at optimere indeklimaet arbejder Lindab løbende på at udvikle intelligente løsninger, der gør det muligt at styre indeklima og andre aspekter efter behov og funktion. Heri ligger der også en økonomisk gevinst for driftsorganisationen, der ved hjælp af data kan styre bygningens energiforbrug – hvilket de stigende energipriser blot gør endnu mere aktuelt og attraktivt.

Langtidsholdbare løsninger er også bæredygtige
Robusthed og fleksibilitet er også vigtige elementer i en helhedsorienteret tilgang og grøn omstilling. "Robuste og vedligeholdsvenlige produkter er en gevinst for både klima og økonomi, i det man nedsætter behovet for nyproducerede produkter, ligesom det på længere sigt er dyrere at skifte materialer end at vedligeholde dem," forsætter Alice Andersen, der fortæller, at Lindab også arbejder med genanvendelighed i deres produktudvikling.

Med fleksible løsninger øger man bygningens anvendelsesgrad, hvilket betyder, at vi i langt højere grad anvender eksisterende arealer til flere forskellige formål i flere af døgnets timer samt over tid. "Som producent af ventilationsløsninger og byggekomponenter ser vi et stort potentiale i at udvikle løsninger, der øger bygningernes fleksibilitet," siger Alice Andersen, "I dagens byggeri designes bygninger ofte med store åbne landskaber og store glaspartier. Vi har udviklet løsninger, så der er mulighed for zoneopdeling af lufttilførsel og fleksibel placering af trådløse sensorer i opholdszonerne, hvilket både øger komforten og reducerer energiforbruget."

Tidligt samarbejde fører til bæredygtige og robuste læsninger
Alice Andersen håber, at producenter bliver tidligere inddraget i byggeprojekter, så de allerede i de tidlige faser bliver en del af arkitekternes, ingeniørernes og entreprenørers arbejde. "Ved at løfte i flok fra starten bliver resultatet alt andet lige bedre, mere langtidsholdbart og brugervenligt," afslutter Alice Andersen, der holder oplæg på Ejendomsmessen torsdag d. 2. juni.Cookie-indstillinger