Beton

Beton

Beton udmærker sig som byggemateriale da det er formbart under støbningen, har høj trykstyrke efter hærdningen og rigtig god vejrbestandighed. Ved at indstøbe armeringsjern øges trækstyrken markant. Det kaldes armeret beton. Denne egenskab udnyttes i bjælker, da de uden armering knækker forholdsvist nemt. Beregn dit cementforbrug, se her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Beton:

DS Elcobyg A/S

Hadsundvej 8
DK-9500 Hobro
Tlf.: +45 96 57 26 57
E-mail: ds@ds-elcobyg.dk

www.ds-elcobyg.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Dansk Sprængnings Service

Tinkerupvej 18
3080 Tikøb
Tlf.: 21 48 15 85
E-mail: info@demolitions.dk

www.demolitions.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

H+H Nordics A/S

Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Tlf: +45 7024 0050

www.hplush.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Oranje Beton A/S

Frøjkvej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 31 33
E-mail: mail@oranje.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Total Diamanten ApS

Lillemosevej 1, Stærkende
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 71 43 04
E-mail: mail@totaldiamanten.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Vmb stålindustri ApS / VM Blandere

Munkbrovej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 22 50 99 38
​E-mail: jerryspoulsen@gmail.com​

www.vmblandere.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Beton er en alsidig byggemateriale, der består af en blanding af cement, vand, sand og sten (ofte kaldet aggregat). Dette materiale er kendt for sin holdbarhed, styrke og evne til at tilpasse sig forskellige former og anvendelser. Her er nogle nøgleaspekter:

1. Blandingsforhold: Betonblandingen består typisk af cirka 10-15% cement, 60-75% aggregat og 15-20% vand. Dette forhold kan variere afhængigt af den ønskede styrke og anvendelse.

2. Cement: Portlandcement er den mest almindelige type cement, der bruges i beton. Det binder ingredienserne sammen og hærder for at danne en stærk og solid struktur.

3. Aggregat: Sand og sten udgør det inerte materiale i betonen. Aggregatet giver betonen dens styrke og struktur og varierer i størrelse afhængigt af den ønskede anvendelse.

4. Hærdning: Beton gennemgår en proces kaldet hærdning, hvor kemiske reaktioner mellem cement og vand skaber en fast og stærk masse. Den fulde hærdningsproces kan tage flere uger.

5. Anvendelser: Beton anvendes bredt i byggeri, vejanlæg, broer, dæmninger og andre infrastrukturelle projekter. Det bruges også til fremstilling af bygningsdele som plader, søjler og fundamenter.

6. Fiberforstærket: Nogle gange tilsættes fibre som glasfibre eller stålfibre til betonen for at forbedre dets brudstyrke og holdbarhed.

7. Præfabrikeret: Fremstillet uden for byggepladsen og leveret som færdige elementer, hvilket sparer tid og ressourcer under byggeriet.

Beton er blevet en hjørnesten inden for moderne byggeri på grund af dens alsidighed, pålidelighed og holdbarhed. Teknologiske fremskridt har også ført til udviklingen af specialiserede betoner, der kan modstå ekstreme forhold eller give specifikke egenskaber som isolering eller farvevariationer.


RECYCON Element opnår EPD på beton lavet med Urban Mining-fraktioner


05.apr 2024


Tidligere byggeaffald indvundet via Urban Mining og forædlet til ny sekundær sandfraktion

Med miljøvaredeklaration for RECYCON Elements typer af urbanbeton lavet med byggeaffald indleveret på virksomhedens Urban Mining-modtagestationer rundt om i landet er der nu konkrete beviser for en betydelig CO2-besparelse. Set ud fra et nationalt perspektiv betyder de nye typer urbanbeton en øget genanvendelse af byggeaffaldsressourcer, lavere CO2-udledning og mindre brug af jomfruelige råstoffer - et vigtigt skridt mod den cirkulære økonomi.

RECYCON Element producerer beton og betonelementer, hvor tilslagene består af 100 pct. genanvendte materialer. Urbanbetonen er gennemtestet til at have samme styrke som ordinær beton. I november 2023 blev RECYCON Element også certificeret under DS/EN 206-standarden som den første i Danmark hvor alle tilslagene, der var indleveret til analyse og test, udelukkende var baseret på genanvendte materialer.

Nu har urbanbetonen fået en yderligere miljømæssig blåstempling, idet EPD Danmark har udstedt en EPD på hver af RECYCON Elements fire forskellige urbanbetoner.

"Det er ikke blot en EPD på en specifik vare eller produktgruppe. Vi er gået et skridt videre og har fået disse EPD'er på selve urbanbetonen. Det betyder, at miljøvaredeklarationen dækker alle de typer produkter, der kan laves med urbanbetonerne i den passive miljøklasse, som tegner sig for knap 40 pct. af al solgt beton i Danmark. Den miljømæssige dokumentation er altså på plads for kunden - uanset om det handler om vores betonelementer eller specialopgaver, hvor vores urbanbetoner anvendes," siger Jens Flade-Rasmussen, salgs- og udviklingsdirektør i RECYCON Element.

Han tilføjer, at anvendelse af urbanbetonen kan give vigtige point f.eks. i miljøregnskabet og i DGNB-certificerede byggerier.

EPD for beton med byggeaffald fra virksomhedens modtagestationer

Bygge- og anlægssektoren genererer omkring 5 mio. tons byggeaffald årligt, svarende til 40 pct. af alt affald i Danmark. Jens Flade-Rasmussen har ofte påpeget, at alt for mange byggeaffaldsfraktioner, herunder rester fra nybyggeri og renovering, ender som byggeaffald i affaldshierarkiets kategorier "Anden nyttiggørelse" eller "Deponi/bortskaffelse" i stedet for "Genanvendelse". Der er et betydeligt potentiale for at genanvende byggeaffald endnu mere på det højere niveau i værdikæden, men en af barriererne har hidtil været den manglende dokumentation.

Rejsen mod urbanbetonens EPD startede i 2023. Før en EPD kan udarbejdes, skal der først udarbejdes en LCA - en livscyklusvurdering, der dokumenterer et produkts samlede miljømæssige påvirkning i hele dets livscyklus. RECYCON Element samarbejder med modtagestationer over hele landet, men ingen af dem var i stand til at levere data til en LCA på deres byggeaffaldsfraktioner.

RECYCON Element besluttede derfor at åbne egne modtagestationer under RECYCON Recycling - en ny form for affaldsmodtagelse i Danmark, som fokuserer på Urban Mining. RECYCON Recycling kan nu modtages urban mining fraktioner i Aalborg, Holsted, Esbjerg, Kolding, Prøvestenen (København) og Køge – og forventningen er at Fyn også er en mulighed efter sommerferien.

Med modtagestationerne sikrer RECYCON en stærk klimaprofil til urbanbetonens EPD og dokumentationen for, at RECYCON Element fabrikken er End-of-Waste, hvor affald bliver til en råvare.

RECYCON har gjort forarbejdet for anvendelse af urbanbetonen

"Vi har styrkeprøver fra Teknologisk Institut og Fosroc. Vi har miljøgodkendelsen, der gør, at vi må modtage affald og upcycle det selv. Vi har styr på produktionen af materialer ud fra DS/EN 12620-standarden. Vi har renhedsdokumenteret vores miljøhåndtering med et miljøledelsessystem på ISO 14001. Og nu har vi en EPD, som dokumenterer klima- og miljøbelastningen fra vugge til grav," siger Jens Flade-Rasmussen og fortsætter:

"Med vores EPD på betonen dokumenterer vi vores bidrag til et mere bæredygtigt byggeri. Vores urbanbeton er et vigtigt skridt for byggesektorens bidrag til den cirkulære økonomi og forståelsen af, hvor vigtig Urban Mining er. Det er også derfor, vi nu introducerer betegnelsen urbanbeton i stedet for genbrugsbeton. Vi er nødt til at øge genanvendelsen af byggeaffaldsressourcerne for at nå klimamålene og spare på de naturlige jomfruelige råstoffer, som vi ikke har mange tilbage af," siger Jens Flade-Rasmussen.

RECYCON's urbanbeton sætter med sit unikt lave CO2-aftryk en ny standard for betonvarers klimabelastning.

For RECYCON fabriksbeton med tilslag af knust urbantilslag er tallet 77,5 kg CO2-e pr. 1000 kg. Og for RECYCON fabriksbeton med tilslag af knust beton er tallet 73,5 CO2-e pr. 1000 kg.


Første betonproducent laver fuld konvertering til CO2-reduceret cement
Som den første betonproducent i Danmark har Dansk Mobil Beton foretaget en fuld konvertering til den CO2-reducerede cement FutureCEM, der er udviklet af Aalborg Portland. Det betyder, at Dansk Mobil Betons kunder fremover udelukkende vil modtage beton med op til 25 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med den konventionelle beton, de hidtil har produceret.

Når Dansk Mobil Beton fremover kører ud til danske byggepladser og private bygherrer for at blande og levere beton, vil en CO2-reduceret cement udgøre en af hovedingredienserne. Dansk Mobil Beton har således som første betonproducent i Danmark foretaget en fuld konvertering til cementtypen FutureCEM, der er udviklet af Aalborg Portland. FutureCEM har op til 30 procent lavere CO2-aftryk, når man sammenligner med konventionel grå cement.

Vi er stolte over at kunne være med til at gå forrest i forhold til at implementere den nye CO2-reducerende cementtype til gavn for byggebranchen og klimaet. Vi har længe arbejdet med flere bæredygtige initiativer i vores egen produktion, og derfor passer brugen af FutureCEM perfekt ind i vores profil, hvor vi gerne vil levere nogle mere bæredygtige betonløsninger. Vi oplever allerede nu en efterspørgsel, som kun ser ud til at stige fremadrettet, og vi er derfor glade for at kunne imødekomme behovet, siger Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton.

I den danske betonbranche er der ambitiøse mål om at reducere CO2-udslippet i de kommende år. Heriblandt Bæredygtig Beton Initiativet med et mål om en halvering af udledningen over de næste ti år. Aalborg Portland forventer, at FutureCEM i den kontekst vil spille en afgørende rolle, og derfor glæder det Danmarks eneste cementproducent, at den første virksomhed herhjemme nu har foretaget en fuld konvertering til den CO2-reducerede cement.

- Udrulningen af FutureCEM er en vigtig del af vores roadmap for bæredygtig cementproduktion frem mod 2030, som ikke mindst arbejder hen imod en betydelig CO2-reduktion i vores produktion. Det er derfor glædeligt, at vi nu ser en kombination af både store betonproducenter og mindre spillere på markedet tage FutureCEM-teknologien til sig. Det betyder, at flere og flere betonproducenter får øjnene op for, at det er muligt at levere en CO2-reduceret betonløsning med samme styrke og kvaliteter som konventionel beton, lyder det fra salgsdirektør Brian Dürr fra Aalborg Portland.


Unicon – Første færdigbetonproducent klar med miljødeklareret beton
Dokumentation skal fremme de bæredygtige betonløsninger

Som den første producent af færdigbeton er Unicon klar med en produktspecifik miljøvaredeklaration (EPD) for en af sine standardbetoner, og der er flere på vej. Unicon vil nemlig udgive produkt EPD’er for en række af sine standardprodukter, så der er fuld dokumentation for de enkelte produkters miljøpåvirkning, ressourceforbrug, affaldsstrømme og genanvendelse fra vugge til grav. Netop øget dokumentation er et afgørende skridt mod at udbrede de CO2-reducerede betonløsninger i byggeriet.

Unicon har det seneste år lanceret en række CO2-reducerede standardbetoner med op til 25 procent lavere CO2-aftryk, som blandt andet består af den nye cementtype FutureCEM og bæredygtigt tilslagsmateriale i form af genbrugsbeton, der sparer jomfruelige råstoffer.

Trods den grønne omstilling af produktporteføljen ligger der fortsat en stor opgave i at udbrede de bæredygtige betonløsninger. Men det skal en øget dokumentation af Unicons nye standardbetoners miljøpåvirkning lave om på.

- Vi vil gøre det enkelt at bygge bæredygtigt med beton, og her spiller EPD’er en afgørende rolle i at dokumentere den reducerede miljøpåvirkning, som vi har opnået de seneste år. Vi er derfor glade for, at vi nu har fået godkendt og udgivet vores første fulde EPD af den uvildige tredjepart EPD Danmark. Men arbejdet fortsætter, og vi er i fuld gang med at få udgivet produkt EPD’er på en serie af vores standardbetoner, forklarer teknologi- og kvalitetschef Ib Bælum Jensen fra Unicon.

Unicon er første færdigbetonproducent til at udgive produktspecifikke EPD’er. Indtil nu har der kun eksisteret branche EPD’er, som Dansk Beton står bag. Unicons produkt EPD’er baseres på data fra virksomhedens egne fabrikker, som bliver målt og analyseret mod 25 parametre i grupperne miljøpåvirkning, ressourceforbrug, forurening, affaldsstrømme og genbrug. Der er nemlig tale om omfattende produkt EPD’er, som dokumenterer miljøpåvirkningen fra Unicons betoner fra vugge til grav.

Produkt EPD’er spiller en stadig mere væsentlig rolle i udbredelsen af de CO2-reducerede standardbetoner. Flere og flere bygherrer, rådgivere og arkitekter efterspørger dokumentation for byggematerialers miljøpåvirkning og tilvælger dem, som netop tilvejebringer dette.

Det skyldes ikke mindst, at der ligger en grundig livscyklusanalyse bag ved en produkt EPD, som dermed kan indgå i det samlede byggeris livscyklusvurdering (LCA). Herudover udløser valg af byggematerialer med EPD’er ekstra point ved opnåelsen af anerkendte bæredygtighedscertificeringer som DGNB, mens tilvalg af byggematerialer med en dokumenteret lavere miljøpåvirkning end gennemsnittet udløser yderligere point i forbindelse med bæredygtighedscertificeringen.

- Produktspecifikke EPD’er efterspørges i stigende grad i forbindelse med opførelsen af større byggeprojekter, og derfor vil vi være på forkant med markedet. Med udgivelsen af vores første produkt EPD forventer vi ligeledes, at der i fremtiden vil komme krav om EPD’er på beton i offentlige udbud, da vi nu har bevist, at det kan lade sig gøre at tilvejebringe verificeret dokumentation på området, uddyber Ib Bælum Jensen.

Med EPD Danmarks udgivelse af Unicons første produkt EPD er Unicon nu både godkendt og i stand til at lave projekt EPD’er til sine kunders konkrete projekter, hvor Unicon leverer betonen. For Unicons eget vedkommende kan EPD’erne også bruges til produktoptimering, da de grundige livscyklusanalyser giver et komplet overblik over produktets miljøpåvirkning i de forskellige lede.

- EPD’erne giver os mulighed for dels at servicere vores kunder endnu bedre med både produkt- og projektspecifikke EPD’er, men vi kan ligeledes bruge dem i vores videre arbejde med at udvikle vores bæredygtige løsninger yderligere, da vores nye EPD-generator, som Dansk Beton står bag, kan anvendes til at simulere forskellige scenarier. De bliver derfor et godt udgangspunkt for de næste skridt på vores vej mod en 50 procents CO2-reduktion i 2030, slutter Ib Bælum Jensen.

Unicons første produkt-EPD omhandler Passiv 25 MPa beton med RAPID cement. EPD-typen er vugge-til-grav og omfatter alle lede i produktets levetid – fra udvinding og produktion til transport, vedligeholdelse, nedbrydning og genanvendelse.


Nyheder og Indlæg om Beton


Seneste om Beton


Cookie-indstillinger