Beton

Beton - beton udmærker sig som byggemateriale da det er formbart under støbningen, har høj trykstyrke efter hærdningen og rigtig god vejrbestandighed. Ved at indstøbe armeringsjern øges trækstyrken markant. Det kaldes armeret beton. Denne egenskab udnyttes i bjælker af beton, da de uden armering knækker forholdsvist nemt. Beregn dit cementforbrug, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Beton:


DS Elcobyg A/S

Hadsundvej 8
DK-9500 Hobro
Tlf.: +45 96 57 26 57
E-mail: ds@ds-elcobyg.dk

www.ds-elcobyg.dk

Kompetencer: Betonelementer, Bjælker, Facadebeklædning, Sandwichpaneler, Søjler

Læs mere om DS Elcobyg A/S


Dansk Sprængnings Service

Tinkerupvej 18
3080 Tikøb
Tlf.: 21 48 15 85
E-mail: info@demolitions.dk

www.demolitions.dk

Kompetencer: Sprængning, offshore sprængninger, maritime sprængninger, sprængning til film og tv, sprængning i permafrost, is og frossen jord, sprængning af sten og klipper, biotop sprængning, sprængninger under vand, kontursprængning, afdækning før sprængning, sprængning ved jernbane, sprængning i stål, væltning af skorsten ved sprængning, sprængning til rørgennemføring/hultegning, sprængninger af bygninger og konstruktioner, miniblasting, sprængning af piloteringspæle, sprængning af beton, sprængning af jernkonstruktioner, sprængning af stormfældede træer og rødder, sprængning af natursten, sprængning og rydning af bambus

Læs mere om Dansk Sprængnings Service


H+H Nordics A/S

Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Tlf: +45 7024 0050

www.hplush.dk

Kompetencer: Beton, Porebeton

Læs mere om H+H Nordics A/S


Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Kompetencer: Betongulve, betonkonstruktioner, armeret beton, parkeringsdæk, klinkegulve, fugefri gulve, designgulve, entre gulve, vedligehold af gulve

Læs mere om Linotol Danmark


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Kompetencer: Materieludlejning, mandskabsudlejning, entreprenørmaskiner, minigraver, gravemaskiner, gummiged, motorbør, dumpere, betonarbejde, gartnerarbejde, værktøjsudlejning, vognmandskørsel

Læs mere om Rudersdal Udlejning ApS


Total Diamanten ApS

Lillemosevej 1, Stærkende
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 71 43 04
E-mail: mail@totaldiamanten.dk

web

kompetencer: Diamantboring, asfaltskæring, diamantskæring, wireskæring

Læs mere om Total Diamanten ApS


Velosit Danmark ApS

Krøyer Kielbergsvej 3, 3.th
8660 Skanderborg
Tlf.: 28 25 20 23
E-mail: kontakt@velosit.dk

www.velositdanmark.dk

Kompetencer: Betonrenovering, industrigulve, vandtætning, brorenovering, overfladebehandling

Læs mere om Velosit Danmark ApS


Vmb stålindustri ApS / VM Blandere

Munkbrovej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 22 50 99 38
​E-mail: jerryspoulsen@gmail.com​

www.vmblandere.dk

Kompetencer: Betonblandere, Blandemaskiner, Tvangsblandere, Siloer, Mørtelsiloer, Betonsiloer, fødesiloer, Gennemstrømsblandere, Elementstøttere, Forskallingsstøttere, Reparation & service, Baral transportbure til stillads understøtnings rør standard og kundetilpasset

Læs mere om Vmb stålindustri ApS / VM Blandere


Første betonproducent laver fuld konvertering til CO2-reduceret cement
Som den første betonproducent i Danmark har Dansk Mobil Beton foretaget en fuld konvertering til den CO2-reducerede cement FutureCEM, der er udviklet af Aalborg Portland. Det betyder, at Dansk Mobil Betons kunder fremover udelukkende vil modtage beton med op til 25 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med den konventionelle beton, de hidtil har produceret.

Når Dansk Mobil Beton fremover kører ud til danske byggepladser og private bygherrer for at blande og levere beton, vil en CO2-reduceret cement udgøre en af hovedingredienserne. Dansk Mobil Beton har således som første betonproducent i Danmark foretaget en fuld konvertering til cementtypen FutureCEM, der er udviklet af Aalborg Portland. FutureCEM har op til 30 procent lavere CO2-aftryk, når man sammenligner med konventionel grå cement.

Vi er stolte over at kunne være med til at gå forrest i forhold til at implementere den nye CO2-reducerende cementtype til gavn for byggebranchen og klimaet. Vi har længe arbejdet med flere bæredygtige initiativer i vores egen produktion, og derfor passer brugen af FutureCEM perfekt ind i vores profil, hvor vi gerne vil levere nogle mere bæredygtige betonløsninger. Vi oplever allerede nu en efterspørgsel, som kun ser ud til at stige fremadrettet, og vi er derfor glade for at kunne imødekomme behovet, siger Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton.

I den danske betonbranche er der ambitiøse mål om at reducere CO2-udslippet i de kommende år. Heriblandt Bæredygtig Beton Initiativet med et mål om en halvering af udledningen over de næste ti år. Aalborg Portland forventer, at FutureCEM i den kontekst vil spille en afgørende rolle, og derfor glæder det Danmarks eneste cementproducent, at den første virksomhed herhjemme nu har foretaget en fuld konvertering til den CO2-reducerede cement.

- Udrulningen af FutureCEM er en vigtig del af vores roadmap for bæredygtig cementproduktion frem mod 2030, som ikke mindst arbejder hen imod en betydelig CO2-reduktion i vores produktion. Det er derfor glædeligt, at vi nu ser en kombination af både store betonproducenter og mindre spillere på markedet tage FutureCEM-teknologien til sig. Det betyder, at flere og flere betonproducenter får øjnene op for, at det er muligt at levere en CO2-reduceret betonløsning med samme styrke og kvaliteter som konventionel beton, lyder det fra salgsdirektør Brian Dürr fra Aalborg Portland.


Unicon – Første færdigbetonproducent klar med miljødeklareret beton
Dokumentation skal fremme de bæredygtige betonløsninger

Som den første producent af færdigbeton er Unicon klar med en produktspecifik miljøvaredeklaration (EPD) for en af sine standardbetoner, og der er flere på vej. Unicon vil nemlig udgive produkt EPD’er for en række af sine standardprodukter, så der er fuld dokumentation for de enkelte produkters miljøpåvirkning, ressourceforbrug, affaldsstrømme og genanvendelse fra vugge til grav. Netop øget dokumentation er et afgørende skridt mod at udbrede de CO2-reducerede betonløsninger i byggeriet.

Unicon har det seneste år lanceret en række CO2-reducerede standardbetoner med op til 25 procent lavere CO2-aftryk, som blandt andet består af den nye cementtype FutureCEM og bæredygtigt tilslagsmateriale i form af genbrugsbeton, der sparer jomfruelige råstoffer.

Trods den grønne omstilling af produktporteføljen ligger der fortsat en stor opgave i at udbrede de bæredygtige betonløsninger. Men det skal en øget dokumentation af Unicons nye standardbetoners miljøpåvirkning lave om på.

- Vi vil gøre det enkelt at bygge bæredygtigt med beton, og her spiller EPD’er en afgørende rolle i at dokumentere den reducerede miljøpåvirkning, som vi har opnået de seneste år. Vi er derfor glade for, at vi nu har fået godkendt og udgivet vores første fulde EPD af den uvildige tredjepart EPD Danmark. Men arbejdet fortsætter, og vi er i fuld gang med at få udgivet produkt EPD’er på en serie af vores standardbetoner, forklarer teknologi- og kvalitetschef Ib Bælum Jensen fra Unicon.

Unicon er første færdigbetonproducent til at udgive produktspecifikke EPD’er. Indtil nu har der kun eksisteret branche EPD’er, som Dansk Beton står bag. Unicons produkt EPD’er baseres på data fra virksomhedens egne fabrikker, som bliver målt og analyseret mod 25 parametre i grupperne miljøpåvirkning, ressourceforbrug, forurening, affaldsstrømme og genbrug. Der er nemlig tale om omfattende produkt EPD’er, som dokumenterer miljøpåvirkningen fra Unicons betoner fra vugge til grav.

Produkt EPD’er spiller en stadig mere væsentlig rolle i udbredelsen af de CO2-reducerede standardbetoner. Flere og flere bygherrer, rådgivere og arkitekter efterspørger dokumentation for byggematerialers miljøpåvirkning og tilvælger dem, som netop tilvejebringer dette.

Det skyldes ikke mindst, at der ligger en grundig livscyklusanalyse bag ved en produkt EPD, som dermed kan indgå i det samlede byggeris livscyklusvurdering (LCA). Herudover udløser valg af byggematerialer med EPD’er ekstra point ved opnåelsen af anerkendte bæredygtighedscertificeringer som DGNB, mens tilvalg af byggematerialer med en dokumenteret lavere miljøpåvirkning end gennemsnittet udløser yderligere point i forbindelse med bæredygtighedscertificeringen.

- Produktspecifikke EPD’er efterspørges i stigende grad i forbindelse med opførelsen af større byggeprojekter, og derfor vil vi være på forkant med markedet. Med udgivelsen af vores første produkt EPD forventer vi ligeledes, at der i fremtiden vil komme krav om EPD’er på beton i offentlige udbud, da vi nu har bevist, at det kan lade sig gøre at tilvejebringe verificeret dokumentation på området, uddyber Ib Bælum Jensen.

Med EPD Danmarks udgivelse af Unicons første produkt EPD er Unicon nu både godkendt og i stand til at lave projekt EPD’er til sine kunders konkrete projekter, hvor Unicon leverer betonen. For Unicons eget vedkommende kan EPD’erne også bruges til produktoptimering, da de grundige livscyklusanalyser giver et komplet overblik over produktets miljøpåvirkning i de forskellige lede.

- EPD’erne giver os mulighed for dels at servicere vores kunder endnu bedre med både produkt- og projektspecifikke EPD’er, men vi kan ligeledes bruge dem i vores videre arbejde med at udvikle vores bæredygtige løsninger yderligere, da vores nye EPD-generator, som Dansk Beton står bag, kan anvendes til at simulere forskellige scenarier. De bliver derfor et godt udgangspunkt for de næste skridt på vores vej mod en 50 procents CO2-reduktion i 2030, slutter Ib Bælum Jensen.

Unicons første produkt-EPD omhandler Passiv 25 MPa beton med RAPID cement. EPD-typen er vugge-til-grav og omfatter alle lede i produktets levetid – fra udvinding og produktion til transport, vedligeholdelse, nedbrydning og genanvendelse.


Unicon – Danmarks største betonvirksomhed jubler over ny aftale
Med den nyligt indgåede aftale på Christiansborg fremskyndes indførelsen af et loft for CO2-udledning i byggeriet til 2023 for større byggerier. Den udvikling vækker ikke mindst glæde hos Unicon, som længe har advokeret for en bæredygtig revidering af bygningsreglementet. De skærpede CO2-krav kan nemlig bane vejen for, at allerede eksisterende CO2-reducerede betonløsninger bliver normen for de mange fremfor et tilvalg for de få.

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale, der sikrer indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023. Danmark får dermed nu en national strategi for bæredygtigt byggeri, som helt konkret indebærer, at nybyggeri større end 1.000 kvadratmeter ikke må udlede mere en 12 kg CO2 per kvadratmeter fra 2023, og at der fra 2025 vil blive stillet CO2-krav til nybyggeri generelt.

Den bæredygtige revidering af bygningsreglementet vækker ikke mindst glæde hos Unicon, som er landets største producent af færdigbeton:

- Vi har længe efterspurgt skærpede bæredygtighedskrav i bygningsreglementet såvel som i offentlige licitationer, da det er tiltag, som kan accelerere den bæredygtige udvikling i byggeriet. Vi er derfor glade for den nye aftale, der med sikkerhed vil kunne bidrage til en stigende efterspørgsel på de bæredygtige løsninger, som de seneste år er blevet udviklet og allerede ligger klar på hylderne, fortæller direktør Jan Søndergaard Hansen.

Unicon har det seneste år blandt andet testet den frivillige bæredygtighedsklasse og har lanceret en række bæredygtige løsninger, heriblandt CO2-reducerede standardbetoner med op til 25 procent lavere CO2-aftryk.

Ifølge Jan Søndergaard Hansen ligger der dog stadig en stor opgave i at gøre valg af bæredygtige betonløsninger til normen for de mange fremfor et tilvalg for de få, men det forventes indfasningen af CO2-krav i nybyggeri at kunne lave om på.

- Vi er allerede nu klar med de bæredygtige løsninger som fuldgode alternativer til de konventionelle. I dag er efterspørgslen på bæredygtige betonløsninger dog stort set begrænset til prestigeprojekterne i de større byer, men med de skærpede CO2-krav har vi mulighed for at kunne udbrede dem til alle afkroge af byggebranchen i hele landet fra 2023, så de grønne løsninger for alvor bliver det naturlige valg.

Med de seneste års store investeringer i produktudvikling og bæredygtige initiativer i hele værdikæden glæder Unicon sig ikke mindst også over aftalen fra et forretningsmæssigt synspunkt:

- Innovation er krævende og omkostningsfuldt, men vi tror på, at markedet i stigende grad vil efterspørge de bæredygtige løsninger – gerne før 2023. Beton er og bliver et grundelement i byggeriet, og derfor har vi også valgt at forpligte os til et mål om at reducere vores CO2-udledninger med 50 procent i 2030 samt udvikle nye løsninger, der kan understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet, forklarer Jan Søndergaard Hansen og fortsætter:

- Den målsætning deler vi desuden med resten af branchen gennem Bæredygtig Beton Initiativet, som blev etableret med formålet om at sikre, at betonbranchen forbliver en del af løsningen og bidrager til de nationale klimamål, slutter han.


Unicon klar med CO2-reduceret beton på hylderne
Beton med 25 % lavere CO2-aftryk som standard

Som den første og største producent af færdigbeton i Danmark er Unicon klar med et komplet standardsortiment af CO2-reducerede betoner. Den såkaldte UNI-Green beton har op til 25 % lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet. De nye varer på hylderne er første skridt på vejen mod mere bæredygtig betonproduktion og dermed mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

Unicon lancerer en lang række CO2-reducerede standardbetoner med op til 25 % lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet. De mere bæredygtige betonprodukter har dermed for alvor gjort sit indtog i Unicons standardsortiment for 2021 under navnet UNI-Green, og det er et vigtigt bidrag til den igangværende grønne omstilling i hele byggesektoren:

  • Vi vil være leverandør af beton til fremtidens bæredygtige byggeri, og vi ønsker at gøre det enkelt at bygge bæredygtigt med beton i hele landet. Det har vi nu taget det første store skridt imod ved at bringe CO2-reducerede betoner ind i vores standardsortiment, lyder det fra direktør Jan Søndergaard Hansen fra Unicon, som uddyber:
  • Bæredygtighed har ligget højt på Unicons dagsorden de seneste år med investeringer i forskning og udvikling af fremtidens beton med et lavere CO2-aftryk. En udvikling, som er foregået i tæt samarbejde med andre aktører i branchen og i forskningsmiljøet. Vi er derfor stolte af, at vi nu kan tilbyde et fuldt sortiment af CO2-reducerede betonprodukter, hvor der ikke er gået på kompromis med betonernes styrke, egenskaber og bearbejdelighed.

De nye CO2-reducerede standardprodukter er kun starten på en endnu mere bæredygtig produktportefølje hos Unicon. Med Unicons mange års erfaring samt teknologi og kompetencer på området er det allerede i dag muligt at sikre endnu større CO2-besparelser på projektbasis, hvis fremsynede bygherrer skulle efterspørge det:

  • Der er flere parametre, som vi kan skrue på for at opnå yderligere CO2-besparelser, der går endnu længere end de 25 %, forklarer Jan Søndergaard Hansen og fortsætter:
  • Vi har gennem flere år arbejdet for at flytte grænserne for, hvad der er muligt for at skabe mere bæredygtigt beton. Her er vi dybt afhængige af at indgå samarbejder med visionære bygherrer, entreprenører og rådgivere, der er klar til at gå nogle ekstra skridt – og det er netop den slags samarbejder om fyrtårnsprojekter, der nu har flyttet standarden i branchen. Dermed har vi sammen bidraget til at Danmark indfrier klimalovens ambitioner, og hos Unicon er vi klar til at tage de næste skridt.

Fremtidens beton er dermed klar til at flyde fra Unicons mange betonanlægning og ud til landets byggepladser. Tilbage står Jan Søndergaard Hansen med en forhåbning om, at den bæredygtige udvikling vil blive understøttet af skærpede bæredygtighedskrav i offentlige licitationer og på sigt i bygningsreglementet.

  • Innovation er krævende og omkostningsfuldt, men vi forventer, at markedet i stigende grad vil efterspørge de bæredygtige løsninger. Her kan de offentlige bygherrer spille en vigtig rolle i at sætte en bæredygtig retning med bæredygtighedskrav i offentlige udbud, ligesom en ændring af bygningsreglementet med krav om loft over CO2-indlejring i byggeriet vil understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet. Vi er klar med de bæredygtige løsninger som fuldgode alternativer til de konventionelle, slutter Jan Søndergaard Hansen.

Betonbranchen har gennem Bæredygtig Beton Initiativet sat sig et ambitiøst mål: Branchen skal reducere sin CO2-udledning med 50 % frem mod 2030. Målsætningen flugter med Unicons egne ambitioner, og med lanceringen af sine CO2-reducerede betoner er Danmarks førende producent af færdigbeton nu klar til at tage det første kvantespring mod at indfri sine egne og branchens ambitiøse klimamål.

Branchegennemsnittet for færdigbeton er beregnet på baggrund af fælles miljøvaredeklarationer for færdigbeton, som er lavet af brancheforeningen Dansk Beton.


FutureCem – Første betonstøbning med CO2-reduceret cement var hos Norrecco i Kolding
Nordisk Beton har udviklet en beton med CO2-reduceret cement fra Aalborg Portland, og har nu brugt den til at støbe et behandlingsareal på Norreccos affaldsanlæg i Kolding.

FutureCem er udviklet af Aalborg Portland Cementir Holding, og cementen er patenteret. FutureCem er netop kommet på markedet. Cementen er godkendt under den europæiske cement-standard EN 197. 

Brugen af FutureCem betød en besparelse på støbningen på ca. 4,5 ton CO2 i forhold til brug af normal cement.

Jens Rasmussen, direktør og ejer af Nordisk Beton, tilføjer:

Nordisk Beton har igennem længere tid interesseret sig for grøn og miljørigtig beton. Vi har pt. gang i flere forsøg med op til 75 procent genanvendt tilslag i betonen, som har vist positive resultater med en styrke på op til 35 MPa, hvor traditionel beton til husbygning har en styrke på ca. 25 MPa.”

Kristian Tværmose, afsætningsdirektør i Norrecco, siger:

Norrecco er glade for, at vi i forbindelse med udvidelse af behandlingsarealet i Kolding kunne støbe et delområde med denne nye, mere miljøvenlige beton, da vi har stort fokus på reduktion af vores eget CO2-aftryk. Såfremt erfaringerne er positive, vil vi også fremover anvende denne beton til planlagte nye behandlingsfaciliteter.

Rene F. Jespersen, Commercial Director i Aalborg Portland, siger:

Det er altid interessant, når nogen vil prøve tingene før de andre, så vi er glade for at Nordisk Beton og Norrecco har efterspurgt en grøn løsning og brugt FutureCem til en stor støbning, som er den første kommercielle anvendelse af produktet.


Unicon i førerposition – Først med genanvendelse af beton i industriel skala
Som de første i Danmark gør Unicon det til standard at erstatte jomfruelige tilslagsmaterialer med genbrugsbeton i industriel skala. Det cirkulære tiltag bliver standard i en lang række produkter uden meromkostninger og vil alene i år medføre en besparelse på 10.000 tons råmaterialer.

Unicon har de seneste år arbejdet intensivt med anvendelsen af genbrugsbeton, og landets førende producent og leverandør af færdigblandet beton bliver nu den første virksomhed i Danmark til at genanvende beton i storskala i en lang række standardprodukter.

Det cirkulære tiltag vil alene i 2020 medføre en besparelse på 10.000 tons råmaterialer foruden miljøbesparelser på både udvinding og transport. I 2021 forventes besparelserne på jomfruelige råmaterialer at være på mere end 20.000 tons, mens målet er at nå besparelser på 100.000 tons inden 2025 og mindst 200.000 i 2030.

- Der har været talt meget om genbrugsbeton de seneste år, men i praksis er det ikke særligt udbredt. Det ønsker vi at ændre på. Efter gode erfaringer fra en række udviklingsprojekter tager vi nu et stort skridt videre og gør genbrugsbeton til standard i en lang række af vores eksisterende produkter uden meromkostninger for vores kunder – og der er flere på vej, fortæller Casper Mathiasen, som er produktionsdirektør i Unicon, og fortsætter:

- Helt konkret erstatter vi op mod 20% af de jomfruelige råmaterialer i alle betoner i passivmiljøklasse. Og i alle ikke-konstruktive betoner kan vi erstatte med 100% genbrugt beton. Naturligvis uden at vi forringer kvaliteten af betonen. Ved at gøre genbrugsbeton til en hyldevare er vores ambition at skubbe hele byggebranchen i en grønnere og mere ressourceeffektiv retning.

Anvendelsen af genbrugsbeton i standardbetoner har været udrullet i Jylland siden marts, da initiativet startede som et pilotprojekt i samarbejde med Aarhus Kommune. Efter gode testresultater og tilbagemeldinger fra kunder udbredes initiativet altså nu til resten af landet.

Unicon har gennem årene bidraget til en række udviklingsprojekter inden for genbrugsbeton. Heriblandt med projekter som Sydhavns Genbrugscenter, der satte nye standarder for anvendelsen af genbrugsbeton i den danske byggesektor, og blandt andet derfor modtog projektet også Bæredygtig Beton Prisen i 2019.


Dansk Mobil Beton – Store prisforskelle på færdigblandet beton
Markedet for færdigblandet beton er præget af stor uigennemsigtighed og dermed markante forskelle på den pris, som kunden skal betale for sin beton

Det har man valgt at gøre op med hos Dansk Mobil Beton A/S.

De fleste vil nok tænke, at prisen på en kubikmeter færdigblandet beton er den oplagte parameter at bruge, når man sammenligner priser på tværs af de forskellige leverandører i Danmark. Dette er dog sjældent tilfældet, idet der som regel løber en lang række forskellige gebyrer og tillæg på, inden den endelig pris er opgjort, og her kan der være mange penge at spare, hvis man ser sig for.
Det er således ikke ualmindeligt, at den endelige pris på et læs beton kan variere med 40% eller mere, afhængig af hvilken producent, der vælges.

Kommer ofte som en overraskelse
Har man ikke en fast aftale hos en betonleverandør, kan det således ofte komme som en overraskelse, at den reelle pris tit ligger langt over det, som man forventer at skulle give for et læs beton baseret på prisen på en kubikmeter.

Netop alt for mange tillæg og gebyrer gør markedet uigennemskuelig, og dermed bliver det svært at sammenligne priser på tværs af leverandører, forklarer teknisk direktør Steen Madsen fra Dansk Mobil Beton A/S og fortsætter: Derfor har vi valgt at gøre op med de mange tillæg, og det betyder, at vi faktisk ofte får henvendelser fra kunder, som fortæller at de sparer 30, 40 – ja helt op til 50% på betonen i forhold til andre leverandører, når de handler hos os.

Stort set ingen tillæg
Der er to forklaringer herpå. For det første har vi skåret vores tillæg ned til et minimum, hvilket betyder, at du reelt kun kommer til at betale et tillæg ved ’lille læs’ under 5 m3 og ved forlænget byggepladstid – altså, hvis aflæsningen tager mere end 30 min.

Sidst men ikke mindst betyder vores produktionsmetode, hvor vi blander betonen direkte på byggepladsen, at du som kunde kun får leveret præcis den mængde beton, der skal bruges i den aktuelle støbning. Dermed betaler du kun for den mængde beton, som du bruger, og så slipper du jo i øvrigt også for et tillæg i forbindelse med bortkørsel af overskydende beton, slutter Steen Madsen med et smil.

 


Unicon vil bygge ny fabrik i Odense
Danmarks største betonproducent opfører en stor og moderne betonfabrik i Odense til erstatning for virksomhedens to eksisterende fabrikker i Højby og på Odense Havn.

- Vi har en strategi, der indebærer, at vi i de kommende 3-5 år vil investere et trecifret millionbeløb i at understøtte vores tilstedeværelse i Danmarks vækstpunkter. Det sker blandt andet ved at bygge nye, store og moderne fabrikker, og her er Odense vores første fokusområde vest for Storebælt, forklarer regionsdirektør Jan Søndergaard Hansen fra Unicon. – Vi vil i den forbindelse gerne takke Odense kommune for et godt og konstruktivt samarbejde i processen.  
 
Odense har været et strategisk knudepunkt for Unicon i en lang årrække, og det er da heller ikke tilfældigt, at det er her, at koncernen indleder sin ambitiøse investeringsplan:
 
- Vi tror på Odense som by og vækstområde. Her vil der ske en markant udvikling også i de kommende år blandt andet med store offentlige byggerier, ligesom vi også forventer vækst inden for det private byggeri, og med den nye fabrik er vores leverancer til både private og offentlige byggerier i Odense og på Fyn sikret i mange år fremefter, siger områdechef Per Franck Knudsen, der til daglig er produktionsansvarlig for Unicons fire fabrikker på Fyn, henholdsvis Glamsbjerg, Svendborg, Højby og Odense Havn.
 
Fordobling af timekapacitet
Den nye fabrik skal ligge i Tietgenbyen og udgør en investering på et stort tocifret millionbeløb. For de penge får Unicon en topmoderne betonfabrik med to store, uafhængige produktionslinjer med en samlet kapacitet på 160 kubikmeter beton i timen. Der er tale om to stk. 4000/6000 l blandere, og som noget nyt vil der være to udløb under hver blander, så blanderkapaciteten udnyttes bedre. Det betyder, at der kan parkeres fire store lastbiler under betonværket på samme tid. Herved fordobles Unicons timekapacitet i Odense, og netop timekapaciteten og ensartet betonkvalitet bliver helt afgørende ved fremtidens byggerier:
 
- For 20 år siden var en støbning på 80 kubikmeter en stor støbning. I dag kan en støbeopgave sagtens være 10 gange så stor, og det er således ikke sjældent, at vi skal levere 800 kubikmeter til en enkelt støbning. En fireakslet lastbil indeholder ca. syv kubikmeter beton, så der skal en del læs til. Her er det helt afgørende, at vi kan levere den ønskede mængde og kvalitet inden for en enkelt arbejdsdag, forklarer Per Franck Knudsen og fortsætter: - Vi forventer, at udviklingen i retning af større støbninger i en ensartet kvalitet og dermed krav om højere timekapacitet vil fortsætte. Det står vi godt rustet til med den nye fabrik.
 
Unicon forventer, at den nye fabrik står køreklar allerede om 13 måneder, dvs. primo 2018. Fabrikken vil alene beskæftige 30 medarbejdere - hertil kommer underleverandører. Unicons nuværende fabrikker i Odense Havn og i Højby vil blive nedlagt primo 2018, og derefter skal Unicons grund på 60.000 kvadratmeter i Højby sættes til salg


IBF Thermobeton er nem og hurtig isolering af undergulve, der bl.a. opfylder lydkrav til BR15
IBF Thermobeton anvendes til isolering af undergulve samt til afretning af terrændæk med pilhøjde. Er ligeledes perfekt til isolering af etageadskillelse samt opretning og udjævning af store niveauforskelle. Anvendes også som underlag for anhydrit flydemørtelgulve og pudslag

IBF Thermobeton opfylder bl.a. lydkravene til BR15.

IBF Thermobeton
• Et let materiale med lav densitet og høj styrke
• Nem at pumpe ud på svært tilgængelige steder og kan udlægges overalt
• Et tidsbesparende produkt som er nem at udlægge
• Blander og pumper polystyrenbeton med en kapacitet op til ca. 50 m3 i timen
• Undergulv i helstøbt areal, uden spild og kuldebro
• Lukket silo til kugler, ingen kugler på byggepladsen
• Egen påmonteret pumpe med letvægtsslanger
• Leveres i hele Danmark

IBF Thermobeton Mobil blander har alle materialer med og blander dem på stedet til polystyrenbeton, som derefter pumpes ind på byggepladsen og udlægges. Betonen er nem at pumpe ud på svært tilgængelige steder og kan udlægges overalt.

IBF opstiller mobil blanderen på pladsen og sørger for at thermobetonen pumpes ud på det angivne areal. IBF stiller ikke mandskab til rådighed for selve nivelleringen.

Yderligere information hos IBF Fabriksbeton, Produktchef Ole Jakobsen på tlf.: 9725 2266