Betonkonstruktioner

En betonkonstruktion (bærende) er bygninger, broer, dæmninger og haller - men en betonvej er ikke en betonkonstruktion, da den ikke er bærende. En bro eller bygning er som regel en betonkonstruktion, selvom broen/bygningen er beklædt med andre bygningsmaterialer. Beregn dit cementforbrug, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om betonkonstruktioner:


DS Elcobyg A/S

Hadsundvej 8
DK-9500 Hobro
Tlf.: +45 96 57 26 57
E-mail: ds@ds-elcobyg.dk

www.ds-elcobyg.dk

Kompetencer: Betonelementer, Bjælker, Facadebeklædning, Sandwichpaneler, Søjler

Læs mere om DS Elcobyg A/S


Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Kompetencer: Betongulve, betonkonstruktioner, armeret beton, parkeringsdæk, klinkegulve, fugefri gulve, designgulve, entre gulve, vedligehold af gulve

Læs mere om Linotol Danmark


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Peikko Danmark Aps

Hestehaven 21 N
5260 Odense S
Tel. +45 6611 1065
E-mail: dk-sales@peikko.com

www.peikko.dk

Kompetencer: Betonelementer, Bjælker, Søjler

Læs mere om Peikko Danmark Aps


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


Velosit Danmark ApS

Krøyer Kielbergsvej 3, 3.th
8660 Skanderborg
Tlf.: 28 25 20 23
E-mail: kontakt@velosit.dk

www.velositdanmark.dk

Kompetencer: Betonrenovering, industrigulve, vandtætning, brorenovering, overfladebehandling

Læs mere om Velosit Danmark ApS


Vmb stålindustri ApS / VM Blandere

Munkbrovej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 22 50 99 38
​E-mail: jerryspoulsen@gmail.com​

www.vmblandere.dk

Kompetencer: Betonblandere, Blandemaskiner, Tvangsblandere, Siloer, Mørtelsiloer, Betonsiloer, fødesiloer, Gennemstrømsblandere, Elementstøttere, Forskallingsstøttere, Reparation & service, Baral transportbure til stillads understøtnings rør standard og kundetilpasset

Læs mere om Vmb stålindustri ApS / VM Blandere


Mere viden om betonkonstruktioner:

Når man vælger en betonkonstruktion frem for andre konstruktionstyper som for eksempel en stål- eller trækonstruktion, lægges der vægt på lav pris, fleksibel formgivning, brandsikkerhed og gode lyddæmpende egenskaber. Desuden skal en stor konstruktionsvægt være acceptabel eller endog en direkte fordel af hensyn til stabiliteten.

En betonkonstruktion har normalt indstøbt et par volumenprocent armering i form af jernstænger. Disse stænger er afgørende for konstruktionens bæreevne, og konstruktøren skal sikre denne mod betonskader, der kan ødelægge den bærende armering. Dette gøres først og fremmest ved at udforme konstruktionen, så vand holdes væk fra betonen i så stort omfang som muligt. Betonkonstruktioner skal derfor enten inddækkes i et vandafvisende materiale eller udformes således, at vand bortledes hurtigst muligt, fx ved at alle overflader udføres med fald. I kystnære områder, eller hvor der tøsaltes, skal det sikres, at saltene kun kan komme i kontakt med konstruktionselementer udført af en særlig god beton. En konstruktion af jernbeton vil ofte have revner, der skyldes, at armeringen først begynder at optage trækkræfter, når armeringen er blevet forlænget mere, end betonen kan følge med til. For at imødegå dette og for at mindske nedbøjninger kan betonkonstruktioner udføres forspændt. I disse er der indlagt en speciel stærk armering, der inden sammenstøbningen med betonen er spændt op (som en elastik) og derved efter sammenstøbningen kan påføre betonen trykkræfter, der imødegår trækkræfterne og dermed forhindrer revnedannelse.


ZÜBLIN er klar til at byde på Nordhavnstunnellen
ZÜBLIN har udført det omfattende infrastrukturprojekt Nordhavnsvej med flotte resultater og opmærksomhed på materialeforbrug, arbejdsmiljø og aflevering til tiden. Nu melder virksomheden sig klar til næste del af projektet: Nordhavnstunnelen.

Erfaringerne fra Nordhavnsvej danner grundlag for ZÜBLINs arbrejde med Nordhavnstunnellen

Nordhavnsvej er et kæmpe projekt til 2,5 milliarder kroner, og det har krævet syv års arbejde at udføre broen og cut-and-covertunnelen, der nu forbinder Helsingørmotorvejen med Svanemøllehavnen. Bygherrerne i Vejdirektoratet og Københavns Kommune har i samarbejde med ZÜBLIN og en række andre parter arbejdet i fællesskab for at løse udfordringerne med kommunens største byggeprojekt til dato. Der har været mange hensyn at tage til omgivelserne, hvor hverdagstrafikken er afviklet, mens arbejdet med byggeri, fundering, armering og et omfattende gravearbejde er stået på. Ifølge Boris von Lübtow, der er Business Unit Manager hos ZÜBLIN Ground Engineering og ansvarlig for virksomhedens funderingsaktiviteter i Danmark, har ZÜBLIN lært en masse af opgaven, og samtidig opnået et succesfuldt samarbejde med alle de involverede. ”Nogle af de helt store udfordringer var arbejdet med at krydse travle veje og jernbanespor, hvor vi skulle planlægge og foretage arbejdet, så det passede nøjagtigt ind i den tidsramme, som var afsat til at holde lukket for trafik. Vi udviklede blandt andet nye tekniske løsninger, og bygherrens og vores samarbejde udviklede sig til et partnerskab, hvor vi sammen fandt de helt rigtige løsninger. Vi blev inddraget i designfasen, hvor vi kunne komme med forslag til justeringer, som sikrede optimering i forhold til både enkelte løsninger og det samlede projekt. Det var meget værdifuldt for begge parter og gav os gode erfaringer med offentligt-privat samarbejde,” siger han.

Meget større fokus på bæredygtighed i dag

ZÜBLIN er engageret i flere store infrastrukturprojekter rundt omkring i Europa, og denne erfaring benytter de naturligvis i deres nye projekter. Virksomhedens store organisation sikrer et fundament af viden, kompetencer og knowhow om moderne byggerier i beton med fokus på bæredygtighed. Ifølge Boris von Lübtow er der sket rigtig meget på området, siden de startede arbejdet med Nordhavnsvej for 10 år siden. ”Oprindeligt var det da med i tankerne for projektet, hvor vi kiggede på begrænsninger af materialespild og brug af cementtyper med lavere CO2-udledning. Vi har også fået anerkendelse for nogle af de resultater, vi har opnået med optimering af betonforbruget på Nordhavnsvej. Men i dag fylder bæredygtighed langt mere allerede fra udbudsfasen, hvor det bliver indtænkt og indregnet i projekter i et helt andet omfang. Vi kigger på alle dele og muligheder for optimering af for eksempel materialeforbrug og materialetyper med henblik på CO2-besparelser. Københavns Kommune er gået forrest med ambitioner om at blive en langt mere bæredygtig kommune, og hos ZÜBLIN har vi i dag også bæredygtighed som en del af vores værdigrundlag, som vi arbejder med at udøve i alle dele af vores virksomhed. Når det kommer til udbuddet af Nordhavnstunnelen og det specifikke fokus og krav til bæredygtighed, vil vi ud over vores egne ressourcer i høj grad inddrage lokale samarbejdspartnere, som vi har opnået kendskab og fortrolighed med igennem de seneste ti år. Igen vil der i mange tilfælde blive tale om partnerskaber, hvor vi sammen udvikler ideer til innovative løsninger,” forklarer han.

Andet nyt fra ZÜBLIN

Stor forståelse for den nye opgaves karakter og vigtigheden af et godt arbejdsmiljø

Den kommende Nordhavnstunnel, der omfatter et større tunnelprojekt på 1,4 km, bliver en anden type opgave end Nordhavnsvej, fordi meget af arbejdet foregår omkring og under vandet, forklarer Boris von Lübtow og tilføjer, at ZÜBLINs arbejde med projektet, hvis de vinder opgaven, vil være baseret på både deres organisation i Danmark og Tyskland samt internationale erfaringer og tekniske kompetencer. ”Det er klart, at vi har en god forståelse for opgavens karakter, ideerne i opgaven og logistikken i området. En del af arbejdet kommer til at foregå fra vandsiden, hvor vi i samarbejde med lokale partnere kan finde måder at reducere CO2-udledningen ved eksempelvis transporten af de store jordmængder. Dertil kommer bæredygtige løsninger i form af nye cementtyper og logistisk planlægning med udpræget brug af lean. Vi har også en meget kompromisløs tilgang til arbejdsmiljøet på vores opgaver, hvor vi arbejder intensivt med at sikre vores medarbejdere. Det handler meget om planlægning og hyppige møder, hvor vi opdaterer hinanden. Det foregår også via digitale værktøjer med deling af informationer på samarbejdsplatforme, som alle parter har adgang til. På Nordhavnsvejprojektet havde vi en periode på over 500 dage uden arbejdsulykker, hvilket vi er temmelig stolte af,” fortæller han.

Egenproduktion og opdateret viden om CO2-besparelser er blandt konkurrenceparametrene

Boris von Lübtow er klar over, at det er en åben konkurrence om Nordhavnstunnelen, som ZÜBLIN går ind til med åbne øjne og en ambition om at vinde – men intet er givet på forhånd. Det er et spørgsmål om ekspertise, erfaring og evne til at opfylde kravene til projektet. I dette tilfælde er det blandt andet målet om at lede trafik udenom tætte byområder og give en lettere forbindelse mellem dele af trafikken fra Nordsjælland og det nye boligområde i Nordhavn plus videre forbindelse herfra i fremtiden. Lige så vigtigt er målet om CO2-besparelser på selve byggeriet, der står på i en længere årrække: ”Derfor er det også vigtigt for os at vise, at vi har forståelse for udviklingen i vores branche som totalentreprenør på denne type projekter. Her kan vi bruge vores erfaring og store egenproduktion på mange områder, som er med til at sikre, at vi lever op til nutidens krav om begrænsning af CO2-udledning fra både selve arbejdet og brugen af materialer. Det føler vi os ganske klar til i dag på baggrund af vores store internationale organisation og erfaringen med det hidtidige samarbejde med en ambitiøs kommune på bæredygtighedsområdet som København.”

ZÜBLIN har også udført den nye M4 metro til Nordhavn, hvor virksomheden ligeledes holdt sig inden for de aftalte tidsrammer og også her passerede 500 dage uden arbejdsulykker flere gange. ZÜBLIN vandt tidligere på året Bæredygtig Beton Prisen for arbejdet med Orientkaj Metrostation på M4-linjen.


Nyt betonadditiv fra Master Builders Solutions gør det muligt at reducere CO2-udledningen betydeligt
Specialudviklet, styrkeforbedrende betonadditiv til både tidlig og sen styrkeudvikling

Master X-Seed STE gør det muligt at reducere CO2 -udslippet ved beton takket være en bedre udnyttelse af råmaterialerne

Master Builders Solutions®
lancerer det innovative hærdningsaccelererende betonadditiv Master X-Seed STE over hele Europa. Den nyudviklede hærdningsaccelerator forbedrer både tidlig og sen styrkeudvikling i beton. Den gør det muligt at fremstille robust beton med reduceret cementindhold, hvor en del af cementen erstattes af kalkfiller eller materialer med puzzolaneffekt. Master X-Seed STE hjælper kunderne med en hurtigere betonhærdning, samtidig med at det mindsker behovet for energikrævende varmebehandlinger. Det gør produktet til en perfekt løsning på problemet med at bevare trykstyrken ved brug af forskellige råmaterialer til betonfremstillingen. Det vil sige, at Master X-Seed STE ikke blot øger produktionsflowet, men også hjælper kunderne med at nå krævende bæredygtighedsmål som for eksempel reduktion af CO2-udslip. Den samtidige forbedring af både tidlig og sen styrke i betonen gør Master X-Seed STE til noget helt særligt i forhold til de øvrige løsninger på markedet.

Det er Master Builders Solutions mål at sørge for effektive og bæredygtige løsninger, der gør det muligt at fremstille CO2-optimeret beton af høj standard, når det gælder bearbejdelighed, konsistensbevarende egenskaber og styrke. Det nyudviklede hærdningsaccelererende additiv er baseret på Master X-Seeds unikke krystaldannelsesteknologi (C-S-H), som giver en uovertruffen forbedring af cementhydratiseringen og gør det muligt at reducere det totale cementindhold.

”Med Master X-Seed STE kan mængden af cement reduceres til et minimum og erstattes med op til 15 % kalkfiller. Det reducerer hydratiseringsvarmen og CO2-udslippet betydeligt ved betonfremstilling”, forklarer dr. Oliver Mazanec, Head of Product Management hos Master Builders Solutions. ”Den enestående mekanisme opretholder samme styrkeudvikling i betonen, selv om den fremstilles med alternative råmaterialer.”

De umiddelbare fordele ved Master X-Seed STE’s hærdningsaccelererende egenskaber er blandt andet de fleksible anvendelsesmuligheder og større sikkerhed for styrke. Produktet gør det muligt at fjerne og genbruge formudstyr tidligere. Derved forbedres produktionseffektiviteten og byggetempoet både ved opgaver med færdigstøbte elementer og med færdigbeton.

Master X-Seed STE er det perfekte valg til større betonkonstruktioner, hvor det er afgørende, at varmen ved hydratisering forbliver lav under betonhærdningen.


Teknologisk Institut – Arkitektonisk design afprøvet som 3D betonprint
Eksempel på 3D printet betonkonstruktion er netop blevet opstillet i Aarhus Havn

Et af de første eksempler på 3D printet beton herhjemme kan nu ses ved Dome of Visions i Aarhus Havn. Her har Kim Utzon Arkitekter, Teknologisk Institut og NCC Danmark A/S designet, produceret og samlet en 3D printet betonkonstruktion, som skal være med til at udforske byggebranchens muligheder for at udnytte den nye teknologi.

- Vi er i gang med at afprøve de muligheder, som 3D print kan tilføre byggeriet. Gennem projektet har vi afprøvet nogle af de nye arkitektoniske designfriheder og udtryk som 3D printet beton giver. Samtidig er der blevet indhentet erfaringer med både printerteknologien og materialesammensætning. Der er også opnået erfaringer med at overføre et digitalt design direkte til produktionen af betonelementerne, siger faglig leder Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut.

Projektet har fokuseret på at udforske mulighederne ved efterspænding af 3D-printede konstruktioner. Således er konstruktionen sammensat af flere 3D-printede elementer som er blevet efterspændt på stedet. Dette princip giver muligheder for at skabe stærke konstruktioner med et minimalt materialeforbrug. Konstruktionen udgør en del af en større buekonstruktion, der i sin nuværende udformning fungerer som urbane møbler. Elementerne er blevet printet på en 3D betonprinter i Betonlaboratoriet på Teknologisk Institut.

Deltagerne i projektet ser 3D betonprint som en mulighed for at indføre automatisering, hvor digitale data kan overføres til robotter og 3D printere, ude på byggepladserne.

- Det har i mange år knebet med at øge produktiviteten i byggeriet. Det kan en automatiseret produktion lave om på. I NCC ser vi et potentiale i, at dele af byggeriet produceres automatisk af robotter, mens andre udføres manuelt, og her er 3D printet beton en af flere muligheder, siger Anders Kudsk områdechef Koncepter og Innovation, NCC Danmark A/S.

Mens 3D-print teknologien giver nye formmæssige muligheder, er det vanskeligt at kombinere teknologien med traditionel placering af armeringsjern. Men i stedet kan efterspændingsteknologien give nogle nye muligheder for at forstærke og sammenstille de printede betonelementer på nye, interessante måder.

Et kendt eksempel på en formmæssigt interessant efterspændt betonkonstruktion er de ekspressive skaller på Sydney Operaen. Efterspændingsteknologien kan minimere behovet for den traditionelle jernarmering, hvilket der søges nye løsninger på i forbindelse med 3D-printede konstruktioner.

Der er rejsegilde på konstruktionen ved Dome of Visions, Inge Lehmanns Gade, Pier 2, Aarhus Havn, torsdag d. 7. september kl. 13-15


Dansk Mobil Beton – Stor fremgang for miljøvenlig betonleverandør
Hos Dansk Mobil Beton ser man lyst på fremtiden og oplever for tiden stor fremgang i efterspørgslen efter beton produceret direkte på byggepladsen

Både økonomisk og miljømæssigt er der en klar fordel ved at producere betonen på pladsen og det har kunderne efterhånden fået øjnene op for, forklarer ejer af Dansk Mobil beton, Steen Madsen.

Princippet bag virksomheden er reelt et betonværk bag på en lastbil, der medbringer alle råmaterialer til betonen og først starter blandingen på selve byggepladsen. Det betyder, at betonen er helt frisk, når den afleveres og at der kun produceres præcist den mængde beton, som der er behov for. Hverken mere eller mindre.

Dette indebærer en økonomisk fordel for kunden, der sparer penge ved kun at få leveret præcis den mængde beton, der skal bruges. Rent miljømæssigt handler det bl.a. om at minimere produktionen af beton, så man reducerer spild i form af overskydende beton, der efterfølgende skal køres til deponering på genbrugspladsen. Dermed undgås en dobbelt miljøbelastning med spild af råvarer og ekstra kørsel til og fra genbrugspladsen.
I modsætning til konventionelle producenter har vi desuden også meget let ved at anvende genbrugsmaterialer (f.eks. knust beton eller tegl) i produktionen, hvilket er vigtigt i produktionen af såkaldt ’grøn beton’, der er betegnelsen for beton, der fra blanding af betonen til nedrivning af bygværket belaster miljøet mindre end traditionel beton. Et endnu helt nyt marked i Danmark, som vi forventer os meget af, uddyber Steen Madsen.

Virksomheden har eksisteret siden 2011 under forskellige ejere, og er den eneste leverandør af beton fra mobile mixere i Danmark. I foråret 2016 blev virksomheden overtaget af entreprenør Steen Madsen og siden er det gået stærkt. Det betyder bl.a., at nye mixere er på vej for at kunne imødekomme den øgede efterspørgsel og i forlængelse heraf, skifter virksomheden nu ejerform til aktieselskab.

Ny administrerende direktør bliver Ole Keinicke Christensen, der samtidig indtræder som partner og medejer af virksomheden.

Ole Keinicke Christensen kommer med end 20 års erfaring bl.a. fra telebranchen og den finansielle sektor og driver i dag rådgivningsvirksomheden Uplevel, der gennem længere tid har været tilknyttet Dansk Mobil Beton på konsulentbasis. På den måde har Ole været medvirkende til at skabe den vækst, vi ser i dag, fortæller Steen Madsen. Derfor var det naturligt, at tilbyde Ole at indtræde i virksomheden i forbindelse med den nye ejerform.

Hovedkontoret forbliver i Borup ved Køge, hvorfra virksomheden i dag dækker det meste af Sjælland, men planen er, at vi i takt med at flåden af mobile mixere vokser, vil etablere os flere steder i landet, slutter Steen Madsen.


IBF – Når BETON og natur mødes …
- ved den nye motorvej i Silkeborg

Broen over Gudenåen har med dens bropiller, der folder sig ud som fingre i vandet, et let og svævende udtryk. Sti- og faunabroerne, der er opført som buebroer, giver en dramatisk men også smuk oplevelse, når trafikken på motorvejen møder dem. Eksempler på, hvor fint det kan gøres, når BETON og natur mødes.

I forbindelse med etablering af den nye motorvej i Silkeborg, har IBF leveret beton til landskabsbroerne over bl.a. Gudenåen og Gubsø, faunapassage og cykelbro fra dyrehaven. Derudover betonvægge langs motorvej samt overdækning og bro ved Gødvad Bakke.

Lidt om ”al den beton”
Til etablering af Spunsen, som er gravet ned i forlængelse af broen ved Oslovej, på en 300 m lang strækning, er der total set leveret 40.000 m3 beton. For at sætte det lidt i perspektiv, så er der sendt over 3.500 vognlæs alene til denne del af motorvejsprojektet. Bundpladen er forankret for at kunne holde for vandtrykket fra undergrunden, så kørebanen ikke bliver oversvømmet. Betonen som er anvendt i midtervæggen er brandsikret. Den overdækkede del hviler på nedrammede pæle på bagsiden af stålspunsen. Dette sikrer, at loftet er båret uafhængig af spunsen, såfremt denne skulle ’smelte’ ved en meget kraftig brand.

Byggeriet af den overdækkede motorvej er teknisk set mere udfordrende end resten af motorvejen. Både fordi overdækningen skal bæres af sine egne betonpæle, ikke af spunsvæggene - og fordi motorvejen på netop dette sted ligger under det naturlige grundvandsspejl. Grundvandsspejlets placering betyder også, at omkring 1 kilometer af den nedgravede motorvej, inklusiv de 300 overdækkede meter, skal være helt vandtæt, så kørebanerne ikke bliver oversvømmet af grundvand. Til dette har IBF leveret beton tilpasset denne komplicerede opgave.

Til landskabsbroen ved Gudenåen, som er ca. 350 m lang, er der leveret ca 14.000 m3 beton. Arbejdet foregik fra en midlertidig bro, der var lavet på fundamentet af 2.000 træstammer, som var banket ned i den bløde åbund. Via denne interimistiske bro, blev betonen til bundfundamenterne leveret.
Betonen som bærer søjlerne på åens bund, blev pumpet ned i 15 meter dybe nedbankede rør. Disse rør blev efterfølgende fyldt med en speciel beton til undervandsstøbning, iblandet et antiudvaskningsmiddel, der sørgede for at åen ikke blev forurenet af cementslam. Da betonens vægtfylde gjorde det umuligt, at sige hvor meget den endelige mængde ville lyde på, blev al beton pumpet ned i rørene i tæt radiokontakt med en dykker.

Faunabroen i dyrehaven lægger sig skråt mellem en meget høj skråning på den nordlige side og en noget lavere skråning på den sydlige side, mens faunabroen ved Nyløkkevej lægger sig mellem to mindre skråninger. Dette har naturligvis også resulteret i en vis forskel i de to broers spænd og buernes krumning.
Det altafgørende til støbning af Danmarks største enkeltstående brobetonleverance på land, var leveringssikkerhed og hastighed. Med IBF’s store kapacitet, vognpark og personale kunne det lade sig gøre at levere næsten 4.000 m3 beton på 36 timer.

Søjlerne der bærer broen over Gubsø er lavet af en specielt udviklet letflydende beton, der med sine egenskaber gjorde det muligt at støbe de høje søjler parvis, uden vibrering og som efter afforskalling stod glat og uden lufthuller.

I alt er der anvendt mere end 5.500 vognlæs IBF beton til de samlede projekter.