Betonkonstruktioner

Betonkonstruktioner

En betonkonstruktion (bærende) er bygninger, broer, dæmninger og haller – men en betonvej er ikke en betonkonstruktion, da den ikke er bærende. En bro eller bygning er som regel en betonkonstruktion, selvom broen/bygningen er beklædt med andre bygningsmaterialer.

Leverandører af Betonkonstruktioner:

DS Elcobyg A/S

Hadsundvej 8
DK-9500 Hobro
Tlf.: +45 96 57 26 57
E-mail: ds@ds-elcobyg.dk

www.ds-elcobyg.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Oranje Beton A/S

Frøjkvej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 31 33
E-mail: mail@oranje.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Total Diamanten ApS

Lillemosevej 1, Stærkende
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 71 43 04
E-mail: mail@totaldiamanten.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Vmb stålindustri ApS / VM Blandere

Munkbrovej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 22 50 99 38
​E-mail: jerryspoulsen@gmail.com​

www.vmblandere.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om betonkonstruktioner:

Når man vælger en betonkonstruktion frem for andre konstruktionstyper som for eksempel en stål- eller trækonstruktion, lægges der vægt på lav pris, fleksibel formgivning, brandsikkerhed og gode lyddæmpende egenskaber. Desuden skal en stor konstruktionsvægt være acceptabel eller endog en direkte fordel af hensyn til stabiliteten.

En betonkonstruktion har normalt indstøbt et par volumenprocent armering i form af jernstænger. Disse stænger er afgørende for konstruktionens bæreevne. Konstruktøren skal sikre denne mod betonskader, der kan ødelægge den bærende armering. Dette gøres først og fremmest ved at udforme konstruktionen, så vand holdes væk fra betonen i så stort omfang som muligt. Betonkonstruktioner skal derfor enten inddækkes i et vandafvisende materiale eller udformes således, at vand bortledes hurtigst muligt. Dette ved at alle overflader udføres med fald. I kystnære områder, eller hvor der tøsaltes, skal det sikres, at saltene kun kan komme i kontakt med konstruktionselementer udført af en særlig god beton. En konstruktion af jernbeton vil ofte have revner, der skyldes, at armeringen først begynder at optage trækkræfter. Det sker når armeringen er blevet forlænget mere, end betonen kan følge med til. For at imødegå dette og for at mindske nedbøjninger kan betonkonstruktioner udføres forspændt. I disse er der indlagt en speciel stærk armering, der inden sammenstøbningen med betonen er spændt op (som en elastik). Og derved efter sammenstøbningen kan påføre betonen trykkræfter, der imødegår trækkræfterne og dermed forhindrer revnedannelse.

Beregn dit cementforbrug, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden


ZÜBLIN er klar til at byde på Nordhavnstunnellen
ZÜBLIN har udført det omfattende infrastrukturprojekt Nordhavnsvej med flotte resultater og opmærksomhed på materialeforbrug, arbejdsmiljø og aflevering til tiden. Nu melder virksomheden sig klar til næste del af projektet: Nordhavnstunnelen.

Erfaringerne fra Nordhavnsvej danner grundlag for ZÜBLINs arbrejde med Nordhavnstunnellen

Nordhavnsvej er et kæmpe projekt til 2,5 milliarder kroner, og det har krævet syv års arbejde at udføre broen og cut-and-covertunnelen, der nu forbinder Helsingørmotorvejen med Svanemøllehavnen. Bygherrerne i Vejdirektoratet og Københavns Kommune har i samarbejde med ZÜBLIN og en række andre parter arbejdet i fællesskab for at løse udfordringerne med kommunens største byggeprojekt til dato. Der har været mange hensyn at tage til omgivelserne, hvor hverdagstrafikken er afviklet, mens arbejdet med byggeri, fundering, armering og et omfattende gravearbejde er stået på. Ifølge Boris von Lübtow, der er Business Unit Manager hos ZÜBLIN Ground Engineering og ansvarlig for virksomhedens funderingsaktiviteter i Danmark, har ZÜBLIN lært en masse af opgaven, og samtidig opnået et succesfuldt samarbejde med alle de involverede. ”Nogle af de helt store udfordringer var arbejdet med at krydse travle veje og jernbanespor, hvor vi skulle planlægge og foretage arbejdet, så det passede nøjagtigt ind i den tidsramme, som var afsat til at holde lukket for trafik. Vi udviklede blandt andet nye tekniske løsninger, og bygherrens og vores samarbejde udviklede sig til et partnerskab, hvor vi sammen fandt de helt rigtige løsninger. Vi blev inddraget i designfasen, hvor vi kunne komme med forslag til justeringer, som sikrede optimering i forhold til både enkelte løsninger og det samlede projekt. Det var meget værdifuldt for begge parter og gav os gode erfaringer med offentligt-privat samarbejde,” siger han.

Meget større fokus på bæredygtighed i dag

ZÜBLIN er engageret i flere store infrastrukturprojekter rundt omkring i Europa, og denne erfaring benytter de naturligvis i deres nye projekter. Virksomhedens store organisation sikrer et fundament af viden, kompetencer og knowhow om moderne byggerier i beton med fokus på bæredygtighed. Ifølge Boris von Lübtow er der sket rigtig meget på området, siden de startede arbejdet med Nordhavnsvej for 10 år siden. ”Oprindeligt var det da med i tankerne for projektet, hvor vi kiggede på begrænsninger af materialespild og brug af cementtyper med lavere CO2-udledning. Vi har også fået anerkendelse for nogle af de resultater, vi har opnået med optimering af betonforbruget på Nordhavnsvej. Men i dag fylder bæredygtighed langt mere allerede fra udbudsfasen, hvor det bliver indtænkt og indregnet i projekter i et helt andet omfang. Vi kigger på alle dele og muligheder for optimering af for eksempel materialeforbrug og materialetyper med henblik på CO2-besparelser. Københavns Kommune er gået forrest med ambitioner om at blive en langt mere bæredygtig kommune, og hos ZÜBLIN har vi i dag også bæredygtighed som en del af vores værdigrundlag, som vi arbejder med at udøve i alle dele af vores virksomhed. Når det kommer til udbuddet af Nordhavnstunnelen og det specifikke fokus og krav til bæredygtighed, vil vi ud over vores egne ressourcer i høj grad inddrage lokale samarbejdspartnere, som vi har opnået kendskab og fortrolighed med igennem de seneste ti år. Igen vil der i mange tilfælde blive tale om partnerskaber, hvor vi sammen udvikler ideer til innovative løsninger,” forklarer han.

Andet nyt fra ZÜBLIN

Stor forståelse for den nye opgaves karakter og vigtigheden af et godt arbejdsmiljø

Den kommende Nordhavnstunnel, der omfatter et større tunnelprojekt på 1,4 km, bliver en anden type opgave end Nordhavnsvej, fordi meget af arbejdet foregår omkring og under vandet, forklarer Boris von Lübtow og tilføjer, at ZÜBLINs arbejde med projektet, hvis de vinder opgaven, vil være baseret på både deres organisation i Danmark og Tyskland samt internationale erfaringer og tekniske kompetencer. ”Det er klart, at vi har en god forståelse for opgavens karakter, ideerne i opgaven og logistikken i området. En del af arbejdet kommer til at foregå fra vandsiden, hvor vi i samarbejde med lokale partnere kan finde måder at reducere CO2-udledningen ved eksempelvis transporten af de store jordmængder. Dertil kommer bæredygtige løsninger i form af nye cementtyper og logistisk planlægning med udpræget brug af lean. Vi har også en meget kompromisløs tilgang til arbejdsmiljøet på vores opgaver, hvor vi arbejder intensivt med at sikre vores medarbejdere. Det handler meget om planlægning og hyppige møder, hvor vi opdaterer hinanden. Det foregår også via digitale værktøjer med deling af informationer på samarbejdsplatforme, som alle parter har adgang til. På Nordhavnsvejprojektet havde vi en periode på over 500 dage uden arbejdsulykker, hvilket vi er temmelig stolte af,” fortæller han.

Egenproduktion og opdateret viden om CO2-besparelser er blandt konkurrenceparametrene

Boris von Lübtow er klar over, at det er en åben konkurrence om Nordhavnstunnelen, som ZÜBLIN går ind til med åbne øjne og en ambition om at vinde – men intet er givet på forhånd. Det er et spørgsmål om ekspertise, erfaring og evne til at opfylde kravene til projektet. I dette tilfælde er det blandt andet målet om at lede trafik udenom tætte byområder og give en lettere forbindelse mellem dele af trafikken fra Nordsjælland og det nye boligområde i Nordhavn plus videre forbindelse herfra i fremtiden. Lige så vigtigt er målet om CO2-besparelser på selve byggeriet, der står på i en længere årrække: ”Derfor er det også vigtigt for os at vise, at vi har forståelse for udviklingen i vores branche som totalentreprenør på denne type projekter. Her kan vi bruge vores erfaring og store egenproduktion på mange områder, som er med til at sikre, at vi lever op til nutidens krav om begrænsning af CO2-udledning fra både selve arbejdet og brugen af materialer. Det føler vi os ganske klar til i dag på baggrund af vores store internationale organisation og erfaringen med det hidtidige samarbejde med en ambitiøs kommune på bæredygtighedsområdet som København.”

ZÜBLIN har også udført den nye M4 metro til Nordhavn, hvor virksomheden ligeledes holdt sig inden for de aftalte tidsrammer og også her passerede 500 dage uden arbejdsulykker flere gange. ZÜBLIN vandt tidligere på året Bæredygtig Beton Prisen for arbejdet med Orientkaj Metrostation på M4-linjen.


Nyt betonadditiv fra Master Builders Solutions gør det muligt at reducere CO2-udledningen betydeligt
Specialudviklet, styrkeforbedrende betonadditiv til både tidlig og sen styrkeudvikling

Master X-Seed STE gør det muligt at reducere CO2 -udslippet ved beton takket være en bedre udnyttelse af råmaterialerne

Master Builders Solutions®
lancerer det innovative hærdningsaccelererende betonadditiv Master X-Seed STE over hele Europa. Den nyudviklede hærdningsaccelerator forbedrer både tidlig og sen styrkeudvikling i beton. Den gør det muligt at fremstille robust beton med reduceret cementindhold, hvor en del af cementen erstattes af kalkfiller eller materialer med puzzolaneffekt. Master X-Seed STE hjælper kunderne med en hurtigere betonhærdning, samtidig med at det mindsker behovet for energikrævende varmebehandlinger. Det gør produktet til en perfekt løsning på problemet med at bevare trykstyrken ved brug af forskellige råmaterialer til betonfremstillingen. Det vil sige, at Master X-Seed STE ikke blot øger produktionsflowet, men også hjælper kunderne med at nå krævende bæredygtighedsmål som for eksempel reduktion af CO2-udslip. Den samtidige forbedring af både tidlig og sen styrke i betonen gør Master X-Seed STE til noget helt særligt i forhold til de øvrige løsninger på markedet.

Det er Master Builders Solutions mål at sørge for effektive og bæredygtige løsninger, der gør det muligt at fremstille CO2-optimeret beton af høj standard, når det gælder bearbejdelighed, konsistensbevarende egenskaber og styrke. Det nyudviklede hærdningsaccelererende additiv er baseret på Master X-Seeds unikke krystaldannelsesteknologi (C-S-H), som giver en uovertruffen forbedring af cementhydratiseringen og gør det muligt at reducere det totale cementindhold.

”Med Master X-Seed STE kan mængden af cement reduceres til et minimum og erstattes med op til 15 % kalkfiller. Det reducerer hydratiseringsvarmen og CO2-udslippet betydeligt ved betonfremstilling”, forklarer dr. Oliver Mazanec, Head of Product Management hos Master Builders Solutions. ”Den enestående mekanisme opretholder samme styrkeudvikling i betonen, selv om den fremstilles med alternative råmaterialer.”

De umiddelbare fordele ved Master X-Seed STE’s hærdningsaccelererende egenskaber er blandt andet de fleksible anvendelsesmuligheder og større sikkerhed for styrke. Produktet gør det muligt at fjerne og genbruge formudstyr tidligere. Derved forbedres produktionseffektiviteten og byggetempoet både ved opgaver med færdigstøbte elementer og med færdigbeton.

Master X-Seed STE er det perfekte valg til større betonkonstruktioner, hvor det er afgørende, at varmen ved hydratisering forbliver lav under betonhærdningen.Cookie-indstillinger