Borede fundamenter

Borede fundamenter

Borede fundamenter, også kendt som pælefundering eller pæler, er en type fundamentkonstruktion, der bruges til at understøtte bygningsstrukturer og overføre deres vægt og belastninger til den underliggende jord eller klippe.

De bruges typisk i situationer, hvor jordforholdene ikke er egnede til mere traditionelle fundamentmetoder som betonblokke eller stribefundamenter. De kan anvendes i en række byggeprojekter, herunder høje bygninger, broer, industrielle konstruktioner og offshoreplatforme.

Fordelene ved borede fundamenter inkluderer deres evne til at håndtere store vertikale og laterale belastninger, deres modstandsdygtighed over for jordbevægelser. Også deres evne til at arbejde i forskellige jordtyper og underjordiske forhold. Det er vigtigt at udføre geotekniske undersøgelser og konsultere ingeniører for at bestemme den bedste fundamenttype til et specifikt byggeprojekt og sikre korrekt dimensionering og installation af borede fundamenter

Leverandører af Borede fundamenter:

Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Fyns Grundvandssænkning og Brøndboring ApS

Erholmvej 16
5560 Aarup
Tlf.: 64 45 11 61
E-mail: fgs@njgs.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

GeoPile ApS

Snedkervej 39
6740 Bramming
Tlf.: 82 82 30 40
E-mail: info@geopile.dk

www.geopile.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Nipa ApS


Ellehaven 11
5690 Tommerup
Tlf.: 64 75 14 08
E-mail: info@nipa.dk

www.nipa.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Borede fundamenter involverer følgende processer:

  1. Borning: En boremaskine med passende boreudstyr og værktøjer bruges til at bore lodrette huller ned i jorden eller klippen under bygningsstrukturen. Borehullerne kan have forskellige diametre og dybder afhængigt af belastningen og jordforholdene.
  2. Fjernelse af boreaffald: Under boringen fjernes jord, klippe og boreaffald fra borehullerne ved hjælp af passende metoder som boremudder, sugning eller andre teknikker for at opretholde klarheden og stabiliteten af ​​borehullet.
  3. Armering: Efter boringen er afsluttet, indsættes armeringsstænger i borehullerne. Armeringsstængerne kan være af forskellige typer og diametre afhængigt af konstruktionens krav og belastninger. Armeringen forankres normalt i den eksisterende jord eller klippe under borehullet.
  4. Betonpåfyldning: Efter at armeringen er placeret, fyldes borehullerne med beton ved hjælp af en passende metode som pumpning, vibration eller manuel påfyldning. Betonen fyldes gradvist og komprimeres for at sikre en tæt og holdbar pælkonstruktion.
  5. Efterbehandling: Efter betonen er hærdet, kan der udføres efterbehandlingsarbejde som skæring, udjævning og påføring af overfladebehandlinger. Dette er på pælene for at sikre ønsket udseende og beskyttelse.

Fundamentet lagt til nyt bæredygtigt bofællesskab i Farum – Bæredygtigt L- element skar en tredjedel af byggetiden
De første fundamenter er nu støbt til Farums nye bæredygtige bofællesskab, Stavnsholthave.
RF Beton har skåret sin leveringstid på fundamenterne ned med en tredjedel i projektet, alene ved brug af EPS L-elementer fra Sundolitt, også kaldet Grøn Standard.

Mens hele verden taler om mere bæredygtigt byggeri, gør man noget ved det i Farum.

Her opføres i øjeblikket et nyt bæredygtigt bofælleskab, i alt 25 boliger i størrelsen fra 85 m2 til 133 m2.

I øjeblikket pågår opbygningen af boligerne på den naturnære grund, hvor boligernes ydervægge opføres i træelementer. I kulissen smiler RF Beton, der i byggeriets første fase har skåret en tredjedel af leveringstiden på byggeriets fundament - og sparet betydelige mængder CO2 ved besparelser på byggematerialer.

"Jeg tænkte, det umuligt kunne passe, at jeg kunne skære så meget af vores arbejdstid og materialeforbrug. Men beregningerne holdt stik. Vi skal holde op med at være så konservative i byggebranchen," siger Nikolaj Borchers, der er daglig leder hos RF Beton, byggefirmaet, der støber fundamenterne i Stavnsholthave.

Han og medarbejderne er nu færdige med de første fundamenter og er overraskede over sidegevinsten ved at bruge Grøn Standard L-elementerne, der ud over at skære byggeriets CO2 aftryk betragteligt også har fjernet et utal af tunge og uhåndterlige løft på byggepladsen - En side gevinst, som man slet ikke havde jagtet.


PP Nordica har leveret bæredygtige fiberarmeringsløsninger til projektet. Elias Isak, chef for bæredygtighed og kommunikation hos PP Nordica fortæller om deres levering til projektet:

"På baggrund af de tekniske beregninger fra PPCD Ingeniører har vi leveret fiberarmering til stribefundamenterne. Det har resulteret i en markant reduktion af den konventionelle stålarmering til fordel for både arbejdsmiljø, projektomkostninger og miljøet. Det er et privilegie at få mulighed for at bidrage til et byggeri som dette, der i vores optik er fundamentalt for fremtidens bæredygtige byggeri." 

Det bæredygtige bofællesskab i Farum forventes at stå klar til indflytning i foråret 2022.

Få flere oplysninger ved at kontakte Sundolitts projektkonsulent Kasper Ekknud på kasper.ekknud@sundolitt.com eller 22 57 40 98.

FAKTA
Ingeniørberegninger viser, at man ved brug af Grøn Standard, kan spare mere end 2 tons CO2 på et typisk parcelhus, alene ved valg af EPS som byggemateriale i fundament. Råvaren til EPS-elementerne er produceret med grøn energi og elementerne består af 2% polystyren og 98% luft. Også i Danmark kører Sundolitt sin produktion på grøn strøm.Cookie-indstillinger