Borede fundamenter

Borede fundamenter - På denne side finder du leverandører af Borede fundamenter, produktnyheder om Borede fundamenter, samt viden om Borede fundamenter.

Leverandører af og viden om Borede fundamenter:


Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Kompetencer: Fundering, Geoteknik, Ingeniører, Jordbundsundersøgelser, Miljøsanering, Vibrationsmåling

Læs mere om Andreasen & Hvidberg A/S


BAYO.S Skruefundamenter ApS

Torebyvej 23B
4891 Toreby L
Tlf.: +45 7220 7012
E-mail: mail@bayosskruefundamenter.dk

www.bayosskruefundamenter.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter

Læs mere om BAYO.S Skruefundamenter ApS


GeoPile ApS

Snedkervej 39
6740 Bramming
Tlf.: 82 82 30 40
E-mail: info@geopile.dk

www.geopile.dk

Kompetencer: Efterfundering, Fundering, Skruefundamenter

Læs mere om GeoPile ApS


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Nipa ApS


Ellehaven 11
5690 Tommerup
Tlf.: 64 75 14 08
E-mail: info@nipa.dk

www.nipa.dk

Kompetencer: Master, belysningsmaster, specialmaster, maste tilbehør, fundamenter, masteindsatse, pullerter, byrum

Læs mere om Nipa ApS


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Fundamentet lagt til nyt bæredygtigt bofællesskab i Farum – Bæredygtigt L- element skar en tredjedel af byggetiden
De første fundamenter er nu støbt til Farums nye bæredygtige bofællesskab, Stavnsholthave.
RF Beton har skåret sin leveringstid på fundamenterne ned med en tredjedel i projektet, alene ved brug af EPS L-elementer fra Sundolitt, også kaldet Grøn Standard.

Mens hele verden taler om mere bæredygtigt byggeri, gør man noget ved det i Farum.

Her opføres i øjeblikket et nyt bæredygtigt bofælleskab, i alt 25 boliger i størrelsen fra 85 m2 til 133 m2.

I øjeblikket pågår opbygningen af boligerne på den naturnære grund, hvor boligernes ydervægge opføres i træelementer. I kulissen smiler RF Beton, der i byggeriets første fase har skåret en tredjedel af leveringstiden på byggeriets fundament - og sparet betydelige mængder CO2 ved besparelser på byggematerialer.

"Jeg tænkte, det umuligt kunne passe, at jeg kunne skære så meget af vores arbejdstid og materialeforbrug. Men beregningerne holdt stik. Vi skal holde op med at være så konservative i byggebranchen," siger Nikolaj Borchers, der er daglig leder hos RF Beton, byggefirmaet, der støber fundamenterne i Stavnsholthave.

Han og medarbejderne er nu færdige med de første fundamenter og er overraskede over sidegevinsten ved at bruge Grøn Standard L-elementerne, der ud over at skære byggeriets CO2 aftryk betragteligt også har fjernet et utal af tunge og uhåndterlige løft på byggepladsen - En side gevinst, som man slet ikke havde jagtet.


PP Nordica har leveret bæredygtige fiberarmeringsløsninger til projektet. Elias Isak, chef for bæredygtighed og kommunikation hos PP Nordica fortæller om deres levering til projektet:

"På baggrund af de tekniske beregninger fra PPCD Ingeniører har vi leveret fiberarmering til stribefundamenterne. Det har resulteret i en markant reduktion af den konventionelle stålarmering til fordel for både arbejdsmiljø, projektomkostninger og miljøet. Det er et privilegie at få mulighed for at bidrage til et byggeri som dette, der i vores optik er fundamentalt for fremtidens bæredygtige byggeri." 

Det bæredygtige bofællesskab i Farum forventes at stå klar til indflytning i foråret 2022.

Få flere oplysninger ved at kontakte Sundolitts projektkonsulent Kasper Ekknud på kasper.ekknud@sundolitt.com eller 22 57 40 98.

FAKTA
Ingeniørberegninger viser, at man ved brug af Grøn Standard, kan spare mere end 2 tons CO2 på et typisk parcelhus, alene ved valg af EPS som byggemateriale i fundament. Råvaren til EPS-elementerne er produceret med grøn energi og elementerne består af 2% polystyren og 98% luft. Også i Danmark kører Sundolitt sin produktion på grøn strøm.