Byggepladsservice

Byggepladsservice refererer til de tjenester og faciliteter, der leveres på en byggeplads for at understøtte byggeriets udførelse og opretholde et sikkert og effektivt arbejdsmiljø

Leverandører af og viden om byggepladsservice:


Ansnei

Klostermosevej 140
3000 Helsingør
Tlf.: 82 13 40 22
E-mail: support@ansnei.com

web

Kompetencer: Byggepladssikring, sikring, tyverialarm, TV-overvågning, tracking, adgangskontrol, tågesikring, personlig alarm, vagt, bodycams

Læs mere om Ansnei


Mobilvarme danmark

Tlf.: 40 18 26 90
E-mail: jj@mvdk.dk

www.mobilvarmedanmark.dk

Kompetencer: Mobilvarme, mobile varmecentraler, varmekanoner, mobile varmeanlæg, kalorifere, byggeplads opvarmning, opbygning af varmecentraler, teltopvarmning, affugtning, korntørring, mobile fyringsanlæg,

Læs mere om Mobilvarme danmark


Mere viden om byggepladsservice:

Disse tjenester kan omfatte følgende:

  1. El-forsyning: Byggepladsservice inkluderer forsyning af midlertidig elektricitet til byggepladsen. Dette indebærer installation af strømgeneratorer eller tilslutning til det eksisterende elnetværk, så arbejdere og udstyr har adgang til strøm til belysning, værktøjer, maskiner og andre elektriske apparater.
  2. Vandforsyning: Det er vigtigt at have en pålidelig vandforsyning på byggepladsen til brug i forskellige aktiviteter, såsom drikkevand, rengøring, sanitære faciliteter og støvdæmpning. Dette kan indebære midlertidig installation af vandforsyningssystemer eller tilslutning til det eksisterende vandnetværk.
  3. Sanitære faciliteter: Byggepladsservice inkluderer også faciliteter til personlig hygiejne og sanitære behov for arbejderne på byggepladsen. Dette kan omfatte midlertidige toiletter, håndvaske, brusebad og omklædningsrum for at sikre ordentlige hygiejniske forhold og komfort for arbejderne.
  4. Affaldshåndtering: Byggepladsservice omfatter også ordentlig håndtering og bortskaffelse af affald og affaldsprodukter genereret under byggeprocessen. Dette kan omfatte midlertidige affaldscontainere, skraldespande og affaldsindsamlings- og transporttjenester for at sikre, at byggepladsen forbliver ren og fri for farligt affald.
  5. Sikkerhedsudstyr og -faciliteter: Sikkerhed er af afgørende betydning på en byggeplads, og byggepladsservice omfatter levering af nødvendigt sikkerhedsudstyr og -faciliteter. Dette kan omfatte sikkerhedsskilte, advarselslys, brandbekæmpelsesudstyr, førstehjælpskasser og nødudgange for at sikre, at sikkerheden og trivslen for arbejderne er prioriteret.
  6. Adgangs- og transportfaciliteter: Byggepladsservice inkluderer også etablering af passende adgangs- og transportfaciliteter. Dette kan omfatte midlertidige indgangspunkter, adgangsveje, stier, parkeringspladser og forbindelser til offentlig transport for at lette transporten af arbejdere, besøgende og materialer til og fra byggepladsen.

Byggepladsservice sikrer, at byggepladsen er godt udstyret og opretholder et sikkert og funktionelt arbejdsmiljø. Det hjælper med at øge produktiviteten, effektiviteten og trivslen for alle involverede i byggeprocessen. Byggeentreprenører og projektledelsesteamet er ansvarlige for at koordinere og sikre, at byggepladsservicen er tilstrækkelig og opfylder gældende standarder og forskrifter


TEKNIQ – Tyve boltrer sig på byggepladserne
Antallet af tyverier på byggepladserne er steget markant. Det bekymrer brancheorganisationen TEKNIQ, der efterlyser større fokus på problemet

Efter en årrække med stabilt fald i antallet af anmeldte tyverier på landets byggepladser er kurven knækket den forkerte vej i 2017. Ifølge nye tal fra Rigspolitiet steg antallet af anmeldte tyverier henholdsvis 10,2 procent i første kvartal af 2017, 15,3 procent i andet og 18,4 procent i tredje.

”For den enkelte virksomhed kan det have ganske store konsekvenser, når værktøj og materialer forsvinder. Ud over prisen ved at skulle genanskaffe det stjålne, så sættes arbejdet jo også i stå i en kortere eller længere periode,” siger Jan Eske Schmidt, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

Han understreger, at det kan være svært for virksomhederne at sikre sig fuldstændig mod tyverierne.

”Vi ser jo, at selv aflåste containere brydes op, og så er det vanskeligt for virksomhederne at gardere sig bedre,” siger han.

Kun en lille del opklares
Rigspolitiets tal viser også, at sandsynligheden for, at tyvene fanges, er ganske beskeden. I årets tre første kvartaler har der således været i alt 851 anmeldelser af tyverier fra byggepladser, samtidig med at der kun er blevet rejst 134 sigtelser.

”En del af forklaringen kan være, at det ofte er ganske svært at bevise, om byggematerialer eller værktøj er stjålet. Derfor kan det være en hjælp for politiet, hvis genstandene er mærket – for eksempel med syntetisk DNA,” siger Jan Eske Schmidt og uddyber:

”Samtidig viser tallene, at der er behov for, at man fra myndighedernes side øger opmærksomheden omkring denne type tyverier og i højere grad samarbejder med virksomhederne om at sikre byggepladserne mod ubudne gæster.”

Forsikringsselskab anbefaler DNA-mærkning
Hos forsikringsselskabet Tryg er man jævnligt i kontakt med virksomheder, der har været udsat for tyveri på byggepladsen. Tyverierne skaber stor frustration hos virksomhederne, der søger rådgivning hos selskabet om, hvordan de kan forebygge tyverierne fremover.
”Et af de tiltag, som vi anbefaler, er mærkning med syntetisk DNA,” fortæller Charlotte Nolsøe Gøttler, forebyggelseschef i Tryg.

Selvom Tryg siden 2014 har tilbudt sine kunder DNA-mærkningsudstyr til cirka halv pris, er det stadig kun et fåtal af kunderne, der benytter sig af teknologien til at forebygge tyverier. Det ærgrer Charlotte Nolsøe Gøttler på de erhvervsdrivendes vegne. Ifølge forebyggelseschefen rummer den nye teknologi nemlig en række store fordele.
“DNA-mærkning øger muligheden for, at virksomheder, som er blevet bestjålet, kan få de stjålne genstande tilbage, hvis de bliver fundet. Desuden har DNA-mærkning en forebyggende effekt, fordi mærkningen gør det sværere for tyvene at omsætte tyvekosterne som hælervarer, da de kan føres direkte tilbage til ejermanden. Og hverken tyve eller hælere ønsker at blive kædet sammen med et konkret tyveri eller indbrud,” forklarer Charlotte Nolsøe Gøttler.

CASE:

Installatør: Jeg føler mig magtesløs
Hos Christiansen & Andersen i Brønshøj har man oplevet, at ubudne gæster er løbet med store værdier fra de byggepladser, hvor virksomheden har udstyr og materialer stående.
En af de installatører, der har været udsat for tyveri på byggepladsen, er Søren Frederiksen, der driver vvs-installationsfirmaet, Christiansen & Andersen Aps. i Brønshøj.

“De brød ind i en aflåst skibscontainer, hvor vi opbevarede vores værktøj og maskiner. De tog alt af værdi, og vores arbejde på byggepladsen blev afbrudt, fordi vi ikke længere havde udstyret til at udføre opgaven,” fortæller Søren Frederiksen.

Han har desuden oplevet gentagne indbrud i firmaets varebiler og bygninger.
“Vi er naturligvis forsikret, men vores værktøj er anskaffet over en lang årrække, og noget af det er speciallavet til helt særlige formål. Det kan tage ugevis at genanskaffe, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at købe noget tilsvarende. Det betyder aflysninger, utilfredse kunder og tabte indtægter,” fortsætter Søren Frederiksen.

For at forebygge flere tyverier har han netop investeret et større beløb i DNA-udstyr, så han fremover kan mærke virksomhedens værdier – herunder værktøj og maskiner.

“Jeg er normalt ret hårdfør og meget positiv af natur, men det her har næsten væltet mig af pinden. Det koster så meget tid og energi at komme ovenpå igen, og når skaden så bare gentager sig, føler man sig magtesløs. Vi har gjort meget ud af at sikre os med alarmer, overvågning osv., men nu tager vi altså skridtet videre og DNA-mærker alle vores ting i håbet om, at det kan holde tyvene væk,” siger Søren Frederiksen.

 


JORTONs ekspertise fra egne entrepriser bruges til at servicere andres byggepladser
Udvidelsen af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er i flere år blevet faciliteret af JORTON med alt fra fælles kantine til kontorer og renhold. Det kan ikke blive nemmere for os, siger byggeledelsen.

En enkelt medarbejder fra JORTON i Aabenraa spiller for tiden en helt central rolle i forbindelse med Region Syddanmarks opførelse af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa. Sønderjyden Lars Kühler er pladsmand - eller pedel om man vil - og faciliterer det 20.000 kvadratmeter store byggeri og byggepladsen omkring.

Servicerer byggepladsen
Hos JORTON siger projektleder Bernard Lubago om opgaven:
- Vi servicerer hele byggepladsen, så entreprenørerne kan passe deres arbejde. Til opgaven har vi en erfaren alt-mulig-mand, der fungerer som pedel og handyman på byggepladsen. Han har været på opgaven siden 2012, og han fortsætter indtil den nye psykiatri står færdig næste år, siger projektleder Bernard Lubago.
 
Kan ikke være nemmere
Ingeniørgruppen Varde, IGV, er med til at opføre det psykiatriske sygehus, og her understreger sikkerhedskoordinator Leon Skovbjerg, at det fungerer rigtig godt på byggepladsen med en fælles facilitering.
- Det kan ikke være nemmere med hensyn til både planlægningen og det daglige arbejde, når vi har én og samme person at henvende os til med alt, der har med driften af byggepladsen at gøre, siger Leon Skovbjerg.

To store sygehusprojekter
Region Syddanmark er netop blevet færdig med fase 1 af det nye akutsygehus i Aabenraa på 24.000 m2, hvor JORTON og Lars Kühler også havde faciliteringsopgaven. Her var set-uppet lidt anderledes, men opgaven med facilitering den samme: Op mod 150 mand fra 14 forskellige entreprenører på byggepladsen spiste i den samme kantine hver dag. Kantinen og kontorerne til entreprenørerne og byggeledelsen samt skurene til håndværkerne var alle sammen opsat og vedligeholdt af JORTON. I aftalen om facilitering af byggepladsen indgik også hegning af området, vedligehold af byggepladsveje, snerydning, renhold og forefaldende opgaver som blænding af vinduer eller døre.

Fællesskab og energi
Projektchef på opførelsen af akutsygehuset fase 1, Jens Erik Beuchert fra Sygehus Sønderjylland, siger om baggrunden for at få faciliteret byggepladsen på denne måde, at det fra starten handlede om at skabe gode fælles rammer for den daglige byggeledelse og for håndværkerne fra de forskellige entreprenører.
- Fælles rammer skaber bedre vilkår for kommunikationen og sikkerheden på byggepladsen. Desuden har vi kunnet sikre en mere energirigtig opvarmning af alle pavillioner og skure med fjernvarme, fortæller Jens Erik Beuchert.

Han siger om løsningen af opgaven, at Region Syddanmark har fået den forventede ydelse, og at JORTONs pedel har været med til at få tingene til at fungere, fordi han har været god til at kommunikere med folk på pladsen og følge op på tingene.

JORTON A/S udfører med mere end 80 års erfaring alle former for byggeopgaver indenfor renovering og nybyg - fra den mindste serviceopgave til det komplekse bygningsværk samt alle anlægsopgaver indenfor broer.

For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. direktør John Funch på tlf. 24 86 05 03 eller e-mail jof@jorton.dk


Cookie-indstillinger