Dampspærre

Det er meget vigtigt at montere dampspærre korrekt. Ellers kan man som boligejer risikere, at fugt giver mug, råd eller skimmelsvamp i byggekonstruktionen. En dampspærre skal være tæt. Leverandører af dampspærre finder du her

Leverandører af og viden om dampspærre:


SKANACID A/S

Lunikvej 7
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere, Beskyttelse mod strålevarme, Isoleringsteknik, Afstandsringe, Isolering marine

Læs mere om SKANACID A/S


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


Vento Nordic A/S

Over Hadstenvej 56-58
8370 Hadsten
Tlf.: 87 73 60 70
E-mail: mail@vento.dk

web

Kompetencer: Skorstene, montage tilbehør, pejse, gaspejse, biopejse, terrassevarme, elpejse, pejseindsatse, brændeovne, havefakler, hybridpejse, hætter, sektioner, dampspærre, gulvplader, Vento Rør, stålforinger, flexslanger

Læs mere om Vento Nordic A/S


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


Mere viden om damspærre:

Indeluften tilføres vanddamp fra bygningens normale brug. Eksempelvis tilføres luften ca. 10 liter vand pr. døgn i en normal bolig med 4 personer. Den tilførte fugt skal ventileres bort, så rumluften er tilpas tør og sund.

For en normalt opvarmet bolig anses et luftskifte på 0,3 - 0,5 gange i timen at være tilstrækkeligt. Den relative fugtighed er så af størrelsesordenen 30 - 60 % om vinteren. Et typisk tegn på for høj luftfugtighed er kondensdannelse på indersiden af termoruder eller forsatsvinduer.

Udover at kondensation af vanddamp fra rumluften kan ske på indvendige, kølige overflader som kuldebroer, kan kondens også finde sted i selve konstruktionen. For at undgå kondensation inde i en varmeisoleret konstruktion er det ofte nødvendigt at anbringe en lufttæt dampspærrende membran på den varme side af konstruktionen, altså inderst. Dampspærrens funktion er at bremse vanddampvandringer og dermed fjerne kondensfaren inde i konstruktionen. Det er væsentligt at dampspærren er tæt. Selv små huller i dampspærren vil ødelægge dens betydning.
Et synligt eksempel på kondensation i en konstruktion er dug på yderste rude i vinduer forsynet med forsatsvinduer med for ringe tætning. Dette undgås ved at sikre, at den inderste ramme er mere tæt end den yderste.

Fugt på kuldebroer kan give anledning til ødelagte overflader, skimmelvækst eller mørke støvansamlinger på indvendige fugtige overflader. Tilføres varm fugtig rumluft til konstruktionens indre, kan dette ligesom anden vandindtrængen medføre alvorlige bygningsskader, idet fugt er en afgørende faktor i forbindelse med svampeangreb. Sørg derfor for at holde den relative luftfugtighed nede gerne ved hjælp af udluftning.


Håndværkerne skal kunne være stolte af et veludført tætningsplan
Tætningsspecialisten Ljungdahl A/S dropper dampspærrefolier i genbrugsplast og vil sætte endnu mere fokus på vigtigheden af dampspærre og kvaliteten af dampspærreprodukterne i markedet, så de understøtter det håndværksmæssig godt udførte tætningsplan.

En korrekt monteret dampspærreløsning med de rigtige materialer er helt afgørende for en bygnings tæthed. Fejler materialerne eller er løsningen ikke udført korrekt, kan det føre til store energitab og svamp i konstruktionen.

Siden indførslen af bygningsreglementet for 2018, BR18, har tætningsplaner og bestemmelser fået langt mere opmærksomhed end tidligere. Men da det fortsat kun er 55 procent af alle huse, der består en Blower Door-test, tyder meget på, at dampspærre og tætningsplaner for konstruktionerne fortsat udgør et problem for byggebranchen. Det vil fuge- og tætningsspecialisten Ljungdahl A/Svære med til at lave om på.

– Håndværkerne skal føle stolthed ved en godt udført dampspærre på linje med andre traditionelle håndværker-færdigheder, som for eksempel det at være god til at fuge, lægge et plant og smukt gulv eller at lave den perfekte murkrone. Det vil vi slå et slag for og første skridt er at give dem de rette materialer at arbejde med, siger Thomas Vilmar, der er direktør i Ljungdahl A/S.

Når genbrug ikke er klimavenligt - Ljungdahl dropper dampspærrefolier i genbrugsplast

Når der skal vælges en dampspærreløsning, står valget typisk mellem produkter af jomfruelig plast eller produkter af genbrugsplast. Hos Ljungdahl har man i samarbejde med dampspærre-eksperterne fra Kliima dog taget et klart valg og har udviklet en ny dampspærrelinje, som kun består af jomfruelig plast. Det er der en særlig grund til, fortæller Morten Kudahl, der er medindehaver og produktansvarlig hos Kliima.

– Kun med 100 procent jomfrueligt materiale kan man være sikker på sammensætningen, kvaliteten og holdbarheden af dampspærre og opnå det bedste udgangspunkt for et godt indemiljø for bygningens brugere samt et resultat, der kan holde i mange år, siger Morten Kudahl.

I en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut om PE foliers egenskaber konkluderer instituttet, at 40 procent af de undersøgte dampspærrer af genbrugsplast var defekte, hvilket ikke var tilfældet for nogen af de undersøgte dampspærrer af jomfrueligt materiale.

– At tænke i genbrug er ofte godt, og i dette tilfælde endda også billigere. Men med dampspærre af genbrugsfolier opvejer den lille prisforskel ikke den risiko, der følger med ved at købe et potentielt defekt materiale. Og skal dampspærren skiftes efter få år, er hele idéen med genbrug alligevel spildt, fortællerJohnny Lundgreen, som udover at undervise i dampspærre, vindspærre og undertag på Roskilde Tekniske Skole, også fagligt udtaler sig i ankesager i byggeriet.

Efteruddannelse og eksperthjælp

Johnny Lundgren er enig med Thomas Vilmar i, at det vil være godt for byggebranchen at give dampspærrerne endnu mere opmærksomhed.

– Generelt er danske håndværkere blevet bedre til at montere dampspærre, men der er fortsat brug for, at emnet bliver italesat. At dømme ud fra ankesagerne om utætte og beskadigede dampspærre, der fortsat er i byggeriet, kan jeg kun sige, at vi desværre er langt fra at være i mål. Vi bør arbejde på at hæve bundniveauet, siger Johnny Lundgreen.


DAFA markerer sig på Byggeri ´18 med tre stærke nyheder
DAFA inviterer alle til at deltage i konkurrencen, når de besøger standen på Byggeri ´18
Her skal deltagerne svare på tre spørgsmål, hvor svarene kun findes på DAFAs stand. Det giver mulighed for at blive den heldige og glade ejer af en spritny VW up!, der repræsenterer en værdi på 110.000 kr. Markedets bredeste vindspærrefolie Præmiebilen er en del af DAFAs stand, og den er på taget forsynet med de nye DAFA WindFoil 130 ruller. En ny vindspærrefolie, der gør håndværkerens arbejde endnu lettere i kraft af markedets bredeste vindspærre på 3,05 meter. Derved kan folien monteres i fuld væghøjde uden at tape overlægget. DAFA WindFoil 130 er en stærk, 3-lags diffusionsåben vindspærredug, der anvendes i en let, ventileret ydervægskonstruktion. Der tale om en robust vindspærre med en vægt på 130 g/m2, som sikrer en tæt vindspærre med en hurtig og tidsbesparende montage. Extrem stærk dampspærrefolie En ny dampspærrefolie ser også dagens lys på DAFAs stand. Navnet er DAFA ExFoil og den nye folie indgår i DAFA AirStop System. Folien er forsynet med armering, der gør den extrem stærk med stor træk- og rivestyrke. Folien er designet, så den sikrer en meget stærk vedhæftning med DAFAs tapes ved samlingerne. I praksis er DAFA ExFoil nem at håndtere og montere, og derved foregår dampspærretætningen sikkert, hurtigt og effektivt. Komplet radonsystem Den sidste nyhed er introduktionen af et komplet system til at forhindre radongasser i at trænge ind i bygninger. DAFA Radon System anvendes til de fleste typer af opvarmede byggerier f.eks. boliger og kontorer. Det komplette system består af folier og tilbehørsprodukter, der er holdbare, gennemtestede og lever op til gældende krav i hele Norden. Produkterne er i lighed med DAFAs øvrige systemer designet, så montagen foregår nemt, hurtigt og effektivt. Alle nyhederne kan ses og opleves på DAFAs stand på Byggeri ´18. Her er et hold af kompetente DAFA-medarbejdere parate til at introducere nyhederne.

STARK satser massivt på dampspærrerådgivning
Konstante ændringer af byggeriets regler er en udfordring for håndværkerne

Især i forhold til dampspærrer efterspørger de viden og knowhow om løsninger, der indfrier de skærpede krav til tæthed. Derfor har STARK netop uddannet intet mindre end 75 medarbejdere landet over til Klimaskærmsrådgivere. De står nu klar til at rådgive håndværkerne om bl.a. effektive og sikre dampspærresystemer.

For danske håndværkere er det en stående erfaring, at byggeriets regler og krav hele tiden ændrer sig, og ansvaret for at implementere ændringerne falder altid tilbage på håndværkerne. Og det skaber udfordringer, da det kan være svært at få et præcist overblik over reglernes betydning for den daglige byggepraksis.

Klimaskærmsrådgivere står klar over hele landet
- Især efter indførelsen af BR15 efterspørger rigtigt mange håndværkere viden og knowhow om effektive løsninger, der sikrer, at de kan indfri de skærpede tæthedskrav. Det gælder ikke mindst i forhold til dampspærrer, der er kommet endnu mere i fokus på grund af risikoen for utætheder, som bl.a. kan medføre fugtproblemer i det færdige byggeri, fortæller Category Manager Christian Hvidkjær Frederiksen fra STARK.
Som Danmarks førende leverandør til byggeriets professionelle er byggemarkedskæden dagligt i dialog med tusindvis af håndværkere. For at imødekomme håndværkernes behov har STARK derfor netop gennemført en omfattende uddannelsesindsats. De første 75 medarbejdere fra STARK byggemarkeder over hele landet er således blevet efteruddannet i klimaskærmsrådgivning med fokus på effektive og sikre systemer inden for dampspærrer og vindspærrer.

Ud over eksterne faglige oplæg om aktuelle regler og lovgivning på området bød uddannelsen på praktiske workshops om korrekte montagemetoder. Medarbejderne er her bl.a. blevet trænet i at arbejde med markedets førende dampspærresystem, der har en samlet systemgaranti på 30 år.

Lidt af en jungle at finde rundt i
- Håndværkerne henvender sig i dag i byggemarkederne, når de søger svar på, hvilke løsninger de kan anvende for at være sikre på at bygge efter reglerne. Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, og vi har derfor ønsket at styrke vores rådgivningskompetencer ude i byggemarkederne på både det teoretiske og det praktiske plan, forklarer HR-direktør Per Pedersen fra STARK.
- Som førende leverandør er det derudover naturligt, at vi er de første til at tage dette skridt og gennemfører en massiv uddannelsesindsats til gavn for håndværkernes muligheder for god rådgivning. Vi fortsætter derfor også uddannelsesindsatsen fremadrettet, supplerer han.

Bortset fra at benytte sig af de nye Klimaskærmsrådgivere i byggemarkederne har håndværkerne mulighed for at komme på såkaldte Mestermøder i STARK. Her kan de eksempelvis blive bedre klædt på til at arbejde med dampspærresystemer eller blive klogere på vindspærrer.