Efterfundering

Står du med et fundament der sætter sig, skal du sandsynligvis have foretaget en efterfundering. Når man udfører en efterfundering, kan det sammenlignes med at  forstærke et eksisterende fundament. Fundamentet er grundstenen i en bygning. Det er det der holder bygningen stabil, og sikrer strukturens integritet.

Leverandører af og viden om efterfundering:


Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Kompetencer: Fundering, Geoteknik, Ingeniører, Jordbundsundersøgelser, Miljøsanering, Vibrationsmåling

Læs mere om Andreasen & Hvidberg A/S


BAYO.S Skruefundamenter ApS

Torebyvej 23B
4891 Toreby L
Tlf.: +45 7220 7012
E-mail: mail@bayosskruefundamenter.dk

www.bayosskruefundamenter.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter

Læs mere om BAYO.S Skruefundamenter ApS


CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43446800
E-mail: info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk

Kompetencer: Anlægsbeton, Betonarbejde, Betonrenovering, Efterfundering, Havnemoler, Jordarbejde, Kajanlæg, Kystsikring, Pæleramning, Spunsarbejde, Stenmoler, Stålmontage

Læs mere om CG Jensen A/S


GeoPile ApS

Snedkervej 39
6740 Bramming
Tlf.: 82 82 30 40
E-mail: info@geopile.dk

www.geopile.dk

Kompetencer: Efterfundering, Fundering, Skruefundamenter

Læs mere om GeoPile ApS


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


TOFT Nedbrydning

Herningvej 3
6870 Ølgod
Tlf.: 22 50 62 18
Email: toft@toftnedbrydning.dk

www.toftrecycling.dk

Kompetencer: Maskinpark, Nedbrydning, Skrotning, Sprængning, Knusning, Sortering, Kloak, Fundering, Vandbyg, Asbest, Miljøscreening, Miljøsanering, Indvendig Rydning, Indvendig nedbrydning

Læs mere om TOFT Nedbrydning


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Mere viden om efterfundering:

Der er flere forskellige grunde til der nødvendiggør efterfundering, og en del af de hyppigst forekommende nævnes her::
Stribe/enkeltfundamenter, der på grund af manglende kendskab til jordbundsforholdene ikke er ført til bæredygtige aflejringer.

Pæle- eller brøndfundering, der på grund af manglende erkendelse af negativ overflademodstand eller dybere liggende, sætningsgivende lag ikke er ført til tilstrækkelig dybde.

Pæle der er knækket under nedbringningen og diskontinuitet i borede fundamenter.

Pælefundering, der på grund af bortrådnelse af pæletoppe eller upræcis placering af pælene ikke har forbindelse med det overliggende fundament.

Lastforøgelse på eksisterende fundamenter og gulve som følge af konstruktionsmæssige ændringer - ekstra etage, udnyttet tagetage, ændret anvendelse af bygværket m.m.

Ændringer i bygværkets omgivelser - sænkning af kældergulvsniveau, nedlæggelse af dræn eller andre dybtliggende rør/ledninger umiddelbart op ad fundamenter, kælderudgravning på naboarealer, sænkning af grundvandsspejlet midlertidigt eller permanent, vibrationspåvirkning fra ramning m.m.

Gulvkonstruktion udlagt på sætningsgivende aflejringer på trods af, at fundamenterne for bygværkets øvrige bærende konstruktioner er udført korrekt.

Hvor gulvkonstruktion og lette skillevægge er funderes på lag af slagger. Diss grunde er ikke fuldstændige, der kan være andre årsager, ligesom det ofte ses at en kombination af flere af de ovenfor oplistede muligheder er årsag til funderingsproblemet.