Fuglesikring

Fuglesikring skal sikre at duer, måger og andre fugle ikke beskadiger bygninger og facader med deres ekskrementer. Fuglesikring sikrer dermed e fortsat pæn facade, samt et mere hygiejnisk og attraktivt miljø. Bygninger bliver med fuglesikring også sikret mod at stuk, tagrender, ventilation og skorstene kan lukkes til af afføring og rede-materialer.

Leverandører af og viden om Fuglesikring:


Edialux/Pelsis

Glentevej 11
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 75 14 48 00
E-mail: tanaco@pelsis.com

www.edialux.dk

Kompetencer: Skadedyrsbekæmpelse, fuglesikring, gnaverbekæmpelse, rottesikring, muldvarper, insektbekæmpelse, personlige værnemidler, ukrudtsmidler

Læs mere om Edialux/Pelsis


Pestibus Skadedyrssikring Aps

Peter Hansens Vej 7
8763 Rask Mølle
Tlf.: 30 91 37 00
E-mail: info@pestibus.dk

www.pestibus.dk

Kompetencer: Skadedyr, skadedyrsbekæmpelse, skadedyrsservice og forebyggelse, rottesikring, rottespærre, kloakfælder, smækfælder, Raxit dørtætningslister

Læs mere om Pestibus Skadedyrssikring Aps


Intelligent fugleskræmmer fra BirdAlert
Fugleskræmmeren fra Bird Alert reagerer, så snart potentielt skadevoldende fugle nærmer sig din juletræskultur

Den intelligente boks identificerer straks, om det er måger, gæs, råger eller stære og kan derefter udsende forskellige skræmmesignaler tilpasset fuglearten. Disse skræmmesignaler afhænger af, hvilke skræmmeværktøjer, der er koblet til fugleskræmmeren.

Bird Alert lærer og lagrer information om, hvilke signaler der virker bedst i det pågældende område og tilpasser sig derved forholdene.

Boksen kan tilkobles flere forskellige skræmmeværktøjer f.eks. højttalere. 

Takket være de forskellige skræmmeteknikker vænner fuglene sig ikke til fugleskræmmeren fra BirdAlert, som derfor bliver ved med at virke.

Hvordan får boksen strøm?

Boksen er forsynet med batteri, som har en levetid på ca. 4-5 dage per opladning. Du kan få både en udendørs oplader og en indendørs oplader.

Vil du undgå at skulle lade batteriet op, kan du tilkoble solceller med tilhørende stativ til boksen, som derved bliver selvforsynende med strøm.


Intelligent fugleskræmsel endelig på markedet
Det intelligente fugleskræmsel AniMan, der er opstået i forskningsmiljøet på Aarhus Universitet, er nu et færdigt produkt, hvor efterspørgslen allerede kan mærkes. Det innovative system er således klart til at skræmme gæs og råger væk fra marker, plantager og bynære miljøer. AniMan er et akustisk system, der.....

Intelligent fugleskræmsel endelig på markedet

Det intelligente fugleskræmsel AniMan, der er opstået i forskningsmiljøet på Aarhus Universitet, er nu et færdigt produkt, hvor efterspørgslen allerede kan mærkes. Det innovative system er således klart til at skræmme gæs og råger væk fra marker, plantager og bynære miljøer.

AniMan er et akustisk system, der registrerer tilstedeværelsen af fugle på baggrund af deres lyde og herefter skræmmer dem væk på deres eget sprog. Systemet opfanger forskellige fuglearter, såsom gæs og råger, allerede inden de lander på marken og dermed sikres landmandens værdier. Via systemet undgår man, at fuglene vænner sig til bortskræmningen samtidig med, at det i modsætning til traditionelle fugleskræmsler sikres, at det kun er skadevoldende fugle, der skræmmes bort.

- Vi mærker nu en stor interesse for AniMan, og de første fugleskræmsler er allerede solgt og bliver leveret i uge otte. Også på forhandlersiden er der stor interesse for produktet, og vi arbejder i øjeblikket intenst med at videreudvikle forhandlernetværket på forskellige markeder, fortæller Ole Olsen, direktør i Wildlife Communication Technologies ApS, der udvikler og markedsfører AniMan.

Robust og langtidsholdbart produkt
AniMan er udviklet til at bortskræmme grågæs, canadagæs, kortnæbbet gæs, bramgæs og råger og via softwareopdateringer kobles der løbende nye arter på listen af fugle, der kan skræmmes bort ved hjælp af systemet. Hvert AniMan- fugleskræmsel kan dække et område på ca. 16-20 hektar, hvilket svarer til en diameter på 250 m.

Det elektroniske fugleskræmsel forsynes med strøm fra et solcellepanel, som er en integreret del af systemet. Dette betyder, at AniMan er vedligeholdelsesfri og kan placeres uden opsyn og ekstern strømforsyning. Derudover er systemet udviklet til at være robust, så det kan modstå det danske klima uden problemer.

- Det er vores vision at mindske konflikter mellem menneskers aktiviteter og naturens vilde dyr. Med afsæt i vores viden om biologi og teknologi udvikler vi effektive systemer, som ikke skader dyrene, når de jages bort, fortæller Ole Olsen.

Yderligere information
 Ole Olsen, direktør, Wildlife Communication Technologies ApS, mobil 2063 7710,  ole.olsen@animan.dk, www.wildlifecommunication.dk