Fugt i konstruktioner

Ophobning af fugt i bygningsdele kan medføre problemer i form af dimensionsændringer, nedbrydning eller skimmelvækst, især for fugt i træ eller fugt i andre organiske materialer. Dimensionsændringer ved fugt kan medføre revnedannelse og krumning. Indhold af fugt på over 15% i organiske materialer  medfører risiko for skimmelvækst.

Leverandører af og viden om Fugt i konstruktioner:


Dansk Radonanalyse ApS

Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: 28 34 41 57
E-mail: 28 34 41 57

web

Kompetencer: Radon, radonmålinger, radonloggere, radonsikring, radonrådgivning, fugtmåling, skimmelsvamp, skimmelmåling, indeklima

Læs mere om Dansk Radonanalyse ApS


Gaihede a/s

Trekronergade 126 H
2500 Valby
Tlf.: 70 22 11 41
E-mail: info@gaihede.dk

www.gaihede.dk

Kompetencer: Bygherrerådgivning, Totalrådgivning, Byggeteknisk rådgivning, Rådgivende ingeniører, Projektering, Renovering af ejendom, Byfornyelse, Energirenovering, Facade, tag, vinduer, VVS, Tagbolig, Altaner, sikring mod fugt og skimmel, skybrudssikring, droneinspektion, vedligeholdelsesplaner

Læs mere om Gaihede a/s


NEXTTOOL

Stejlepladsvej 1P
2990 Nivå
Tlf.: +45 5388 7880
E-mail: info@nexttool.dk

www.fugtmaalere.dk

Kompetencer: Fugtmålere, træfugtmålere, betonfugtmålere, luftfugtmålere, fugtovervågning

Læs mere om NEXTTOOL


Konference for rådgivere om fugt i byggeriet med Danmarks førende eksperter
Bag konferencen står tagpapproducenter Phønix Tag Materialer, der har samlet nogle af Danmarks førende eksperter, der typisk har skrevet branchens bøger, anvisninger og vejledninger på området.

Konference for projekterende bygningskonstruktører, arkitekter og ingeniører den 8.-9. november 2023.

Mere end 200 rådgivere har tidligere haft udbytte af konferencen, men det er første gang, at det er muligt at tilmelde sig.

Konferencen handler om et tema, som fortsat er yderst aktuelt, nemlig fugt.

Bag konferencen står tagpapproducenter Phønix Tag Materialer, der har samlet nogle af Danmarks førende eksperter, der typisk har skrevet branchens bøger, anvisninger og vejledninger på området.

To dage med overnatning og forplejning

Konferencen løber over to dage, der handler om fugt i hele bygningens klimaskærm.

Eksperterne gennemgår reglerne korrekte konstruktionsopbygninger, og de medtager også en lang række praktiske erfaringer og eksempler.

De fortæller også om brug af de forskellige relevante og anvendte bygningsmaterialer i forhold til klimaskærmen.

Prisen er 1.595 kr. ekskl.  moms for to dage med frokost. Med aftensmad og overnatning bliver prisen 2.395 kr. Konferencen holdes på Comwell Kellers Park & Spa, 7080 Børkop

På Phønix tag Materialers hjemmeside findes et detaljeret program, praktiske detaljer, biografier om oplægsholderne og video med kommentarer fra tidligere deltagere.

Det er også muligt at tilmelde sig på hjemmesiden: https://www.phonixtagmaterialer.dk/nyheder/invitation-2-dages-seminar-om-fugt/


Drytech – Uvildig dansk rapport blåstempler effektiv metode til at udtørre kældre
Virksomheden Drytech har siden 2012 haft stor succes med at udtørre kældre for private boligejere. Med den europæiske Önorm og en dansk blåstempling fra Arkitekt- og Ingeniørgruppen i ryggen sigter virksomheden nu mod byggeriets rådgivere og bygherre

Når virksomheden Drytech installerer en elektrisk boks med en række svagt strømførende ledninger i kældervæggen, ledes fugten væk fra murværket og ud i jorden. Metoden kaldes elektroosmose og har i de seneste 20 år vundet stor udbredelse i bl.a. Tyskland, da installationen er billigere og mindre indgribende end et traditionelt omfangsdræn.
 
Trods stor succes på det private marked, har metoden været mødt med en vis skepsis i den danske ejendoms- og byggebranche. For at imødekomme branchens ønske om en uvildig dansk vurdering af metoden valgte direktør Niels Erik Olsen derfor for et år siden at tage kontakt til det anerkendte rådgivende ingeniørselskab Arkitekt- og Ingeniørgruppen (AI):
 
”I Drytech har vi de seneste fem år hjulpet mange hundrede privatkunder, og vores egne kvalitetstests har løbende dokumenteret, hvordan elektroosmose-metoden reducerer opstigende grundfugt i kældre. Når vi derudover har valgt at lade AI teste et vilkårligt udvalg af vores installationer igennem et helt år, er det for at bidrage til øget dokumentation og gennemsigtighed i branchen.” 
 
Rapporterne er enstemmigt positive
Rapporterne fra AI er netop færdiggjort, og de konkluderer enstemmigt, at Drytechs system er en sikker og effektiv metode til at reducere fugten i kældre. I løbet af det første år efter installationen er fugten i gennemsnit reduceret med over 55 procent, og alle undersøgte kældre er nu så tørre, at de kan behandles med diffusionsåben maling eller puds og bruges som opbevarings- eller opholdsrum uden risiko for fugtgener.
 
Og det glæder Niels Erik Olsen, at branchen nu har fået den faktabaserede og uvildige test, der er blevet efterlyst:
 
”Det er naturligt at branchen har en vis skepsis overfor nye materialer og metoder, da man som rådgiver og bygherre skal stå på mål for sine valg og samarbejdspartnere. Med den europæiske Önorm i den ene hånd og rapporterne fra AI i den anden, synes jeg, at vi har givet de professionelle ejendomsaktører det bedst mulige grundlag for et fremtidigt samarbejde med Drytech.”
 
Simpelt indgreb og effektiv fugtreduktion
Én af dem der allerede har valgt at indlede et samarbejde med Drytech er bygherrerådgiver Henrik Christiansen. Han kontaktede virksomheden da han stod overfor at omdanne en meget fugtig kælder i en gammel erhvervsejendom til kantine- og mødefaciliteter:
 
”Kælderen i bygningen var over seks meter dyb, og var dermed alt for dyb til omfangsdræn. En arkitektkollega, der havde brugt Drytechs metode med succes på Farum Kaserne, anbefalede mig Drytech. Desuden fik jeg også positive referencer fra en række ejer- og andelsforeninger,” siger Henrik Christiansen og forsætter:
 
”Som bygherre er det vigtigt for mig, at Drytechs indgreb i forbindelse med installationen var meget simpelt. Alt kunne fuges væk bagefter, og sammen med en meget effektiv fugtreduktion har det betydet, at vi allerede har kunne tage lokalerne i brug kort efter installationen.”
 
Når fugtreduktionen koster mindre, kan andre opgaver løses samtidigt
Netop den simple installation af Drytechs system står i stærk kontrast til omfangsdrænet, der er et både stort og tidskrævende indgreb. Da løsningen samtidig er et markant billigere alternativ, forventer Drytech, at interessen øges i branchen fremover:
 
”Som rådgiver eller bygherre for eksempelvis en ejer- eller andelsforening er du ofte underlagt et fast rådighedsbeløb, og her kan Drytechs løsninger virkelig gøre en forskel. De penge man sparer med vores løsning kan nemlig investeres i andre projekter eller helhedsløsninger, der giver kunderne oplevelsen af, at de får meget mere for pengene,” pointerer Jonna Thissenius, Drytechs chefkonsulent i Sydjylland


KABO Indeklima -Tysk metode til fugtspærring kommer til Danmark
Erfaren indeklima-entreprenør tilbyder ny, tidsbesparende løsning på problemerne med opstigende grundfugt i ældre ejendomme
”Effektiv, skånsom og hurtig,” lyder vurderingen fra indeklima-entreprenør Bo Kristensen, når han beskriver sin kommende kamp mod de irriterende fugtproblemer, som især kældre og ældre huse er generet af. I 2017 står Kabo Indeklima klar til at implementere konceptet på det danske marked. Kabo Indeklima har specialiseret sig i forebyggelse af fugt og har hentet sin løsning i Tyskland. Her har teknikken med at gennemskære hele murværket og indsætte en membran i én og samme proces været kendt siden 1992. Nu kommer teknikken til Danmark, og Bo Kristensen er overbevist om, at den vil vinde hurtigt indpas. ”Potentialet er stort, og der ligger meget arbejde og venter på os. Der er allerede mange ejere af ældre ejendomme, som har henvendt sig. Vores løsning er mere præcis og skånsom for både bygning og murværk. Det er en stor fordel, når vi arbejder med bygninger, der har over hundrede år på bagen,” forklarer Bo Kristensen, der selv har 25 års erfaring som indeklima-entreprenør og nu kaster sig ud i at introducere det nye system i Danmark. Velkendt system Opstigende grundfugt er et velkendt problem i ejendomme med murede fundamenter og kældervægge. Eventuel fugt vil med tiden stige op i bygningens ydermure og nødvendiggøre montage af en membran i murværket. Bo Kristensens importerede system benytter sig af den såkaldte savemetode og en tyskproduceret kædesav, der både skåner murværket og præcist følger fugen i muren. I samme arbejdsgang presses fiberarmerede plastplader ind i snittet, mens specialudviklede kiler forhindrer sætninger i murværket. På den måde kan kædesaven arbejde sig igennem hele murens længde i én og samme arbejdsgang, hvilket minimerer arbejdstiden og dermed også prisen. Teknikken er velkendt i Tyskland, og dansk ekspert spår metoden en lys fremtid: ”Du kan løbende holde øje med, at membranen dækker hele murens tykkelse. Desuden har plastikken og saven ret nemt ved at følge fugen i muren, og udgifterne til de dyre diamantklinger, som branchen normalt bruger, skæres væk,” siger Tommy Bunch-Nielsen, der er adj. professor i bygningsfysik og direktør i Bunchs Bygningsfysik. Han fortsætter: ”Det er dog ikke så vigtigt, om der bruges stål- eller plastikplader. Det vigtigste er, at de dækker og overlapper tilstrækkeligt, og der er plastikken lidt lettere at skære i og arbejde med.” Komplekse opgaver Syd for grænsen bliver den 140 kilo tunge kædesav hvert år brugt til at montere fugtspærrer i tusindvis af tyske mure. Teknikken kommer først til Danmark nu, og stifteren af Kabo Indeklima har selv et bud på, hvorfor det først sker nu. ”Fugtspærring er komplekst arbejde, hvor den rigtige sav ikke klarer opgaven alene. På ældre ejendomme undersøger og måler vi niveauet af svamp og fugt, og først derefter udarbejder vi en løsning. Vi kan – med andre ord – ikke bare flække muren og sætte noget plastik ind,” forklarer Bo Kristensen. Bygninger fra starten af forrige århundrede har typisk ingen fugtspærre eller også trænger de gevaldigt til en moderne én af slagsen. Tommy Bunch-Nielsen ser ofte eksempler på ejendomme, hvor en kommende energirenovering vil gøre en fugtmembran tvingende nødvendig. Han påpeger, at ikke alle løsninger er lige effektive, når det gælder opstigende grundfugt: ”Der findes forskellige kemiske løsninger, men de har svært ved at holde helt tæt, og der er generelt blandede erfaringer med dem. Stålplader har svært ved at følge en hundrede år gammel fuge, som kan være skæv og ujævn. Det sker ikke med plastik, og du slipper dermed for at skære i stenene.” Produktiviteten er forskellen Bo Kristensen har stor tiltro til introduktionen af den nye metode, hvor det vigtigste konkurrenceparameter er den store produktivitet og dermed også prisen. ”Vi er i stand til at lave op mod 50 meter fugtspærring om dagen, hvor andre metoder er tvunget til at lave en meter ad gangen. Med de meget stærke kiler, som vi løbende benytter, undgår vi en ellers besværlig arbejdsproces,” forklarer Bo Kristensen

Ny fugtberegner giver svar på fugtrisiko ved efterisolering
Du kan nu få hjælp til at vurdere fugtrisikoen ved efterisolering med en ny fugtberegner fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Det kan være usikkert for både bygherrer, rådgivere og entreprenører, om et efterisolerings-arbejde kan gå hen og give fugtproblemer i den bygning, der efterisoleres. Det problem tager en ny fugtberegner fra Videncenter for Energibygninger i Bygninger nu hånd om. Fugtberegneren gør det nemlig nemt at beregne, om en planlagt efterisoleringsløsning skønnes at være fugtteknisk forsvarlig.

Fugtberegneren indeholder en række af de mest almindelige konstruktioner, som kan efterisoleres. Som rådgiver eller entreprenør skal du dermed kun udfylde oplysninger om konstruktionen, eksisterende indeklimaforhold og den planlagte efterisolering - så får du en hurtig vurdering af, om løsningen er fugtsikker.

Du finder den nye fugtberegner på Videncentrets hjemmeside www.ByggeriOgEnergi.dk under menupunktet ”Værktøjer”.

Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Det nationale Videncenter for Energibesparelser i Bygninger medvirker til, at byggebranchen opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger. Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger blev etableret som led i den energipolitiske aftale i 2008 og videreført som en del af energireserven frem til og med 2018.

 


Cookie-indstillinger