Hulmursisolering

Hulmursisolering er en ret nem måde at efterisolere ydervægge på. Isoleringen kan foretages ved at tage enkelte mursten i ydermuren ud eller blot ved at bore huller i fugerne og blæse isoleringsmateriale ind i hulrummet mellem for- og bagmur. Hulmursisolering er en metode til at efterisolere vægge i et byggeri ved at fylde det hulrum, der findes mellem de ydre og indre vægge med isoleringsmateriale. Denne metode anvendes primært i ældre bygninger, der ikke blev isoleret ordentligt under opførelsen. Lav beregninger på strømmende medier, varmetab, temperatur i tanke, udvendig og indvending kondens, frostbeskyttelse, lyddæmpning og økonomi - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Hulmursisolering:


Hotpaper

hotpaper

Agerhatten 9
5220 Odense Sø
Telf: 70 277 699
E-mail: info@hotpaper.dk

www.hotpaper.dk

Kompetencer: Indeklima, hulmursisolering,  loftisolering,  papirisolering, efterisolering, efterisolering hulmur, ventilation

Læs mere om Hotpaper


Panelbyg ApS

Industriparken 16
6880 Tarm
Tlf.:88 32 17 70
E-mail: info@panelbyg.dk

www.panelbyg.dk

Kompetencer: sandwichpaneler, isolering, hulmursisolering, galvaniseret rionet, befæstelse, skruer, vakuumlifte, gitter, teknisk skum, ståltage, panelskruer, stålåse, stålplader

Læs mere om Panelbyg ApS


SKANACID A/S

Lunikvej 30A
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere, Beskyttelse mod strålevarme, Isoleringsteknik, Afstandsringe, Isolering marine

Læs mere om SKANACID A/S


Sundolitt A/S

Krog Skolevej 3
7190 Billund
Tlf.: 70 11 10 20
E-mail: sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

www.sundolitt.com/da

Kompetencer: Radon, radonspærre, radonsikring, perler, vintermåtter, pladeprodukter, EPS isolering, XPS isolering, trinlydplade, fundering, gulve, gulvvarme, vægge, kældervægge, hulmursisolering, tage, anlæg og let fyld

Læs mere om Sundolitt A/S


Mere viden om Hulmursisolering:

Processen med hulmursisolering indebærer normalt følgende trin:

  1. Inspektion: En professionel udfører en grundig inspektion af bygningens ydervægge for at vurdere, om de er egnede til hulmursisolering. Der må ikke være fugtproblemer eller andre strukturelle problemer, der kan påvirke isoleringens effektivitet eller forårsage skader.
  2. Forberedelse: Før isoleringen påbegyndes, skal der laves små huller i ydervæggen for at få adgang til hulrummet mellem de indre og ydre vægge. Hullerne bores typisk fra ydersiden af bygningen i bestemte intervaller og placeres normalt i fugelinjen for at minimere synligheden.
  3. Isolering: Et specialiseret isoleringsmateriale, såsom mineraluld, ekspanderende polystyrenskum (EPS) eller cellulosefibre, sprøjtes eller blæses ind i hulrummet ved hjælp af trykluft eller et bindingsmiddel. Isoleringsmaterialet fylder hulrummet og skaber en effektiv barriere mod varmetab.
  4. Afslutning: Efter at hulmursisoleringen er blevet udført, bliver hullerne i ydervæggen normalt lukket med en passende mørtel eller et matchende materiale for at sikre, at bygningens udseende bevares.

Fordelene ved hulmursisolering inkluderer forbedret termisk effektivitet, reduceret varmetab, bedre indendørs komfort og potentielle energibesparelser. Ved at isolere hulrummet i væggene kan man minimere varmetabet gennem væggene og skabe en mere jævn og behagelig temperatur i bygningen.

Det er vigtigt at bemærke, at hulmursisolering bør udføres af professionelle isoleringsfirmaer, der har erfaring med processen og de nødvendige værktøjer. En grundig inspektion og korrekt installation er afgørende for at opnå de ønskede resultater og undgå eventuelle problemer som fugtakkumulering eller skader på bygningsstrukturen.


Hotpaper giver et gratis tilbud på hulmursisolering


25.aug 2023


Hulmursisolering skruer ned for dit energiforbrug og gavner dit indeklima og miljøet omkring dig

Er din bolig endnu ikke isoleret? Så er hulmursisolering en billig investering, der mindsker varmeforbruget og dermed sænker din varmeregning og giver et bedre indeklima med i købet 🙂

 Der er flere fordele ved at hulmursisolere
  •   Når det er koldt udenfor, holder huset på varmen.
  •   Hulmursisolering er typisk tjent ind på 2 år
  •   Dit varmeforbrug falder drastisk
  •   Bedre indeklima
  •   Boligen stiger i værdi
  •   Godt for miljøet, da du sænker co2-udslippet

Hulmursisolering sparer penge på dit energiforbrug. Udover at nedsætte dine varmeudgifter og give dig en kontant besparelse på din varmeregning, vil du også opleve, at hulmursisolering vil forbedre indeklimaet i din bolig; luften bliver lunere og tørrere, kuldebroerne forsvinder og hermed forsvinder også betingelserne for angreb af fugt og skimmelsvamp.

Samtidig stiger dit hus i værdi, da et godt isoleret og energimærket hus er nemmere at sælge end et, der har et stort varmeforbrug og et dårligt energimærke.

Med en såkaldt termografisk undersøgelse af dit hus, kan Hotpaper afsløre årsagerne til din høje varmeregning. Oftest ligger årsagen til det store energiforbrug i en dårlig isolering, og da en hulmursisolering er relativt billig, vil det stort set altid kunne betale sig at få hulmursisoleret sit hus. En isolering af dine hulmure vil typisk være tjent ind på 1-3 år.

se mere her


Energistyrelsen- Lilleholt lukker for tilskud til hulmursisolering
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har indgået en aftale med energibranchen om at lukke permanent for tilskud til hulmursisolering grundet omfattende fejl og ringe kontrolmuligheder.

En særkontrol foretaget af Energistyrelsen, som blev offentliggjort i marts måned, viste fejl i 60 pct. (37 ud af 62) af de kontrollerede hulmursisoleringssager, som havde modtaget tilskud under energispareindsatsen. Der var bl.a. tale om fejl i dokumentationen, forkert opmålinger af det isolerede areal samt utilfredsstillende kvalitet i arbejdet.

Det fik d. 22 marts i år energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til at indføre et tre måneders midlertidigt stop for tilskud til hulmursisolering. Et stop, der nu er gjort permanent efter aftale med de energiselskaber, som er part til energispareaftalen.

"Jeg står på forbrugernes side i denne sag, og jeg vil ikke acceptere, at der er så omfattende sjusk og fejl, måske endda direkte fusk, med en ordning, hvor der både gives tilskud, og som koster husejerne penge. Derfor lukker vi for tilskud for hulmursisolering, og derfor har regeringen også styrket den generelle kontrol med hele ordningen, så vi kan få nedbragt antallet af fejl. For jeg vil gerne opfordre den enkelte husejer til at lave energibesparelser, og det er fortsat muligt at søge om tilskud til en række andre tiltag, der gavner såvel klimaet som pengepungen," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Opfølgning på fejl
Energistyrelsen undersøger fortsat de sager, hvor der er blevet fundet fejl under særkontrollen af hulmursisolering for at afdække, om der skal korrigeres i de indberettede besparelser, og om der er nogle sager, hvor man må skride til politianmeldelse. Arbejdet forventes at være afsluttet ved udgangen af juni måned.

Energistyrelsen har desuden pålagt samtlige energiselskaber at foretage en intern kvalitetskontrol af indberetningerne i samtlige hulmursisoleringssager, som er indberettet i 2016, med henblik på at afdække antallet af sager, hvor besparelsen er indberettet forkert og foretage en korrektion af indberetningen.

"Vi skal have ryddet op i det her morads og have afdækket, om der er udbetalt tilskud på et forkert grundlag. Det er afgørende for tilliden til energispareindsatsen, at tilskuddene bliver givet på det rigtige grundlag", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

I april styrkede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) den generelle kontrol med hele energispareindsatsen ved at tilføre 115 mio. kr. til området frem mod 2021. Pengene går til op til 20 nye ansatte i Energistyrelsen og Energitilsynet, der bl.a. skal foretage stikprøvekontroller og gennemgå bilag for at komme problemerne til livs.

Om energiselskabernes energispareordning
Siden 2006 har energiselskaberne haft årlige energisparemål. Målet er en del af en frivillig aftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, fjernvarme, olie og naturgas.

Energisparemålet er gradvist steget gennem årene frem til 2015. Den seneste energispareaftale er fra 2016, hvor selskaberne har forpligtiget sig til at spare 10,1 PJ, hvilket svarer til det årlige energiforbrug i ca. 110.000 gennemsnitlige danske parcelhuse.

Udgifterne til energispareindsatsen betaler forbrugerne over energiregningen. Der er et politisk fastsat et loft for udgifterne på 1,5 mia. kr. årligt.

Hvert år gennemføres der over 100.000 enkelte sager, som får støtte fra energispareindsatsen. Det kan f.eks. være udskiftninger af vinduer, isolering af loft og varmerør og skift af radiatorventiler


Neopixels hulmursisolering sætter helt nye standarder
Neopixels hulmursisolering sætter helt nye standarder for isolering i Danmark

Systemet giver 25 års garanti på isoleringsværdien og en 20 % bedre isoleringsevne. Neopixels har eneforhandling af systemet i Danmark.

Neopixels hulmursisolering anvendes over store dele af Europa og er en god nyhed på det danske isoleringsmarked. Systemet blev tilgængeligt i Danmark lige omkring sommerferien og anvendes i dag bredt på markedet.

Ingen fugtoptagelse i hulmuren

Neopixels patenterede isoleringssystem består af Neopor grafitperler og Neofixx bindemiddel, og systemet opnår en brandklasse E godkendelse, som er den højeste på markedet inden for polystyren. Systemet er diffusionsåbent og tillader slagregn at løbe igennem isoleringen uden optagelse af fugt. Det betyder, at der ikke kan udvikles skimmelsvamp, og at luftfugtigheden er lav. Systemet har lyddæmpende egenskaber og er dokumenteret CO2 neutral efter 2-3 måneder.

Energihuset begejstret
 
Energihuset A/S i Sæby, Hjørring, Hedensted og København har anbefalet systemet siden det kom på markedet og Partner, Johnny Vittrup udtaler: ”Vi er glade for, at løsningen er kommet på markedet. Med Neopixels kan vi både anbefale kunderne at få tømt hulmuren inden indblæsning af nyt materiale og en ny isolering, der ikke optager fugt. Vi følger dermed bygningsreglementets anbefalinger. Neopixels systemet anvender en særlig lim, som sikrer, at løsningen bliver stående i muren og ikke falder sammen. Det er et stort plus, som også ved en eventuel vinduesudskiftning sikrer, at perlerne ikke løber ud, som vi ellers ofte ser.”

Tømning af hulmuren som de eneste

Det patenterede system til hulmursisolering tilbyder som de eneste i Danmark udsugning af gammelt granulat fra hulmuren før påfyldning af nyt. Ejer af Neopixels Danmark, Nicki Petersen udtaler: ”Vi starter altid med at tømme gammelt granulat ud af huset/bygningen. Granulatet er ofte fugtigt og faldet sammen i muren. Det giver en rigtig dårlig isolering. Efter tømning indblæser vi skånsomt Neopor grafitperler og Neofixx bindemiddel og tester at systemet ligger korrekt i muren. Neopor perler er lukkede celler, som ikke kan optage fugt. Vi ser derfor nogle rigtig gode resultater med systemet.”

Uddannede isolatører får ros

Neopixels Danmark har uddannet 11 isolatører på eget akademi og Aros Isolering i Højbjerg ved Aarhus er en af dem. Aros Isolering har en karakter på 4,8 ud af 5 mulige på håndværker.dk og en af udtalelserne er kommet fra Niels Bach-Valeur: ”Vi fik lavet ny hulmursisolering i vores bindingsværkshus fra 1967. De gamle Leca nødder blev suget ud, og der blev indblæst ny Neopixels isolering. Aros Isolering leverede dokumentation for både isoleringsevne, garanti og testresultater, baseret på bindingsværksmure. Arbejdet blev udført hurtigt og præcist, og der blev ryddet meget pænt op bagefter. Prisen blev som aftalt, og der er ingen tvivl om arbejdets kvalitet.”

Også til krybekældre og etageisolering

Neopixels isoleringssystem kan også anvendes til krybekældre og til etageisolering. Til krybekældre kan systemet udlægges direkte på vand, som giver nogle unikke muligheder for at nedbringe luftfugtigheden og opnå væsentlige energibesparelser.